Меню

Уроците на живота Архив

”Днес” е подарък!

            ”Днес” е подарък!    Двама мъже, сериозно болни, лежали в една и съща болнична стая. Единият мъж трябвало да седи в леглото си по 1 час всеки следобед, което спомагало за изтичането на течност от белите му дробове. Леглото му било до единствения прозорец в стаята. Другият мъж трябвало

Кой, защо и как живее?

Отивам да си купя кафе. Пред мен човечец, леко потрепващ, леко прегърбен, около 70-годишен или толкова изглеждащ. Изсипва от шепата си стотинки и тихо казва: „Едно кафе.” Продавачката изсумтява, броейки ги: „По-жълти нямате ли? Освен това, 2 стотинки не ви достигат.” Човекът си ги прибира обратно и понечва да тръгне. „Не ви ли е срам?” –