Картографски данни – 8. БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ. Повишаване на водата с 60 и 80 метра.

Статията е от м. август 2018.
Промених датата с днешна,
за да излиза в новите публикации в менюто.

Картографски данни – 8.1
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ.
Повишаване на водата с 80 метра.

БЪЛГАРИЯ ще пребъде!

 

 

 
България и Румъния 1

Жълтият цвят показва СЕГАШНИТЕ ГРАНИЦИ на държавите.

 
 
 
„Липсата“ на територия до жълтия контур е земя под вода…
 
~
 
„Ще има хора, които няма да се върнат. И те ще съжаляват за това.“
 
Слава Севрюкова
 
 
~
 
Пожелахте да видите.
Поискахте факти.
 
Ето част от тях – поредица от картографски данни в аванс.
Защо никой не каза това на българите България и Румъния 1
 
~
 
Призовахме ви да помислите за окончателно завръщане в България по ред важни причини.
 
Възможно е там, където живеете в момента, да се чувствате доста стабилно, всичко да ви е уредено и живеете с мисълта, че там ще изживеете живота си и занапред
 
Много скоро има вероятност, нещата да се променят неочаквано и не в посока, която ще ви допадне.
 
ЕДНА ОТ СЕРИОЗНИТЕ причини, върху които има смисъл да се замислите е
 
засилване на ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ПРОЦЕСИ и ПРОПАДАНИЯ, ЗАЛИВАНИЯ НА ТЕРИТОРИИ, промяната на земната кора и геоложкия състав в страните от Европа и САЩ.
 
Григор Борисов подготвя сериозен ОБЗОРЕН ВИДЕО МАТЕРИАЛ и картографска информация с повече информация, която ще бъде поместена ТУК.
 
Тук ще видите КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ на ГЕОГРАФСКИ КАРТИ при заливане с повишение на океанското равнище от 80 м. в сайта Geology.com;
 
Симулацията е на базата на геометрично изравняване на нивата, БЕЗ ДА СЕ ВЗЕМАТ под внимание реалните особенности на терена, и без да се взема под внимание възможността за изграждане на шлюзове (на принципа на Панамския канал).
България и Румъния 1

България 80 1

България 80 2

Картографски данни – 8.2
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ  с наименованията на населените места
Повишаване на водата с 60 метра.

Тъмнолилавият цвят указва на суша, която е под вода.

България и Румъния по градове 60

 

България и Румъния граница Дунав

Защо никой не каза на българите до днес?

Моля, помогнете ни да си приберем Българите в Родината и да си изградим държавата. Правим го за вас. Без вас, ние с Григор Борисов не можем да се върнем. Държавата – това са ХОРАТА в нея. Изпратете до всички близки и познати ЗАД ГРАНИЦА!

(2600)

Що е то Черен петък (Black Friday)? Защо има смисъл. PayPal, без който не можем. Как да използваме Матрицата сега.

Що е то Черен петък (Black Friday)?

Защо има смисъл.

PayPal, без който не можем.

Как да използваме Матрицата сега.

 

 

 

Може да сте късметлия.
Проверете на езика, който владеете

и в страната, в която се намирате.

Успех!

 

Великобритания

 

 

Германия

 

 

Франция

 

 

Италия

 

Испания

(880)

Важна статия. ? ? – За стария български правописъ.

„? ? – За стария български правописъ

Азбуката, на която пишем днес, се състои от 30 букви. Това са учи още в началните класове на българското училище, където малките българчета и други деца от етноси, живеещи на територията на България и възползващи се от правото си на образование, учат как се пишат българските букви. За разлика от връстниците си в Хърватска например, които учат как се чете и пише на глаголица, българчетата обаче не учат нито старобългарски, нито глаголица, нито дори това, че е имало друг, различен от сегашния правопис, който комунистите са променили след преврата през 1944 г. До сега не се е намерила, както е модерно да се казва, „политическа воля” за въвеждането на подобен курс, въпреки че се прокраднаха куп други меко казано безродни и анти-национални идеи и реформи в образователната ни система. В резултат на това целенасочено бездействие на политиците цари масово невежество сред нашия народ, като голяма част от младите хора в България не познават историята на своята азбука и когато срещнат текст, написан на стария правопис, им се струва странен, архаичен и неразбираем.

По тази причина ние съставихме тази кратка и разяснителна статия, в която ще се опитаме да преразкажем историята около реформата и продиктуваното от съветските болшевики „опростяване”, а всъщност осакатяване, на българската азбука и по-точно – изхвърлянето на буквите Голям Юс или Голяма носовка (?), Ят или Двойно е (?) и отпадането на еровите гласни ( ъ и ь в края на думите завършващи на съгласна). Уточняваме, че няма да се впускаме в излишни досадни подробности и правила за използването на тези две букви. В края на статията ще поместим някои връзки, така че всеки който поиска ще може да се запознае с тази информация.

Буквата Ят (?)

Още в края на 19 в. някои български езиковеди, стремящи се към „демократизация“, т.е. опростяване на правописа започват да искат премахването на буквата от азбуката и замяната и с я или е, според правоговорните правила. През 1892 г. правописната комисия, назначена от Георги Живков, просветен министър в правителството на Стефан Стамболов, в която влизат Любомир Милетич, Александър Теодоров-Балан, Беньо Цонев, Иван Шишманов и др., предлага изписване на ? единствено там, където в Източна България гласната е широка (а или широко е) – или да се пише в?ра, но верен, верски, вероизповедание и така нататък. Този проект е възприет от кръга около списание „Български преглед“, но среща критика и като силно радикален, и като прекалено недообмислен.

През 1895 г. нова комисия, назначена от новия министър на просветата Константин Величков, предлага нов проект, който напълно изхвърля ? от азбуката. И този проект е подет единствено от списание „Български преглед“, а в масова употреба остава Дриновият правопис с ? на етимологичното му място. Изписването на ? на етимологичното му място е утвърдено и с правописното упътване на министър Тодор Иванчов от 1899 г. Против този Дриновско-Иванчевски правопис се обявява кръгът „Мисъл“ – след 1910 г. съчиненията на Пенчо Славейков се печатат без ?.

От началото на 20 век въпросът с ? започва силно да се политизира и „левите” политици – комунисти и земеделци – започват да разглеждат буквата като символ на отчуждението на интелигенцията от масите и да настояват за пълното и? изхвърляне от азбуката. През 1921 година това е направено с правописната реформа на Стоян Омарчевски, министър на просвещението в Правителството на БЗНС. Тази реформа е посрещната с неодобрение от почти цялата българска интелигенция – премахването на двойното е от българската азбука се разглежда от много българи от Западна България и особено от македонски българи от Пиринска Македония и диаспората като „предаване на западните диалекти“ и като изкуствено отделяне на българския книжовен език от македонските диалекти. Двойното е започва да добива статус на символ на българщината. Българската академия на науките отказва да приеме реформата и след преврата от 9 юни 1923 г. тя е отменена и е върнат старият Дринов правопис, но със запазване на ят само в корените, в които редуването е – я си личи в различни словоформи.

През 20-те и 30-те години много езиковеди като професор Стефан Младенов се обявяват за ограничаване на употребата на ят и запазването му единствено във формите, които се различават като произношение. В „Граматика на българския език“ професор Младенов пише:

И тъкмо затова, че може с двоякият си изговор да обединява българите от най-източните краища на земята ни край Черно море и от най-западните ни покрайнини при Охрид, Шар, Скопие, Ниш и Зайчар тая старобългарска буква трябва безусловно да се запази и да се пише само в ония думи и облици (не корени!), в които по североизточно български и в литературния език се изговаря още старински като „я“ (а с предходна съгласкова мекост), а ония по-многобройни думи и облици, гдето и в повече източни говори старобългарското ? се произнася като е, ние можем… смело да пишем с е…

Но за съжаление по това време въпросът с ? вече е излязал от контрола на българската наука и силно се политизира. Запазването на ? се разглежда от левите политически сили като проява на езиков елитизъм и великобългарски шовинизъм. През 1945 г. дошлото на власт след преврата от 9 септември 1944 г. отечественофронтовско правителство прави нова правописна реформа, с която ? се изхвърля от българската азбука и се въвежда писане на я или е по така нареченото ятово правило. С този акт комунистите окончателно скъсват връзката между източните и западните български говори и връзката между Македония и майка България. Болшевишките престъпници дори имат наглостта да подменят официалния български шрифт на кирилицата с руски.

След 1989 г. много десни политически и културни организации се опитаха да инициират дебат за правописна реформа и връщане на двойното е, за съжалние без успех. Все пак в българската култура се наблюдава естетско връщане към старото – ? и крайните ерове често се появяват в търговски марки, имена на вестници и други. Често обаче, съвременната употреба на ят е неправилна – буквата е схващана като стар вариант на изписване на ъ.

Какви са последниците от изхвърлянето на ят от азбуката? Благодарение на това се е създава (д)ефекта на свръхякането, разпространено предимно сред носителите на западните говори. Свръхякането се изразява в чиста замяна на естествения наследник на ят в западните говори – е с палатализирано а във всички позиции – т.е. произношение бял – бяли. Дължи се на факта, че редуващото произношение е нелогично за западния българин. Произношение единствено с палатализирана широка гласна а е типично и за рупските диалекти (Тракия и Родопите).

Буквата Голям Юс (?)

Наричана и „широко ъ“, тази буква е запазена в българския правопис до правописната реформа от 1945. В повечето български диалекти е отпаднал специфичният изговор (с изключение на Солунския и Костурския) – на големия юс, мястото на изписване на буквата се учи само на изуст и без езиков усет.

В заключение

Стариятъ правописъ е наше културно наследство и според нас всеки българин трябва да е запознат, да се гордее с него и дори да го използва. За съжаление това е трудно постижима мечта, защото в днешно време е неграмотността сред сънародниците ни е достигнала невиждани размери и ние не можем да пишем правилно на комунистическия правопис, а какво остава за по-сложния български правопис от преди 1944 г. Неприятен е и фактът, че в последните години се наблюдават стремежи към допълнително осакатяване на езика ни, състоящ се в идеята за премахването на пълния член.

Може би някой ден ще успеем да въведем използването на стария правопис и да възвърнем част от блясъка на българската азбука, която светът познава като славянска. В епохата на глобализацията това е крайно необходимо, защото би подчертало уникалността на българската култура и би повдигнало националния ни дух. По тази причина на тази страница общата информация е написана с този правопис и го използваме, защото се гордеем с културното си наследство и Българския си произход!

Полезни връзки:

http://bg.wikisource.org/wiki/Правила_и_речник_за_употреба_на_ят_от_1940

http://bg.wikisource.org/wiki/Правила_за_ят_в_Правописното_упътване_на_Тодор_Иванчев

http://bg.wikipedia.org/wiki/Списък_на_думите,_писани_с_голяма_носовка

http://bg.wikipedia.org/wiki/Йотиран_голям_юс

Програма за стар правопис

Страница за правопис и езикова култура

Конвентор стар – нов правопис. Погледнете частта „Накратко за старата граматика“, където са обяснени някои от недостатъците на конвектора и граматичните правила при които се използват еровите гласни (ъ, ь) и буквата ? (ят).“

 

 

Източник:

 

Национален светоглед

(687)

Именно този мъж e дошъл във вашия живот, неслучайно.

„Именно този мъж e дошъл във вашия живот, неслучайно.

Именно този мъж

Ако вие разбирате предназначението на човек в живота си, ще можете по-лесно да се научите да изпитвате към него любов, защото ще имате разбирането, че човекът в моя живот е мой учител и аз съм му благодарна за това.

Не просто така именно този мъж е дошъл в живота ви!

Целият ни живот е едно голямо училище, а предметът, който се изучава там, е един – Любов.

 

Чрез мъжете в живота ни до нас достигат най-важните и, често, най-сложните уроци. Специалността, която получаваме е една – Любов и Приемане на Себе си.


Ние можем да дарим любов на друг човек, само тогава, когато самите ние я притежаваме.


Не можем да дадем на друг това, което самите ние нямаме.

Вашият мъж винаги е вашето огледало, запомнете това!

Той само отразява това, което имате вие.

Скоро чух една жена да казва „Готова съм да се постарая единствено за достоен мъж…“ Чувате ли се какво говорите? 

Какво означава „достоен мъж“?

 

Всеки мъж, който е бил привлечен от Вас, привличате го сега или ще го привлечете, това именно е достойният за Вас мъж.

Понятието “достоен” е много относително, защото всеки заслужава своето. Вие заслужавате точно това, което е привлечено от Вас.

Ако вие привличате единствено безгръбначни мекотели или мамини синчета, това не е добре, не и е лошо. Това е просто факт.

 

Този факт показва кого сте готова да приемете в живота си Тук и Сега.


Мъжът, който влиза в живота ви, проектира огледално навън всички ваши вътрешни проблеми.

 

И Вие може да се възползвате от това знание, за да погледнете себе си с нови очи, да се погледнете отстрани.

Нека разгледаме най-разпространените ситуации.

 

Ако в живота ви е дошъл ревнивец, на вас Ви е необходимо да се научите да пренасочите своята сексуална енергия в творчество.

Мъж-ревнивец никога няма да се появи в живота на жена, която е отработила темата със своята сексуалност.
Какъв урок носи със себе си мъж, който си позволява да бие една жена?

Ако в живота Ви е дошъл тиранин, то време е да се научите да слушате себе си. Жените, които живеят с тирани са жени, у които изцяло е изтрито разбирането за това какво е граница и този факт ги е превърнал в жертви.

Те се чувстват нещастни, самотни и забравени всички.
“Мъжът ми е тиранин, времето е лошо, за другите хора животът е радостен, а мен ме излъгаха. Вероятно, това е съдбата ми – да търпя и да страдам.”

Респективно, мъжът или поставя жената на мястото й чрез своето поведение, или учи тази жена да уважава себе си, възстановява структурата на нейната личност, акцентира върху програмата „Жертва”, учи я да отстоява границите и на умението да държи на себе си.

Друг мъж просто не може да научи такава жена да започне да слуша себе си.

Жертвата трябва да изпита силна болка, за да може, най-накрая, да й се прииска тя да промени нещо в живота си.

Ако в живота ви е дошъл мъж-алкохолик, то не случайно е бил привлечен в живота Ви.

И Вие сте го избрали заради нещо – за да преминете през някакъв важен изпит.

На какво учи такъв мъж?

Нека си представим как се държи жената в такава двойка: тя или постоянно му „пили” на главата и, по този начин, убива всичко мъжко в него, или е в ролята на „бедничката аз”, на която най-малко й е провървяло в живота и всички са й длъжни.

Мъжът ми пие, парите не стигат и децата са безотговорни. Само скръб и мъка.

Такъв мъж учи жената в първия случай да бъде женствена.

Дава й знак, че, както тя е убила своята женска природа или някаква важна част от нея, така и той убива себе си с алкохола/наркотиците и бяга от реалността.

Във втората ситуация мъжът учи жената да обича себе си, да уважава преди всичко себе си, учи я да съзрява, да поема отговорност за своя живот и за събитията, които се случват в него.

Ако в живота ви е дошъл „маминото синче”, безволев и безгръбначен господин, Вие явно се отнасяте към тази категория жени, които не умеят да отдават юздите в ръцете на силния пол.

Вие сама решавате всичко, Вие знаете всичко най-добре от всички и искате да промените всички.

Вие не забелязвате, но, най-често, вашите скандали възникват на тази основа, че Вие искате да промените човек, но никога не се вслушвате в това, което той Ви казва.

И, разбира се, сега също ще започнете да отричате всичко….“

Продължавам да превеждам…

 

~~~

С ваша подкрепа, ще успея по-скоро да придам завършен вид на десетките започнати и недовършени материали.

Защото, щом ги открия, започвам да превеждам, за да се докоснете до тях. 

След това Матрицата ме засмуква и не се стига до ПРОДЪЛЖЕНИЕТО.

 

Благо Дар

 

(11222)

Важни астрологични събития относно бъдещето на България. Юли 2018.

Важни астрологични събития относно бъдещето на България. Юли 2018. 

Важни астрологични събития относно бъдещето на България 

 

 

 

 

Благодарение на Анастасия Гешева, може да се запознаете в детайли с настъпилите днес – 13 юли 2018 година, важни астрологически събития.

Те завъртат колелото и поставят началото на фактическата преконфигурация на всичко съществуващо до момента в Родината ни и по света към ново, непознато състояние.

Предстои да бъдем свидетели на трансформация по всички нива.

 

~~~

„Утре (Бел.: Написано е на 12.07.2018) мега важно новолуние.
Точно на изгрев Слънче, в 6 сутринта (Бел.: На 13.07.2018 г.), ще настъпи:

новолунието,

съвпад на Слънце и Луна

със слънчево затъмнение.

Такова положение – пълен съвпад на новолунието с изгревът, се среща рядко.

Слънчевото затъмнение на изгрев говори много неща.

 

Затъмненията са маркер за минаване на режим „вътрешна работа“.

Не външна – към света, а вътрешна – към душата.

Усамотяване, вглъбяване с цел разглеждане задачите на душата и това, което човек прави в света – има ли връзка с душата си.

Съвпадението с Изгревът е повече от крещящо!

Изгрява Ново слънце вътре в душите на хората.

Него трябва да търсят, а не външното Слънце, което частично (от нашите ширини) ще се скрие от Луната. 

ЗНАЧИ – ОТВЪН СВЕТЪТ ОТИВА НЯКЪДЕ, ОБАЧЕ ДУШИТЕ ОТИВАТ ДРУГАДЕ.

КЪДЕ?

Всеки сам трябва да открие вътре в себе си.

Това новолуние не оставя грам съмнание, че Земята навлиза в ограничения тесен контролен пункт за преминаване, както овцете ги вкарват полека в стеснени пространства, докато една по една не влязат в боксовете за стригане. 

Още една мега астрологична позиция идва на помощ на огромната планетарна промяна, за която няма никакъв ход назад.

Новолунието със слънчево затъмнение на Асцедента (Изгревът) идва със съпътстваща опозиця на съвпада Слънце-Луна с Плутон!

Първо днес Слънцето направи опозиция с Плутон, а утре преди изгрев и Луната ще го направи.

Разбрахте ли – съвпад Слънце-Луна със слънчево затъмнение по време на изгревът на Слънцето с действаща опозиция на двете земни светила с планетата на трансформацията и Великата Вселенска Истина Плутон.

Слънцето и Плутон се борят за душите. Това означава този аспект!

Светлината и Мракът. Велика работа!

Слънцето обаче ще бъде наранено в затъмнение, а не Плутон.

Значи светлината ще търпи нагативи. Но коя светлина? Външната! А вътрешната, Азът, Изгревът, Асцедента, тя ще си свети по-ярко от всякога за будните души! 

Тъй като аз обичам Плутон и винаги го разглеждам в неговата хубава природа, зная, той идва да промени и изчегърта цялата кир на човечеството.

Там, където Плутон прави аспекти, там камък върху камък не оставя.

Илюзиите не помагат, молбите също. Опозиция Слънце-Плутон е един от най-страшните аспекти. Не и за мен.

Първо Плутон всичко трансформира.

И второ, само неразумното съзнание може да бъде повлечено в дълбините на ада, които се управляват от Плутон.

Аспектът става около Асцедента (висшият Аз на хората), там ще е Слънцето, срещу 7-ми дом (отношениета на хората помежду им), там е Плутон.

Аз и другите, аз спрямо другите, Аз и Цялото?

Утре (Бел.: На 13.07.2018) идва планетарна трансформация, голяма стъпка от дългия процес. Но много важна, ще се отрази на абсолютно всичко. 

Цялата тази картинка се допълва от още един велик момент.

Два последователни тригона тази седмица между Венера и Уран и Венера и Сатурн.

Което означава голям тригон в земните знаци – Телец, Дева и Козирог – между Венера, Уран и Сатурн.

Това означава само едно – Любовта е единственият път за изход.

От личен, дълбоко преживян опит ви казвам – истинската Любов, онази, която няма начало и край и която не прилича на нищо тук на Земята – тя идва при точен аспект между Венера и Уран. Защо? Не питайте.

Петък, 13-ти. Плюс цялата тази красота, която описах.

Всичко е в усилно движение. Не може никой да се скрие.“

 

Източник

 

