Тази статия ми осмисли деня!! Не знаех, че мога да открия роднините си до четвърто коляно. А Вие?

На фокус

Всеки българин с родословно дърво

Всеки българин, записан с ЕГН в гражданските регистри на страната, вече има и свое електронно родословно дърво. Свързването на хората от една фамилия е една от задачите на главна дирекция ГРАО, обясни шефката на отдел „Методология и контрол“ в нея Маргарита Иванова.

Засега родословните дървета са до родените през 50-те години на ХХ век хора, но догодина ще има връзка с всички, които са записани в ЕСГРАОН.

ЕГН е въведен през 1977 г., а най- възрастният българин с такъв номер е бил роден през 1869 г.

Родословните дървета ще могат да се ползват при контрол например дали роднини до четвърто коляно не сключват граждански брак, което е забранено, обясни Иванова.

Можели да помагат и при научни изследвания.

Номерацията на населението по българските земи е въведена още през ХIХ в. от реформатора на Османската империя Мидхат паша в управлявания от него Русенски вилает. Тогава обаче номерът е бил еднакъв за всички, живеещи в едно домакинство. В началото се пишел главата на семейството, после жените и т. н.

Номерът ти в живота

Полезно ли е ЕГН-то, или търпи критика? Оживени дебати предизвика делото, което съдия по вписванията заведе срещу номерирането на хора у нас. А нейните аргументи са:

– номерирането на личността й уронва честта и достойнството, гарантирани и провъзгласени в конституцията (чл. 6 ал. I, чл. 29 ал. I и чл. 32 ал. I.),

– Нюрнбергският военен трибунал след Втората световна война е обявил номерирането на хора за престъпление срещу човечността, за което няма давност

– ЕГН съдържа привидно вярна, но всъщност изопачена информация за всяка личност,

– то е въведено не със закон, а с постановление на Министерски съвет от 1977 г.

– ЕГН е създадено по правилата на сатанинската нумерология и е зловещият портал, през който минава „новопокръстеният“.

Ще зачете ли тези доводи на съдия Здравка Велинова Върховният административен съд. Тя поясни: „Не враждувам с държавата и по никакъв начин не оспорвам гражданските регистри, в които се вписват събитията раждане, брак и смърт на всеки.“

На 13 октомври съдът трябва да се произнесе може ли гражданин на страната да се освободи от ЕГН.

Преди магистратите лют дебат предизвика казуса не само у нас. Статията на „24 часа“ от понеделник, в която съобщихме за протеста на съдийката, бе препечатана от издания в Сърбия, Хърватия, Русия, Украйна.

„Вижте ги, бе! Вкараха ги у ЕС и пак си държат на вярата. А, ние що сме“, пише сърбин и укорява, че не вземат пример от българката, която протестира. Само в бившите югославски републики над 50 издания, между които в. „Политика“, радио и телевизия “Войводина” и агенция Танюг, информираха за протеста срещу номерирането на хора.

Православни у нас пък молят патриарх Максим църквата да вземе отношение по т.нар. биометрични данни в новите лични документи. Да се откаже от ЕГН иска и украинка, която моли омбудсмана да й помогне.

Каква е била причината България с има-няма 8 милиона население да въведе преди 33 г. единен граждански номер за всеки,когато държави с десетки и с неколкостотин милиона жители като СССР, Китай и демократична Европа хал хабер са нямали по въпроса? Какво се е случило на онова заседание на МС през 1977 г., когато е гласувано всеки български гражданин да носи от раждането до смъртта си ЕГН?

Бившият министър на културата Георги Йорданов смята, че за ЕГН сме ползвали чужд опит.

Според Георги Караманев, тогава министър на вътрешната търговия и услугите, е възможно егенето да е разработено и въведено от Централното статистическо управление с председател Ангел Балевски.

