Видео Григор Борисов: „Как щяхме да ги стигнем… Британците… в падението им…“

Видео Григор Борисов: „Как щяхме да ги стигнем… Британците… в падението им…“

„Видеото е саркастично и натуралистично онагледяване на пораженията, на които сме свидетели, поради това че не бяхме подготвени да разбираме естеството на абстрактната логика назад в годините преди 1989 г.

Като краен резултат, планът на ЦРУ (или за каквито и планове да говорим) бе възможен, благодарение на нашата неподготвеност.“

Григор Борисов

За да видите видеото, ще постъпим малко необичайно.

Натиснете върху голямата снимката най-долу.
Ще ви се отвори нов екран. 

Изберете файла, ограден в зелен цвят.


Видеото тръгва.

 

 

 

Втори вариант да гледате видеото – натиснете този линк:

 

 

 

Още по темата тук:

Защо никой не каза това на българите досега?  

 

 

 

(2096)

Абстрактна логика. Що е то? Защо никой не ни е учил?

АБСТРАКТНА ЛОГИКА. 
ЩО Е ТО?

 

Искате да научите повече защо живеем в света, в който живеем?
Как стигнахме дотук?

С Григор направихме за вас първото видео от поредица, посветена на абстрактната логика.

 

 

Никой не ни е учил на абстрактна логика.
Единствено в САЩ и Русия се преподава тази тематика.

~
Всеки от нас иска да знае. Търси своята истина.

Например, опитайте се с лекота да се обясните в любов на жената, която Вселената най-накрая ви изпраща.

Дълго сте търсили и чакали. Срещате я. Вие знаете „Тя е!“. Просто знаете.

Стараете се да откриете точните думи.
Търсите в речника си онези слова, с които да разкриете истиския си „Аз“, да й предадете най-трепетните си чувства, които напират в гърдите.

Считате, че сте готов. Набирате смелост и се опитвате да говорите, за да се себеизразите.

И точно тогава проумявате.

Нямате думи. Не знаете КАК да обясните това, което е най-важно.

 

Или представете си, че в двора ви каца летяща чиния, досущ като тази  от „Зона 51“ в Розуел, САЩ.
От нея излиза един извънземен от нея и ви казва:

„Заповядай. Качи се да пилотираш.“

„Но как?!“, – възкликвате вие. – „Не умея да управлявам летяща чиния. Нямам книжка…“
„Ще се справите. Лесно е. Хайде, паркирайте я в гаража си.“- казва ви дружелюбно извънземният.

 

Горните два примера имат за цел да ви обясним какво е по достъпен начин да се опиташ да говориш за „абстрактна логика“.

Това е сериозна и нелека за презентиране задача.

С Григор водим разговора пред екрана по начина, както бихме разговаряли с всеки от вас на живо, в директен диалог.

Това не е лекционен материал, който може да бъде прочетен пред аудитория слушатели.

След 1988 г. никой у нас не разяснява „абстрактната логика“ и могъщото й въздействие върху целия български народ и дейността на държавата ни.

Никой не се е осмелил ясно и на глас да обясни за силния отпечатък, който астрактната логика оставя в съзнанието и реалния живот на сънародниците ни.

Това знание е било отредено само за най-висшите ръководни кадри на една държава.

То не е било предназначено за „обикновените и простосмъртните“ хора.

Григор Борисов се ангажира да насочи вниманието ни и да направи обществено достъпна темата за „абстрактната логика“.

Тук може да видите живите предавания във Фейсбук и теоретичната основа, които ще са ви полезни да разберете настоящото видео.

ПЪРВА част.

ВТОРА част
~

Може и да сами да си четете текстовия материал, след като го съхраните на устройството си от линка тук.

Ето как:

Маркирате пред файла LOGIKA, ако сте с компютър или лаптоп. Ако сте с телефон, таблет, натискате върху файла.

Натискате бутона СКАЧАТЬ (съхрани, save).

Откривате файла на устройството си.

Разархивирате, като натиснете двукратно файла.

Вече може да четете.

 

Под видеото е  текстът,

разработен от Григор Борисов,

с цел теоретично запознаване с темата.

 

 

 

 

1. Относно абстрактната логика: що е то?

Основният проблем днес пред всеки един от нас е, че през целия ни жизнен път ние бяхме неусетно подгот­вяни и приучавани да възприемаме апарата на държавното управление като реално и могъщо физическо присъствие, с което трябва да се съобразим и което не може да бъде преодоляно и променено.

 

И сега когато националното стопанство бива сривано и унищожавано пред очите ни, ние се чувстваме безпомощни и без­силни пред налаганите политически решения от некомпетентни лица, без дори да си даваме сметка за това, че тези решения се основават единствено на правна и икономическа логика от философско естество и се реали­зират единствено на организационно ниво, тъй като националното стопанство съществува физически, и не се подчинява на абстрактна логика:

 

Например, заводът за производство на машинни елементи е физически около нас и, независимо от това дали се реализира някакво производство или дали производствената дейност е спряна за определен период от време, този завод си има своето стратегическо значение за реализацията и усъвършенстването на националното стопанство;

Работниците от завода продължават да имат своите професионални умения и интереси, което от своя страна реализира неограничен икономически принос, дори в периодите на непродуктивност, тъй като произведеното от тези хора е дало своя принос и тласък за научно-техническия прогрес.

