Тази статия ми осмисли деня!! Не знаех, че мога да открия роднините си до четвърто коляно. А Вие?

На фокус

Всеки българин с родословно дърво

Всеки българин, записан с ЕГН в гражданските регистри на страната, вече има и свое електронно родословно дърво. Свързването на хората от една фамилия е една от задачите на главна дирекция ГРАО, обясни шефката на отдел „Методология и контрол“ в нея Маргарита Иванова.

Засега родословните дървета са до родените през 50-те години на ХХ век хора, но догодина ще има връзка с всички, които са записани в ЕСГРАОН.

ЕГН е въведен през 1977 г., а най- възрастният българин с такъв номер е бил роден през 1869 г.

Родословните дървета ще могат да се ползват при контрол например дали роднини до четвърто коляно не сключват граждански брак, което е забранено, обясни Иванова.

Можели да помагат и при научни изследвания.

Номерацията на населението по българските земи е въведена още през ХIХ в. от реформатора на Османската империя Мидхат паша в управлявания от него Русенски вилает. Тогава обаче номерът е бил еднакъв за всички, живеещи в едно домакинство. В началото се пишел главата на семейството, после жените и т. н.

Номерът ти в живота

Полезно ли е ЕГН-то, или търпи критика? Оживени дебати предизвика делото, което съдия по вписванията заведе срещу номерирането на хора у нас. А нейните аргументи са:

– номерирането на личността й уронва честта и достойнството, гарантирани и провъзгласени в конституцията (чл. 6 ал. I, чл. 29 ал. I и чл. 32 ал. I.),

– Нюрнбергският военен трибунал след Втората световна война е обявил номерирането на хора за престъпление срещу човечността, за което няма давност

– ЕГН съдържа привидно вярна, но всъщност изопачена информация за всяка личност,

– то е въведено не със закон, а с постановление на Министерски съвет от 1977 г.

– ЕГН е създадено по правилата на сатанинската нумерология и е зловещият портал, през който минава „новопокръстеният“.

Ще зачете ли тези доводи на съдия Здравка Велинова Върховният административен съд. Тя поясни: „Не враждувам с държавата и по никакъв начин не оспорвам гражданските регистри, в които се вписват събитията раждане, брак и смърт на всеки.“

На 13 октомври съдът трябва да се произнесе може ли гражданин на страната да се освободи от ЕГН.

Преди магистратите лют дебат предизвика казуса не само у нас. Статията на „24 часа“ от понеделник, в която съобщихме за протеста на съдийката, бе препечатана от издания в Сърбия, Хърватия, Русия, Украйна.

„Вижте ги, бе! Вкараха ги у ЕС и пак си държат на вярата. А, ние що сме“, пише сърбин и укорява, че не вземат пример от българката, която протестира. Само в бившите югославски републики над 50 издания, между които в. „Политика“, радио и телевизия “Войводина” и агенция Танюг, информираха за протеста срещу номерирането на хора.

Православни у нас пък молят патриарх Максим църквата да вземе отношение по т.нар. биометрични данни в новите лични документи. Да се откаже от ЕГН иска и украинка, която моли омбудсмана да й помогне.

Каква е била причината България с има-няма 8 милиона население да въведе преди 33 г. единен граждански номер за всеки,когато държави с десетки и с неколкостотин милиона жители като СССР, Китай и демократична Европа хал хабер са нямали по въпроса? Какво се е случило на онова заседание на МС през 1977 г., когато е гласувано всеки български гражданин да носи от раждането до смъртта си ЕГН?

Бившият министър на културата Георги Йорданов смята, че за ЕГН сме ползвали чужд опит.

Според Георги Караманев, тогава министър на вътрешната търговия и услугите, е възможно егенето да е разработено и въведено от Централното статистическо управление с председател Ангел Балевски.

Григор Стоичков, който през 1977 г. е зам.-председател на Министерския съвет, заяви: „МВР трябва да обясни, оттам го предложиха. В МС не е разисквано. Органите си го предложиха и бе прието без обсъждане. Казаха, че моделът бил европейски и точка.“

Интересен епизод разказва инж. Спас Ригов, който по това време е в Комитета за наука и технически прогрес, ръководен от проф. Иван Попов: „Бях в кабинета на Иван Попов, когато влезе ген. Кирил Стоичков – шефът на Паспортна служба, където се издаваха задграничните паспорти за цяла София. Той попита как може да се обхванат данните за всеки човек с един персонален номер. Попов му каза да питат в Щази, имали опит в номерирането на хора.

Тогава не се смяташе, че това е посегателство върху човека. Изхождаше се от това, че трябва да има строга дисциплина и да се знае всичко за всеки“, спомня си Ригов.

Днес той смята, че му е време ЕГН-то да се премахне, но същевременно предупреждава: „База данни без номера не може, казвам го професионално.“

 Номериране въведено още от Мидхат паша

Началото на гражданската регистрация в България е положено още през ХIХ в. по време на турското робство. В края на игото управителят на Русенския вилает Мидхат паша въвежда номерация на населението.

Тогава обаче не е било ЕГН, а номерата са отговаряли на книгата, главата и страницата, на които е било записано дадено домакинство. До голяма степен са наподобявали библиотечна картотека, разказаха историци пред в. „24 часа“.

Османската администрация раздавала номерата по адресна регистрация. В тях имало цифра за том, книга, глава и страница от регистъра на вилаета. На тази страница са били описани всички живеещи на адреса. Най-отгоре е поставяно името на главата на семейството, надолу са разполагани данните за жена, деца и други, живеещи в къщата.

Истинското ЕГН се появява през 1977 г. с постановлението за Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), разказва шефката на отдел „Методология и контрол“ в главна дирекция ГРАО Маргарита Иванова. (Интервю с нея по-долу – б.р.) Истинското раздаване на номерата на тогавашните граждани е станало само за месец. От 1 ноември до 30 ноември 1977 г. са анкетирани над 8 млн. души и са записани в регистъра на ЕГН-та.

До момента в България има издадени близо 11,5 млн. граждански номера. Точната им цифра обаче никога не може да се фиксира, тъй като постоянно се променя, обяснява Иванова.

Всеки ден в 15 часа базата данни се актуализира – в нея влизат всички новородени, починали, сключили брак или разведени, променени адресни регистрации и т.н. данни.

След това справката се изпраща на МВР.

Алгоритъмът на номера е така измислен, че на практика ЕГН-тата никога не могат да свършат. Те дават на администрацията базова информация за всеки гражданин – дата на раждане, място на първа гражданска регистрация, пол. (Какво означава всяка цифричка и как се смятат ЕГН-тата – виж в карето долу – б.р.)