Григор Стоичков, който през 1977 г. е зам.-председател на Министерския съвет, заяви: „МВР трябва да обясни, оттам го предложиха. В МС не е разисквано. Органите си го предложиха и бе прието без обсъждане. Казаха, че моделът бил европейски и точка.“

Интересен епизод разказва инж. Спас Ригов, който по това време е в Комитета за наука и технически прогрес, ръководен от проф. Иван Попов: „Бях в кабинета на Иван Попов, когато влезе ген. Кирил Стоичков – шефът на Паспортна служба, където се издаваха задграничните паспорти за цяла София. Той попита как може да се обхванат данните за всеки човек с един персонален номер. Попов му каза да питат в Щази, имали опит в номерирането на хора.

Тогава не се смяташе, че това е посегателство върху човека. Изхождаше се от това, че трябва да има строга дисциплина и да се знае всичко за всеки“, спомня си Ригов.

Днес той смята, че му е време ЕГН-то да се премахне, но същевременно предупреждава: „База данни без номера не може, казвам го професионално.“

 Номериране въведено още от Мидхат паша

Началото на гражданската регистрация в България е положено още през ХIХ в. по време на турското робство. В края на игото управителят на Русенския вилает Мидхат паша въвежда номерация на населението.

Тогава обаче не е било ЕГН, а номерата са отговаряли на книгата, главата и страницата, на които е било записано дадено домакинство. До голяма степен са наподобявали библиотечна картотека, разказаха историци пред в. „24 часа“.

Османската администрация раздавала номерата по адресна регистрация. В тях имало цифра за том, книга, глава и страница от регистъра на вилаета. На тази страница са били описани всички живеещи на адреса. Най-отгоре е поставяно името на главата на семейството, надолу са разполагани данните за жена, деца и други, живеещи в къщата.

Истинското ЕГН се появява през 1977 г. с постановлението за Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), разказва шефката на отдел „Методология и контрол“ в главна дирекция ГРАО Маргарита Иванова. (Интервю с нея по-долу – б.р.) Истинското раздаване на номерата на тогавашните граждани е станало само за месец. От 1 ноември до 30 ноември 1977 г. са анкетирани над 8 млн. души и са записани в регистъра на ЕГН-та.

До момента в България има издадени близо 11,5 млн. граждански номера. Точната им цифра обаче никога не може да се фиксира, тъй като постоянно се променя, обяснява Иванова.

Всеки ден в 15 часа базата данни се актуализира – в нея влизат всички новородени, починали, сключили брак или разведени, променени адресни регистрации и т.н. данни.

След това справката се изпраща на МВР.

Алгоритъмът на номера е така измислен, че на практика ЕГН-тата никога не могат да свършат. Те дават на администрацията базова информация за всеки гражданин – дата на раждане, място на първа гражданска регистрация, пол. (Какво означава всяка цифричка и как се смятат ЕГН-тата – виж в карето долу – б.р.)

Реално всеки ден в годината има възможност да бъдат записани 1000 нови ЕГН-та, обяснява Иванова. Тяхната индивидуалност се определя от трите цифри след датата на раждането и те могат да бъдат от 000 до 999. Реално дори в годините с най-голяма раждаемост в страната дневно са раздавани не повече от 38% от свободните номера, твърди Иванова.

През 2009 година са запазени едва 20% от възможните ЕГН-та, гражданска регистрация са получили 82 000 лица при възможност да бъдат регистрирани 365 000.

Раздаването на ЕГН става по реда на постъпване на заявките, обяснява тя механизма.

Всеки ден ГРАО генерира номерата за деня. След това при влизане в системата служителите, които записват новите граждани на страната и реално дават ЕГН-та, заявяват и запазват първото свободно в зависимост от пола на лицето, на което се издава ЕГН. Предпоследната цифра от номера показва пола на притежателя му и е четна за мъжете и нечетна за жените.

Веднъж заявен номер не може да се ползва никога повече, дори и впоследствие човекът да се откаже от българско гражданство.

Само български граждани по право, постоянно пребиваващи у нас чужденци и бежанци имат право на ЕГН. За всяко издадено пък се пази солидно досие с основанието за даване на номер – акт за раждане, разрешение за постоянно пребиваване, решение за предоставяне на статус на бежанец или акт за натурализация от президентството и т.н.