 

С други думи, заводът и работниците (както и съпътстващата организираност на това предприятие) не се подчиняват физически на организационни решения с абстрактно икономическо или правно естество:

защото заводът сам по себе си „не знае“, че ние хората имаме някакви икономически и правни убеждения, в които вярваме.

 

В този ред на мисли, като пример може да се допълни, че понятията, характеризиращи икономическия принос на дадено производство, на практика, нямат никакъв реален смисъл и значение (защото тези понятия са продукт на абстрактна логика).

 

Например,

дали дадено предприятие работи на загуба или печалба,

дали е пред фалит или финансова несъстоятелност,

или абстрактния факт че дадено предприятие има продажна цена.

Просто понятията като

„купува“,

„продава“,

„заема“,

„дължи“,

„фалит“,

„несъстоятелност“,

„кредит“,

„ипотекиране“,

„пазар“,

„търговия“,

„фискален дефицит“

и всичко останало, за което би се досетил човек, на практика не съществуват.

Тези понятия имаха единствената цел да съпътстват и усъвършенстват вътрешните и външни държавни отношения.

Стигна се до ситуация, при която преобладаващата част от гражданите не съумяват да оценят факта, че, по своето същество, тези решения представляват умело експлоатиране на незнанието за същността на абстракциите в нашето ежедневие.

Но как би могъл един човек, без предварителна психологическа подготовка да каже, че, например, окръжният районен съд за дадено населено място по същество е само физическо олицетворение на философска идея?

 

При положение, че човек се изправя физически пред сграда с внушителна архитектура и концепция, в която се влиза през предверие с тежки и огромни врати, при вида на които започва да се чувства като Малечко-палечко;

 

преминава се през рецепция, обслужвана от рецепционист;

след това се стига до регистратурата заедно с прилежащия високомерен персонал;

докато започне да върви по дълги коридори с мраморни подове,

 

по които се разхождат напред-назад съдии и прокурори облечени в черни тоги,

както и униформени представители на реда и закона с внушителна мускулатура и телосложение.

 

 

Как да каже човек, че това е само идея, с която можем да не се съобразим, въпреки текущата ситуация, която изисква опазването на България на всяка цена?

Ето затова говоря: затова че ние, гражданите, като последна опора на държавността, не бяхме философски и психологически подготвяни да разбираме, изменяме и усъвършенстваме тази държавна система като абстрактен продукт на философията, психологията и архитектурата.

Затова и целта на това своеобразно въведение е да разкрие естеството на държавността и икономиката като абстрактна логика, съществуваща единствено в съзнанието ни като идея, която в ежедневито ни се реализира повече като символика, асоциирана към физически обекти, отколкото като физическо присъствие.

 

Но най-вече, целта е да се постигне разбирането, че чрез тези абстракции трябваше да се реализира подобряване и усъвършенстване на взаимоотношенията ни в условията на разделение на труда, и организация в социалното общуване – а не да бъдем превърнати в неутрални личности и инструменти на държавността.

Разбира се, всички абстракции и абстрактни форми, които опознаваме и, с които биваме запознавани, не трябваше да имат ограничителни цел и предназначение, а напротив:

да подобрим и усъвършенстваме взаимоотношенията си в процеса на всеобщото ни развитие като личности и носители на възвишени духовни ценности;

такива абстрактни форми в ежедневието ни са идеите за държавността, икономиката, правото, социално-икономическото моделиране и логика, и други.

Ограничителният ефект от прилагането на абстрактна логика от подобно естество, обаче, се реализира умишлено, посредством така нареченото директно включване в изкуствено поддържаното забързано и размесено ежедневие още от ранна детска възраст, в съчетание с прикриване на познанието за абстрактното естество и характера на логиката, която неусетно свикваме да възприемаме като част ежедневието и действителността.

 

Това прикриване на истините се реализира на практика като не чак толкова предумишлено, колкото като по-скоро случайно, чрез непрекъснато и непрестанно отклоняване на вниманието ни, в рамките на целия ни житейски път.

Понякога се случва човек да се откъсне от тази така добре поддържана забързаност в ежедневието ни, за да застане отстрани и съзре една малка или по-голяма част от истините за всичко около себе си, но не винаги намира смелост или сили да изрече това което вижда, поради обстоятелства от най-различно естество.

Въображението е този основен инструмент на съзнанието, който репликира физическата действителност около нас и неограничено я обвързва и допълва с абстрактни взаимовръзки, както и обекти от философско и всякакво друго естество, които са продукт (резултат) единствено и само на въображението ни, и се реализират непосредствено (при това в реално време), докато говорим, слушаме, четем и наблюдаваме.

 

Всичко това резултира във формирането на абстрактна логика, която за по-кратко наричаме ценностна система.

Изражението на тази логика в ежедневието ни се реализира посредством нашите действия и характера на взаимоотношенията ни един спрямо друг, както и чрез физическото присъствие на обекти със символично значение.

 

Например, сградата на народното събрание и министерския съвет,

сградите на съдилища,

общини,

банки и други икономически институции,

униформените лица, представляващи органите на реда и сигурността, и така нататък.