Реално всеки ден в годината има възможност да бъдат записани 1000 нови ЕГН-та, обяснява Иванова. Тяхната индивидуалност се определя от трите цифри след датата на раждането и те могат да бъдат от 000 до 999. Реално дори в годините с най-голяма раждаемост в страната дневно са раздавани не повече от 38% от свободните номера, твърди Иванова.

През 2009 година са запазени едва 20% от възможните ЕГН-та, гражданска регистрация са получили 82 000 лица при възможност да бъдат регистрирани 365 000.

Раздаването на ЕГН става по реда на постъпване на заявките, обяснява тя механизма.

Всеки ден ГРАО генерира номерата за деня. След това при влизане в системата служителите, които записват новите граждани на страната и реално дават ЕГН-та, заявяват и запазват първото свободно в зависимост от пола на лицето, на което се издава ЕГН. Предпоследната цифра от номера показва пола на притежателя му и е четна за мъжете и нечетна за жените.

Веднъж заявен номер не може да се ползва никога повече, дори и впоследствие човекът да се откаже от българско гражданство.

Само български граждани по право, постоянно пребиваващи у нас чужденци и бежанци имат право на ЕГН. За всяко издадено пък се пази солидно досие с основанието за даване на номер – акт за раждане, разрешение за постоянно пребиваване, решение за предоставяне на статус на бежанец или акт за натурализация от президентството и т.н.

Макар и рядко използвана, съществува система и за промяна на ЕГН, като старото също остава запазено.

Административна промяна може да се поиска, когато в ЕГН е сгрешена датата на раждане или полът. Първият случай се наблюдава главно при хора, родени преди 1940 г., когато е имало и актове за раждане, и само кръщелни свидетелства. Вторият е по-често срещан, но и тези случаи вече са поизчистени. Когато се установи проблем с цифрата за пола, ГРАО се свързва с лицето и го кани да му се издаде ново ЕГН. Дава се и удостоверение, че новият номер отговаря на лицето от стария, за да няма проблеми в различните регистри на държавата.

Едва 1500 са хората в България, които имат достъп до базата данни на ГРАО, като много малко от тях имат възможност да дават нови номера.

Влизането в базата данни става с индивидуален сертификат и реално всеки може да подаде заявка до ГРАО и да поиска справка кой и кога се е интересувал от него.

Всяко влизане в личното досие трябва да е оправдано по някакъв начин – въвеждане на нова информация, обосновано запитване от институция ит.н. Служителите, които имат достъп до данните, имат и ниво, на което могат да работят.Съдебните власти могат да правят справки, общинските служители могат да актуализират личните данни с настъпилите промени в тях – например да променят адреса, както и да правят справки, , докато банковите служители могат само да правят справки, обяснява Иванова.

Грешки

Този Георги не е онзи Георги

* Грешка отпреди 16 г. обърка живота на Александър Узунов от с. Стоманово, който трябваше пред съда в Девин да доказва, че е мъж. Сашо и родителите му разбрали, че момчето е с „женско“ ЕГН през август м.г. , когато се явили в „Паспортна служба“ за документи за самоличност. „Идеше ми да си извадя оная работа в полицията и да видят какъв съм, а не да се разтакавам по съдилища и приятелите ми да ми се смеят“, казва тийнейджърът. Половин година по-късно съдът постанови да се промени цифрата в ЕГН-то на момчето.

* От 1992 до 2002 г. пък двама мъже – от Благоевград и петричкото с. Дрангово, живяха с едно и също ЕГН. Георги Иванов Илков и Георги Иванов Иванов са родени на една съща дата – 15 октомври 1974 г. Когато Илков отишъл да си извади международен паспорт, изведнъж се оказало, че има условна присъда и забрана да напуска страната. Всъщност наказанието било на адаша му. На Иванов пък му спрели телефона заради неплатена сметка на съименника му. Близо година двамата носеха в джобовете си служебни бележки, че единият не е Иванов от Дрангово, а другият не е Илков от Благоевград.

* Когато Уилям Патрик от Варна се сбил, полицаите го прибрали в ареста. Нямало обаче как да регистрират престъплението, защото Уили бе без ЕГН. „Това е нищо. Големият проблем беше, че не ме взимат на работа“, казва Уили. Момчето е син на нигериец и българка. При заминаването си бащата взема всички документи , а майката умира. Повече от 5 г. две правителства не можаха да уредят ЕГН на Уили. През 2008 г. министърът на държавната администрация Николай Василев най-после връчи акт за раждане и паспорт на вече 21-годишния варненец.

Как се смята

Девет цифри в десетцифрената комбинация, наречена ЕГН, носят информация за притежателя на номера.

Първите две означават годината. Те могат да са от 00 до 99.

Втората двойка е за месеца на раждане. Те са от 01 до 12. В зависимост от века на раждане към тяхното число се добавя 20 за ХIХ в. или 40 за ХХI в.

Третата двойка е денят на раждане и е в диапазона от 01 до 30 или 31 в зависимост от месеца.

Седма, осма и девета цифра показват в коя община е първата гражданска регистрация. Деветата цифра обаче показва и пола – четна за мъже, нечетна за жени.

Десетата цифра е контролно число и се получава по формулата, дадена в таблицата. Всяка от първите 9 цифри има тегло в ЕГН-то. Тя се умножава по него и сборът от получените числа се дели на 11. Остатъкът при делението е контролната цифра. Ако остатъкът е 0, се записва 0, ако е 10 също се записва 0.

– Какво е ЕГН и откога го е въведен? Защо е въведен?

– Нуждите на машинната обработка на данни налагат създаването на идентификатор. Направена е анкета от 1 до 30 ноември 1977 г., като са анкетирани всички живи български граждани и чужденците, подлежащи на гражданска регистрация. Това означава, че всички починали преди тази година нямат ЕГН.

– Защо е избран този формат?

– През 70-те години всяка система за машинна обработка е била с ограничени възможности. Тогава всеки проект първо трябваше да минимализира дължината на въвежданата информация. Така конструиран, кодът дава и лесна възможност за справочна информация.

– ЕГН има десет цифри. 9 носят информация и десетата е контролна. Как я изчислявате, тази формула ли е дяволският алгоритъм?

– Изчислението е много просто, описано е на сайта на дирекцията ни. Имате девет цифри подредени. Всяка се умножава по число, наречено тегло. Като съберете тези произведения, получавате една сума и я делите на 11. Остатъкът се записва като контролно число. Тази цифра обаче не носи никаква информация за вас, а служи за защита на този, който въвежда ЕГН, че въвежда правилен номер.

– Тоест няма вариант да запиша моя ЕГН с друга последна цифра и да попадна на номера на действителен човек, на верен ЕГН.