Макар и рядко използвана, съществува система и за промяна на ЕГН, като старото също остава запазено.

Административна промяна може да се поиска, когато в ЕГН е сгрешена датата на раждане или полът. Първият случай се наблюдава главно при хора, родени преди 1940 г., когато е имало и актове за раждане, и само кръщелни свидетелства. Вторият е по-често срещан, но и тези случаи вече са поизчистени. Когато се установи проблем с цифрата за пола, ГРАО се свързва с лицето и го кани да му се издаде ново ЕГН. Дава се и удостоверение, че новият номер отговаря на лицето от стария, за да няма проблеми в различните регистри на държавата.

Едва 1500 са хората в България, които имат достъп до базата данни на ГРАО, като много малко от тях имат възможност да дават нови номера.

Влизането в базата данни става с индивидуален сертификат и реално всеки може да подаде заявка до ГРАО и да поиска справка кой и кога се е интересувал от него.

Всяко влизане в личното досие трябва да е оправдано по някакъв начин – въвеждане на нова информация, обосновано запитване от институция ит.н. Служителите, които имат достъп до данните, имат и ниво, на което могат да работят.Съдебните власти могат да правят справки, общинските служители могат да актуализират личните данни с настъпилите промени в тях – например да променят адреса, както и да правят справки, , докато банковите служители могат само да правят справки, обяснява Иванова.

Грешки

Този Георги не е онзи Георги

* Грешка отпреди 16 г. обърка живота на Александър Узунов от с. Стоманово, който трябваше пред съда в Девин да доказва, че е мъж. Сашо и родителите му разбрали, че момчето е с „женско“ ЕГН през август м.г. , когато се явили в „Паспортна служба“ за документи за самоличност. „Идеше ми да си извадя оная работа в полицията и да видят какъв съм, а не да се разтакавам по съдилища и приятелите ми да ми се смеят“, казва тийнейджърът. Половин година по-късно съдът постанови да се промени цифрата в ЕГН-то на момчето.

* От 1992 до 2002 г. пък двама мъже – от Благоевград и петричкото с. Дрангово, живяха с едно и също ЕГН. Георги Иванов Илков и Георги Иванов Иванов са родени на една съща дата – 15 октомври 1974 г. Когато Илков отишъл да си извади международен паспорт, изведнъж се оказало, че има условна присъда и забрана да напуска страната. Всъщност наказанието било на адаша му. На Иванов пък му спрели телефона заради неплатена сметка на съименника му. Близо година двамата носеха в джобовете си служебни бележки, че единият не е Иванов от Дрангово, а другият не е Илков от Благоевград.

* Когато Уилям Патрик от Варна се сбил, полицаите го прибрали в ареста. Нямало обаче как да регистрират престъплението, защото Уили бе без ЕГН. „Това е нищо. Големият проблем беше, че не ме взимат на работа“, казва Уили. Момчето е син на нигериец и българка. При заминаването си бащата взема всички документи , а майката умира. Повече от 5 г. две правителства не можаха да уредят ЕГН на Уили. През 2008 г. министърът на държавната администрация Николай Василев най-после връчи акт за раждане и паспорт на вече 21-годишния варненец.

Как се смята

Девет цифри в десетцифрената комбинация, наречена ЕГН, носят информация за притежателя на номера.

Първите две означават годината. Те могат да са от 00 до 99.

Втората двойка е за месеца на раждане. Те са от 01 до 12. В зависимост от века на раждане към тяхното число се добавя 20 за ХIХ в. или 40 за ХХI в.

Третата двойка е денят на раждане и е в диапазона от 01 до 30 или 31 в зависимост от месеца.

Седма, осма и девета цифра показват в коя община е първата гражданска регистрация. Деветата цифра обаче показва и пола – четна за мъже, нечетна за жени.

Десетата цифра е контролно число и се получава по формулата, дадена в таблицата. Всяка от първите 9 цифри има тегло в ЕГН-то. Тя се умножава по него и сборът от получените числа се дели на 11. Остатъкът при делението е контролната цифра. Ако остатъкът е 0, се записва 0, ако е 10 също се записва 0.