 

~~~

„…Мисля, че за търсещите Духа и съгласните да живеят с Него и за Него, идват светли възможности.

За другите каквото и да идва, аз не го отчитам.

Което също е много странно! Сякаш не ме интересува. Наблюдавам гърченето и то изобщо не ме интересува.

Идва ми да изкрещя – От кога говоря, че това разпадане на подредения изкуствен живот идва?

И тук Съжалявам, не мога един милиграм енергия да отделя за тръшкането на егото.

 

Слънцето и Плутон правят опозиция всяка година.

 

Днешната обаче е особено сериозна, поради посочените вчера причини.

 

Значението е многопластово, цяла наука. В общественият смисъл върховната власт Слънцето, затъмнена именно от народа Луната, се противопоставя на политическите заговори Плутон.

 

Това е смъртоносна прегръдка за общества с ниско съзнание и опасността за България е реална!

 

Добре, че нашият Сатурн, който управлява България, ще се намеси и НЕ ЩЕ ДОПУСНЕ ПОВЕЧЕ ВРЪХ ДА ВЗЕМАТ ВРАГОВЕТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. Защото иначе при тези аспекти подводното има големи възможности за успех.

Специално искам да подчертая!

Помощта за България идва от нейните Небесни покровители, не от земните българи.

Тя идва въпреки българите, които са минали всякакви граници на вироглавство!

 

 

Значението на случващото се е толкова голямо, че ще го разглеждаме месеци наред.

 

Слънчевите затъмнения влияят с месеци.

В картата на България цялата тази матрица, която описах, прави сравнително силни и точни аспекти по линията 1-7 дом. Отново тези домове! Плюс линията Рак-Козирог, 4-10 дом.

Затъмнението прави съвпад със Сатурн, управляващ България, и опозиция Нептун и Юпитер.

Означава пълно стълкновение между цели и резултати.

Сблъсъци между неразумното и разумното.

Огромен конфликт между управлението и движението на България!

Не ви казвам нищо ново.

Само дето идва генерален ремонт в България. А Както виждате и в света.

 

Източник:

(4059)

18+! Започна се и то точно в Лондон. Роланд Бернард говори пред този трибунал.

18+! Започна се и то точно в Лондон.

Роланд Бернард говори пред този трибунал.

P1

 

Изказване, което е като тест за това достатъчно силен ли си да чуеш, да осмислиш Тъмата, да вземеш човешко отношение.“

 

 

Първа част

 

 

 

 

 

Втора част 

 

 

 

 

Трета част е в профила ми във Фейсбук.  

 

 

 

 

Преди два дни се запознахте и с интервюто на Бернард.

 

 

 

~ Благо Даря за видеото, изпратено ми, преведено на български език и с вградени субтитри от Blessed.

 

 

 

(2934)

Изисквам Свободата си. Настоявам, не моля. Имам свободна воля.

Изисквам Свободата си. Настоявам, не моля. Имам  свободна воля.

Изисквам свободата си настоявам не моля

„Да внимаваме все пак с Любовта и залитането само в тази посока.

Защо?Все още сме в дуална реалност. То е като скачени съдове. Наливаш Любов в единия и другия увеличава обема си.

Практикувайте Любовта там,където има почва за покълване на семенцето.

Пращането на безусловна Любов навсякъде увеличава обема на тъмната страна.

Правете разлика между Създателя (който е всъщност неутрален) и самопровъзгласилите се богове, използвани в религиите.
Няма нужда да се молиш на никого.

Човекът е творец, създател, част от Създателя.

Изисквайте.

Направете съзнателен избор и изисквайте материализирането му.

Моленето поставя човека в позиция на жертва (дори да е към Създателя, а това не е неговата игра).
Моленето е играта на самопровъзгласилите се богове, на които е изгодно точно това – да има жертва-агресор.

Изискването поставя човека в състояние на индивид, който избира съзнателно и поема последствията от избора си.

Въпросът е  „Стиска ли ти?“

Или е по-сигурно да си отдадеш силата на някой по-висш. (Не, че е по-висш, но с отдаване на силата и молене, сами ги слагаме на пиадестала.)“

 

Чрез Blessed

 

„Разговор с бившия илюминат Роналд Бернард

 
С: Роналд Бернард, удоволствие е да бъда с вас тук в Амстердам.
Р: Моля, много съм щастлив, че предприехте това тежко пътуване.
С: Пътуването наистина беше тежко, тъй като имаше извънредни ситуации. Силите се намесиха в опит да предотвратят тази среща, но виж какъв красив деня е днес и колко е прекрасно да те гледам в очите.
Р: Да, на мен също ми е приятно да те срещна.
С: Илюминати, това е голямата ключова дума. Всеки е очарован от идеята и хората като теб са изпробвали от първа ръка реалността на този висок ешелон, това вавилонско духовенство, което управлява зад кулисите и контролира съдбата и участта на човечеството. Това е реалност за теб, а не шега.
Р: Да, така е.
С: Нека за момент да поговорим за илюминатите. Вярваш ли, че 8500те илюминатски членове имат връзка със запечатаните обвинителни актове във Вашингтон?
Р: Нямам кристална топка, но със сигурност 8500 души, които наистина ръководят шоуто са свързани с хората, които са в тези пликове. Обаче не мисля, че 8500те са в тези пликове. Смятам, че е така в най-добрият случай, тъй като те винаги са готови да се жертват.
С: Нека поговорим за връзката на БМР, Банката за международни разплащания (BIS – Bank of International Settlements), с Ватикана, Лондон и Вашингтон. Исторически хората смятат, че всичко е свързано с Ватикана, Лондонското Сити и Вашингтон ДС, но ти си говорел за БМР и това е, на което трябва да обърнем внимание.
Р: Познавам много хора в този свят, особено от алтернативните новини, които са наясно. Те гледат на Вашингтон ДС в тази Свободна държава като на… Става въпрос за Ватикана, Лондонското Сити и Вашингтон ДС като Свободна държава. Частта Вашингтон е военните, финансите са Лондонското Сити, а духовната част е Ватикана, но повечето хора смятат, че това са главните сили, главните инструменти, но не са. Банката за международни разплащания е над тях. Тя също е Свободна държава, но финансите са регулировчика, инвеститора, поставящ програмите да кажем в играта. Целият свят е една игра.
С: Значи всички инфлационни и лихвени механизми, всичко това е пригодено чрез нея.
Р: Това е каналът, който е уреден в мултинива. Вие виждате само официалната част, разбира се, като например това, че те имат съвет, официалният съвет. Най-доброто е клуба на всички банкстери. Та в съвета е президента на друга централна банка, но това е само отвън. Ние сега говорим направо за сенчестото банкиране, реалният свят, защото официалният свят не е истинският свят. Света, в който живеех беше свят, където всичко е възможно. Можеш да смениш идентичността си за ден, да фалшифицираш, който си поискаш документ в този свят. Ние създаваме наши собствени правила, но правилата винаги идват от да кажем от горе и това е механизма. БМР, тя е най-важната.
С: Кой притежава БМР? Можем ли да идентифицираме стейкхолдерите? [Стейкхолдери или заинтересовани страни са група хора или организация, които са свързани пряко или непряко с дадена организация и могат да повлияят или да бъдат засегнати от действията, целите и политиките на тази организация.]
Р: Официално собствениците на БМР са известни, разбира се, като всички стейкхолдери на другите централни банки. Това е като култ, един вид колектив от собственици.
С: Обезпечението на дадена страна и богатството й е обезпечено от човешки същества, така ли?
Р: Да, това се основава на правото ти по рождение.
С: Значи човешкото същество се ражда и се издава рождено задължение или сертификат за държавно съкровище, номер за раждането, стойност към това.
Р: Да. В моите лекции съм обяснявал това на хората. Наясно съм с тези сертификати за раждане. В Холандия в момента, когато някой се роди майката или бащата е много щастлив да подпише договор, защото нашата страна е компания.
С: Частна корпорация ли?
Р: Да. Получаваш номер, BSN номер. На холандски е Burger Service Nummer [еквивалента на български е Единен Граждански Номер – ЕГН]. Това е робски номер, така че за теб като холандец, това е служебен номер, а за тях, за властващите, това е номер на робството и става въпрос за интелекта, за това, че ти си тъп, ти си нищожество, ти си говедо. В момента, в който сертификата за раждане е създаден, твоята стойност е 500 000 евро в Холандия. Те го калкулират за целият ти продуктивен живот, през който ти носиш на държавата, финансовата система; повече или по-малко чрез данъци и такси, и по други начини, ти плащаш петстотинте хиляди евро грубо, така че ти си стойност в момента на раждането си. Чувал съм, че тези сертификати за раждане са търгувани на стоковите пазари в Америка. В Холандия това не се прави, но в други страни го правят, така че не знаеш къде отива серификата ти. Искам да кажа, че цялата финансова система е уредена от закона, така че топ престъпниците в този свят са подкрепяни с официални закони. Ако ти си родител и се сдобиеш с дете, то до няколко дни ти трябва да отидеш да регистрираш детето си в противен случай ще имаш проблеми, защото нарушаваш законите.
С: Всъщност нарушаваш статута, а не закона.
Р: За повечето граждани е, че те нарушават закона, защото това им се казва.
С: Да, това им се казва.
Р: Единственият начин да се излезне от тази система е обединението в нещо като кооператив.
С: И оттегляне. Това ли е?
Р: Да.
С: Преместване на вниманието от тази игра и сюжет, защото е просто игра. Това е просто сюжет.
Р: Да, точно така.
С: Бих искал също така да те попитам дали някога си бил изнудван в илюминатските кръгове или си бил прелъстен в тях чрез богатство и власт, и т.н.
Р: Прелъстяван, да, и то по много начини. Доста просто е. Докато работиш с тях, те те сканират и така търсят твоите най-слаби места.
С: Това проверка на миналото ти и други неща ли е?
Р: Всичко.
С: Всичко ли?
Р: Всичко, до което могат да се докопат. Обаче те никога не са ме изнудвали. Аз знаех, че имат досиета. Аз също работех много с тайните служби. Това всъщност е очевидно, ако работиш в най-тъмният свят на финансите. Това е причината да напусна миналата година с моето показание за живота ми в пет части по MTV, за да предотвратя излизането на досиетата, които все още съществуват някъде, по-късно на пътя ми, защото аз имам път, имам мисия и ако тази мисия продължи в полза на живота и човечеството, аз съм сигурен, че те [илюминати] ще изиграят тази карта. Ако аз не кажа нищо за тъмното си минало, те ще го направят и тогава доверието в мен ще се загуби.
С: Роналд, обучаван ли си в някои от окултните символи? Говоря за цифрите като известните 666, 777776, 1776, 9/11, всички тези числа имат огромно значение. Така ли е?
Р: Да. Ние имахме конференции със символи и цифри, но по-голямата част от знанието, получих по-късно в новият си живот, в моят втори живот.
С: Значи си проучвал, тъй като не си разбирал символиката.
Р: Беше изучаване в теологичен смисъл като изучаване на Корана, Библията, Тората и също други религии. По този начин започнах да разбирам, че цялото творение в 4D, четвъртото измерение, което имаме – Земята, този живот, е основано на цифри. И така започнах да откривам реални култове зад творението, че всичко е цифри. Можеш всичко да свържеш с цифрите и тогава открих, че тъмната страна, където работех, също използва всички тези числа, тези свещени числа, тези двойни номера. Само че това не е знание, което съм носил със себе си в моята работа с финансите на високо ниво. Ние имахме различни начини, различна култура, но не тези, за които ти говориш, защото ти говориш за някакви свещени цифри, тайни числа със сила.
С: Да, добро или зло, но те притежават тази сила.
Р: Да. Аз знам за тези числа 666.
С: И 332?
Р: Да. Това е например, за череп и кости. Само че 666 също така е заблуждаваща цифра.
С: И то много. Нека да поговорим за сенчестото банкиране, защото ние сме наясно, че има масонски елит, който е разпределен в глобалното банкиране и този елит има свои собствени правила. Той е способен да провежда масивни транзакции напълно скрити от екранния радар, използвайки флашскрийн технология, и напреднали технологии, за които ние не знаем нищо.
Р: Това, за което говориш е свързано с модерното време. По моето време ние все още работехме с много кеш. Тогава тъкмо навлизаше телефакса, а първите мобилни телефони бяха с дебели батерии. Това не беше като модерното време, което имаме днес, така че ние всъщност бяхме повече каубои. В едно от интервютата си съм разказвал за визитата си в Германия относно камиони натоварени с пари, с американски долари, но те бяха транспортирани нелегално, заради ембаргото по онова време. Имам предвид началото на 90те години. Те нелегално купуваха и продаваха петрол с долари, и в банковата система по онова време си имаш работа с много кеш. По-късно бяха превозвани със самолети в палети. В мейнстрийма можеш да откриеш огромни суми като 30 млрд. превозвани със самолети за финансирането на войната в Ирак, например.
С: Това е за финансиране на бунтовниците и провокацията.
Р: Да. Ти говориш за истинския финансов свят, така го наричам, където можеш да правиш всичко, което си пожелаеш, защото повечето хора, живеещи на Земята, могат да бъдат купени. Можеш или да ги изнудваш, или да ги купиш. Само няколко са тези, които ще се противопоставят, защото всички ние живеем в робска система, така че за тях това е нищо. „Когато 1 млн. не е достатъчен, тогава 10 млн.” и това е все още шега в реалният свят. Ти спомена за масонска група. Това е световна организация, но те не са на върха. Те изпълняват програма и като всички останали са подчинени на своите господари, 8500те истински управляващи. А колкото до реалните управляващи, е рано.
С: Ясно. Значи при истинските управляващи зад тези 8500 ние започваме да си имаме работа с метафизика тук, междуизмерни същности от по-нисък астрал.
Р: Открих нещо за нас и това е, че ние самите сме мултиизмерни. Ние сме мултиизмерни и също можем да изпитваме/преживяваме много честоти, всички честоти. В древната история относно местните племена всички те говорят за тази дуална система, проява на светлината и проява на тъмнината. Финансовата система, в която работех, е главният ключ. Тя е основният инструмент за създаване на всичките програми, които те поискат. Масоните, които са само една от няколкото групи на Земята, имат духовна мисия и крайната цел на всичко това е, че те следват буквално Библията, особено Откровенията относно какво следва. Това може да бъде видяно в съвременната история като възраждането на Израел. Било е Палестина през 1948 г. Всичко това е написано в пророчествата и те ръководят шоуто. Когато изучавах теология и по-специално Библията, аз бях изумен, че чудесата на Бог се случват тук, че нашият Всемогъщ Създател прави всичко това, само че НЕ. Работата ми в миналото е свързана с новото осъзнаване в моя нов живот. Също така отбелязвайки навсякъде съвпаденията относно случващото се и после по-късно хора, които напуснаха старото масонство, ме направиха още по-осведомен за тази агенда. Краят на играта, върху която се работи е за създаването на трети храм в Йерулисалим.
С: Да възстановят храма на Соломон?
Р: Точно така. Масоните, които също работят чрез политически ходове като нацистите, които стартираха кристалната нощ през 1933 или 1934 г. Скритата програма зад това е била да прогонят евреите вън от Европа, от Германия, особено богатите към Палестина, но никой не е искал. Никой не е искал да се премести в тази пустиня. Именно за това създават този терор – Втората световна война.
С: И цифрата 6 млн. [измъчвани евреи], която се появи от нищото…
Р: Да. Аз не мога да докажа дали тези документи на Червеният кръст са истински.
С: Ние сме ги разследвали.
Р: Ако обаче са истински, става въпрос за няколко стотици хиляди, което все още е твърде много. Само че те са починали поради робският труд и от болести. Това е програма. Нацистите са работели официално до 1942 г. с политическите ционисти. Ако последните бяха 100% чисти евреи от 12те рода, тогава унищожаването на своите собствени хора няма никакъв смисъл. Това е масонско дело.
С: Това е масонско черно-бяло-черно-бяло.
Р: Това е масонска работа и също основата на един от главните ключове да се финансира всичко на Земята. Преди войната и по време на нея американските индустриалци са седели на една маса, както ние с теб сега, и са сключвали сделки с Нази.
С: U.S. Standart Oli, IBM…
Р: Всички тези компании са замесени, а на бойните полета е енергията.
С: Да. Имало е жертвоприношения.
Р: Те са правили жертвориношения с деца и при това много.
С: Нека да поговорим за това, защото по същество банкирането е механизма за контрол над човечеството.
Р: Той е основният. Това е наистина главният механизъм.
