Меню

Рубен Маркъм Meet Bulgaria Архив

Един американец разказва през 1931 г.: „Запознайте се с България.“

Един американец разказва през 1931 г.: „Запознайте се с България.“   „България – това е огромно количество вкусна храна. България е здраве и бодрост, усилен труд и действено забавление. България има чисто небе и ярко слънце. В нея господстват сурови, заплашителни планини, има дълбоки, тъмни гори, в които можеш да бродиш, бурно море, което шепне