Димитър Байрактаров: „ВЪЗРАЖЕНИЕ за преименуване в София. До Георги Георгиев – председател на СОС.“Изберете най-удобния за Вас вариант да изпратите писмото до следния електронен адрес:

georgi.georgiev@sofia.bg

ВАРИАНТИ:


Копирайте текста, по-долу и допълнете имената и електронния си адрес за кореспонденция.ДО

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС


В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

от

Вашите имена ……….. – гражданин на Република България


Електронен адрес за кореспонденция: ……………………


Уважаеми господин Георгиев,


От медиите научих, че на 1-ви април тази година, лицето Найо Тицин е внесъл предложение за преименуване на столичния булевард „Драган Цанков“ в участъка пред посолството на Руската Федерация в България. Същият е предложил този участък да носи името „Героите на Украйна“. В този ред на мисли е редно да припомня, че чл.2, ал.3 от Нредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столичната община гласи следното:

„Имената на общинските обекти и паметниците и другите възпоменателни знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за развитието на София. Те изразяват признателността на столичани към тяхното дело и значимост.“

Видно от цитирания текст, така наречените от Найо Тицин „Героите на Украйна“ с нищо не са допринесли за световното, националното развитие и развитието на София. Нещо повече, въпросните „герои“ са никому известни лица, с чието геройство вероятно е запознат единствено г-н Тицин. Считам, че предложението на г-н Найо Тицин преследва политически цели, които ще доведат до напрежение и недоволство от страна на жителите на Столична община. По неясната логика на г-н Тицин няма никакъв проблем всеки гражданин да направи подобно предложение и да поиска ул. „Московска“ в участъка пред СОС да бъде преименувана с името „Героите от междузвездни войни“! Надявам се да осъзнавате в каква нелепа ситуация и какъв прецедент ще бъде създаден, ако предложението на г-н Найо Тицин бъде прието.

В българската и световната история има хиляди знайни герои, които заслужават да бъдат почетени, но според мен такъв акт е редно да бъде иницииран чрез провеждане на публично обществено обсъждане. Надявам се да обърнете сериозно внимание на моето възражение и да запознаете с него Столичния общински съвет. В случай, че това не се случи и СОС приеме предложението на господин Найо Тицин, същото ще обжалвам, спазвайки законовата процедура. При положение, че и това не даде резултат, ще инициирам съответната процедура за преименуване на посочения участък с името „Ангелите на Донбас“ в памет на избитите от украинските нацисти невинни деца в периода от 2014 г. до 2022 година. Надявам се да разберете, че инициираното от Найо Тицин предложение ще доведе до огромно разделение на обществото, което е недопустимо в днешните условия на тежка криза.

София: 03.04.2022 г. С уважение

(926)