В резултат на всичко това, се формира заставяща и принудителна социална среда за наложено усвояване на усещането за присъствие на държавността и икономическата система в реалността.

Съзнанието е практически светът, в който ние живеем и пребиваваме през почти целия ни земен път, защото съзнанието е онова, което неограничено обогатява и допълва репликирания физически свят около нас самите, докато на практика започнем да се съобразяваме единствено и само с този краен продукт: ефективно превръщайки всеки един от нас в инструмент, който бива направляван и управляван чрез способите на философията, както и други сходни науки.

 

Оттук, следва да се изясни, че държавата и всички институции, свързани с налагането и реализирането на държавността, не съществуват в реален вид.

 

Те са само идея, или с други думи абстракция.

 

Тази абстракция, която съществува единствено и само в съзнанието на хората без предварителна психологическа подготовка, като логически основополагащи компоненти за упешното психологическо дефиниране и утвърждаване на многоканална логическа ценностна система от различно философско естество, с оглед на ефективното и необратимо обвързване на репликираната физическата реалност в човешкото съзнание с предефинирана абстрактна логика.

 

Директният резултат от това е ежедневна действителност, представляваща смесица от повече абстракция и по-малко физическа реалност.

 

Тук абстракцията е онази сплав, спояваща физическите елементи, които с времето хората привикват да не забелязват и оценяват.

 

Те остават изгубени в абстракцията и отричат напълно физическата стойност на реалността и плодовете на собствените си усилия.

Устойчивостта на дефинираната и изградена логическа платформа в съзнанието на хората се гарантира, балансира и укрепва непрекъснато и целенасочено.

 

Това става с помощта на двупосочно визуализиране на физически аналози на опорните логически елементи, характеризиращи държавността, посредством строга и установена диференциация.

 

Например, в архитектурните стилове, в рамките на урбанизираната среда, по отношение на сгради, паметни елементи, инфраструктура и други;

Приучаването към различните психологически състояния и реакции спрямо физическите логически аналози, започва да се реализира още от детска възраст и се разпростира до края на житейския ни път.

Така, като краен резултат, се установява състояние на логически капан, благодарение на което човек не може да открои абстракция от реалност.

 

С други думи, ефективно се реализира среда, в рамките на която говоренето е активно програмиране.

 

Активно програмиране означава, че всяко нещо, изречено от някого, създава или променя (пренастройва) логиката в съзнанието на хората, които НЯМАТ предварителна психологическа подготовка.

 

Това е, досущ, като смесването на бяла боя с оцветител, защото след това боята не си възвръща първоначалния цвят.

 

Да погледнем нещата и от друг ъгъл.

Картата на България е само картинка.

 

 

И тази картинка си я знаем само ние българите, и само ние си я поддържаме, на практика, върху територия.

Тази територия, сама по себе си „не знае“, че се нарича България.

Единственото реално нещо на българската територия са хората и идеите, на които са носители, а държавността съществува само в съзнанието на хората.

И точно тук влиза в употреба психологическият ефект от демонстриране на силовата страна на държавният апарат.

 

Единствената цел на този психологически ефект е да бъдем приучени и заставени да се съобразяваме с вече въобразените обекти и взаимовръзки в съзнанието ни, дотогава, докато свикнем да не правим разлика между въображаемите обекти и реалността.

Изложеният по този начин психологически подход в държавното управление се основава изцяло върху психологията на човешкото съзнание.

 

Той се реализира посредством достиженията в различните направления свързани с психологията, философията, социологията и други сходни науки с абстрактно естество.

Търсеният ефект от налагането и прилагането на такава логическа система беше в подобряване и усъвършенстване на взаимоотношенията между хората, в условията на разделение на труда и организация в социалното общуване.

Но вторичният ефект от прилагането на тази система (върху лицата с нисък, среден и надсреден интелектуален потенциал), обаче, се реализира като необратимо и непреодолимо програмиране на съзнанието.

Това е досущ като писането с мастило върху книга с бели страници.

Написаното повече не може да бъде заличено, но значението на вече написаното може да бъде непрекъснато допълвано и обогатявано с времето и, като краен резултат, логически променяно.

За нуждите на държавното управление, съзнанието на човека се разглежда като отворена програмна среда.

 

Още от най-ранна детска възраст към тази програмна среда, с помощта на образователните способи (и разностранните аспекти на медийната среда и многоканалното общуване), се вграждат логически връзки и превключвателни логически механизми  за ефективното управление на активните логически състояния на съзнанието.

 

Например, придаване на ключова значимост на физически действия, свързани с ритуалност, символика, жестикулиране – практически изразени, например чрез:

парично заплащане по реализирането на логическия процес „купува/продава“,

„полагане на клетва“,

„полагане на подпис“ в най-общ смисъл,

„подписване на договор или декларация“,

„откриване и закриване на парламентарно заседание“,

„демонстриране на организираност и внушение за сила“ от лица в полицейска и военна униформа, и т.н.

С други думи, човешкото съзнание се характеризира с уникалност, заради това, че, по своята същност, представлява открита програмна среда.

В тази програмна среда могат да бъдат въвеждани дефиниции, визуална терминология и логически опорни точки още в процеса на говорене и наблюдение, въобще, докато някой говори или извършва определено действие.