– Какво е ЕГН и откога го е въведен? Защо е въведен?

– Нуждите на машинната обработка на данни налагат създаването на идентификатор. Направена е анкета от 1 до 30 ноември 1977 г., като са анкетирани всички живи български граждани и чужденците, подлежащи на гражданска регистрация. Това означава, че всички починали преди тази година нямат ЕГН.

– Защо е избран този формат?

– През 70-те години всяка система за машинна обработка е била с ограничени възможности. Тогава всеки проект първо трябваше да минимализира дължината на въвежданата информация. Така конструиран, кодът дава и лесна възможност за справочна информация.

– ЕГН има десет цифри. 9 носят информация и десетата е контролна. Как я изчислявате, тази формула ли е дяволският алгоритъм?

– Изчислението е много просто, описано е на сайта на дирекцията ни. Имате девет цифри подредени. Всяка се умножава по число, наречено тегло. Като съберете тези произведения, получавате една сума и я делите на 11. Остатъкът се записва като контролно число. Тази цифра обаче не носи никаква информация за вас, а служи за защита на този, който въвежда ЕГН, че въвежда правилен номер.

– Тоест няма вариант да запиша моя ЕГН с друга последна цифра и да попадна на номера на действителен човек, на верен ЕГН.

– Няма начин. Която и цифра от всички да сбъркате, контролното число я хваща. Разбира се, има и допълнителни контроли годината да е от 00 до 99, месецът от 01 до 12, денят от 01 до 30 или 31 в зависимост от месеца. Това също са контроли, които не допускат въвеждането на грешен ЕГН.

– А как се раздават ЕГН-тата?

– При нас. Като се роди дете в болницата, то се записва към някоя община в зависимост къде е адресът на майката. Тази община електронно иска ЕГН от нас. Но за да го получи, има контроли, трябва да има акт за раждане, ако е ЕГН на дете, преписка, ако е чужденец. Така че общината попълва документацията, нашите териториални звена ги проверяват и контролират даването на ЕГН.

– Как е гарантирано, че на двама души не може да се падне един и същ ЕГН?

– Не може, защото в момента всичко става електронно. В момента, в който нашата служителка заяви ЕГН, никой друг не може да го ползва. ЕГН е личен идентификатор и остава дори след смъртта ви. Няма начин да бъде даден на друг човек независимо дали вашите основания да имате ЕГН са отпаднали – починал човек или пък отказал се от гражданство. Не си мислете, че едно лице, като почине, и му вземаме ЕГН-то. Смъртта не означава край в тази система. Дейностите с неговия ЕГН продължават – издаване на удостоверение за наследници например.

– Как е избрано точно да е ЕГН, а не например осигурителен номер като в САЩ?

– Тогава не е имало такива номера. Държавата между 1974 и 1976 г. разработва проект. Той има достатъчно много международен опит. ЕГН, макар и под други имена, има в цял свят. Всяка държава има машинна обработка. Друг е въпросът по какви критерии е направен номерът. Масово страните в Европа ползват нашите критерии, приблизително еднакви поне, а Швеция ползва абсолютно същия алгоритъм. Всички държави имат такива номера, защото имат база данни за населението си.

– Колко ЕГН-та са издадени до момента?

– В базата записи има 11 427 881. Тази цифра обаче никога не може да бъде вярна. Тя е вярна отпреди 30 минути и вече е стара. Прави се ежедневна актуализация на ЕГН-тата. Всеки ден се обработват промените – умрели, родени, сменени адреси, бракове, разводи и ги предаваме на МВР.

– А колко ЕГН-та може да поеме системата, няма ли опасност да свършат?

– ЕГН-та са по 1000 на ден. Всеки ден съдържа толкова номера, които са генерирани от 1869 г. От тази година е най-старият ЕГН.

– А какво става, ако днес се родят 1002 деца?