– Няма начин. Която и цифра от всички да сбъркате, контролното число я хваща. Разбира се, има и допълнителни контроли годината да е от 00 до 99, месецът от 01 до 12, денят от 01 до 30 или 31 в зависимост от месеца. Това също са контроли, които не допускат въвеждането на грешен ЕГН.

– А как се раздават ЕГН-тата?

– При нас. Като се роди дете в болницата, то се записва към някоя община в зависимост къде е адресът на майката. Тази община електронно иска ЕГН от нас. Но за да го получи, има контроли, трябва да има акт за раждане, ако е ЕГН на дете, преписка, ако е чужденец. Така че общината попълва документацията, нашите териториални звена ги проверяват и контролират даването на ЕГН.

– Как е гарантирано, че на двама души не може да се падне един и същ ЕГН?

– Не може, защото в момента всичко става електронно. В момента, в който нашата служителка заяви ЕГН, никой друг не може да го ползва. ЕГН е личен идентификатор и остава дори след смъртта ви. Няма начин да бъде даден на друг човек независимо дали вашите основания да имате ЕГН са отпаднали – починал човек или пък отказал се от гражданство. Не си мислете, че едно лице, като почине, и му вземаме ЕГН-то. Смъртта не означава край в тази система. Дейностите с неговия ЕГН продължават – издаване на удостоверение за наследници например.

– Как е избрано точно да е ЕГН, а не например осигурителен номер като в САЩ?

– Тогава не е имало такива номера. Държавата между 1974 и 1976 г. разработва проект. Той има достатъчно много международен опит. ЕГН, макар и под други имена, има в цял свят. Всяка държава има машинна обработка. Друг е въпросът по какви критерии е направен номерът. Масово страните в Европа ползват нашите критерии, приблизително еднакви поне, а Швеция ползва абсолютно същия алгоритъм. Всички държави имат такива номера, защото имат база данни за населението си.

– Колко ЕГН-та са издадени до момента?

– В базата записи има 11 427 881. Тази цифра обаче никога не може да бъде вярна. Тя е вярна отпреди 30 минути и вече е стара. Прави се ежедневна актуализация на ЕГН-тата. Всеки ден се обработват промените – умрели, родени, сменени адреси, бракове, разводи и ги предаваме на МВР.

– А колко ЕГН-та може да поеме системата, няма ли опасност да свършат?

– ЕГН-та са по 1000 на ден. Всеки ден съдържа толкова номера, които са генерирани от 1869 г. От тази година е най-старият ЕГН.

– А какво става, ако днес се родят 1002 деца?

– 38 е максималният процент на ден дадени ЕГН-та в годините с най-голяма раждаемост. През 2009 г. имаме 82 000 раждания срещу възможност да дадем 365 000 ЕГН-та. Тоест само 20% са заети. През 1977 г. има 140 000 раждания срещу 365 000 номера.Не мога да си представя какво трябва да се случи, че в България да има по 1000 раждания на ден.

– Кога мога да поискам да ми смените ЕГН?

– Едната възможност е, ако е сгрешена датата на раждане. Имаше такива случаи за хората, родени преди 1940 г., но в ново време са изключени. Другият вариант е, ако полът е сбъркан. Ако се натъкнем на такъв случай, се обаждаме на гражданина и предприемаме действия за смяната. Не се прави служебно, защото този идентификатор е във всички информационни системи. Ако ние го сменим, на този човек ще му спрат пенсията или няма да му се събират осигуровки и всякакви други такива неприятности. И издаваме едни удостоверения, че човекът с единия ЕГН е същият като този с новия. Третият вариант е съдебно решение при смяна на пола. Вече има такива случаи в България.

– Има ли хора без ЕГН?

– Това са хората без регистрация. Деца, родени в чужбина например. Имаше, разбира се, медийни изяви, че ето този няма ЕГН. Но той обикновено няма и основание да има ЕГН. Имаше случаи, когато майка чужденка довежда детето нелегално и детето няма ЕГН. Но тя трябва само да му уреди статута и то ще получи номер.

Държавата ни прави родословни дървета

Всеки български гражданин, който има гражданска регистрация и съответно ЕГН по електронен път има създадено родословно дърво с наличните данни за роднините му в базата данни, която поддържа ГРАО. Пълното свързване на хората в родословни дървета трябва да приключи догодина, поне за тези, които имат ЕГН и фигурират в системата.

Към момента повечето родословни дървета са върнати назад до ниво родители, родени някъде около 1950 г. До края на проекта обаче всеки българин ще може да узнае от това дърво и дядовците и бабите си. „В по-нататъшен етап, който обаче минава през дигитализирането на старите архиви, дърветата ще се обогатяват, но това е един вечно продължаващ проект“, обясни Маргарита Иванова от ГРАО.

Гражданите, които са получили ЕГН, в родословните дървета фигурират с тях, тези обаче, които са починали преди въвеждането на номера, ще са само с име и рождена дата. Надолу дървото пък ще се разклонява поне до четвърта степен на родство. Тази информация може да се ползва примерно при сключване на граждански брак – сватбите между роднини до четвърто коляно са забранени от закона. За да се извърши проверка обаче, ще е нужно това да поискат или двамата кандидат-женихи, или някой служител да се усъмни и да поиска справка с базата данни. Никой друг освен притежателя на ЕГН или служител, който има нужда да знае информацията, няма да може да прави тази справка.

Родословните дървета могат да се ползват и при научни изследвания. „Много хора ни възприемат като Големия брат, с когото нямаме нищо общо. Много малко обаче знаят колко научни изследвания се правят на база информацията в ЕСГРАОН“, обяснява Иванова. Генеалогичните изследвания и ономастиката (наука за имената) са най-често ползващите базата записи научни области.

Въз основа на тази система могат да се правят дори медицински изследвания. „Много рядко обаче даваме такава информация, гражданин е абсурдно да я получи. Причината е, че това е много чувствителна информация, по-интимна е дори от самия ЕГН“, обяснява Иванова.

Номерът най-къс в Сан Марино, най-дълъг в Китай

Повечето страни в света бележат жителите си и временно пребиваващите с идентификационен номер, който потвърждава самоличността им.

Чрез него властите могат да проследяват и откриват всеки човек за разни цели, свързани с управлението на държавата – от здравеопазването и сигурността до събирането на данъци, заетостта, бизнеса, социалното подпомагане, статистиката.

Обикновено хората се номерират още с раждането или щом навършат пълнолетие, а временно пребиваващите – при влизането в чуждата държава.