 

И точно в това се съдържа ключовият момент:

дали тази програмна среда ще се запълни и зареди с информацията, с която ние идваме на този свят и на която сме носители 

или

ще се откажем от същността си, за да унаследим и усвоим грешките от миналото, като правила и норми за настоящето, от „избрани“ представители на сегашни и отминали поколения?

Процесът, който наричаме съзряване на всеки един от нас, по настоящем, се характеризира с приземяване и принизяване на личността.

 

Този процес започва още от най-ранно детство.

След това преминава през системата на образованието и средата на общуване и не представлява нищо друго, освен заставящо унаследяване на емоции, незнание, заблуди и погрешна информация за самите нас.

В този процес има принудително налагане на самоличност и съзнание, подтискайки истинската самоличност и съзнание, с които идваме на този свят и които носим в себе си.

 

Целта е  да се превърнем незъзнателно в съучастници на разруха, разделение и психо-логическо самопоробване.

С други думи, ние заварваме един погрешен път на цивилизационно развитие.

След това биваме заставяни и принуждавани да следваме този, така наречен, „път на развитие“ несъзнателно и без възражение, като естествена норма в житието ни.

Такава е същността на образователната ни система (не само нашата), обект на която са преобладаващата част от народните маси.

Нас ни научават да оперираме и обслужваме социално-икономическа система, чиято същност не познаваме (както и всеки друг абстрактен или физически компонент от тази система).

 

Нас не ни учат как да я променяме, пресъздаваме или заместваме с друга по-благородна и съзидателна система, която познаваме и разбираме.

Така представеното и заложено логическо естество на образователната система, се отнася и за различните направления в науката и техниката, където по подразбиране се стига до реализирането на средни и висши кадри с широко оперативно предназначение.

 

Това, от друга страна, резултира в ефективното обособяване на горна граница за интелектуално развитие в областта на науката.

С други думи, реализира се набор от центростремителни психо-логически опорни точки на влияние при вземане на решение, по отношение на съмнение или самоувереност.

Изложеното до тук съдържание характеризира, до голяма степен, фундаменталните устои на всяка една държава по света до настоящия момент, като абстрактна логика, в частност и България.

* * *
В рамките на периода 1975-1988 г. българският държавен модел трябваше да бъде осъвременен и актуализиран за нуждите на българската нация в сегашният момент от време, за успешното следване на дългосрочна стратегическа посока на държавно развитие с внимание към нуждите за израстване и еволюиране на личността.

 

Този модел трябваше да бъде подобрен и усъвършенстван, посредством заложените по това време насоки за непрекъснатото и многопосочно еволюиране, допълване и обогатяване с абстрактни методи и взаимовръзки.

 

Най-вече, бе необходимо широко запознаване на държавния кадрови състав, интелигенция и водещите съсловия на българската нация с фундаменталното естество на тази абстрактна логика.

 

Те трябваше да бъдат запознати с възможностите за логическо манипулиране и управление, с оглед превръщането на българската държавност в самоадаптивна и самоеволюираща система спрямо настоящите и бъдещи промени по отношение на:

динамично променящите се обстоятелства от гео-политически характер и

необходимостта от плавно завръщане към фундаменталната същност на християнските ценности като основа на държавността и политическата стабилност, с отчитане на ускорения еволюционен потенциал и нужди на новите поколения.

Трябва да се подчертае, че адаптивността на държавния модел, който трябваше да имаме днес, бе съобразена и с настоящия момент от време (периода 2000-2015 г.), когато, както всички виждаме, като непредвидено обстоятелство за съвременната цивилизация и в частност за българската нация, се формира и утвърди междинна горна граница в разбирането за икономическo развитие, стабилност и просперитет.

Но, по същността си, този междинен праг в развитието на съвременните общества не е нищо друго, освен преходен етап в развитието и усъвършенстването на нашата цивилизация.

 

Този междинен праг се изразява в необходимостта от фундаментална промяна в същността и естестеството на социално-икономическото моделиране и аргументиране, социалното общуване и междудържавните взаимотоношения, като фактор за пълноспектърна реализация на държавността в условията на една по-съвършенна ценностна система за личността, където духовността е вече приоритет спрямо материализма.

Преодоляването на този праг изисква всестранно и пълноценно преосмисляне.

То изисква и преоценка на фундаменталната философска основа, заложена в нашето настояще.

 

Важно е и да се обърне значително внимание на абстрактното и логическо естество на по-значимите компоненти на държавността, но най-вече абстрактния характер на икономическата взаимообвързаност в националното стопанство и международните отношения, откъдето произхождат и проблемите пред българската държава и общество.

 

С други думи, част от решението се състои в разкриване и осъзнаване на абстрактния и идеен характер на социално-икономическият модел, като фундаментална основа за реституиране устоите на българската държавност в актуална за настоящия момент от време форма.

Това ризкриване и осъзнаване би било гаранция за просперитет и благоденствие, при условията на съвременна организация в социалното общуване и взаимодействие.

Ако ние българите днес не сме съгласни с естеството на провежданата вътрешна и външна държавна политика, то това се дължи на факта, че утвърдената посока на държавно развитие бе омаловажена и изоставена през 1989 г.

