Меню

diana deleva izbori 2021 Архив

Нарушение 1 04042021 Това, което става в Лондон, е далеч по-лошо от всички очаквания.

„Това, което става в Лондон, е далеч по-лошо от всички очаквания. Ако някой го интересува, може да бъде проверено.Тук има хора, които работят като счетоводители и консултанти, като такива разполагат с личните данни и копия от личните карти на клиентите си. Купуват се тези данни и се вписват като избиратели в две основни посоки –