web analytics
Меню

Тя, смъртта е начало. Не е край. Чуйте и ще знаете.

Тя смъртта

 

Натиснете за старт плейъра по-долу и  ще може да изслушате звуковия файл.

 

 

 

Ето още една гледна точка „Защо трябва да бъдем смели и да не изпитваме страх от смъртта.“

 

 

(1026)

1756 Общо 51 За деня

Сподели мнение