 

Поради тази причина сегашният държавен модел не демонстрира и не отстоява, свойствения за българската нация, път към духовно развитие и усъвършенстване на личностния потенциал за всеки един от нас.

 

Изоставеният през 1989 г. държавен модел на управление, обаче, допълнително се характеризираше с изключително глобален характер по отношение на българската държавност в рамките на периода 1970-1989 г., във връзка с ефективното упражняване на външно влияние спрямо други държави по мирен път, за възприемането и реализирането на наднационална духовна ценностна система, като ново естество на вътрешни и международни взаимоотношения.

 

Чрез тях трябваше да се трасира и утвърди една по-съвършенна посока на цивилизационно развитие, разкриваща пътищата към неограничено пробуждане, реализация и усъвършенстване на личността, като естествен отговор на нуждите и стремежите на новите поколения.

Мащабността на тази политика бе реализирана и като противопоставяне срещу наложения и утвърден от векове световен ред на ограничение и принизяване на личността;

Този свеотвен ред има за цел да превръщане преобладаващата част от хората по света (в частност и българите) в неутрални личности с универсална ценностна система, подчинена на принизяваща и деструктивна съвременна философска основа – наречена пазарна икономика, в най общ смисъл.

Затова, част от вниманието по-късно в следващите раздели на този текст, ще бъде насочено и към завръщането на България по собствения си утвърден, но позабравен стойностен политически път, както и начините, по които да се реализира това завръщане, в актуални за сегашното време форма и политически мерки.

* * *
Днес ние българите се оказахме изгубени в собственото си настояще.

Останахме без посока за бъдещето, защото не познаваме достатъчно собственото си минало.

 

Не познавахме, най-вече, стратегическото значение на това минало (с внимание към периода в 1944-1989 г.), за да съзрем настоящето, което трябваше да имаме днес, а оттук да съзрем и параметрите на бъдещето, към което трябваше да бъдем устремени.

 

Отклонихме се от свойствения за нас самите път на развитие като нация, защото не се реализирахме като носители на актуалната за сегашното време и обстоятелства непреходна нравственост и ценностна система.

А в какво трябваше да се изрази тази ценностнта система, в най-общ смисъл?

Реализирането на нас самите като граждани и професионалисти с тясна и широка специализация по отношение на разностранните направления в науката и техниката, но най-вече като личности с богата култура, всестранни по възможност познания и всеобхватни по естество разбирания, c равностоен принос в разностранните аспекти на държавното управление и осъзната политическа отговорност към настоящите и бъдещи поколения, както и опазване и усъвършенстване на националното стопанство.

 

Всичко това трябваше да способства за еволюирането на българската държавност, от система за заставящо налагане на съзнание и самоопределение за личността от страна на политическите ръководители (като необходимост за периода на изграждане и усъвършенстване на националното стопанство до определено ниво), в логическа платформа, динамично адаптираща се към изпреварващия еволюционен потенциал и нужди на новите поколения.

Това, от своя страна, трябваше да допринесе и за своевременното създаване и утвърждаване на социална среда с дългосрочна актуалност, основаваща се на непреходност, баланс и хармония по отношение материална наситеност и задоволеност, за да бъдат успешно посрещнати нуждите на новите поколения българи като носители на зряло съзнание и духовност.

Гореописаният характер на съвременната държавност трябваше да бъде успешно наложен и реализиран до 1990 г.

Но това не се случи.

 

Не се случи, защото методите за реализация на държавността като абстрактна логика за ефективен психологически контрол и управление, се примесиха по непредвиден за времето си начин с неактуалността на образователните и социални способи за политическо съзряване и отговорност.

 

Това доведе до реализирането на приземяваща за личността социално-икономическа държавна система, не отговаряща на нуждите на новите поколения.

И, може би, затова зададените цели и очакваните резултати си останаха само записани на хартия като една възвишена идея за основа на политическа стабилност и целенасочен просперитет.

 

Това, което се случи на практика бе, че се реализира общество, състоящо се от неутрални личности с универсална ценностна система.

 

Тези личности демонстрираха безразличие към всичко онова, което считаме за несвързано с нашите интереси и професионално направление.

 

Повярвахаме в това, че „всеки си знае работата, за която е учил“.

 

Като краен резултат се стигна до грандиозен неуспех – всичко това ни направи негодни да понесем на раменете си отговорността и познанието за държавността и бъдещето на нас българите като нация.

Формира се държавна система, съставена от различни по смисъл и значение звена и запълнена с квалифицирани кадри, които не познават фундаменталното значение за смисъла и посоката на държавно управление, както и различните по естество и характер страни на вътрешните и външни социално-икономически отношения.

 

Това доведе до централизирана държавна структура.

В рамките на тази структура отделните звена се занимават единствено с изпълнението на възложените им „отгоре“ задачи (под зоркия контрол на системата за национална сигурност).

 

Това се прави без да познават стратегическото значение и смисъл на изпълнената задача като част от едни по-глобални мерки за просперитета и опазването на българската нация.

 

Иначе казано,  държавната система ефективно бе превърната в неутрален оперативен елемент на централното държавно ръководство.

Но това от друга страна превърна така функциониращата държавна система в нож с две остриета.