В някои случаи такъв номер се издава с конкретна цел, но с времето се превръща в личен код. Така е в САЩ, където в началото номерът е бил за целите на социалното осигуряване, а днес де факто е идентификационен.

Държавите, въвели номерация като нашия ЕГН, са мнозинство. В нея са кодирани датата на раждане, полът и др. Така е в Румъния, Албания, Македония, Австрия, Полша, Чехия, Словакия, страните от бивша Югославия, цяла Скандинавия, Прибалтика, Южна Америка.

Броят на цифрите в личния номер силно варира. В Сан Марино например те са 5, а в Румъния и Китай, където се фиксира и месторождението, са 13.

В Италия съществува т.нар. фискален код от 16 знака. Той е съставен от първите съгласни на името и фамилията и от знаци за рождената дата, пола, общините на раждане и на местоживеене.

В някои държави към номера вадят и прибавят цифри в зависимост от областта на приложение.

В САЩ 9-цифреният личен код, наречен Social Security Number, не съдържа лични данни и формално не е задължителен. Но на практика без него не може – нужен е, за да си извадиш шофьорска книжка, да откриеш банкова сметка, да ти издадат кредитна карта и т.н.

Британците са сред народите, които не са възприелиномерирането. Те имат само NI Number за социално осигуряване без персонални данни. Така е и в Австралия, където се ползва не един, а различни кодове за медицинско, данъчно, социално обслужване. В Германия също няма код.

Рискът информацията от личния код да се използва недобросъвестно е обект на дебати в много държави. Унгарците въстанаха срещу него и през 1991 г. Конституционният съд реши, че личният номер, „задължителен за всеки, който може да бъде употребяван без ограничения, е неконституционен“. Въпреки съдебното решение обаче цифров код, наричан личен идентификационен номер, се използва в много сфери.

От съображения за сигурност достъпът до личния номер особено в „белите“ държави е силно ограничен и не се налага да го съобщаваш, когато си плащаш тока или си вземаш филм от видеоклуба, както е у нас.

В много страни използването му е регламентирано със закон и се разрешава само в области като здравеопазване, данъци, социално осигуряване, обществен ред.

Hе враждувам с държавата. Когато гражданин търси правата си по такъв казус, той спори пред съдебна инстанция с държавната администрация. Всеки православен християнин уважава държавността и отправя горещи молитви към Бога да даде здрав разум на управляващите за благоденствието на целия народ. Това е отлика между Православието и сектите, рушащи държавността. Каквито и грешки да допуска администрацията, тя дава форма и структура на обществото. Обратно – липсата на държавност води и до деградация на личността. „Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени“, казва св. апостол Павел. Ако вярващият не се придържа към това, той вече не е християнин. Това не означава, че администрацията може да поиска отричане от Бога. Случи ли се това, православният е свободен да не се съгласи, но това не е акт на разрушение.

Вярата и професията са двете причини да се обявя против ЕГН. Аргументите ми са професионални. Номерът, заместващ името, е незаконосъобразен. ЕГН се въвежда с постановление №75 на МС от 1977 г., когато чл. 1 от тогавашната Конституция на НРБ гласеше, че БПК е „ръководещата и направляваща сила“. Значи постановлението е решение на партията. На 5 май 2000 г. обаче „Държавен вестник“ обнародва Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Той обяви БКП за престъпна организация, чиято идеология е била насочена „към потъпкване на човешките права и демократичната система“. Следователно постановлението от 1977 г. е акт на „потъпкване на човешките права“. Включването на ЕГН от това постановление в сегашния Закон за гражданската регистрация противоречи на Закона за комунистическия режим. А и Нюрнбергският процес обявява номерирането на хора за престъпление, което няма давност! То е задължително за нас. През 1977-а нямаше Европейски съюз, за да кажем, че „оттам ни налагат“, както ни обясняват сега за въвеждането на документите с биометрични данни.

МЕКСИКО

През 1981 г. Националният регистър за населението на Мексико сключва споразумение с всички щати за създаване на задължителен Уникален код за регистър на населението, който да се включва в акта за раждане. През 1996 г. излиза президентски указ за приемане и употреба на Уникалния код.

Библията пише за биометричните данни

Bръзката на идентификационния номер с чиповете в документите за самоличност е причина за протести.

Въвеждането им не е европейска инициатива, а световна, твърдеше видният американският режисьор Аарон Руссо, който преди смъртта си оповести в сензационно интервю разговор с Ник Рокфелер за това какво ще представляват чиповете.

Източници от интернет твърдят за смарт карти по израелска технология. На 27 юли 2002 г. в Канада се подписалоспоразумение за въвеждане на т.нар. глобален стандарт на биометричните документи. Този проект трябвало да обедини личните документи с дебитна карта, а впоследствие и с въвеждане на чип, който да се имплантирал в човешкото тяло. Микрочипът MONDEX на едноименната фирма означавал Money on your hand (пари на ръката ти). Повече от 250 корпорации били включени в разпространението на MONDEX в целия свят.

Изследвания за 1,5 млн. долара установили най-доброто място за имплантиране на биочипа в човешкото тяло. Открити били само две подходящи места – главата под скалпа и вътрешната страна на дясната ръка.

Тези обстоятелства каратправославните да припомнят писаното в гл. 13 на книга „Откровение на св. Иоан Богослов“: „И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носи за белег знака на звяра.“

В интервю за „Интерфакс“ руският академик Валерий Филимонов казва:“Антихристиянският свят се опитва да затвори хората на планетата в електронен концлагер, за да получи абсолютна власт над тях.“


01 октомври 2010 г.
Автор и източник: Николай Москов

ОТ ФОРУМИТЕ

Оруеловски: Номерирането на свободни хора е унизително! Поставянето на номера е недопустимо дори и по отношение на затворници, а в още по-голяма степен важи за свободни хора. Индивидуализиращи белези са името, датата и мястото на раждане. Тази затворническа номерация ЕГН трябва да бъде незабавно заличена. Личните документи с отпечатъци също са безобразие. Дори Великобритания се отказа от тях. Ние свободни хора ли сме…

olori: В кой свят живеете? Навсякъде по света има персонални идентификационни номера, които съдържат личностна информация. С такова мислене дайте и от паспортите да се освободим и да царува хаос!

Диана: Тази лелка представя ли си какъв хаос ще бъде в болници, банки, данъчни администрации, нотариални служби и т.н. Християнските догми не могат да са аргумент в съвременния свят.

уомби-бомби: Странно как другите държави още ги има и без ЕГН-та. Българите си умират да ги номерират и да ги категоризират!

Довиждане: Няма друга държава в цивилизования свят, където да има ЕГН. И кви са прости тези немци, англичани и французи. Как успяват без ЕГН? Не са нормални сигурно.

