Защо 1-ви септември 2016 година е запомнящ се и интересен ден?

Защо 1-ви септември 2016 година е запомнящ се и интересен ден?

На мен ми е интересно.

 
Все си мислех, че ще открия още инфо по темата, но в българското Интернет пространство не успях…
 
Остават само 6 дни!
 

Мисля си, че имате право на още една гледна точка – бъдете информирани.

 

1 sep 2016

 

„През август и септември 2016 г. ще се наблюдават много интересни събития на небето.

 

Това са слънчеви и лунни затъмнения.

 

Те ще следват едно след друго през периода от 18 август до 16 септември.

 

От дълбока древност затъмненията са се считали за заплашителни показатели и в различните времена са били възприемани различно, но като цяло, в древността са считали, че затъмненията носят със себе си ФАТАЛНИ събития, които застрашават живота и здравето на много хора и, които са увеличавали фактора „катастрофа“.

 

Дали е така или не, може да се провери от статистиката, но, наистина, за голямо съжаление на скептиците, много житейски събития, особено катастрофални ситуации, в периоди, които са съпровождани от слънчеви или лунни затъмнения, наистина се увеличават.

 

Средно за една година има 4 затъмнения.

 

Това е нормалният им брой – 2 слънчеви и 2 лунни.

 

В години, в които има повече от средния брой затъмнения, т.е. повече от 4, а именно 5, 6 или 7, тези години наистина са фатални и факторът „катастрофа“ в тези времена нараства.

 

За последен път такъв брой затъмнения е имало през 1991 година. Тогава са били 6.

 

Разпадна се Съветският съюз.

 

През 1917 година е имало цели СЕДЕМ затъмнения.

 

В резултат на това видяхме 2 революции в Русия, а след това в Западна Европа рухнаха всички устойчиви монархии. Като цяло, през 1918 година има преразпределение на света. 

 

През настоящата 2016 година има ПЕТ лунни затъмнения!

Вече сме под влиянието на 3 от тях – от 18 август до 16 септември.

 

 

Обаче, сегашните три затъмнения, т.е. ТРОЙНИЯТ ПЕРИОД на затъмнения през август и септември на тази година са много интересни и от друга гледна точка.

 

Най-много от всичко лично мен ме заинтригува затъмнението, което ще може да се види на 1 СЕПТЕМВРИ 2016 година.

 

Причината е, че …

 

Тук трябва да направим ИСТОРИЧЕСКА ПРЕПРАТКА.

 

Оказва се, че това затъмнение има не само своята история, но има и ПРЕДистория.

 

От астрономична и астрологична гледна точка  тази история би прозвучала неразбираема за хората, които не са запознати с тази дума, но за всеки астролог, тази дума е много значима.

 

Това е думата „САРОС“.

„САРОС“ това е огромен цикъл, който е свързан с повторение на затъмнения, на някакво затъмнение, което, както и човек, както и всяко явление на земята има своето раждане, апогей на развитие и смърт.

 

Този цикъл Сарос е МНОГО ДЪЛЪГ.

 

Той се прилага в астрологията за описание, тълкуване и за ПРОГНОЗИРАНЕ на различни събития, значими за целия свят.

 

Цикълът „Сарос” е с продължителност от над 1200 години.

 

В настоящия момент нас ще ни интересува затъмнението, което ще се наблюдава именно на 1 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

 

Защо то е толкова интересно?

 

Защо е така значимо?

 

Първо, то е значимо, защото е МНОГО РЯДКО затъмнение.

 

Това е ПРЪСТЕНОВИДНО затъмнение.

 

 original21055887

Много интересно затъмнение, по време на което слънчевият диск ще бъде закрит от луната НЕНАПЪЛНО.

 

Какво е това „затъмнение“?

 

Това е обикновено закриване (особено слънчевото затъмнение), при което лунният диск, Луната при видимо движение закрива Слънцето. И ние просто не виждаме слънчевата светлина за някакво много кратко време.

 

В нашия случай, през времето, когато има пръстеновидно затъмнение, Луната закрива слънчевия диск НЕНАПЪЛНО и около този ЧЕРЕН диск хората на Земята виждат допълнително СВЕТЕЩ ПРЪСТЕН. Този пръстен ражда пръстеновидното затъмнение.

 

То е много красиво, много ярко зрелище.

 

От гледна точка на древните астролози е НАЙ-СТРАШНОТО.