С: Само че целта на банкирането е да се контролира и създават сценарии, където се извършват кръвни жертвоприношения, защото войната, болестите и бедността са равносилни на жертвоприношение.
Р: Да и всичко това е заради изродите, които живеят извън това четвърто измерение. Това е, което наричам луциферианство, някои ги наричат джинове, други паднали ангели. Имат толкова много различни имена. В момента, в който се караме, когато спора излиза от контрол, ние създаваме отрицателна енергия и те живеят от нея. Те постоянно я изсмукват, защото те са около нас. Дори в момента са около нас. Те са навсякъде и особено във финансовите среди, защото съм го правил много, за съжаление, правех го в света, в който им служих, защото бях сред финансите. Парите не бяха мои, но аз се занимавах с организирането на всичко за тях, да създават войни, особено да създават всичките жертвоприношения.
С: Ти си трансформирал този опит, Роналд. Ти си пионер, защото си превърнал този опит в красива химия.
Р: Да, но проблема все още съществува там, при това ежедневно. Това е ежедневие там. Хората не са наясно. Те трябва да се събудят.
С: Нека да поговорим за Договора на душите.
Р: С този трети храм…, поразрови се за него. Всички световни лидери вече призовават от много години за Нов Световен Ред. Техният НСР е програма, която е комбинирана с финансовата система за нашето пълно заробване без кеш, всичко дигитално; да ни поставят в дигитална пещера, окончателно да решат дали те харесват или не.
С: Само че никога не са помисляли за криптовалутите и блокчейна. [„Блокчейн и биткойн за начинаещи”]
Р: Напротив, те помислиха.
С: Ти смяташ, че те са изобретили всичко това. Смяташ, че това не е естествен човешки отговор на централното банкиране и фиатните пари. Крипто и смарт договорите не са ли нашият начин да махнем дявола от гърба си?
Р: Дори в интернет може да се намери белият документ от Агенцията за национална сигурност на САЩ от 1996 г., където са описали всичко, което има сега в настоящето като криптовалути. [“1996 NSA White Paper not the only piece of evidence that the NSA may have been involved in the creation of the Blockchain and Bitcoin” (2018/01), “Is Bitcoin and other cryptocurrencies the result of a government experiment imagined 12 years before Satoshi white paper?” (2017/08)] Първото и второто поколение криптовалути имат много задни вратички. Те не са свободни. Аз съм много щастлив и забелязвам, че стъпка по стъпка хората започват да избират друго, но относно криптовалутите, всичко това е създадено от тайните служби. Сега в третото и четвъртото поколение хората ги използват по много положителен начин, така че се случват позитивни неща. Само че моята реакция беше свързана повече с масите, милиардите хора, които все още си нямат и понятие от нищо, защото те са деца. Те имат детето вътре в себе си и същевременно имат свои собствени деца и ние трябва да се погрижим за това заедно с всички хора, които са способни да го направят.
С: Роналд, все още искам да поговорим за този Договор на душата, защото на нивото на т. нар. илюминати, тези вавилонски агенти са свързани с Договора на душата по един или друг начин с друг разум.
Р: Да, те искат постоянно да имат роби.
С: Ние разбираме това. Как тези демони анулират такъв договор? Ако някой пожелае, как се оттегля от договора? Възможно ли е това? Времената се променят. Света се променя! Много хора ще разберат, че са на погрешната страна на историята и те ще пожелаят прехода. Има ли някакъв шанс за тях да направят това?
Р: Да.
С: Как?
Р: Чрез свободната воля. Чрез свободната воля и като се свържат с хора, които вече са в манифестирането на светлината, защото групата нараства. Ти си един от тях. Свързан си с много други хора. Аз съм свързан с много други хора, но играта е свършила.
С: Ти спомена, че когато си бил замесен с илюминатският ешелон не си имал емпатия, че си калкулирал хладнокръвно.
Р: Да, ние дори се смеехме гласно за ужасните неща.
С: Каква точно беше промяната, която се случи с теб? Кога? Какво се случи с теб, за да те изкара от това?
Р: Това беше деня, когато умрях.
С: Присъствал си на нещо ли?
Р: Видях го сам и не можех да повярвам. Това беше деня, когато си дадох сметка, че съм много повече от роб, служещ на зла система.
С: Какво се случи този ден, Роналд? Какво стартира тази промяна?
Р: Когато си извън тялото си, ти всъщност не искаш повече да се върнеш, защото започваш да преживяваш напълно различен живот в различен свят. Виждал съм части от новият свят, света, за който говорим, в другите измерения и те могат да излеждат така, но зеленото на тревата е друго. Тревата е просто пример. Можеш да гледаш през нея и тя все още е истинска. Можеш да гледаш през нея и да се опиташ да я опишеш, а цветовете са толкова ярки. Ти дори можеш да почувстваш цветовете! Всичко е толкова силно. Напълно различен свят е.
С: Какво те доведе до това метафизично духовно преживяване на тази смърт, този преход?
Р: Съцето ми спря да бие.
С: Буквално ли?
Р: Да. Бях напълно извън тялото си.
С: У вас ли си беше? Къде се случи това?
Р: Не, това се случи на работното ми място и те повикаха спешна помощ.
С: Значи повикаха линейка и те съживиха.
Р: Единственият момент, който помня, освен това как видях да работят над тялото ми, при истинското ми събуждане, връщането ми в съзнание, беше плачеща майка. Тя беше първото нещо, което видях.
С: Значи в известен смисъл си пътувал назад в областта на архетипите и си видял много неща, но това е било нещото, което те е впечатлило – плачещата майка.
Р: Да.
С: Това е свързано директно с жертвопиношението на невинността.
Р: Точно така.
С: Това е красиво.
Р: По-късно имах нужда да се възстановя особено тялото ми. Даже гръбначният ми стълб трябваше да бъде коригиран. По време на този възстановителен период аз бях в частна клиника в Люксенбург и тогавашната ми приятелка, когато вече можех да вървя по малко, ми показа в тъмното светулки. Аз не знаех нищо за природата, така че за мен това беше чудо. Това беше истинско чудо за мен – първият ми контакт с природата. Преди това аз само унищожавах природата. След това се случиха толкова много други чудеса в живота ми и с други човешки същества. Докато бях в клиниката мнението ми за самият мен беше толкова гнило, негативно. В клиниката опитах и да сложа край. Не се получи. Глътнах много таблетки, за да заспя и да се махна. Само че те премахнаха всички таблетки от тялото ми и тогава се появи малко момче, което лежеше в същата клиника. То дойде при мен с детска библия. Не помня точно думите му, но те докоснаха сърцето ми дълбоко. След това целият ми живот се изпълни с присъствие.
С: Разбрал си силата на тъмнината и фалшивата светлина, и също така си разбрал силата на прошката и състраданието.
Р: През последните години започнах да откривам позитивната страна на живота, манифестацията на светлината, на безусловната любов и това прерасна толкова много, че имам директна връзка с Източника на живота, който наричам Създател на небето и земята. Аз водя монолог, а диалог. Това е велико!
С: Това, което ни събира в този свят е желанието, изгарящото желание да сложим край на тази сянка в живота си, на това кръвно жертвоприношение и тази кървава култура, на лихварството и контрола, на тази манипулация, и да предотвратим оставането на душите в цикличността.
Р: Да предотвратим душите да бъдат залавяни, защото онези ни искат като батерии. Ние имаме свободна воля. Ние можем да направим напълно различен избор, защото сме свободни. Ние сме 100% свободни, така че ние трябва да възстановим нашата позиция също и на Земята, за това кои сме като човешки същества, защото ние сме много, много силни.
С: С нашата работа ние упражняваме любовта.
Р: Това е единственият начин.
С: Това е единственият начин. Роналд Бернард, благодаря ти!
Р: И аз ти благодаря!
 
 
 
 
 
 
Публикувано на 02/05/2018 ***
Препоръчано от Монтагю Кийн в съобщение с дата 20.05.2018 г.“
 

Благо Даря на Diana Georgieva !

Източник.

 

~ Тълкувание за Безусловната Любов.

 

В Групата ми се появи коментар относно споделеното от Blessed в началото на статията тук.

„Диана, гледам и не вярвам на очите си! Това е най-голямата глупост,която съм срещала някога,някъде:
„Пращането на безусловна Любов навсякъде увеличава обема на тъмната страна!“. – Заблуда от тъмните сили,те точно това искат.“

Blessed ни дава пояснение, за по-цялостно изчистване на картината и осмислянето й.

“Тънкостта е в различаването.

Живот след живот хората не успяват да различат тъмната от светлата страна.

 

Много често дяволът идва в бели дрехи 🙂 Те мамят, там им е силата.

Скачените съдове са визуализация за това как, ако не познаваш тъмната страна и й отдаваш любов, можеш да увеличиш обема й.

Любовта не е универсална рецепта, за съжаление.

 

А хората толкова ги е страх да я опознаят тази тъмна страна.

Как ще ги различиш, ако не се разровиш в септичната яма на тъмата?

Въпрос към вас:

Направили ли сте си труда да ИЗУЧИТЕ тъмните?

Или сте избрали да ги игнорирате?

Само този, който си е направил труда да изучи тъмните, може да ги различва.

А много от българите са наивни като деца и както децата, бягат от всичко, което им е неприятно.

Това е положението. Не всеки ще го разбере веднага.

Естественно, че любовта е сила, когато се научиш да РАЗЛИЧАВАШ.

Как протича революцията в съзнанията? Ето една много добра визуализация за свободната воля относно избора ни да изискваме, а не да се молим от позицията на по-слабия.

Създателят е като работодател.

Как отиваш на интервю за работа?

ПЪРВИ вариант.

Бате, моля те, бе бате. Дай пари, че децата гладни.

или

ВТОРИ ВАРИАНТ

Смятам,че напълно съм подготвен/а за тази позиция, компетентен/а съм и, което не го зная, го уча бързо.

Убеден/а съм, че ще се справя с вакантната длъжност.

Схващате ли разликата?
Кого мислите, че работодателят ще назначи?

Създателят реагира на индивид, знаещ и уверен какво иска.

Дава му реалност (вакантната длъжност), да си практикува визията и поема отговорностите. Създателят трупа опит от това и се обогатява.“

 

(1769)

Тайна е открита: Ракът не е болест, а бизнес!

Тайна е открита: Ракът не е болест, а бизнес!

Да БлагоДарим на

Romina Furnadzhieva, която преведа статията от английски на български език.

Romina Furnadzhieva Prevod_-Tainata-e-otkrita
 

Думата, наречена рак, е лъжа …

 
Може да не повярвате, но ракът не е болест; това е бизнес.
 
Ракът е широко разпространен; тя е засегнала старите, младите, бебетата и всички.
 

Споделянето на този чудесен пост ще изложи много от скритите козове на манипулаторите в света и ще ги дразни.

 

Знаете ли, че книгата „Свят без рак“ досега е била предотвратена от превеждането й на много световни езици?

 
Знайте това: няма заболяване, наречено рак.
 

Ракът се състои само от дефицит на витамин В17.

 
Това не е нищо друго.
 
Избягвайте химиотерапията, операцията и приемате лекарства със силни странични ефекти.
 
Бихме си припомнили, че в миналото доста голям брой моряци са изгубили живота си от болест под името (скорбут); заболяване, което е отнело живота на много хора.
 
И редица хора получиха огромен доход от него. След това беше открито, че скорбутът е просто недостатък на витамин С. Това означава, че това не е болест (заболяване).
 
 
Ракът е също просто ей така!
 
Колонизиращият свят и враговете на човечеството създадоха раковата индустрия и я превърнаха в бизнес, от които печелят милиарди долари.
 
Раковата индустрия процъфтява след Втората световна война. За борба с рака не са необходими всички тези закъснения, подробности и огромни разходи. Те само отиват по линия в джобовете на колонизаторите, особено след като лечението на състоянието е било открито отдавна.
Превенцията и лечението на рака ще се постигне само чрез следните стратегии:
Тези, които имат рак, първо трябва да се опитат да разберат какъв е ракът.
Не се паникьосвайте! Трябва да проучите състоянието.
Днес някой умира ли от заболяване, наречено скорбут? Не. Тъй като се лекува.
Тъй като ракът е само дефицит на витамин В17, ежедневното консумиране на 15 до 20 броя кайсиеви камъни / ядро ??(плодов камък) е достатъчно.
Яжте пшеничена пъпка (пшенични кълнове). Пшеницата е чудотворна противоракова лекарство. Той е богат източник на течен кислород и най-силната противоракова материя, наречена лаетарил. Тази материя присъства в плодовия камък на ябълката и е извлечена форма на витамин В17 (Амигдалин).

Американската медицинска индустрия започна да прилага закона, забраняващ производството на лаетарил.

Това лекарство се произвежда в Мексико и се прехвърля в САЩ.
Д-р Харолд М. Манер, в книга „Смърт на рака“, заявява, че успехът при лечение на рак с Лаетарил е толкова висок, колкото над 90%.
 

Източници на Амигдалин (витамин В17):

Храните, съдържащи витамин B17, включват следното:
Плодовият камък или зърното от плодове. Това съдържа най-голямо количество витамин В17 в природата. Това включва плодове камък от ябълка, кайсия, праскова, круша, и синя слива (сушена слива).
– Често срещаните бобобови, царевица (зърна), които включват боб, леща кълнове (леща пъпка) Лима (лимонов боб) и грах.
-Ядки: Горчив бадем (богат източник на витамин В-17 в природата) и индийски бадем.
-Черници: почти всички черници като черна боровинка, боровинка, малина и ягода.
– Семена (зърна): сусам и ленено семе (семена от лен / ленено семе).
-Каши от овес, ечемик, кафяв ориз, брашно от блок пшеница, ленено семе, просо и ръж.
Този витамин се намира в зърна и плодови камъни от кайсия, бирена мая, суров/необработен/ ориз (paddy-необран ориз) и вътрешността на тиквата.
 

Списък на противоракови храни:

• Кайсии (ядки / семена)
• семена от други плодове като ябълки, череши, праскови, сушени сини сливи, сливи, круши
• Lima боб
• Fava боб
• житните стъбла
• бадеми
• Малини
• бъз
• Ягоди
• Къпини
• Боровинки
• Елда
• Sorghum (сорго)
• Ечемик
• Просо
• Кашу
• Ядки от макадамия
•Бобови кълнове
 

Течностите за миене на съдове, ръце и ракът:

Поглъщането на течности за миене на съдове (използвани в кухнята) и течност за миене на ръце (използвана в тоалетната) е основният причинител на рака, така че храненето им трябва да бъде ограничено.

Със сигурност ще кажете, че не ги ядем!

Обаче всеки ден измивайте ръцете си с течност за измиване на ръцете и измийте чиниите си с течност за миене на съдове.
Течността се абсорбира и няма да се махне от чинията с измиване. Когато се готви или яде храна, сапунът на чинията се прикрепя към горещата храна и затова ние завършваме с яденето на течността за миене на съдове заедно с нашата храна. Дори и да изплакнете чинията стотици пъти, това няма да е от полза.

Решението е да се излее половината от течността за миене на съдове и течният сапун за ръцет и да се допълни с оцет. Това е толкова просто.

Не консумирайте агенти, причиняващи рак на кръвта, и освен това спасете семейството си от тази опасност.

По същия начин, сериозно се отказвайте от измиването на зеленчуци дори с няколко капки течност за миене на съдове, защото независимо от това колко ще ги изплакнете, химикалите вече са влезли в тъканите на зеленчука и няма да бъдат изплакнати.

Вместо това, накиснете плодовете и зеленчуците със сол и след това изплакнете с вода. И за да ги запазите пресни, добавете оцет.

Моля, споделете тази публикация с други хора, за да могат да се възползват и от тази информация.

 
References:  Source

Последвайте ме:

 

 

 

 

 

Подкрепете ме, нека има един щастлив блогер повече. 

(435570)

Ето няколко думи, които искам да споделя с вас.

Ето няколко думи, които искам да споделя с вас.

 

orenda8

 

За да чуете звуковия файл,  натиснете стрелката на плейъра по-долу, моля.

 

(1013)

Информационна агенция ОРЕНДА – ДД. Випуск от 27.04.2018 г.

Информационна агенция ОРЕНДА – ДД. Випуск от 27.04.2018 г.

Важно!


Цялата поместена информация по-долу е създадена от човек, който милее за хората и се е нагърбил с нелеката задача, дори под заплаха за физическото му съществуване, да я разпространява.

Явявам се в ролята на разпространител, не си присвоявам авторство, нито преследвам популярност. Статиите са указани като цитати, поместени в кавички.

Считам, че е нецелесъобразно да са публикува в социални медии. Би могло да повлече последствия, вследствие на естеството на разобличаващата информация.

Приемете написаното тук като маркер и насока за расмисъл. Сами се ангажирайте да търсите пояснение и допълнително инфо.