Оги-Доги: Да не би по белия свят да се легитимират с име? На банковите им карти да пише само името. И осигуровките си да внасят на име? Тая госпожа създава прецедент, на който, ако някой обърне внимание и почне да променя нещата – в България ще настане истински хаос. Защото информационните ни системи отдавна са приели ЕГН за стандарт и преминаването към друг подобен номер е безпредметно и ще погълне много пари. Напълно ненужно. По име легитимация НЕ Е възможна!

Svoboden_ot_EGN: Никъде на Запад няма ЕГН, освен това в Англия няма и лични карти. Щом в другите държави може без ЕГН, значи може и в България да го няма.

Deniza: Живея в чужбина и тук няма никакви ЕГН-та. С кеф ще си махна българската номерация.

мария: браво, Здравка, винаги съм била против номерацията,подкрепям те.

Кара Амет: Браво! Отдавна бях стигнал до тоя извод. ЕГН е код на сатаната и най-пряк път към ада. Личните карти също са противозаконни. Аз имам издадено от държавата удостоверение за раждане, в което пише как се казвам, къде и кога съм роден и кои са ми родителите. Със или без лична карта съм реална личност. Да се премахнат веднага всички ЕГН-та и лични карти. В противен случай Божият гняв ще бъде всепогубващ.

rumniki: На съдия Велинова свалям шапка, най после един човек между говедата или „физическите лица“ – тази грозна дума също я няма в речника на никоя държава.

(1251)

Трябва да се види! Делта щамът е ваксината. Работата ми е да погребвам хора, които са жертва на убийство.

Трябва да се види!
Делта щамът е … ваксината.

На англ. език.

Видеото е тиктакаща граната.

Помолете приятел да ви го преведе или преразкаже.
Позитивен човек съм, но след чутото, се моля на Господ за всяка душа, която избра и послуша „медиите“.

Това, за което четохме и предупреждавахме стартира сега, чука на вратата, но в много по-кошмарен вариант, отколкото очаквахме.

 

***
Милтън Кейнс, Директор на фирма за погребални услуги във Великобритания.

„Работата ми е да погребвам хора, които са жертва на убийство…

 

 

 

Когато започна пандемията през 2020, най-първо, при нас пристигаха починали, основно, от домове за гледане на възрастни хора.

Вирусът не действа избирателно спрямо домовете за възрастни хора. Чудехме се как това се случва.

Сред жертвите имаше 96 годишен човек, който живее в такъв дом, никога не е боледувал и изведнъж умира от ковид.

Близките на друг починал, които не можеха да повярват, че не им позволяват да се сбогуват с него, потвърдиха, че човекът е страдал от рак. (по памет цитирам).

В края на 2020, ноември и декември, започна да се говори, че от януари стартира ваксинирането. И не можах да повярвам, че само няколко месеца след началото на пандемията няма смъртни случаи от ковид.

Срещам познат и го питам. „Как си, Джон? Всичко е нормално. “ И всеки казваше едно и също нещо. Това казаха, всички директори на погребални агенции, с което говорих от близките райони до мен.

Мога да кажа, че ноември и декември бе почти тихо. Смъртността, като цяло, за 2020 беше сходна с тази за 2019.
Във Великобритания около 95% от погребенията бяха чрез кремация. Едва около 5% имаше погребения.

Погледнахме цифрите, навсякъде бяха еднакви. Те не лъжат. Държавна статистика не показваше увеличаване на смъртността.

И в един момент започнах да надушвам, че не ни се казва истината. И се обзалагах, че смъртността ще се увеличи от януари, когато започне ваксинацията.

Всички ми се смееха и казваха. „Не бъди толкова глупав. Ти си се побъркал.“

На 2 януари не можем да рабтим и от 6 януари започнаха да ваксинират хората.

Тогава, изведнъж, смъртността се увеличи. Никога не съм виждал подобно нещо в 15-годишната си практика, както и всеки друг, с когото говорих за това.

Всичко започна с инжекциите в раменете.

Тогава те нарекоха това  „втора вълна на вируса“. И всичко спря в рамките на дванадесет седмици.
Тогава всичко беше различно. Изведнъж започнаха да умират много хора, на всякаква възраст: млади, на средна възраст и възрастни.

Починалите се докарваха от различни места: болници, домове за възрастни хора, частни домове. Преобладаваха починали от болници.

Всички починали, на които е било възможно, са били диагностицирани с ковид.

Според мен, тогава жертвите са били вследствие експериментални тестове с ваксините. Вероятно и от свръхдози от Midazolam.

 

Много хора умираха, просто защото никой вече не ги преглеждаше, заради съществуващите им заболявания.

Имаше починал с четвърта степен на рак, на който не му беше правен скенер, или ако има рак на панкреаса, остава без „Гавестон??“. Вече не можеш да си вземеш час за преглед. 

Тези хора са оставени на произвола.

През април 2021 настана затишие. Дори се отрази на бизнеса ни. За първи път от 5 години нямахме приходи, просто, защото никой не умираше. Имахме уговорка с колеги да си помагаме един-друг, ако се наложи по време на пандемията, но не се стигна до това.

След около 3 седмици, смъртността започна да се увеличава.

В бръснарницата, която посещавам редовно, мъж на 23 години почива след втората ваксина от инфаркт.

Жена, след първата доза буквално ослепява.

Мъж след първа доза се парализира, а на другия ден след втората доза го откриват мъртъв.

Казвам ви, хората не умират от вируса. Те умират от ваксината.

Гледали ли сте материали с експерименти по ваксинирането на мишки?
За една седмица умират 200.

Същото ще се случва сега и с хората, които позволяват да вкарат във вените им тази субстанция.

Към мен се обръщат около 40-45 мои колеги, ние имаме общност. Споделят, че виждат какво се случва и са уплашени до смърт. Млади жени на 20-30 години, които работят като медицински сестри, се свързват с нас, защото казват, че няма на кого да се доверят. Страхуват се.

….
На 53 години съм.
Знам, че дните ми са преброени, защото ви казвам истината.
Но, ако не го направя аз, то кой тогава ще го направи.

Ще ви кажа какво предстои.
Следващата им стъпка са децата.

Ще започнат да ги ваксинират. В рамките на 12 месеца децата ще се започнат да се разболяват и ще умират.
При всички ще има проблеми – стерилизация.

Знаете ли колко деца сме погребали от началото на Пандемията?
Нито едно.

Сега ще започнат да умират деца.

От BBC вече не ме търсят, както в началото, но ви казвам, ще започнат да излъчват репортажи на „ридаещи“ родители, чиито деца се починали вследствие на „вируса“ и ще призовават другите да ваксинират децата си, за да ги „предпазят“.