– 38 е максималният процент на ден дадени ЕГН-та в годините с най-голяма раждаемост. През 2009 г. имаме 82 000 раждания срещу възможност да дадем 365 000 ЕГН-та. Тоест само 20% са заети. През 1977 г. има 140 000 раждания срещу 365 000 номера.Не мога да си представя какво трябва да се случи, че в България да има по 1000 раждания на ден.

– Кога мога да поискам да ми смените ЕГН?

– Едната възможност е, ако е сгрешена датата на раждане. Имаше такива случаи за хората, родени преди 1940 г., но в ново време са изключени. Другият вариант е, ако полът е сбъркан. Ако се натъкнем на такъв случай, се обаждаме на гражданина и предприемаме действия за смяната. Не се прави служебно, защото този идентификатор е във всички информационни системи. Ако ние го сменим, на този човек ще му спрат пенсията или няма да му се събират осигуровки и всякакви други такива неприятности. И издаваме едни удостоверения, че човекът с единия ЕГН е същият като този с новия. Третият вариант е съдебно решение при смяна на пола. Вече има такива случаи в България.

– Има ли хора без ЕГН?

– Това са хората без регистрация. Деца, родени в чужбина например. Имаше, разбира се, медийни изяви, че ето този няма ЕГН. Но той обикновено няма и основание да има ЕГН. Имаше случаи, когато майка чужденка довежда детето нелегално и детето няма ЕГН. Но тя трябва само да му уреди статута и то ще получи номер.

Държавата ни прави родословни дървета

Всеки български гражданин, който има гражданска регистрация и съответно ЕГН по електронен път има създадено родословно дърво с наличните данни за роднините му в базата данни, която поддържа ГРАО. Пълното свързване на хората в родословни дървета трябва да приключи догодина, поне за тези, които имат ЕГН и фигурират в системата.

Към момента повечето родословни дървета са върнати назад до ниво родители, родени някъде около 1950 г. До края на проекта обаче всеки българин ще може да узнае от това дърво и дядовците и бабите си. „В по-нататъшен етап, който обаче минава през дигитализирането на старите архиви, дърветата ще се обогатяват, но това е един вечно продължаващ проект“, обясни Маргарита Иванова от ГРАО.

Гражданите, които са получили ЕГН, в родословните дървета фигурират с тях, тези обаче, които са починали преди въвеждането на номера, ще са само с име и рождена дата. Надолу дървото пък ще се разклонява поне до четвърта степен на родство. Тази информация може да се ползва примерно при сключване на граждански брак – сватбите между роднини до четвърто коляно са забранени от закона. За да се извърши проверка обаче, ще е нужно това да поискат или двамата кандидат-женихи, или някой служител да се усъмни и да поиска справка с базата данни. Никой друг освен притежателя на ЕГН или служител, който има нужда да знае информацията, няма да може да прави тази справка.

Родословните дървета могат да се ползват и при научни изследвания. „Много хора ни възприемат като Големия брат, с когото нямаме нищо общо. Много малко обаче знаят колко научни изследвания се правят на база информацията в ЕСГРАОН“, обяснява Иванова. Генеалогичните изследвания и ономастиката (наука за имената) са най-често ползващите базата записи научни области.

Въз основа на тази система могат да се правят дори медицински изследвания. „Много рядко обаче даваме такава информация, гражданин е абсурдно да я получи. Причината е, че това е много чувствителна информация, по-интимна е дори от самия ЕГН“, обяснява Иванова.

Номерът най-къс в Сан Марино, най-дълъг в Китай

Повечето страни в света бележат жителите си и временно пребиваващите с идентификационен номер, който потвърждава самоличността им.

Чрез него властите могат да проследяват и откриват всеки човек за разни цели, свързани с управлението на държавата – от здравеопазването и сигурността до събирането на данъци, заетостта, бизнеса, социалното подпомагане, статистиката.

Обикновено хората се номерират още с раждането или щом навършат пълнолетие, а временно пребиваващите – при влизането в чуждата държава.

В някои случаи такъв номер се издава с конкретна цел, но с времето се превръща в личен код. Така е в САЩ, където в началото номерът е бил за целите на социалното осигуряване, а днес де факто е идентификационен.