~~~

„Парите на данъкоплатците в България за ДАНС и в ЕК по ресора дигитализация с еврокомисар от България Мария Габриел се изразходват по следния начин.

Мария Габриел пуска проект по тестване на 5G, който се комбинира с виртуална реалност в студията на Нова Телевизия от продуцентите Халваджиян.

Пускат виртуални копия на всички президенти , длъжностни лица и обикновени граждани , които разобличават или са против въвеждането на тази технология поради сериозния риск за здравето.

Започват да таргетират въпросните лица с технологии за контрол на ума и поведението, синтетична телепатия и др. и им създават сценарии да ги компрометират.

Информацията се разпространява по безжичен път, за да не остави следи на сървър и се показва зад гърба на въпросните лица.

ДАНС осигурява комуникациите и таргетира въпросните лица с електромагнитни , микровълнови и др. оръжия, пак за да не оставя следи.

Целият ЕС, Русия, САЩ и секретни служби се занимават с тези сценарии от 2 месеца, по лично свидетелство и нямат време за основните си задължения.

Лично съм виждала виртуални сеценарии с Путин, Кушнер, Орбан, Макрон, Меркел.

Покриват се от Малтийския орден на над национално ниво.“

~~~

Серия досиета … по аферата ЧЕЗ.

 

„Паата Зурабиевич Гамгоинешвили е собственик на столичният базар „Илиянци“ с поделението му в Пловдив . Връзката между Гамгоинешвили и УНИКРЕДИТ Булбанк е Магърдич Халваджиян.

Той показва принадлежност към Малтийския орден чрез франчайаза на Х фактор, предаването което промива мозъците на хората по цял свят в полза на по-новия Нов Световен ред – Глобалната фашистка диктатура на техноинтерна чрез 5G, мозъчни микрочипове, трансхуманизъм, общество тип БИГ БРАДЪР. Уникредит Булбанк също е в цветовете на Малтийския орден червено и черно.“

 

 

„На вниманието на всички …, почитателки на БИГ БРАДЪР.

1. Поставянето под постоянно видеонаблюдение за период от 3 месеца, може да доведе до психически увреждания, според официални медицински психологически изследвания.

 

Охранителните компании като ВИП СЕКЮРИТИ, които участват в създаването на ТВ предавания като БИГ БРАДЪР са наясно, затова винаги в екипа присъстват психолози.

 

2. BTV, телевизията, която излъчи репортажите с пострадалите деца и внуши идеята, че в детските градини трябва да се поставят камери за видео наблюдение е собственост на TIME WARNER, които редовно създават филмови и телевизионни продукции с откровено сатанински послания, масонски ритуали, насилие, трансхуманизъм, микрочипове, майнд контрол, използват технически и психологически средства за манипулиране на съзнанието и подсъзнанието с търговска цел и с цел поставяне под контрол на съзнанието на зрителя и нямат за цел в своите интереси доброто на българските деца.

 

3. Конвенцията на ООН за закрила на детето го защитава от поставяне под наблюдение от трети деца и затова се иска съгласието на родителите, което и правите с глупавия си митинг.

 

4. Ако уволнят 3 учителки за грубо отношение с децата и съобщят по телевизията, проблемът ще се реши автоматично.

 

5. Цялата тази кампания е с цел някои фирми като ВИП СЕКЮРИТИ да спечелят няколко милиона, а децата ви ще се увредят психически за цял живот.“

 

 

„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

На вниманието на всички абонати на МТел.

5G технологията е опасна за вашето здраве, включва широк спектър от рискове от контрол на ума до рак, мозъчен тумор и неврологични смущения.

 

Въздейства на ДНК ниво.

За да се предпазите, изключете безжичния интернет, носете медни гривни, магнитни гривни, поставете кварц в дома си, снабдете се с шунгит и го поставете в кана с вода, която ще употребявате за домакински цели.

Направете собствено проучване по темата.“

 

 

„ВАЖНО!

Потребителите на Теленор, да имат предвид, че компанията може да изпробва върху тях 5G, което има непоправими последствия за здравето, без да ги уведоми и без даже да уведоми Правителството.

Теленор тества 5G на Олимпиадата, и както и на трите места където го правят Хайфа Израел Калифорния САЩ избухват големи некотролитуеми пожари.

 

От 5G и от умните електромери може да се предпазите като носите медни гривни, кварц или магнит прикрепени към тялото.

Може да се снабдите с шунгит и да го поставите в кана с вода.

Водата премахва някои от негативните ефекти.“

 

 

„понеделник, 20 април 2015 г.

ЕНЕРГО-ПРО продължава да краде, като монтира умни електромери

 

ЕНЕРГО-ПРО продължава да монтира умни електромери

13 Февруари 2015 15:08

Специалисти на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи монтираха електромери с дистанционен отчет на труднодостъпни и отдалечени стопански обекти в Дряново. Така наречените „умни електромери“ от една страна гарантират точност в отчета и контрол на измервателният уред, а от друга – спестяват време, средства и човешки труд. Освен това, показанията на „смарт“ електромерите могат да се отчитат 24 часа в денонощието.

Повечето подменени електромери в района на Дряново са в охранявани обекти, в които през празнични и почивни дни няма осигурен достъп. Друга част от сменените уреди са в отдалечен на 20 километра от града район и през зимата достъпът до тях е затруднен, а понякога и невъзможен.

Предимствата на „смарт“ електромерите са, че те създават удобство за клиентите – отпада ангажимента на собствениците на имоти всеки месец да осигуряват достъп на отчетника, когато електромерът е разположен в охраняем обект. Едновременно с това се намаляват разходите на компанията за ежемесечно посещение на адреса от отчетник. Освен това създават и огромно удобство за монополите, безпроблемно, невидимо и неконтролируемо да бъркат в паметта на електромерите и да надписват безпрепядствено сметките на поразия с което да извършват чиста кражба от потребителите!! Дистанционните уреди дават ежедневна картина на потреблението и ясен енергиен баланс на една сграда. Това създава условия за ефективно планиране на потреблението и оптимизиране на разходите за електроенергия. Тези Лични данни обаче са собственост на потребителите, а не на ЕРПтата, което означава, че монополите извършват кражба и престъпление по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни ЗЗЛД!!

За съжаление „умните електромери“ са все още твърде скъпи изделия и масовото им инсталиране би довело до значителни първоначални разходи. Ето защо през есента на 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, след като анализира предполагаемите инвестиционни разходи в национален мащаб и възможното им отражение върху цените в енергетиката, взе решение все още да не се ускорява процеса на масово въвеждане на „умни“ електромери у нас. Експертите в сектора очакват в близките няколко години цените на използваните при производството компоненти на „смарт метри“ значително да се понижат, което ще направи технологията на «умните» електромери много по-достъпна и предпочитана.

Източник: http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/63049-energopro-prodalzhava-da-montira-umni-elektromeri

Ето и отговор на непознат за нас Потребител, логично пострадал съгласно направените от нас твърдения в червен шрифт:

Ужилен (13.02.2015 19:18) 1 / 0
С умен електромер миналата година Енерго ПРО се опитаха да ме окрадат с 1000 лева за 2 месеца! Внимавайте, манипулират се и дистанционно!“

 

 ~~~

Take Back Your Power – Full Movie HD [InPower Movement]