Сега е моментът! Ако сега не ги спрем, не направим нищо, до 12 месеца вече ще е късно…

Изграждат се „карантинни лагери“. Там ще бъдат отведени хората, които НЕ желаят ваксината. (Чуйте във видеото в кои райони на Великобритания вече са построени такива).

 

 

 

 

Подкрепете ме, нека има един щастлив блогер повече.

Последвайте ме в социалните медии:

 

 

 

 

 

 

 

(25554)

Може и да нямам възможност да споделя по-късно, а вие да чуете. 06092021

 

 

 

 

 

Подкрепете ме, нека има един щастлив блогер повече.

Последвайте ме в социалните медии:

 

 

 

 

 

 

 

(287)

Колко дълго още американците ще летят със самолети?

Конгресът внесе законопроект, забраняващ на десетки милиони американци да летят. 

Превод на материал

Преди тази пандемия Конгресът не можеше да си представи законопроект, забраняващ летенето на десетки милиони американци.

Но сега всичко се промени.

Беше внесен нов закон, който изрично забранява на всички неваксинирани хора да летят отново.

Следващата извадка от описанието на H. R. 4980, публикувано на сайта Congress.gov:

„Да се възложи на министъра на вътрешната сигурност да гарантира, че всяко лице, пътуващо с полети, заминаващи или пристигащи на летище на територията на Съединените Щати или на територията на Съединените Щати, е напълно ваксинирано срещу COVID-на 19 и за други цели“.

 

Пълният текст на законопроекта все още не е получен на сайта Congress.gov, така че не знаем подробностите за предложения закон.

Но това, което наистина знаем, е, че ще ви забрани да правите полети, „които излитат или пристигат на летището в Съединените щати“, освен ако не сте били „напълно ваксинирани“.

Така че, ако сте направили само една инжекция, ще ви забранят също.

Поставяме терористите в“забранения за полети“ списък.

Сега те искат да се отнасят по същия начин към неваксинираните хора?

 1. Това трябва да ни охлади до дъното на душата.

(1535)

Ялта, Русия. Такава, каквато не сте я виждали.

Ялта, Русия. Такава, каквато не сте я виждали.

Снимка: Янина Meri / Facebook

Ялта – най-луксозният курорт в Крим. Смята се, че там има по-добър климат, най-доброто морето, най-добрите видове. Именно в района на Ялта са почивали руските императори, сега в близост до Ялта се намира резиденцията на Путин и Медведев.

В последните дни за Ялта говори прекалено много.

Само че, този път, тази информация не е свързана с туристическия потенциал.

В нощта на четвъртък срещу петък в града падна месечната норма на валежите, река Водопадная (Учан-Су) излезе от бреговете си, поради което се оказаха наводнени много улици, подземни проходи са отишли под водата, размити са плажовете.

Много хора все още остават без вода, газ и електричество, в града са организирани пунктове за раздаване на питейна вода.

Към момента е известно за поне един починал, който е бил отнесен потока на водата, още 18 души са получили наранявания, 1 човек е изчезнал.

Както съобщават градските власти, за последен път такива дъждове в Ялта е имало преди почти 100 години – през 1922 година.

Сега не можеш да познаеш Ялта.

Снимка: Янина Meri / Facebook

Снимка: Янина Meri / Facebook

Снимка: Янина Meri / Facebook

Само си представете колко силен е бил потокът на вода, след като сега крайбрежната територия е толкова неясна.

Снимка: Сергей Мальгавко / ФУТБОЛ

Снимка: Сергей Мальгавко / ФУТБОЛ

„Това е може би най-силният потоп, който някога съм виждала. Ние рано сутринта пристигнахме с кола в града, оставихме я до кафенето. След това започна да се лее проливен дъжд, всички забълбука.

Вече беше невъзможно да тръгнем, затова седяхме зад прозорците и само гледахме как в нашата кола се врязва различен боклук. През цялото време мислехме, че ще отнесе колата ни, но ни се размина. Вярно е, сега задната броня със сигурност е за смяна“.

Турист от Воронеж Федерална агенция за новини

Снимка: Сергей Мальгавко / ФУТБОЛ

Снимка: Сергей Мальгавко / ФУТБОЛ

Снимка: Владимир Бывшев „Подслушано в Ялта“

„От 8 часа сутринта в Ялта настана най-силният потоп. Ние успяхме да излезем навън, тъй като дъждът спря. Морето сега е по-кафяво на цвят и в него има много боклук. Наводнени са пейките и заведенията. Сега ще се опитаме някак си да си приберем у дома. Сега водата е малко по-малко. Първият час беше смешно, когато водата стигаше до колената ни. А сега наистина ни достраша, наводнени са етажи от къщи“.

Местен жител / РЕН ТВ

Снимка: Владимир Бывшев / „Подслушано Ялта“

Снимка: Владимир Бывшев / „Подслушано Ялта“

Снимка: Владимир Бывшев / „Подслушано Ялта“

Още вчера Ялта изглеждаше приблизително така:

„Риболов“ по време на потопа.

Снимка: Leoneed Igorevich / „Подслушано Ялта“

Снимка: Didito Стефан / vk.com

Снимка: Андрей А. / Ignat Metlev

А ето алея с въздух.

Кадър от видео Ignat Metlev

Снимка: Сергей Мальгавко / ЮНИ

18 юни в Ялта се състоя ЕГЭ по чужд език и по биология, но не всички ученици са в състояние да стигнем до мястото на провеждане на изпита. Власти вече съобщиха, че явяване на изпит може да бъде резервни дни.

Снимка: Анна Павлюк / Ignat Metlev

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

Евакуация на жителите на Yalta, засегнати от наводненията.

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

„Заради дъжд се оказаха заключени в хотела. Той се намира точно до морска гара, която се намира на крайбрежната алея. Ние видяхме, как две машини година, уби в морето, от хората, за щастие, не беше там“.

Ирина Сталева, турист от Москва / Комсомолская правда

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

Снимка: Ljuba Pavlishak / РОЙТЕРС

Снимка: lady__gold / Instagram

Снимка: lady__gold / Instagram

Вчера кметът на Yalta Янина Павленко обяви в града на извънредна ситуация. Заради наводнения в Ялта бяха обесточены 80 трансформатори подстанции и два електропровода.

Снимка: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снимка: Константин Михальчевский / РИА Новости

Има и относително добри новини, свързани с наводнения. Необичайни дъждове преминават през кримската язовира, които миналата година през лятото силно страдат от суша и почти са пресъхнали.

Снимка: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снимка: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снимка: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ялта наводнени подземни пешеходни преходи, които в реалния живот са много неудобства на жителите.