 

Причината бе, че преобладаваща част хората бяха превърнати в инструменти, които работят, създават и творят, но без да знаят защо и с каква цел (просто за заплата).

 

Централното ръководство бе превърнато в единствена и достатъчна мишена за ефективното саботиране на българската държавност.

Реализираният, в крайна сметка, съботаж в централното държавно ръководство през 1989 г., при условие на завареното състояние на държавност, превърна всеки един от нас в инструмент за безпристрастно унищожение и разруха на собствената ни страна.

Вследствие на това, днес всички ние живеем в едно настояще без път и посока, защото намразихме собственото си минало заради личните си несгоди и трудности в доскорошния ни житейския път.

 

Още и пради факта, че се поддадохме на късогледството и неразбирането за социалистическото минало от страна на родители и прародители, при това без да имаме достатъчен поглед и разбирания за посоката, към която бяхме заставяни да вървим.

В днешно време твърде много се говори за несгодите и негативите на социалистическо ни минало, при почти тотална липса на разбирането за това, че почти три поколения от българи бяха преки свидетели и участници в процеса по изграждането и усъвършенстването на съвременно национално стопанство, в съчетание с умело политическо маневриране спрямо обстоятелствата и проблемите на времето.

 

Почти три поколения отдадоха времето си на градеж и съзидание, без да имат възможността да изживеят резултатите от трудовото и творческото си ежедневие – в полза на бъдните поколения.

Затова съзнанието на тези три поколения от българи трябваше да бъде нахранено с визия и идеология като необходима мярка и основа на държавността, за да изживеят поне идеята за бъдещето, което сътворяваха.

 

По същия начин едно младо семейство, участващо в строежа на новото си жилище, се радва със сърце на издигането на грубия строеж дори преди първа плоча.

 

Това е така, защото в съзнанието си хората виждат не груб строеж, а завършен дом за децата си, с цялата си топлина и уют.

Затова е подходящо да се отбележи, че, по принцип, политическа стабилност се реализира възоснова на осъществена реалност в рамките на житейския път на едно поколение;

а когато визията за реалност не може да бъде осъществена дори от две поколения, то тогава реализацията на политическа стабилност изисква това далечно бъдеще да бъде преживяно като идеология.

2. От къде произхождат проблемите в българският държавен апарат?

На какво се дължи деструктивният характер на българската държавност днес и защо този политически курс се налага като норма в съвременните икономически модели, изградени по така наречения западен образец?

Въображаемият елемент с най-голямо значение за нашето съвремие е икономиката.

Икономиката е социално-икономическият модел, на който се подчинява държавността.

 

С оглед на правилното разбиране на изложението по-нататък, е необходимо като фундаментална предпоставка да се знае, че икономиката, като теория не е нищо друго освен идея или с други думи абстрактна логика с философско естество за организиран и аргументиран достъп до блага и ресурси.

 

Тези блага и ресурси произтичат от усилията и стремежите на трудещите се, в най-общ смисъл.

 

Тази „теория“ се прилага единствено въз основа на психологията на човешкото съзнание.

И тази „теория“, ако може така да се нарече, бива непрекъснато прекроявана и прилагана според нуждите на държавата, в подчинение на необходимостта от ред и зависимост във взаимоотношенията между граждани, институции и държава.

 

Целта е да се осигури  реален възход във всички аспекти на нашето ежедневие.

Реализацията на икономиката в ежедневието ни се осъществява на психологическа основа.

 

Например, склонността на редовите граждани към ред, сигурност и доверие в държавните институции.

Тази психологическа основа се гради на базата на умишленото незапознаване на преобладаващата част от гражданите с абстрактното естество на тази теория на социални взаимоотношения като логика.

 

Това, от своя страна, прави всяко икономическо решение вярно (независимо от крайния резултат).

С други думи, всяко икономическо решение е вярно, защото гражданите не познават същността на икономическото теоретизиране и са практически изключени като опора на държавността.

Стигна се дотам, че икономиката се превърна в логически алгоритъм за човешко поведение и взимане на решения.

 

Това напълно измести човешкото съзнание като основа на междуличностни взаимоотношения.

Икономиката бе ефективно трансформирана в механизъм за социален реинженеринг.

Такова е естеството на правната система, както и всяка друга система в нашето ежедневие, основаващи се на достиженията във философията и психологията.

Относително безпроблемното прилагане на каквито и да е икономически принципи, като цяло, се дължи на умелото експлоатиране на силните и слабите страни на човешката психика, в най-общ смисъл, както вече бе изяснено дотук от самото начало на текста.

Тези принципи се прилагат с лекота, най-вече, поради склонността на самите граждани към ред, сигурност, ангажираност и чувство за дълг, в комбинация със символите на държавното управление и идеята за могъщество на държавата, в най-общ смисъл.

Такава е същността и естеството на социално-икономическата ни система (не само нашата).

Ние израстваме в обкръжението на тази система и свикваме да я въприемаме като постоянна и неизменна даденост, с която интуитивно се съобразяваме.

 

Ние дори не подозираме, че НИЕ СМЕ ТЕЗИ, които създаваме системата и си я налагаме.

Ние не подозираме, че НИЕ СМЕ ТЕЗИ, които могат да я изменят и обогатяват, така че да ни служи по-добре.

