Не съм егоистка.

 Не съм егоистка.

не съм егоистка

 

 

 

Не съм егоистка – просто умея да живея заради себе си.

Не съм високомерна – просто не считам за нужно да се усмихвам на всички.

Не съм дръзка – просто не търся думите в джоба си.

Не съм ревнива – просто съм свикнала да съм единствена.

Не се обиждам – просто променям мнението си за хората…

(2347)