Снимка: Янина Meri / Facebook

Може, макар и не ги ще се възстанови и ще направят удобни преходи по земята?

Снимка: Янина Meri / Facebook

Тогава може да се каже, че въпреки, че нещо добро потоп в Ялта все пак донесе.

Снимка: Владимир / Федерална агенция за новини

Снимка: lady__gold / Instagram

Обаче, изглежда, че губи надежда. Вече се изпомпва вода.

Снимка: Didito Стефан / vk.com

Градът постепенно се оживява, макар и да изглежда, че не е така, тъй като още преди два дни.

Снимка: Didito Стефан / vk.com

Снимка: Елена Осеева / vk.com

Освен Ялта, достатъчно силно засегната е Керчь, сложна е ситуацията в Симферопол.

Соболезнования на всички, които докосна елемент. • Курортен сезон в Крим: Yalta неочаквано хорошеет

  Ялта – най-луксозният курорт в Крим. Смята се, че там има по-добър климат, най-доброто морето, най-добрите видове. Именно в района на Ялта отпочинали руски…

 • Наводнения под Иркутском

  Снимка: Русия / ТАСС тази седмица в западната част на Иркутска област е имало наводнения след проливните дъждове от бреговете на излезли няколко реки,…

 • Дълбоко Изток: Усурийск отиде под водата

  Снимка: @ussurmedia Докато сте в своята Москва продължите всеки ден да се оплакват от времето, в другия край на страната се случва нещо наистина…

 • Курортен сезон в Крим: Yalta

  Ялта аз стадо. Исках по пътя от Alushta в Севастопол поглед за няколко часа, но има ужасно задръстване. По принцип, дотогава аз…

 • Париж удави

  Както вече знаете от новините, в Европа се сринаха природни бедствия. Поради непрестанното мощни валежи наводнени Франция и Германия. Но ако…

 • Жалко Ялта – Приморски парк

  Приморски парк някога е бил един от най-красивите места на Yalta. Но тези времена са отминали. Днес паркът е много бързо да се трансформира в жилищна площ. Като…

(661)

Медицинска сестра във Великобритания напуска работа и разкрива какво се случва. На англ. език.

 

 

(2769)

Живо предаване „От тук и там.“ НЮРНБЕРГ 2. Фейсбук 27 април 2021

Видеото, което споменавам в лайфа, с адвокат Райнер Фулмич за най-големия геноцид срещу човечеството, за моралната компетентност, която имат едва 10-20% от хората на земята е преразказано чудесно от Светльо Николов в публикацията по-долу:

***

„НЮРНБЕРГ 2“ БЛИЗО ВСЕКИ ДЕН

Адвокат Райнер Фулмич дава нова информация за Нюрнберг 2.

Преди няколко месеца др. Райнер Фулмич говори с Джърм Уорфар за плановете му да съди СЗО за престъпления срещу човечеството.

Един от най-влиятелните юристи в Европа подготвяше най-голямото колективно дело в историята, известно като ?? Нюрнберг 2″.

Април тази година Фулмич отново разговаря с Jerm Barfar, за да сподели последната информация.

?? Има светлина в края на тунела „, каза той, добавяйки: ?? Спечелихме процеса и ще получим още повече „.

По време на интервюто той разказа за процеса на корона:

„Това са най-лошите престъпления срещу човечеството, извършени някога.

Малкото хора, които все още не могат да мислят сами, от 10 % до 20 % от населението знаят, че това никога не е било вирус, а е било обезлюдяване на световното население и контрол „.

Фулмич казва, че действията против корона нямат нищо общо с ваксинацията, а са част от генетичните експерименти. Играчите зад кулисите допуснаха много грешки.

Например, той смята, че производителите на ваксини не са очаквали толкова много странични ефекти сега.

Говорил с информатор, който заявил, че първоначално планирали да не публикуват целия сценарий до 2050 г.

Но организаторите, които дърпат конци, поради някаква причина, бързат и решили да изпълнят планираното много по-рано, заяви информаторът.

„Мисля, че затова правят толкова много грешки „, каза Филмич, който получи изявления от над 100 учени и експерти с неопровержими доказателства за основното престъпление срещу човечеството.

Адвокатът допълнително твърди, че Нюрнберг 2 може да изисква специален процес, защото е толкова голям, че може да е недостъпен за национални съдилища.

Кои са тези хора, които дърпат конци? Според Фулмич това е група от около 3000 супербогати семейства. Тази група включва в Давос върха около Клаус Шваб.

Какво искат те?

Пълен контрол над хората.

Подкупват лекари, болничен персонал и политици. Заплашват хората, които отказват да съдействат. Използват всякакви психологически методи, за да манипулират хората.

Фулмич говори и с друг, който обясни защо Европа е основното бойно поле в тази война.

?? Европа напълно фалира. Пенсионните фондове са разграбени. Ето защо искат да поставят Европа под контрол, преди хората да разберат какво се случва ?? – казва адвокатът подробности за разговора.

Неговият съвет:

Разпространете истината и фактите колкото се може повече, за да събудите колкото се може повече заспали хора. И не хабете енергията си за хора, които искат ваксинация по какъвто и да е начин и не искат да ви слушат. ?? Не можем да спасим всички. Много хора ще умрат ?? – заключи д-р. Райнер Филмич.

Ти си идеята!

Разпространявайки истината, ние участваме в пробуждането на човечеството и правим избор в полза на Свободата и Правосъдието.“

***
Благодаря на Atanas Trapezanov, който ми изпрати публикацията.

Тук е оригиналното видео на английски език.

Райнер Фулмич говори с Джърм Уорфар
за плановете му да съди СЗО
за престъпления срещу човечеството.

(930)

Указ на президента Путин от 26 април 2021 г. за учения на военните от запаса.

 

 

Руският Президент Владимир Путин подписа указ за призоваване за военни обучения на руски граждани, пребиваващи в запаса, предаде РИА „Новости“.

„Постановявам да се призоват през 2021 г. гражданите на Руската федерация, които са в запаса, да преминат военни обучения във Въоръжените сили на Руската федерация и органите на Федералната служба за сигурност“, се казва в съобщението.

Съгласно постановлението, правителството и регионалните власти са натоварени с осигуряването на изпълнението на дейностите, свързани с призоваването на руснаците, които са от запаса, за преминаване и провеждането на тези обучение.

Указът е публикуван на 26 април, от този момент той влиза в сила.

(1744)

„Хилъри Клинтън е обесена в ГИТМО.

АВТОМАТИЧЕН ПРЕВОД

Бъркани яйца с лют червен пипер и ягодов млечен шейк. Последното ядене на осъдените.