 

То е не само страшно, но и носи със себе си най-фаталните и необратими събития, за които може да се подготвим достатъчно рано, но, ако те вече са се случили, е невъзможно да бъдат отменени.

 

Това е все едно, когато на човек, след преглед при онколог, му съобщават, че ВЕЧЕ има тумор 3-ти или 4-ти стадий.

 

Невъзможно е да бъде отменен, дори е невъзможно да се излекува, но би било възможно предварително това да се предотврати, ако някой е знаел за това.

 

Не искам да плаша хората, че скоро ще се случат събития, подобни на карцином,    касаещи световните събития, но въпреки това, затъмнението   на 1 септември 2016 г. има много интересна предИСТОРИЯ.

 

И тук трябва да разкажем, че предисторията на това затъмнение е свързана непосредствено с една уникална личност, която е изиграла изключителна роля в световен мащаб.

 

Тази личност е бил знаменитият КАРЛ МАРКС – велик икономист, философ и основоположник на теорията за класовата борба. Написал е „Капиталът“ – издание в 3 тома.

 

Той е един от най-видните политически икономисти и основоположник на теорията за класовата борба.

 

Има цяло направление във философията, а и не само, което се нарича „марксизъм“.

 

Тази теория на Маркс за времето си е била положена в основите на нашата, разпаднала се през 1989 година, държава под името „Съветски съюз. Съветската власт е била основана върху теорията на Маркс.

 

И именно с този човек непосредствено е свързано затъмнението от 1 септември.

 

ЗАЩО?

 

Защото Маркс (Карл Маркс) се е родил точно в деня, не просто на пръстеновидно слънчево затъмнение, а на това СЪЩОТО слънчево затъмнение, което, след няколко редувания, се повтаря на 1 септември 2016 г.

 

На 5 май 1818 година е имало абсолютно същото затъмнение – пръстеновидно затъмнение, което не е могло да се види изобщо в града, в който се е родил Карл Маркс, а именно град Трир.

 

Той се е родил през нощта. А затъмнението е било около обяд и е било видяно от жителите на голяма територия – от Египет до Източен Сибир. При това ивицата на видимост на затъмнението… всяко затъмнение има своя ивица на видимост… е минавала през Близкия Изток, Кавказ, Поволжието и Западен Сибир.

 

Много интересно е, че именно тази ивица на затъмнението е била свързана с тези взривоопасни региони, които и досега са източник на заплаха за цялото човечество. Това е и Близкият Изток, и Сибир, и Поволжието,  до Китай е минавала ивицата на това затъмнение.

 

Много е интересно, че в ивицата на видимост на това затъмнение, на практика, са се родили всички бъдещи ръководители на Съветската държава – от Ленин до Горбачов включително.

 

Единствени изключения на това правило… Сталин също е там… са били Никита Сергеевич Хрущов и Леонид Илич Брежнев.

 

Двама души, които не са попаднали в тази ивица.

 

И така, Маркс се е родил точно в деня на подобно затъмнение – цикъл на Сарос. Терминът „Сарос“ е свързан с повторение на всяко затъмнение през определен период от време. Този период от време е много точно определен.

 

Той е точно 18 години и още от 10 до 12 дни допълнително.

 

На 5 май 1818 г. е бил ЗАЛОЖЕН ЦИКЪЛ – именно този цикъл, който след това е започнал да работи, започнал е да се проявява в събития, неизвестно защо, в по-голямата си част в Русия. И не само в Русия, след това е Съветския съюз, но и, като цяло, във всички световни събития,  в т.ч. и до съвсем скоро време.

 

Ако започнем да добавяме на всеки 18 години, ние ще видим, че в периода на това затъмнение, ако добавим два пъти по 18 години   след раждането на Карл Маркс, там ще видим и Карибската война, която е започнала точно и непосредствено след ДВАДЕСЕТ И ДВА 18-годишни цикъла след раждането на Карл Маркс.

 

Там ще видим и периода на падането на Тунгуския метеорит, при което точно в района на видимост на даденото затъмнение – на раждането на Карл Маркс (30 юли 1908 година).

 

Ще видим много изключително интересни събития и много от тях са били свързани с промени в световната икономика. Това, между другото, е много интересна аналогия, която е свързана с това затъмнение.