 

 ~~~

INTERNET OF THINGS: FASCISM BY ANOTHER NAME. POWERED BY 5G

LEARN HOW TO ANTIDOTE EMFS AND 5G IN THIS ARTICLE: ANTIDOTE EMFS AND 5G. LISTEN TO BETSY AND THOMAS DISCUSS THIS TOPIC BEFORE YOU READ THE REPORT. PLEASE CLICK ON ERIC SCHMIDT GLOBAL TECH LORD

.

We are immersed in a microwave ocean of electromagnetic frequencies, drowning in negative health effects that the U. S. Department of Health and Human Services and its counterparts worldwide are totally oblivious to or which are complicit with evil in creating a high-tech system that will enslave humanity in a lock down of planet earth, all the while making us sicker and more controlled.

The Anonymous Patriots do not exaggerate. We highly recommend that you read this article to understand what kind of world you are leaving your children and grandchildren. If we wait for somebody else to solve this ginormous problem, we have raised a white flag of surrender.

No one is ready for the tsunami of Fifth Generation (5G) radiation that has been unleashed by the Federal Communications Commission, whose only health concern is whether or not 5G will “heat-up” human skin past a certain degree.

Only when 5G is “cooking” human beings will the FCC and the Health and Human Services consider any negative health effects of this new generation of “beyond microwave” 5G millimeter (milli-wave) radiation that will be beamed from 300,000 new cell phone towers in every US community – coming to the utility pole near you. Perhaps the FCC should put their collective heads into a microwave oven, turn it on, and then say that microwaves and milli-waves are harmless.

Who is checking the adverse health effects of the technological innovations from the first, second, third, and fourth generation wireless radiations? Let alone the fifth generation…

5g - 1
The Five Generations of Cell Phones

The U.S. Government is the gate-keeper for patents, innovations, safety standards, and most especially for the weaponization of any new device that can be used by the military. Cyberwarfare is now the number one theatre of military activity and due to the expansion of the National Defense Authorization Act, has allowed the military to work within domestic borders.

The roll out of 5G that is authorized by the FCC, in conjunction with other U.S. agencies (DoD, CIA, FBI, etc.), is another experiment in the weaponization of the internet and all digital technologies that surround it, including the use of cell phones, wireless broadcasting, wireless computers, and the 100 billion wireless devices that will be connected to the Internet of Things in the next few years.

IN OTHER WORDS – “NO ONE IS MONITORING TECHNOLOGICAL INNOVATION, EXCEPT THE MILITARY AND THE CORPORATIONS WHO DO THEIR BIDDING.”

No one is testing the side-effects of weaponized military-corporate innovations like the internet (originally called DARPANET), Facebook, Twitter, and other “experiments” of the Defense Advanced Research Projects Agency (Department of Defense) and In-Q-Tel (Central Intelligence Agency). We are simply being used as “Guinea pigs” in an ongoing experiment concerning what EMFs and full-spectrum radiation does to the human being.

OR WORSE, PLANETARY RULERS ARE DELIBERATELY ENSLAVING THE PEOPLE OF THE WORLD IN A TYPE OF GLOBAL FASCISM CALLED “THE INTERNET OF THINGS”, KNOWING FULL WELL HOW HARMFUL THESE INNOVATIONS ARE TO LIVING BEINGS AND HAVING FULL INTENT OF IMPLEMENTING A NEW AND BETTER VERSION OF FASCISM THAN THEY DID IN THE LAST CENTURY.

THESE ARE NOT EXPERIMENTS. THIS IS ALL OUT WAR ON HUMANITY. THEIR INTENTIONS ARE EXACT: ENSLAVE US. CONTROL US. SUBSUME US.

In this Citizens Intelligence Report we demonstrate that 5G is dangerous to human health — mentally, psychologically, and physically. Humanity has yet to deal with the epidemic of digital illnesses that have already assaulted those immersed in frequencies ranging up to microwave that bombard and pervade daily life with digital devices that are already being used. The Anonymous Patriots have written about the illnesses created by the use of the internet, cell phones, and social media in prior articles.

We have shown you that tech-toys are tech-weapons in these citizen intelligence reports below:

Frankenstein and Smart PhoneBEHOLD: THE FRANKENSTEIN OF OUR DAY

Big Brother is Watching You – For Real

They Plan on Controlling Everything in Your Life

As politicians are debating who will install and pay for the new 300,000 towers and antenna that must be in place for 5G to accomplish its goals, have any of them demanded thorough research into the effects of the systems now in place?

Before amping up to 5G, we need to DEMAND that our elected officials CEASE AND DESIST the rollout of 5G until there are significant studies on the effects that 1-4G have already had on us. Then 5G needs to be tested for compatibility to life on Earth.

By the way, the goals of 5G are beyond what anyone can imagine at this point, both in technological advancement and the health threats that accompany these “advancements.” Many would contend that humanity has hardly caught-up with the technological advancement of 4G, and that research into the adverse effects of 4G demonstrates that the “technology causes serious damage to humans, animals, plants and the entire environment.”

Despite overwhelming evidence that EMFs, at all levels, cause irreparable damage to humans from DNA to brain-functioning, 5G proponents rush ahead as if higher processing speeds is worth permanent damage to humans.

It seems that 5G will only be an advantage to machines, not to humans.

WI-FI FROM SPACE

The saddest part of all about 5G and milli-wave radiation is that most people don’t know that the military, through Eric Schimdt’s Alphabet (Google), already has orbiting satellites that can beam down microwave and milli-wave broadcasting frequencies to provide a blanket of Wi-Fi for entire counties. Schimdt and Elon Musk are competing for the domination of global Wi-Fi, with the U.S. backing Musk’s plan to have 4,100 satellites that will blanket the entire globe.

Atlas robotSchmidt’s plan is to have 3,000 satellite platforms, many of which will be manned and filled with his patented “super-routers” and “super space-servers” that will provide all internet, cell phone, and full-spectrum broadcasting from his privately ownedglobal “sky-net.” Schimidt has plans to monopolize the market, just as he did with Google, Gmail, YouTube, Facebook (major investor), and the Atlas Warrior Robot.

Soon, Wi-Fi will rain (reign) down on all of us and there will be nowhere to hide. Fellow patriots, we must stop this insane urge to rush off a cliff headlong. We simply don’t need the newest innovation – it can wait until humans have caught up with machines. If we allow technological innovation to be controlled by military and corporate interests, we are doomed to continue down a path towards more weapons of mass destruction. These are held in the palm of our hands. Our cell phones are tools of machine-intelligences that are not human, machine-languages we cannot understand, and machine-capacities that we do not need and which are harming us.

Technological experimentation on humans is an old story, whether we reference cigarette smoking, glyphosates, denatured and GMO products, or the plethora of “Government Approved” or government allowed poisons that are making us sicker, weaker, and killing us. The proliferation of 5G is just another in a long line of pathetic ideas “allowed” and then later unconscionably “sanctioned” by regulators who are ignoring human health concerns and serving innovation for innovation’s sake.

Again, we remind readers that our planetary enslavers are fully aware of these dangers and that 5G and the Internet of Things is an integral part of their plan to take over the world  – a type of hi-tech fascism with roots as deep as the Nazis, Prescott Bush, and the Office of Strategic Services (OSS). 

THE UNIVERSAL ATTACK OF WI-FI

Wireless communication has taken over in homes, offices, and public places – you simply cannot get away from it. You can lock yourself away in a shielded room or an electro-smog-proof sanctuary to hide from EMFs, microwaves and milli-waves. And for the estimated 1.5 – 3 percent of populations worldwide that are “electromagnetic hypersensitive”, that may soon be the only option left. Passive involuntary exposure to electromagnetic radiation cannot be avoided with the onslaught of 5G.

Bees die we dieThere are now more than 250,000 public hotspots for Wi-Fi in America utilizing over 150,000 cell phone towers. The increasing popularity of Wi-Fi comes on the heels of the explosive growth in wireless cell phones, and amid heightened concerns over the health hazards of saturating levels of electromagnetic radiation. Microwaves at current exposure levels are linked to brain damage, DNA damage, brain tumors, cancers, microwave sickness, impairment of cognitive functions, impairment of reproduction and fertility, affecting humans, rodents, birds, and bees.

Professor Trevor Marshall, Director Autoimmunity Research Foundation in California tells us:

“The new 5G wireless technology involves millimeter waves (extremely high frequencies) producing photons of much greater energy than even 4G and Wi-Fi. Allowing this technology to be used without proving its safety is reckless in the extreme, as the millimeter waves are known to have a profound effect on all parts of the human body.”

WHAT ARE EMF DANGERS

Electromagnetic frequencies (EMFs) are expressed in terms of units called hertz (cycles per second), abbreviated as Hz, where the higher the frequency, the smaller the wavelength. The spectrum begins with direct current and extremely low-frequency (larger wavelength) radio waves, and continues with microwave radiation, infrared and ultraviolet light, X-rays and gamma rays. Household appliances are at the extremely low-frequency end of the spectrum, generating EMFs in the range of three to three hundred Hz. Microwave radiation—emitted by all current wireless devices—ranges from three hundred megahertz (MHz) to three hundred gigahertz (GHz). (A MHz equals one million Hz and a GHz equals one billion Hz.)

Unlike prior generations of cellular service, 5G will transmit using not just low-band frequencies but also a form of extremely high frequency microwave radiation called millimeter waves (milli-waves) which range from approximately thirty to three hundred GHz). Millimeter waves offer a plethora of previously untapped spectrum that the telecom industry is eager to exploit. The “good” spectrum is just about used up, resulting in spectrum shortages and conflicts. Millimeter waves can take the pressure off the lower frequencies and provide precious coveted spectrum needed for expansion.  Millimeter wave technology promises incredibly fast data capacity orders of magnitude beyond 4G.

5g - 2

The antennas needed to transmit and receive 5G signals can be very small but have much shorter transmission ranges. The industry plans to achieve the desired level of performance through high transmission power and high-gain antenna arrays that boost the effective radiated power to significantly increase range. The 5G antenna arrays will pepper cities with powerful small cell antennas. This will be a pervasive system of 5G small cell antennas and “distributed antenna systems” (DAS) on utility or light poles and other public infrastructure—beaming intense microwave radiation within feet of bedroom windows, schools, day care centers, nursing homes, offices, and everywhere else.

5G - 3

The vast majority of the legislative bills promoting 5G infrastructure (already passed or about to pass in eighteen U.S. states) will strip authority from local governments—and citizens—over public rights-of-way. In other words, municipalities and residents will be unable to say ‘no’ when utilities mount 5G antennas on lampposts and utility poles in their yards, businesses and schools.

In response, numerous communities around the U.S. are organizing to halt preemption and maintain local control.

The unfurling of 5G technology is taking place in the context of the broader wireless takeover. For example, wireless networking (Wi-Fi) went from a “niche technology” at the beginning of the new millennium to consumers’ preferred method of accessing the Internet, with Wi-Fi in seven out of ten U.S. broadband households as of early 2017.

CANCER AND OTHER HEALTH DANGERS

The rapid proliferation of sources of electromagnetic radiation—cell towers, cell phones, cordless phones, Wi-Fi, smart meters and so on—is exacting a high price on our health. There are now thousands of scientific studies documenting myriad adverse bio-effects of microwave radiation. These biological effects include cancer, DNA damage, cardiovascular problems, increased stress hormones, sleeping disorders, depression, headaches, irritability and impaired fertility. Studies assessing cancer and wireless radiation are particularly disturbing.

The World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer classified the microwave radiation from all wireless devices as a possible human carcinogen in 2011. In 2016, the U.S. National Toxicology Program released results of the world’s largest study on wireless health risks finding cancer in 5.5 percent of the exposed group and no cancer in the control group.

Other recent studies highlight strong evidence of a relationship between brain cancers and long-term cell phone use; increased incidence of at least ten other cancers concurrent with the promulgation of wireless technologies, including invasive breast cancers in young women carrying cell phones against their breast; and tumor promotion in response to very low levels of exposure to wireless radiation.

5G technology will likely turn these serious health risks into a public health crisis. Ubiquitous deployment of small cell antennas will unleash unnatural and round-the-clock millimeter (milli-wave) and microwave radiation that is far more potent than anything previously experienced from the electromagnetic spectrum. In fact, the U.S. military uses millimeter waves—which travel only a short distance—as a non-lethal weapon for crowd control because the waves affect the surface of the body and cause a burning sensation of the skin at higher levels of power.

The lower-powered but chronic exposure that most of us will experience outside of our homes, schools and businesses is expected to cause serious health effects, including higher rates of skin cancer, cataracts, cardiac irregularities and fetal abnormalities.

EMFS – SILENT RADIATION

Electromagnetic radiation and microwave radio frequency electromagnetic radiation are not just sensitizing and irritating persons with diagnosed EMS (electromagnetic sensitive) or EHS (electromagnetic hypersensitive). The $25 million NIH National Toxicology Program research results demonstrated that after only two years of exposure, EMF radiation is carcinogenic and mutagenic to the general public. Tens of thousands of published scientific studies, going back at least to the 1970s and beyond, have identified a wide range of human illnesses linked to ongoing exposure to low-frequency electromagnetic radiation, including infertility, immune and autoimmune disorders, cardiovascular problems, ADHD, disturbances in sleep, concentration, memory and learning problems. and more.

There have been more studies on EMFs than for any other environmental toxin. These harms were proven well before wireless technology was commercialized by the introduction of cell phones. For example, EHS (or Microwave Sickness/Radiation Sickness, as it was formerly referred to) was recognized by the courts decades ago (Mtr. Yannon vs. New York Tel. 86 A.D.2d 24, 1982).