Ако се наложи дори, МОЖЕМ ДА Я ОТМЕНИМ в полза на по-осмислен и съзидателен начин на живот.

 

За огромно съжаление, икономическото образование е все още организирано по начин, който, в краен резултат, води до едно цялостно неразбиране на следния факт.

 

Тази теория съществува, за да бъде пресъздавана и променяна непрекъснато, в зависимост от нуждите, които възникват при непрестанно качествено и количествено натрупване на блага и ресурси, с единствената цел към възход и благополучие.

Проблемът не е в това, дали дадена икономическа система ще бъде пазарна или планова, или от друг тип (основавайки се на каквито и да е измислени принципи и несъществуващи закони).

 

Проблемът не е и в това, дали икономиката въобще ще продължи да съществува, или ще бъде изместена от по-възвишени и осъзнати взаимоотношения.

Проблемът е в това, че така наречената „пазарна икономика“, се превърна в основна ценностна система: тази логика, с която претегляме значението и стойността на всичко, което ни заобикаля и създаваме, както и „стойността“ на всеки един от нас, като хора вече родени на този свят.

Затова проблемите, спъващи развитието и просперитета на българската нация, са с абстрактно логическо естество, а не физическо.

Естеството на текущата затруднена социално-икономическа ситуация е предмет единствено на абстрактна логика, въз основа на която е дефинирана и изградена социално-икономическата ни система, като фундаментална основа на българската държавност.

 

Същата тази абстрактна логика съществува единствено и само в съзнанието на българските граждани.

Затова процесът по разкриване на абстрактното естество на социално-икономическия модел като основа на държавността, както и опознаване естеството на присвоената към този модел логика, е единственият възможен път за една цялостна преоценка на валидността на заложените, във вътрешните и международни взаимоотношения, икономически принципи и закони.

***
Какво стои зад фасадата на западните държавни принципи?

 Този въпрос умишлено насочва вниманието към някои от авторите на фундаментални трудове, на които се основава съвременната икономическа и политическа система на западните държави, както следва:

1/ The Condensed Wealth of Nations and the Incredibly Condensed Theory of Moral Sentiments, by Eamonn Butler (based on: „The Wealth of Nations“, by Adam Smith; „The Theory of Moral Sentintiments“, by Adam Smith);
2/ The Works of David Ricardo, Online Library of Liberty (McCulloch ed.)
3/ Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind: Tenth Epoch, by Henri de Saint-Simon;
4/ Letters from an Inhabitant of Geneva to His Contemporaries, (1803). The Political Thought of Saint-Simon, Oxford University Press, 1976. ‘Letters’, omiting hypothetical ‘Reply’;
5/ The Crowd–A Study of the Popular Mind, by Gustave Le Bon.

/във връзка с дотук посочените авторски трудове, следва да се обърне внимание и на следните текстове:
a) The Psychology of Peoples–Its Influence on Their Evolution, by Gustave Le Bon;
b) Principles of Political Economy, by John Stuart Mill. /

Изброените авторски трудове следват историческият период след френската революция (1789-1799 г.).

Това е периодът, оказал най-голямо значение за политическия облик на съвременния западен свят.

Поради този факт, с оглед избягване създаването на усещане за едностранност и първосигналност по отношение на по-нататък представените заключения, необходимо е да се отбележи, че тези трудове не са единствените по характер и съдържание, отнасящи се до проблемите на съвремието, но са част от онези характерни за времето си трудове, с най-силно изразено фундаментално значение за формирания облик на съвременната обществена организация на западните общества.

Вследствие организираното унаследяване на принципи и идеи, изложени не само в изброените трудове, но и в друга литература с подобно съдържание, днешните сходни по тематика литературни издания са с изключително еволюирал и адаптиран на пръв поглед характер, съобразен с актуалното състояние на обществените организации и явления.

Доказването на обвързаност на днешните социално-икономически модели на развитие с идеите на старите аристократични общества може да се превърне в изключително труден и оспорван проблем за недостатъчно въоръженото око на читателя.

Едно такова заключително твърдение за обратна зависимост и обвързаност, обаче е напълно самодостатъчно за предвиждането му като стратегически фактор, при планирането на съответните контра-мерки, за елиминиране на възможните последици обвързани с верността на изложените по-нататък твърдения, свързани с проектирането и анализа на подходящ социално-икономически модел за развитие.

Ако се изходи от съдържанието на изброените авторски трудове, взимайки под внимание биографичната информация за авторите, включително индиректната обвързаност на въпросните трудове, както и референциите към автори на други текстове със сходен характер, следва да се направи заключение.

 

Застъпената концепция, стояща зад фасадата на западната икономика и политика (така наречената западна демокрация), пряко отразява отстояваната в днешно време тенденция към

разрушаване основите на утвърдения централизиран държавен апарат и налагането на нов световен ред, без държави и без граници.

 

В този нов световен ред отделният индивид е неканен гост и субект на едно ново по вид робство, простиращо се отвъд досегашните обществени представи.

