Тази притча ме разтърси …

 Тази притча ме разтърси …

 

Талмуд сократ и двама в комина

 

Млад евреин дошъл при известен Ню Йоркски равин и му заявил, че иска да изучава Талмуд.

— Знаеш ли арамейски език? – попитал равина.

— Не.

— А иврит?

— Не.

— А учил ли си Тора като дете?

— Не, ребе. Но не се притеснявайте. Завършил съм философския факултет в Бъркли и съвсем скоро защитих дисертация „Логиката във философията на Сократ”. А сега, за да запълня белите петна в моите познания, бих искал да понауча малко Талмуд.

 

— Ти не си готов да учиш Талмуд. Това е най-задълбочената книга от всички книги, написани от хората. Но, след като настояваш, ще ти предложа един тест по логика. Ако се справиш, ще работя с теб.

 

Младият човек се съгласил и равинът продължил:

 

— Двама души се спускат по един комин. Единият излиза с чисто лице, а другият с мръсно. Кой от тях ще отиде да се мие?

 

Очите на младия човек излязоха от орбитите им:

 

— Това тест по логика ли е?!

 

Равинът кимнал утвърдително.

 

— Ами, разбира се, че този, който е с мръсно лице!

 

— Неправилно. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този, който е с чисто лице и ще реши, че неговото лице също е чисто. А този, който е с чисто лице, ще погледне този, който е с мръсно лице, ще реши, че и той самият се е изцапал, и ще отиде да се мие.

 

— Хитро измислено! Хайде, ребе, дайте ми друг тест!

 

— Добре, младежо. Двама души се спускат по един комин. Единият излиза с чисто лице, а другият с мръсно. Кой от тях ще отиде да се мие?

 

— Но, нали вече го изяснихме – този, който е с чисто лице!

 

— Неправилно. И двамата ще отидат да се мият. Помисли логично: този, който е с чисто лице, ще погледне този, който е с мръсно лице, и ще реши, че неговото лице също е мръсно. А този, който е с мръсно лице, ще види, че другият отива да се мие, ще проумее, че и неговото лице е мръсно, и също ще отиде да се мие.

 

— На мен това не ми хрумна! Поразително — допуснах логическа грешка! Ребе, дайте ми друг тест!

 

— Добре. Двама души се спускат по един комин. Единият излиза с чисто лице, а другият с мръсно. Кой от тях ще отиде да се мие?

 

— Ами: и двамата ще отидат да се мият.

 

— Неправилно. Нито един от тях няма да отиде да се мие. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този, който е с чисто лице, и няма да отиде да се мие. А този, който е с чисто лице, ще види, че този, който е с мръсно лице, не отива да се мие, ще разбере, че неговото лице е чисто, и също няма да отиде да се мие.

 

Младият човек напълно се отчаял:

 

— Повярвайте ми, ще мога да науча Талмуд! Попитайте ме нещо друго!

 

— Добре. Двама души се спускат по един комин…

 

— О, Господи! Нито един от тях няма да отиде да се мие!

 

—    Неправилно. Сега ти се убеди, че знанията по логиката на Сократ не са достатъчни, за да учиш Талмуд?

 

Кажи ми, как може да има такова нещо: двама души да се спуснат в комин по една и съща тръба, и единият от тях да изцапа лицето си, а другият – не?

 

Нима не разбираш? 

 

Целият този въпрос е безсмислен, и, ако ти пропилееш живота си, отговаряйки на безсмислени въпроси, то всички твои отговори също ще бъдат лишени от смисъл!

 

 

 

 

Още от „ДУМИТЕ“Един билет моля…

 

Един билет, моля

 

Обогатете информацията си, харесайте, ако сте научили нещо ново и споделете с приятели.

Ако желаете, моля следвайте ме във Facebook, вижте защо тук.

 

Посетете моя канал в
към моя канал в YouTube

(25146)