***

Хилъри Родъм Клинтън беше обесена в залива Гуантанамо в понеделник вечер, смъртта се превърна в кулминацията на операция, която започна на 2 март, когато морските пехотинци на САЩ по посока на Доналд Тръмп арестуван в немилост политика в нейното имение в Чаппакуа, щата Ню Йорк.

След петдневния съд в интерес на печално известния център за задържане в света комисия от трима служители призна Клинтън за виновна в убийство, съучастие в убийство, държавна измяна, търговия с деца и други сериозни престъпления. Клинтън, която се отказа от адвокат, не каза нито дума по време на процеса и прие смъртната присъда от вицеадмирал. Джон Г. Ханинк с непоклатим поглед.

Обесването се случи в 21: 05 ч., точно след прослушването, което отбелязва началото на спокойните часове в американските военни бази по целия свят.

„Днес светът ще спи по-спокойно“, каза вицеадмиралът. Джон Г. Ханинк се обърна към малка асамблея, включваща 3 комитета на началник-щабовете и по-специално Доналд Дж.Тръмп, който, облечен в обичайния си тъмен костюм и пурпурна вратовръзка, пристигна в ГИТМО по-рано през деня. Майкъл Помпео и бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани стояха отстрани на него, и двамата изиграха важна роля в събирането на доказателства срещу Клинтън.

Под военна охрана  са съпроводили закованата в окови Хилъри Клинтън  от изолатора в лагер „Делта“ до бесилката, изработена от стоманена решетка, с опускаща  се врата под краката, която Инженерния корпус на армията издигна на поляната до фара на Windward Точка, в южния край на ГИТМО.

Към стоманената греда беше прикрепена правоъгълна кутия с пет кръгли червени бутона, изпъкнали от корпуса. Пред всяко копче стоеше войник в униформа. На върха на платформата друг войник хвърли плетена линия на врата на Клинтън.

Вицеадмирал. Ханинк се обърна към детайлите на изпълнението: „когато кажа „готово“ и нито миг по-рано, ще поставите показалеца на лявата си ръка пред бутона. Ще го държите там, докато не кажа „run“, а след това вие петимата трябва да натиснете бутона едновременно. Само един от петте бутона ще задейства вратата и никой от вас никога няма да разбере кой бутон е. Разбирате ли тези инструкции?”

„Да, сър,“ в унисон изреваха и петимата.

Свещеникът и лекарят се изкачиха по 13-те стъпала, водещи до върха на платформата, и застанаха до войник, който проверяваше дали бримката на врата на Клинтън е здраво затегната. Под тях е вицеадмиралът. Ханинк попита дали Клинтън иска да проведе последните ритуали или има някакви заключителни думи.

Клинтън наруши мълчанието.
„Аз съм Хилъри Клинтън, не можеш да ми причиниш това“, каза тя, гласът й беше като на вещица.

– Вече е направено – извика Доналд Тръмп.

“Готово. – вицеадмирал. Ханинк кимна на подробностите за екзекуцията.

След минута пауза той даде заповед да „Изпълни!“, войниците натиснаха бутоните и решетката под краката на Клинтън се отвори.

Краката и краката й, които все още се скупчиха в глезените, се дръпнаха за миг или два и след това спряха.

Въжето беше отрязано и безжизненото тяло на Клинтън лежеше, простряно върху мокър парче трева. Присъстващият лекар провери жизнените й показатели и я обяви за мъртва.

Поверителен източник, който участва в мисия на Тръмп за унищожаване с Дълбока на държавата, заяви, че общото настроение беше мрачен и меланхоличен; не е празник, няма радост, само в атмосфера на удовлетворение, признание, че това, което е трябвало да бъде направено, е направено.

Естеството на престъпленията й засенчи празничните мисли.

Но 40-годишното царство на терора приключи.

„Колкото и да я мразеше Тръмп, това беше чисто бизнес.

Той се грижи за децата, които са засегнати от ръцете й, повече от това, което му е направила. Да, смъртта й изпраща сигнал до Deep State (дълбоката държава). Но Тръмп знае, че все още има много работа и няма да празнува, докато работата не бъде свършена“, каза нашият източник.“

****

За всеки, който ще попита, давам чудесен цитат на дама, преведен на български език.

Колко надеждни източници потвърждават, че е обесен?

Трейси казва:

ПРЕЧУПИХТЕ ли ме?

След четиридесет и четири години гледане на фалшиви новини, кой източник бихте квалифицирали като надежден или качествен!?

Смятате ли, че Меган Кели ще ви каже, Крис Уолъс, Лора Инграм или някой друг лъжец?

Барбара Уолтърс….

за БОГА, всички са в заговор.

ХИЛЪРИ Е МЪРТВА.

Ще чакате дълго, ВЕЧНО, ако чакате това в ненадеждни новини.

Това дойде от REALRAWNEWS и преди това и е достоверно.

Когато всички бъдат екзекутирани, това ще бъде екзекутирано, сигурен съм, че истината ще бъде разкрита. ЗА СВЕТА.

Междувременно … ние сме новините. ЧОВЕК. ВКЛЮЧИТЕЛНО И АЗ.

Знам, че това е трудна настройка, но изключих телевизора си преди повече от година. Проучвам и наблюдавам всичко.

Имам собствени новини. Досега аз се бия на 100 процента, а вие също, ако спрете да очаквате един от тези глупаци да ви каже, че президентът Тръмп е УСПЕШЕН!“

Благодаря на Приятели за информацията и снимките!

(8377)

Ако ви е мил живота, стойте надалеч от тези, които си положиха грижа за здравето! Споделени истории.

Вчера ви разказах и преведох част от видеото на медицинската сестра.

 

 

Днес може да чуете и прочетете.

С радост ще преведа в следващо живо предаване написаните лични истории, по-долу.

Съумявам да откривам, събирам, обработвам и качвам тук цялата информация. Писменият превод би ме затруднил и натоварил времево сериозно.

Апел към добри хора – преводачи-доброволци. Нека достигне и до хората, които не владеят английски.

Лекарят, който говори във видеото по-долу, е д-р Лорънс Палевски.
Той е известен сертифициран педиатър, автор на публикации и търсен лектор.

Знам, че информация, като тази по-горе, може не само да спаси човешки живот, по-важното е – ще съхраним душите.

Време разделно. Ще боли и ще горчи.

Изборът е личен.

„НЕваксинираните хора не са опасни.
Ваксинираните хора са опасни – трябва да бъдат поставени под карантина“.

 

Подкрепете ме, нека има един щастлив блогер повече.

Последвайте ме в социалните медии:

 

 

 

 

 

 

 

(8396)