 

Карл Маркс е бил най-великият икономист и много промени в икономиката са се случили именно по това време, когато се е повтаряло даденото затъмнение.

 

При едно от тези повторения, светът се е променил кардинално, от икономическа  гледна точка. Светът е преминал към т.нар. Бретън-Удска система.

 

Такова затъмнение, което се повтаря от времената на Карл Маркс е имало на  20 юли 1944 година.

 

По същото време Бретън-Удската конференция в САЩ създава т.нар. „кошница на световните валути“.

 

Много разплащания, на практика всички, започват да се отчитат в долари.

 

Всичко е било вързано към долара.

 

Световните валути долар, британски паунд, към които след това се присъединява японската йена и еврото, всичко това е било заложено.

 

Ние, на практика, и сега живеем в условията на последствия от това икономическо споразумение. Всичко това е било заложено именно през 1944 г.

 

По онова време  Съветският съюз не е подписал Бретън-удското споразумение. Той е станал част от него след разпадането на Съветския съюз след 1991 година. Сега фактически ние сме приели това споразумение.

 

Следователно, ние, така или иначе, ще жънем плодовете на тези същите събития, които са били заложени в един от циклите на това затъмнение.

 

В същото това време,  при едно от повторенията на това затъмнение, след няколко цикъла, буквално след 1944 г. са били заложени такива РАЗРУШИТЕЛНИ цикли за целия свят.

 

Например опасността от трета световна война.

 

Това е 1962 година, т. нар. „Карибска криза“, когато ние бяхме на косъм да влезем в Третата световна война.

 

Само благодарение на усилията на американските и съветските дипломати това е било променено.

 

През 1980 година – имаме Движението „Солидарност“ в Полша, където, в своята същност, е било заложено разпадането   на целия т. нар. „социалистически  лагер“ и в последствие Съветският съюз се разпадна.

 

Това събитие води началото си от Полша, именно затъмнението през август 1980 година.

 

Последният цикъл на затъмнението, който много от сегашните хора, които живеят в Русия, а в целия свят, отлично си спомнят, е през 1998 година.

 

Това е т. нар. „августовски фалит“.

 

С това затъмнение на Сарос,  което е настъпило на 22 август 1998 г. и дори в навечерието на това затъмнение е станало именно срутване на пирамидата на държавните краткосрочни облигации.

 

Много хора помнят в какви стръмни завои се намираше не само руската икономика, но някак си много силно повлия на промяната на цялата политика на Русия.

 

Не измина и година и половина след  това, когато Елцин подаде оставка доброволно и сегашният ни президент Владимир Путин, в крайна сметка, бе издигнат като негов приемник.

 

 

Такова затъмнение ще се повтори сега на 1 СЕПТЕМВРИ 2016 г. …“

~~~


Остава да преведа по-интересната част, но вече заспивам пред монитора.

И утре е … нощ.

Диана.

 

~~~

1 септември 2016

 

Това затъмнение ще бъде съпроводено също и с още две затъмнения – на 18 август и на 16 септември. Ще бъде заобиколено от две лунни частни затъмнения.

 

Те също са много интересни.

 

Всички те заедно, работят по двойки и ще съдържат в себе си затъмнението от 1 септември.

 

Ако погледнем, космическата констелация, която ще се наблюдава в небето в това време, разбира се, че

затъмнението на 1 септември не може да не ни тревожи.

 

 

Първо, защото това затъмнение, ще бъде предшествано от друго много интересно уникално явление – СЪВПАД на Марс и Сатурн.

 

Независимо, че такъв съвпад се случва веднъж на две години, трябва да отбележим, че време, когато редом с него (съвпада) има затъмнение, е определено рядко събитие.

 

Традиционно, Марс и Сатурн се наричат „Голямо и Малко Нещастие“.

 

Ако те се намират в съвпад (съединяват се заедно), това, разбира се, увеличава фактора „катастрофа“.

 

Пълен съвпад на Марс и Сатурн ще се наблюдава в навечерието на затъмнението, а именно ТОЧНО ПО СРЕДАТА между първите две затъмнения.

 

Повтарям, първото затъмнение ще бъде на 18 август.

 

А второто, това, което ще е най-, най-интересното – пръстеновидното затъмнение ще бъде на 1 септември.

 

Между другото, в древността са свързвали именно пръстеновидното затъмнение с тържеството на ТЪМНИТЕ сили.

