Меню

Димитър Байрактаров възражение за преименуване Архив

Димитър Байрактаров: „ВЪЗРАЖЕНИЕ за преименуване в София. До Георги Георгиев – председател на СОС.“

Изберете най-удобния за Вас вариант да изпратите писмото до следния електронен адрес: georgi.georgiev@sofia.bg ВАРИАНТИ: Копирайте текста, по-долу и допълнете имената и електронния си адрес за кореспонденция. ДО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС В Ъ З Р А Ж Е Н И Е от Вашите имена ……….. – гражданин на Република България Електронен адрес за кореспонденция: