Меню

Не не пращай ми дъще пари Архив

Една българска майка.

      Една българска майка   Не, не пращай ми, дъще, пари ако има нужда, ще взема назаем, не пращай ми пълни торби – … тебе си гледай, напреде върви. Понякога ми се ще само да погаля нежно косите ти всичко си имам мойто момиче, само не мога да зърна очите ти. Не давай