 

В един от древните трактати, откриваме такъв плашещ тест, за това, че в такова време Силите на Ада излизат на Земята.

 

И, ако не бъдат предприети мерки предварително, ако хората не се подготвят, то Тъмните сили, като цяло, помитат всичко, което им се изпречи на пътя.

 

Разбира се, това е само и единствено плашещ и много символичен текст.

 

Не бива да му се вярва безусловно. Но, фактите си остават факти, че пръстеновидните затъмнения са наистина много сериозни във връзка с последствията, които причиняват.

 

За тях е необходимо да се подготвяме предварително.

 

Така че, по средата между двете затъмнения – лунното на 18 август и слънчевото на 1 септември,ще се наблюдава този съвпад на Марс и Сатурн,

 

Той ще може да се види в небето на 25 АВГУСТ.

 

В същото време в небето, особено вечерта, ще може да се види т.нар. ГОЛЯМ КРЪСТ.

 

Планетите ще образуват фигура на КРЪСТ в небето.

 

Нарича се още ЧЕРЕН КВАДРАТ. Почти ми идва наум картината на Каземир Малеевич.

 

Всеки т. нар. „голям кръст“ също е един от тежките и застрашаващи фактори – фактор на ПРИРОДНИТЕ КАТАСТРОФИ.

 

Това може да не е свързано с някакви социални катаклизми и няма да има нищо общо с властта.

 

Защо надали може да се съди за това и надали на това ще се отрази даденото събитие, както и, като цяло, събитията на скорошните затъмнения?

 

Защото едновременно в небето ние виждаме и друг съвпад, който е противоположен на гореспоменатия.

 

Това явление е съвпадът на Венера и Юпитер.

 

Венера и Юпитер в древността са били наричани „Голямо и Малко Щастие”.

Също така, Юпитер е бил наричан „Звезда на кралете“ и е бил свързван с властта.

От тук правим извод, че властта няма да има нищо общо, дори и да се случи нещо в периода от август – критичния август…

 

Интересното е, че в последните години от 1998 г. насам август винаги е считан у нас (в Русия – бел. на преводача) като време на страшни катаклизми, катастрофи и, действително, много тежки събития са се случвали през август.

 

В нашия случай, най-вероятно, август няма да бъде свързан със социални катаклизми.

 

Нито август, нито септември.

 

И няма да има никакво отношение с властта, най-вероятно. Венера е в съвпад с Юпитер!

 

Този съвпад ще бъде факт и на 1 септември, малко преди и малко след това време.

 

Този кръст на 25 август, в средната (централна) точка, по средата между затъмненията, вероятно ще указва към събития – критични или, дори е възможно, да са катастрофални, които могат да са свързани с ПРИРОДНИ катаклизми.

 

Може да бъдат свързани с ИКОНОМИКАТА.

 

Много е вероятно, след 1 септември този фактор на най-сериозни катастрофи, които НЯМА да засегнат властта, да е свързан с  неуправляеми ПРИРОДНИ процеси.

 

При следващото затъмнение на 16 септември Венера и Юпитер ще се разделят.

 

И именно СЛЕД затъмнението на 16 септември, е много вероятно всичко това, което предварително до този момент, е било заложено от няколко САРОСНИ цикъла на тези затъмнения.

 

Повтарям, че това затъмнение е свързано с Карл Маркс.

 

Следователно, това съвършено ясно и точно ще говори за ИКОНОМИЧЕСКИ КАТАКЛИЗМИ.

 

Много е вероятно всичко, което е било заложено по-рано, да бъде пуснато в действие.

 

Знае се, че след 16 септември в Русия са обявени избори.

 

Те ще бъдат на 18 септември – на третия ден след лунното затъмнение.

 

Доколкото, на базата на традициите на древните астролози, цикълът на всяко затъмнение или т.нар. негова аура (периодът, в който трябва да очакваме всичко, което е заложено по време на това затъмнение) е необходимо да се има предвид период, приблизително от 2 седмици до 1 месец, то именно времето от 18 септември до следващото новолуние, дори бих казал до следващото пълнолуние – до 16 октомври

е най-ОПАСНОТО ВРЕМЕ, в което може да се очакват икономически и природни катаклизми.

 

Работата е там, че в списъка на Сарос и това затъмнение, вече е имало много всевъзможни неуправляеми събития, като падането на Тунгуския метеорит, то е било именно в такъв период.