Държавите, въвели номерация като нашия ЕГН, са мнозинство. В нея са кодирани датата на раждане, полът и др. Така е в Румъния, Албания, Македония, Австрия, Полша, Чехия, Словакия, страните от бивша Югославия, цяла Скандинавия, Прибалтика, Южна Америка.

Броят на цифрите в личния номер силно варира. В Сан Марино например те са 5, а в Румъния и Китай, където се фиксира и месторождението, са 13.

В Италия съществува т.нар. фискален код от 16 знака. Той е съставен от първите съгласни на името и фамилията и от знаци за рождената дата, пола, общините на раждане и на местоживеене.

В някои държави към номера вадят и прибавят цифри в зависимост от областта на приложение.

В САЩ 9-цифреният личен код, наречен Social Security Number, не съдържа лични данни и формално не е задължителен. Но на практика без него не може – нужен е, за да си извадиш шофьорска книжка, да откриеш банкова сметка, да ти издадат кредитна карта и т.н.

Британците са сред народите, които не са възприелиномерирането. Те имат само NI Number за социално осигуряване без персонални данни. Така е и в Австралия, където се ползва не един, а различни кодове за медицинско, данъчно, социално обслужване. В Германия също няма код.

Рискът информацията от личния код да се използва недобросъвестно е обект на дебати в много държави. Унгарците въстанаха срещу него и през 1991 г. Конституционният съд реши, че личният номер, „задължителен за всеки, който може да бъде употребяван без ограничения, е неконституционен“. Въпреки съдебното решение обаче цифров код, наричан личен идентификационен номер, се използва в много сфери.

От съображения за сигурност достъпът до личния номер особено в „белите“ държави е силно ограничен и не се налага да го съобщаваш, когато си плащаш тока или си вземаш филм от видеоклуба, както е у нас.

В много страни използването му е регламентирано със закон и се разрешава само в области като здравеопазване, данъци, социално осигуряване, обществен ред.

Hе враждувам с държавата. Когато гражданин търси правата си по такъв казус, той спори пред съдебна инстанция с държавната администрация. Всеки православен християнин уважава държавността и отправя горещи молитви към Бога да даде здрав разум на управляващите за благоденствието на целия народ. Това е отлика между Православието и сектите, рушащи държавността. Каквито и грешки да допуска администрацията, тя дава форма и структура на обществото. Обратно – липсата на държавност води и до деградация на личността. „Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени“, казва св. апостол Павел. Ако вярващият не се придържа към това, той вече не е християнин. Това не означава, че администрацията може да поиска отричане от Бога. Случи ли се това, православният е свободен да не се съгласи, но това не е акт на разрушение.

Вярата и професията са двете причини да се обявя против ЕГН. Аргументите ми са професионални. Номерът, заместващ името, е незаконосъобразен. ЕГН се въвежда с постановление №75 на МС от 1977 г., когато чл. 1 от тогавашната Конституция на НРБ гласеше, че БПК е „ръководещата и направляваща сила“. Значи постановлението е решение на партията. На 5 май 2000 г. обаче „Държавен вестник“ обнародва Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Той обяви БКП за престъпна организация, чиято идеология е била насочена „към потъпкване на човешките права и демократичната система“. Следователно постановлението от 1977 г. е акт на „потъпкване на човешките права“. Включването на ЕГН от това постановление в сегашния Закон за гражданската регистрация противоречи на Закона за комунистическия режим. А и Нюрнбергският процес обявява номерирането на хора за престъпление, което няма давност! То е задължително за нас. През 1977-а нямаше Европейски съюз, за да кажем, че „оттам ни налагат“, както ни обясняват сега за въвеждането на документите с биометрични данни.

МЕКСИКО

През 1981 г. Националният регистър за населението на Мексико сключва споразумение с всички щати за създаване на задължителен Уникален код за регистър на населението, който да се включва в акта за раждане. През 1996 г. излиза президентски указ за приемане и употреба на Уникалния код.

Библията пише за биометричните данни

Bръзката на идентификационния номер с чиповете в документите за самоличност е причина за протести.