5G TransmitterThe wide range of negative health impacts from exposure to wireless technology radiation have mostly been ignored, and the wireless industry has been using its extensive financial resources to mislead the public, our government, federal and state elected officials, and Congress about the state of the science on radiofrequency microwave radiation, and the extent and varieties of human sickness caused by it. The wireless industry’s immense financial resources are gains achieved as a result of decades of fraud on the public, who have been led to believe that wireless technology is safe.

The expansion of wireless technology is based on the false premise that wireless radiation, i.e., non-ionizing radiation at non-thermal levels, is not harmful. However, many thousands of studies and reports on wireless radiation by U.S. government agencies such as NASA, the US Armed Forces, the Navy, and the Air force – including reports about sick soldiers in the Navy and among government workers – have proved decades ago, and beyond a doubt, that this premise is false.

Existing Wireless Exposure Standards do not adequately protect public health. The FCC, EPA, and WHO have failed to adequately keep up with this technology and defend the public over the interests of large telecom corporations. In 2015, 225 leading scientists and researchers of EMF and wireless radiation from 41 nations appealed to the United Nations to urge the World Health Organization to exert strong leadership in fostering the development of more protective EMF guidelines, encourage precautionary measures and educate the public about health risks, particularly risk to children and fetal development (International EMF Scientist Appeal).

MICROWAVE RADIATION FROM CELLPHONES, WI-FI ROUTERS AND SIMILAR DEVICES CONCENTRATE TWENTYFOLD IN THE WOMB.

NONIONIZING CELLPHONE MICROWAVE RADIATION HAS ALSO BEEN LINKED TO ALZHEIMER’S AND INFERTILITY, ESPECIALLY IN MEN, BOTH OF WHICH, LIKE AUTISM, ARE INCREASING RAPIDLY.

5G ASSAULT AGAINST HUMANS

The 5G revolution is rushing toward us and it will bring a whole new era of harm from ultra-high microwave frequency radiation.  On July 14, 2016, the FCC voted to unleash 5G in the United States, approving sweeping Spectrum Frontiers rules to make spectrum bands above 24 GHz available for 5G, even though serious health risks are associated with the proliferation of cell phone technology.

The July 14 vote was preceded, a month earlier, by a June 20th announcement by FCC chairman Tom Wheeler, in which he enthusiastically heralded the coming rollout of 5G applications and networks as a “game-changer” and a “national priority” that will generate “tens of billions of dollars.” The FCC automatically approved the use of untested frequencies, an action that should have warned us all about its potential dangers. They didn’t even want to test its effects on living organisms.

5G - 4
Tom Wheeler former FCC Commission Chairman

Below is Federal Communications Commission Chair Tom Wheeler’s full speech of June 20th, 2016, with all the details about the “Big Brother” take-over through 5G and the Internet of Things:

 

 

 

.

The 5G network will use higher frequency bands than previously thought possible – which are untested frequencies of 24 to 100 GHz or more. Wheeler said that implementing the new frequencies would necessitate new antennas – intended to aim and amplify the signals – new infrastructure and a massive deployment of towers throughout the United States.

SPECIFICALLY REJECTING THE NOTION OF 5G BEING ONLY FOR URBAN USE, WHEELER NOTED THAT ALL AREAS, INCLUDING RURAL COMMUNITIES, WILL BE SATURATED.

Health advocates say that 70% of non-industry studies assess wireless radiation as harmful. With industry studies, the effects are reversed – with only 32% showing that wireless radiation is harmful. But, either way, the dangers are clear and being ignored by the government.

5g - 6
Various Studies Agree on Harmful Effects

Verizon and T-Mobile reveal they are subject to litigation relating to the alleged health effects of wireless phones and radio frequency transmitters. The companies warn that this could result in significant damages; they also admit that wireless technology and adverse health effects do exist – including the threat of cancer. Already, Nokia is a defendant in 19 separate lawsuits filed in Washington, D.C. alleging that radio emissions from cell phones caused the plaintiffs’ brain tumors. The lawsuits allege an industry-wide conspiracy to manipulate the science and testing around emissions guidelines.

SCIENTISTS SPEAK OUT

Scientists for Wired Technology – a group seeking to change laws in order to protect all living creatures from radiation – points out that radio frequency microwave radiation is a man-made, toxic agent that causes biological harm. We are currently being bombarded with 700 to 2.1 billion microwaves per second – for cell phone data – and 2.4 billion to 5.8 billion MWPS for Wi-Fi data to tablets and laptops. With the implementation of 5G, the group reports that the results will create additional pulsed microwaves at 24 billion to 90 billion MWPS.

5G WILL ADD RADIO FREQUENCY MICROWAVES TO AN ALREADY RADIATION-SATURATED NETWORK.

Pulsed microwave radiation is composed of micro-second pulses sprayed through the atmosphere, transferring data at the speed of light. As these data pulses penetrate, or reflect off, anything in their path, they cause biological harm to humans, plants, pets and wildlife – including beneficial birds and pollinators.

The “always-on” wireless infrastructure of over 300,000 new 5G antennas will have the potential to gravely damage health – especially when located near homes. In fact, Scientists for Wired Technology characterizes the installation of Distributed Antenna Systems anywhere near bedroom windows as an “assault.”

EMF ASSAULT ON AMERICANS HUMANITY

In May 2016, the U.S. Federal National Toxicology Program released “partial findings” from a $25 million study on the effects on health of cellphone radiation. The results were alarming. Researchers found that hyperplasia – or abnormal growth of tissues or organs – and tumors occur at significantly higher rates in the presence of radiofrequency microwave radiation. 

On July 14, 2016, the FCC approved the move to 5G – and the installation of the Distributed Antenna Systems on utility poles commenced.

On September 13, 2017, scientists warn of potential serious health effects of 5G. You can read their collective statement about their protest of 5G at:

Scientists warn of potential serious health effects of 5G

The opening statement of the recommendation reads:

We the undersigned, more than 180 scientists and doctors from 35 countries, recommend a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G, for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.

The current FCC guidelines only account for the thermal effects of these wireless exposures, they fail to take consider the adverse biological effects. What this means is that if the exposures aren’t cooking you, they are safe. Studies detail thousands of adverse biological effects which occur at levels well below that required to heat tissue.

The current guidelines specify exposure limits for hand-held wireless devices in terms of the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR is a measure of the rate that radio frequency (RF) radiation is absorbed by the body. For exposure to RF radiation from wireless devices, the allowable FCC SAR limit is 1.6 watts per kilogram (W/kg), as averaged over one gram of tissue. All wireless devices sold in the U.S. must be approved by the FCC to ensure that they do not exceed the maximum allowable SAR level when operating at the device’s highest possible power level.

This guideline does very little to protect us because it fails to consider that most people today are exposed to multiple wireless radiation exposures. Accumulated radiation exposure levels may be more than 100 times higher than official exposure limits – particularly in places like schools and offices.

Clearly the FCC guidelines need updating, here are some suggestions:

 1. The regulations need to consider the biological effects of these exposures not just the heating effect.
 2. FCC regulations should be based on the maximum power of each transmitting wireless device based on the number of wireless devices in proximity.
 3. In places such as schools and businesses, all wireless devices should have automatic maximum power reduction based capability based on the number of wireless devices in proximity.

In a letter to the FCC from Dr. Yael Stein MD of the Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel entitled, Opposition to 5G Spectrum Frontiers Millimeter Wave Technologythe author writes:

Computer simulations using the Finite Differences Time Domain (FDTD) method have clearly shown that sweat gland ducts are high absorption structures of millimeter waves (5G). Exposure to high power GHz irradiation results in a sudden acute pain response even without direct heating of the stratum corneum.

Public exposure to millimeter waves, in the sub-terahertz frequency range, is currently less common. If these devices fill the public space they will affect everyone, including the more susceptible members of the public: babies, pregnant women, the elderly, the sick and electro hypersensitive individuals. Dr. Stein’s research found that:

 • Human sweat ducts transmit and receive electromagnetic waves that reflect the person’s emotional state, as an extension of the sympathetic nervous system that innervates sweat ducts.
 • These newly suggested physiologic and psychological functions of human sweat ducts have not yet been researched enough.
 • Computer simulations have demonstrated that sweat glands concentrate sub-terahertz waves in human skin. Humans could sense these waves as heat. The use of sub-terahertz (millimeter wave) communications technology (cell phones, Wi-Fi, antennas) could cause humans to percept physical pain via nociceptors.
 • Potentially, if 5G Wi-Fi is spread in the public domain we may expect more of the health effects currently seen with RF/microwave frequencies including many more cases of electro hypersensitivity (EHS), as well as many new complaints of physical pain and a yet unknown variety of neurologic disturbances.
 • It will be possible to show a causal relationship between 5G technology and these specific health effects. The affected individuals may be eligible for compensation.

The study also found there were health risks associated with EMF radiation. Besides higher risk of cancer, exposure to electromagnetic radiation in the radio/microwave frequencies has been reported to affect: fertility in males and females, neurological effects on sleep quality, learning abilities and memory due to increased oxidative stress, to cause skin and gastrointestinal reactions, hypersensitivity phenomena (Electro hypersensitivity/EHS), and more.

Electro hypersensitivity/EHS is characterized by a variety of non-specific symptoms, which afflicted individuals attributed to exposure to electromagnetic fields. The symptoms most commonly experienced include dermatological symptoms (redness, tingling, and burning sensations) as well as neurasthenic and vegetative symptoms (fatigue, tiredness, sleep disturbance, concentration difficulties, dizziness, nausea, heart palpitation, and digestive disturbances). While the condition is still not formally recognized as a disease, in some countries (e.g. Sweden) it is formally acknowledged as a functional impairment, and people are eligible for compensation due to this condition.

Interactions of millimeter waves with living systems are believed to occur primarily on a subcellular or cellular level. Sub-THz and THz radiation may interact with cellular components at multiple levels, including chromosomes, DNA, genes, and proteins. Older studies from Eastern Europe as well as new studies have indicated that above 30 GHz there are frequency dependent biological effects. [end]

SELECTION FROM: LETTER TO THE FCC FROM DR. YAEL STEIN MD IN OPPOSITION TO 5G SPECTRUM FRONTIERS

 CAN EMFS & MICROWAVES HARM YOU?

The answer to the question of whether EMFs and microwaves can harm you is simply: yes, in many ways. Hundreds of studies have confirmed the adverse and harmful effects of EMFs from antennas, cell phones, and wireless devices. Technology that was created to help our lives has now been proven to make us sick. Adding milli-waves (5G) to the effects of EMFs and microwave radiation makes an even more poisonous environment.

Below are listed some of the negative effects that electromagnetic radiation has been found to have on humans.

Cellular Damage: A multitude of studies have found cellular damage from high frequency electromagnetic fields which is critical for cancer initiation and cancer promotion.

Significantly Increased Risk of Glioma: The $25 million Interphone Study found that: “regular use of a cell phone by adults can significantly increase the risk of gliomas by 40% with 1640 hours or more of use (this is about one half hour per day over ten years).”

Tumor Risk on Cell Phone Side of Head: Again from the Interphone Study – “tumors were more likely to occur on the side of the head most used for calling.”

Harmful Association Between Cell Phone Radiation and Tumors: A review of 23 epidemiological studies by 7 scientists on the link between cell phones and cancer concluded, “harmful association.”

Increased Risk for Glioma and Acoustic Neuroma: From the Hardell Research Group: “A consistent pattern of increased risk for glioma and acoustic neuroma associated with use of wireless phones.”

Temporal Lobe & Glioma Risk: A recent French study found evidence of an increased risk of glioma and temporal lobe tumors. The study found that, “risks were higher for gliomas, temporal tumors for occupational and urban mobile phone use.”

Increased Risk of Acoustic Neuroma in Long-Term Users of Cell Phones: A recent study on 790,000 middle aged women in the UK found that, “women who used cell phones for ten or more years were two-and-a-half times more likely to develop an acoustic neuroma. Their risk of acoustic neuroma increased with the number of years they used cell phones.”

Increased Risk of Acoustic Neuroma: Research conducted by Lonn suggests, “an increased risk of acoustic neuroma associated with mobile phone use of at least 10 years’ duration.”

Brain Tumor Risk is Higher on ‘Cell Phone’ Side of Head: A research paper that reviewed 11 studies found, “a link between prolonged cell phone usage and the development of an ipsilateral [same side of head as cell phone] brain tumor.”

Malignant Brain Tumors: Recent work by Hardell looked at long-term use of mobile and cordless phones. In conclusion it was found that, “this study confirmed previous results of an association between mobile and cordless phone use and malignant brain tumors. These findings provide support for the hypothesis that RF-EMFs play a role both in the initiation and promotion stages of carcinogenesis.”

Cancer of the Pituitary Gland: The study  referenced above also found that, “the risk of cancer of the pituitary gland was more than twice as high among women who used a cell phone for less than five years as compared to never users.”

Thyroid Cancer: A recent Israeli study  found, “evidence of changes in thyroid cells in response to electromagnetic radiation.”

Melanoma Risk: A Swedish study found “a very clear association between increasing use of mobile phones and increasing rates of head melanoma in Nordic countries.”

Stem Cell Cancer: In a controversial US study on 29 cases of neuroepithelial tumors, cell phone users accounted for 11 of them. These initial results indicated a near tripling in the risk of neuroepithelial tumors through cell phone use.

Oral Cancer: An Israeli study on 460 cases of parotid gland tumors (PGT) found, “based on the largest number of benign PGT patients reported to date, our results suggest an association between cellular phone use and PGTs.”

Parotid Malignant Tumors: Another Israeli study analyzed deaths as recorded on the National Cancer Registry over a 36 year period found, “the total number of parotid gland cancers in Israel increased 4-fold from 1970 to 2006 as cell phone use increased, whereas other major salivary gland cancers remained stable.”