 

Светът за малко не се е сблъскал с най-страшната катастрофа. Ако този Тунгуски метеорит беше паднал в района на Санкт Петербург, то считайте, че това би бил краят.

Столицата на Руската империя нямаше да съществува.

 

Правим изводи:

 

Много е вероятно в периода от 16 септември, да кажем, до следващото новолуние (края на октомври), особено в райони, които са в ИВИЦАТА, в която ще се наблюдават затъмненията.

 

Зоната на видимост на сегашните затъмнения е АФРИКА.

 

Централната точка на видимост на това затъмнение е Източна Африка – ТАНЗАНИЯ.

 

Това затъмнение ще може да се наблюдава от цяла Африка. Следователно, районът на ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН в Африка и по-нататък в ЮГО-ИЗТОЧНА АЗИЯ.

 

Ако е възможно някъде да има КАТАКЛИЗМИ, това, най-вероятно ще бъде ТАМ.

 

В икономиката, в действителност, това може да бъде периодът от началото на ОКТОМВРИ до края на месеца, в който е вероятно да бъдат предизвикани събития, много близки до тези, които се случиха в Русия около 17 август 1998 г.

 

Остава ни да разчитаме единствено на мъдростта на хората, които управляват нашите икономически процеси.

 

Възможно е те да отчетат грешките от миналото и няма да допуснат това, което тогава засегна милиони руски граждани.

 

В същото време, е необходимо да бъдем предпазливи със самолетните полети!

 

Необходима е бдителност в МОРЕТО!

 

Защо на морето?

 

Защото това затъмнение ще бъде свързано и с планетата Нептун. Има опозиция (стоят една срещу друга) на Слънцето и Луната с Нептун.

 

По тази причина, е необходимо да бъдем много внимателни, ако сме близко до морето,

особено, когато сте в ОТКРИТО МОРЕ или ОКЕАН.

 

Възможни са цунами, урагани всякакви.

 

Също така Марс и Сатурн създават опасност от катастрофи в ПЛАНИНИТЕ.

 

Ако хората в това врем се намират близо до опасни морски крайбрежия, там са много вероятни цунами, тайфуни, като например, в Карибския район или Тайланд.

 

Ето ви едно предупреждение за тях.

 

Или в ПЛАНИНСКИТЕ райони, където е много вероятно да има ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.

 

Земетресенията са свързани с планетите Нептун и Сатурн.

 

А именно в това време и Нептун, и Сатурн ще се намират в критично съотношение (ДВОЙНА КВАДРАТУРА).

 

Това е т. нар. ТАО-КВАДРАТ, както са го наричали в древността.

 

Ако обобщим тези три затъмнения, независимо, че те са заплашителни, във връзка с това, че могат да бъдат  много опасни, но за НЯКОИ ХОРА те могат да бъдат даже и изключително благоприятни фактори.

 

Например, счита се, че по време на затъмнение е много по-добре да се отказваме от вредни навици – веднъж и завинаги.

 

Затова хора, които са закоравели пушачи и имат непреодолимо влечение към алкохола, най-добре е да скъсват с вредните навици ИМЕННО в такъв период.

 

Хората, които по никакъв начин не могат да прекъснат условията на някакъв договор, за хората, които са готови да заведат сериозен съдебен процес с цел освобождаване от дадена зависимост, в това време (времето на затъмненията) за тези хора идва най-благоприятният момент.

 

Нещо губиш, за да придобиеш многократно повече.

 

Затова не всичко е толкова лошо.

 

Даже, относно затъмненията, желая на всеки всичко най-добро, за да използват, дори, струващите ни се неблагоприятни космически констелации за извличане на полза за тях.

 

Разбира се, това в никакъв случай не е означава,че трябва да е отпускаме.

 

Тъкмо обратното. Важното е да сме бдителни и да се грижим за себе си предварително, тогава ситуацията, може би, ще ви предвещава късмет и успех.

 

Успех и всичко най-добро!“

~~~

Цялостният превод на материала приключих на 25 август 2016 година!
Източникът е един от най-големите авторитети.

Ще ми е необходимо още малко време тази нощ, за да го укажа подобаващо.

За момента, ако желаете и, ако е в синхрон с душата Ви, може да ми се доверите, че цялата статия е ИСТИНА. 

Поемам отговорността за това.

 

Диана

 

(5739)