Въвеждането им не е европейска инициатива, а световна, твърдеше видният американският режисьор Аарон Руссо, който преди смъртта си оповести в сензационно интервю разговор с Ник Рокфелер за това какво ще представляват чиповете.

Източници от интернет твърдят за смарт карти по израелска технология. На 27 юли 2002 г. в Канада се подписалоспоразумение за въвеждане на т.нар. глобален стандарт на биометричните документи. Този проект трябвало да обедини личните документи с дебитна карта, а впоследствие и с въвеждане на чип, който да се имплантирал в човешкото тяло. Микрочипът MONDEX на едноименната фирма означавал Money on your hand (пари на ръката ти). Повече от 250 корпорации били включени в разпространението на MONDEX в целия свят.

Изследвания за 1,5 млн. долара установили най-доброто място за имплантиране на биочипа в човешкото тяло. Открити били само две подходящи места – главата под скалпа и вътрешната страна на дясната ръка.

Тези обстоятелства каратправославните да припомнят писаното в гл. 13 на книга „Откровение на св. Иоан Богослов“: „И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носи за белег знака на звяра.“

В интервю за „Интерфакс“ руският академик Валерий Филимонов казва:“Антихристиянският свят се опитва да затвори хората на планетата в електронен концлагер, за да получи абсолютна власт над тях.“


01 октомври 2010 г.
Автор и източник: Николай Москов

ОТ ФОРУМИТЕ

Оруеловски: Номерирането на свободни хора е унизително! Поставянето на номера е недопустимо дори и по отношение на затворници, а в още по-голяма степен важи за свободни хора. Индивидуализиращи белези са името, датата и мястото на раждане. Тази затворническа номерация ЕГН трябва да бъде незабавно заличена. Личните документи с отпечатъци също са безобразие. Дори Великобритания се отказа от тях. Ние свободни хора ли сме…

olori: В кой свят живеете? Навсякъде по света има персонални идентификационни номера, които съдържат личностна информация. С такова мислене дайте и от паспортите да се освободим и да царува хаос!

Диана: Тази лелка представя ли си какъв хаос ще бъде в болници, банки, данъчни администрации, нотариални служби и т.н. Християнските догми не могат да са аргумент в съвременния свят.

уомби-бомби: Странно как другите държави още ги има и без ЕГН-та. Българите си умират да ги номерират и да ги категоризират!

Довиждане: Няма друга държава в цивилизования свят, където да има ЕГН. И кви са прости тези немци, англичани и французи. Как успяват без ЕГН? Не са нормални сигурно.

Оги-Доги: Да не би по белия свят да се легитимират с име? На банковите им карти да пише само името. И осигуровките си да внасят на име? Тая госпожа създава прецедент, на който, ако някой обърне внимание и почне да променя нещата – в България ще настане истински хаос. Защото информационните ни системи отдавна са приели ЕГН за стандарт и преминаването към друг подобен номер е безпредметно и ще погълне много пари. Напълно ненужно. По име легитимация НЕ Е възможна!

Svoboden_ot_EGN: Никъде на Запад няма ЕГН, освен това в Англия няма и лични карти. Щом в другите държави може без ЕГН, значи може и в България да го няма.

Deniza: Живея в чужбина и тук няма никакви ЕГН-та. С кеф ще си махна българската номерация.

мария: браво, Здравка, винаги съм била против номерацията,подкрепям те.

Кара Амет: Браво! Отдавна бях стигнал до тоя извод. ЕГН е код на сатаната и най-пряк път към ада. Личните карти също са противозаконни. Аз имам издадено от държавата удостоверение за раждане, в което пише как се казвам, къде и кога съм роден и кои са ми родителите. Със или без лична карта съм реална личност. Да се премахнат веднага всички ЕГН-та и лични карти. В противен случай Божият гняв ще бъде всепогубващ.

rumniki: На съдия Велинова свалям шапка, най после един човек между говедата или „физическите лица“ – тази грозна дума също я няма в речника на никоя държава.

(1251)