Leukemia: A comprehensive review of over a dozen studies including studies on exposures from cell tower radiation and TV and Radio broadcast towers found, “cancer, especially brain tumor and leukemia, but all other cancers also.”

Multifocal Breast Cancer: American researchers studied young women with breast cancer. They found that, “all patients regularly carried their smartphones directly against their breasts in their brassieres for up to 10 hours a day, for several years, and developed tumors in areas of their breasts immediately underlying the phones.”

Eye Cancer: A German Study has established a link between uveal melanoma and cell phone radiation and similar exposures.

Diverse Cancerous Tumors: A Brazilian Study established a direct link between various cancer deaths such as tumors of the prostate, breast, lung, kidneys and liver in Brazil’s third largest city, and cell phone tower radiation exposures.

Cell Phone Subscription Link to Brain Tumors: A U.S. study analyzed the number of cell phone subscriptions and brain tumors in nineteen U.S. states, they concluded, “the very linear relationship between cell phone usage and brain tumor incidence is disturbing and certainly needs further epidemiological evaluation.”

Blood-Brain Barrier (BBB) Permeability: It was first discovered in 1975 that EMF radiation causes the BBB to leak, since then at least a dozen laboratories around the world have corroborated this effect.

Brain Blood Flow Affected: A Finnish brain imaging study found “that the EMF emitted by a commercial mobile phone affects rCBF  [regional cerebral blood flow] in humans.” This also suggests that cell phone radiation affects neuronal activity.

Single and Double-Strand DNA Breaks: In pioneering work at the University of Washington a team found DNA single strand breaks from EMF radiation exposures on rats in an initial study. A subsequent study found single and double-strand DNA breaks.

Various Genetic Effects: An Austrian study analyzed the results of 101 different published articles on the effects of EMFs on DNA. The study concluded that, “there is ample evidence that EMF & microwave can alter the genetic material of exposed cells.”

Increased Rates of Micronuclei: Micronuclei proliferation indicates a type of DNA damage strongly associated with cancer. A Brazilian study found that, “electromagnetic field irradiation [low level cell phone type exposures] during pregnancy leads to an increase in erythrocytes micronuclei incidence in rat offspring.”

Heat Shock Proteins (HSPs) Production Decreased: A US study exposed chick embryos to EMF radiation. They concluded that, “this EMF-induced decrease in HSP70 levels and resulting decline in cytoprotection suggests a mechanism by which daily exposure could enhance the probability of cancer and other diseases.”

Oxidative DNA Damage: The Guler study in Turkey exposed female and male infant rabbits to 1800 MHz EMF radiation and found, “EMF radiation may induce biochemical changes by increasing free radical attacks to structural biomolecules.” Free radical damage is associated with the development of cancer.

DNA Strand Breaks: An Austrian study exposed human and rat cells to mobile phone radiation and found, “DNA single-strand and double-strand breaks.”

Changes in Gene Expression: The Belyaev study found that, exposing a “rat brain to 915 MHz microwaves induces changes in gene expression.”

Chromosome Damage: A Belgian study reviewed 16 expert gene monitoring studies from around the world. In 13 of the 16 independent studies it was found that, “EMF-exposed individuals have increased frequencies of genetic damage (e.g., chromosomal aberrations).”

Central Nervous System: US based researcher Dr. Henry Lai comments that there are several studies which show that repeated EMF exposure at relatively low power caused morphological changes in the central nervous system, “changes in morphology, especially cell death, could have an important implication on health. Injury-induced cell proliferation has been hypothesized as a cause of cancer.”

HEALTH HAZARDS OF MICROWAVE RADIATION

Microwave radio-frequency radiation exposures of the type emitted by cell phones are also linked to many other diseases and potentially life-threatening illnesses, including; sperm damage and male infertility, miscarriages, vascular system disease, tinnitus, childhood cancer, sleep problems, depression, irritability, memory loss, concentration difficulties, headaches, dizziness and fatigue, suicidal tendencies, arrhythmia, heart attacks, bone marrow interference, altered calcium level in cells, ADHD, reduction in night-time melatonin, suppression of the immune system, arthritis, rheumatism, skin symptoms, lymphatic diseases, autism, and hearing problems.

Research on Microwave Dangers

 • Rats exposed to microwave radiation from mobile phones for two hours showed signs of brain damage due to leakage of the blood brain barrier that persisted 50 days later (Mobile Phones and Brain Damage, SiS 24).
 • DNA breaks and chromosomal abnormalities were found in animal and human cells exposed to low levels of microwaves (Mobile Phones Break DNA & Scramble Genomes, SiS 25)
 • Risk of cancers (breast, prostate, bowel, skin, lung and blood) tripled with microwave exposure in the Southern German town of Naila five to ten years after the mobile phone transmitter was installed.
 • Risk of cancers quadrupled in areas exposed to microwave radiation in Netanya, Israel, with female cancers increasing 10-fold compared with the general population.
 • Risk of acoustic neuroma and glioma increased 2 to 3-fold with ten years or more of mobile phone use.
 • Mobile phone use correlates strongly with chronic illnesses; Sweden has had a 7-fold increase in long-term illness since 1981.
 • Men who used mobile phones more than four hours a day had lower sperm count and poorer quality sperm compared to those who did not use mobile phones.
 • A study in Greece showed that mice exposed to mobile phone microwaves at 1.68 m W/m 2 became completely sterile after five generations, while those exposed to 10.53 mW/m 2 became completely sterile after three generations.
 • Reproduction and breeding success of sparrows and white storks are reduced near mobile phone transmitters, and exposure to microwaves in the laboratory caused high mortality rates in chick embryos. (Mobile Phones and Vanishing Birds, SiS 34)
 • Bees fail to return to their hives when cordless phone base-stations were installed, raising strong suspicion that microwave radiation may be responsible for the colony collapse disorder now devastating beekeepers and farmers in the United States and Europe . (Mobile Phones and Vanishing Bees , SiS 34)
 • Up to 3.5 percent of people suffer a range of symptoms including headache, nausea, lack of concentration, depression and allergy, known collectively as “microwave sickness syndrome” when in proximity of mobile phone transmitters.

PRECAUTIONS YOU CAN TAKE

Wireless has become a utility connected to the Internet of Things: phones, watches, TVs, iPads, DVD players, coffee machines, refrigerators, or any wireless device. Every school, hospital, business and coffee shop has Wi-Fi and we can’t live without it, but there are precautions we can take. For example:

 • Replace your wireless devices with wired versions – replace wireless phones and wireless modems with wired versions.
 • Practice safe cell phone use– distance is your friend, avoid using your cell phone next to your ear.
 • Create a low EMF sleep sanctuary where you sleep – rid your bedroom of all electrical devices.
 • Measure the EMF readings in your home with a simple to use EMF meter to find low energy places of sanctuary.

TAKE ACTION – STOP 5G!

The following suggestions offer practical ways citizens can stop the spread of 5G technology.

 • Go to parentsforsafetechnology.org and learn how to write, call and email the relevant agencies to inform them that this wireless deployment must be stopped immediately. The site provides addresses for the FDA’s Center for Devices and Radiological Health, as well as the CDC, the National Institutes of Health, the National Institutes of Environmental Health Sciences, and the National Toxicology Program.

After emailing and of these groups, make sure to send a copy to your elected officials; also email a copy to the FCC.

 • We must demand more thorough testing and higher safety standards. Research and pre-testing is rampant by companies who are interested in tapping into the lucrative waters of 5G. But few are willing to research its effects on health. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) guidelines remain essentially unchanged since 1998, not allowing for the recognition of radio frequency microwave radiation and milli-waves as harmful unless there is a heating effect.
 • We must stop improper classification of skin as limbs so that true levels of radiation can be determined for proper research. The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) intends to classify skin as limbs. Limbs are paid less attention to when classifying exposure levels. Research indicates that milli-waves affect the skin and the eyes the most. If skin is classified as a limb, this will pave the way for industry giants to introduce even higher exposures and put more people at risk.
 • Study the Global Union Against Radiation Deployment from Space (GUARD) addressed in a letterto the FCC in September of 2016, bringing to their attention the harm 5G will inflict upon humans. GUARD warned the FCC that 5G violates Article 3 of The UN Declaration of Human Rights which states that “everyone has the right to life, liberty and security of person.” The document is laden with research, information and global support to help in the efforts to “resist 5G.”
 • Take the time to review this important report and push it out through your social media network: Preparing for a 5G World. Communications and Society Program, The Aspen Institute.
 • Subscribe for more solutions at TakeBackYourPower.net to receive updates on liability actions and the efforts being made to “Resist 5G.”

JOIN THE RESISTANCE AND STOP 5G 

The shocking and scary reality is that wireless EMF radiation is harming people at an alarming rate. No matter how many hundreds of studies show the adverse health effects of EMFs, microwaves, and milli-waves, the steady march of industry to install 5G everywhere goes forward without any reflection upon if this new technology is safe for humans, animals, plants, and the environment.

Sign-Stop-5G-No-New-Antennas-in-My-Neighbourhood

The evidence seems clear that an end to 5G promulgation is the only sane choice to make. We all must help educate and enlighten uninformed citizens who might demand, higher speeds on the internet, that there are real dangers to 5G and the Internet of Things.

To try to stop the mindless spread of 5G, please advocate the following changes in your social media networks and to your elected representatives:

 • Create a moratorium on the further development and implementation of 5G.
 • Demand a systematic review of 5G by the EPA, especially concerning proper safety standards.
 • Demand that long-term studies be conducted to determine the extent of the damage 4G has already done.
 • Fight at the local level to refuse the new 5G antennas.
 • Demand that the U. S. Department of Health and Human Services examine existing research to make a determination about the level of danger created by EMFs, microwaves, and milli-waves.
 • Demand a presidential commission be created to establish “sane” policies concerning wireless radiation that remove the power of corporations to drive high-tech innovation.
 • Remove the military from the U.S. Patent Office and dismantle the weaponized aspects of the internet, cell phones, and wireless devices.
 • End the promotion of the Internet of Things that is creating wireless “bots” from every device on the Internet of Things.
 • Untangle the weaponization of innovation from DARPA, In-Q-Tel and the military driven corporations who are working against US citizens.
 • End all surveillance that is associated with the Internet, social media, cell phone communications, and digital devices. Bring freedom into the virtual realm instead of the police-state.
 • More than 200 cities are now officially opposed to 5G. Get your city involved.

.


References

 1. “Environment-related Diseases: Electromagnetic Hypersensitivity. ANPED Briefing Paper.
 2. Wi-Fi, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
 3. “London Leads iPass Wi-Fi League Table.” IT Week, 6 March 2007, http://www.itweek.co.uk/itweek/news/2184855/london-leads-wi-league-table
 4. “Teachers Voice Fears of Wi-Fi Health Risk”, Gary Cleland, Daily Telegraph, 23 April 2007, http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/04/23/nwifi23.xml
 5. “Wi-Fi Internet Poses a Health Risk for Children” Fiona MaCrae, 23 April 2007, Daily Mailhttp://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?in_article_id=449981&in_page_id=1774
 6. “Cancer Risks from Microwaves Confirmed.” Science in Society
 7. “Mobile Phone and Brain Damage.” Science in Society 24 , 50-51, 2004.
 8. “Confirmed: Mobile Phones Break DNA and Scramble Genomes But “No Health Risks?” Science in Society 25 , 46-47, 2005.
 9. Hallberg and Johannsson. “Long-term Sickness and Mobile Phone Use.” J Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine 2004, 23, 11-12.
 10. Agarwal A, Prabakaran SA, Ranga G, Sundarm AT, Sharma RK, Sikka SC. “Relationship Between Cell Phone Use and Human Fertility: An Observational Study.” American Society of Reproductive Medicine. Abstract. 06-A-350-ASRM, 5/1/2006
 11. Magras IN and Xenos TD. “Radiation-induced Changes in the Prenatal Development of Mice.” Bioelectromagnetics 1997, 18, 455-61.
 12. “Mobile Phones and Vanishing Birds.” Science in Society
 13. “Danger on the Airwaves. Is the Wi-Fi Revolution a Health Time-bomb?” Geoffrey Lean, Independent on Sunday , 22 April 2007.
 14. “MP Calls for Inquiry into Risks of Wi-Ri.” The Times, 25 November, 2006, http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-2470828,00.html
 15. “Health Dangers from Wireless Laptops.” Siegfried Schwarzmuller, Union for Education and Sciencehttp://omega.twoday.net/stories/1755556/
 16. Santini R, Santini P, Danze JM, Le Ruz P and Seigne M. “Symptoms Experienced by People Living in Vicinity of Cell Phone Base Stations: Incidences of Distance and Sex.” Pathol Biol 2002, 50, 369-73.
 17. Kundi M. “Erste Ergebnisse der Studie uber Auswirkungen von Mobilfunk-Basisstationen auf Gesundheit und Wolbeifinden.” Bericht des Instituts fur Umwelhygiene der Universit?t Wien.
 18. Navarro EA, Segura J, Portoles M, Gomez-Perretta de Mateo C. “Das Mikroweilensyndrom: Eine vorl?ufige Studie in Spanien.” Electromagnetic Biology and Medicine 2003, 22, 161-9.
 19. Hutter H-P, Mashammer H, Wallner P and Kundi M. “Subjective Symptoms, Sleeping Problems and Cognitive Performance in Subjects Living Near Mobile Phone Base Stations.” Occup Environ Med 2006, 63, 307-13.
 20. “Electromagnetic Fields.” World Health Organization, who.int/health_topics/electromagnetic_fields/en/
 21. “Wi-Fi: Should We Be Worried?” Nicki Daniels, The Times , 11 December, 2006, http://www.timesonline.co.uk/article/0,,8123-2495352_1,00.html
 22. Ger Oberfeld MD, Salzburg Region, Public Health Department. “Letter to Governor/Head Teacher/Concerned Parent.” 5 December 2005.
 23. “Benevento Resolution.” http://www.icems.eu/docs/BeneventoResolution.pdf
NOTICES: UNLESS MARKED OTHERWISE, AMERICAN INTELLIGENCE MEDIA (AIM), AIM4TRUTH.ORG AND PATRIOTS4TRUTH.ORG COPYRIGHT CLAIMS ARE WAIVED. REPRODUCTION IS PERMITTED WITH OR WITHOUT ATTRIBUTION. THIS CONTENT AND ITS LINKS MAY CONTAIN OPINION. AS WITH ALL OPINION, IT SHOULD NOT BE RELIED UPON WITHOUT INDEPENDENT VERIFICATION. THINK FOR YOURSELF. FAIR USE IS RELIED UPON FOR ALL CONTENT. FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY. NO CLAIMS ARE MADE TO THE PROPERTIES OF THIRD PARTIES.

(455)