Полагането на основите и утвърждаването на елементите на новия световен ред в съвременната вътрешна и външна политика на България, се представят на българския народ под формата на преход от „комунизъм“ към „демокрация“, в съгласуваност с организациите-двигатели на тази политика, като например:

„Организацията на Обединените Нации“,

„Световната Банка“,

„Международния Валутен Фонд“,

„Международната Здравна Организация“,

„Съвета на Европа“ и други.

Въз основа на една по-обобщена оценка, е правдоподобно да се допусне, че официалното афиширане на едни по-утвърдени и актуални идеи за една всеобща форма на световен ред, с характер и визия най-близки до съвремието, датира поне от 1807г., с публикациите на Анри Дьо Сен-Симон.

Изглежда, че това е приблизителният момент в миналото, от където разцветът в различните сфери на обществените и приложни науки в западните общества придобива изключително синхронизиран и подчинен характер за реализирането на подобна идея в полза на ограничен кръг от аристократични общества.

Разглеждат се социално-икономически методи и способи за трансформирането на дадена нация в нехомогенна и изключително манипулативна структура, характеризираща се с атрибути присъщи на „тълпата“, където съзнанието за национална принадлежност и идентичност на отделният индивид се обезличава и редуцира до продукт на обкръжаващата среда.

В този ред на мисли, западните модели, обслужващи културно-общественото и икономическо устройство, са еволюирали в механизми за налагане и регулиране на трансформационните фактори, подхранващи многообразието от упадъчни форми, до които се редуцират днешните общества, където неминуем резултат е ефективната загуба на държавност и прекрояване на държавни територии.

Значително внимание трябва да се отдели на фактът, че така представените западни модели на развитие не демонстрират стремеж към просперитет и благополучие, а напротив, регулирано забавяне и изоставане във всички области на културата и научно-техническия прогрес; благоразумно е да се допусне, че западните постиженията в областта на науката и техниката не отразяват онова състояние на просперитет и благополучие, което би било постигнато при обратна замяна на наложените ограничителни социално-обществени фактори.
Изключително впечатление прави неявният подход на някои от авторите към оценка на световната история, с оглед определянето на времевите граници в миналото, или с други думи ключови преломни точки, кореспондиращи с дадено настояще, от които практически би било възможно да се „рестартира“ историческото развитие в съчетание с премахване на условията за възникване на нежелани тенденции и събития, съществуващи като факти от реалната история.

 

С други думи, какво ако можехме да редуцираме днешният съвременен свят до състояние на пълна неустановеност и безпаметност в условията на умишлено предизвикан всеобщ хаос, в паралел с една подходяща историческа времева граница, с цел генерирането по предписание на ново социално-обществено развитие на народните маси за постигане на проектираните резултати?

Точно в това се състои и същността на западните политически модели: попълване на система от фактори и предпоставки за тотален реинженеринг на съвременният свят с оглед реализирането на вече обобщените цели.

Оттук с основание би следвало преразглеждането на българската и световната история с нов поглед и от различен ъгъл, което, от своя страна, ще покаже изключително експерименталният характер на преобладаващите събития от миналото в съчетание с диференциране по раси и националности.

Оттук следва да се направят и съответните изводи за естеството на заложеното съвременно социално-икономическо моделиране, обект на което е българската нация и държава.

Прилаганите модели се кооперират изцяло с вече изложените заключения, както и със съвременната „политика за устойчиво развитие в условията на глобализация“ – политика защитена от съмнения за невъоръженото съзнание на средностатистическия български гражданин.

В подкрепа на изложените заключения и с референция към настоящият момент от време: съответните резултати от провеждането на описаната по характер деструктивна политика вече придобиват реално измерение, при това характеризиращи се с изумително съответствие спрямо изложените вече заключения. Към днешна дата, с увереност може да се констатира, че опорна мрежа от изкуствено поддържани и наложени фактори за нуждите на социално-икономическа детериорация и реинженеринг е в процес на материализиране, а именно:

демонизиране на държавният апарат, както и на структурите за централизирано управление, национална сигурност и отбрана;

демонизиране икономическото и индустриално минало на страната, както и физическото редуциране на индустриалната и военна мощ, в подкрепа на цялостна и многостранна икономическа зависимост, като естествена норма в рамките на „съвременното общество“;

ефективно отричане на държавата като организация за отстояване на националните интереси и традиции;

силно изявено и задълбочено фрагментиране на обществото по изкуствено наложени и поддържани признаци, чрез прилагане на социално-икономически и организационни способи;

задължително е да се обърне внимание на спонсорирането за многостранно обвързване и приобщаване на различните фрагменти от българското обществото към националните и културни ценности на общества от други държави, в резултат на което се достига до формирането на обществени групи с ново самосъзнание и социална принадлежност, където ефективният резултат в повечето случаи е прекрояване на териториалните граници в съзнанието на хората, както и смисълът за отстояване суверенитета на държавните територии;

тук българската държава ефективно и умишлено се представя като слаба нация, което ефективно се преплита с естественият стремеж у човека да се самоасоциира с по-силната, в конкретния случай чуждестранна нация;

агресивно компрометиране историческото минало на държавата, чрез замяна на смисъла и значението на цели исторически периоди, както и оповестяване на отделни и необосновани цензорирани исторически факти с изключително конфликтен характер, с оглед придаването на еднопосочност и необратимост на вече напредналите социално-обществени деструктивни процеси, което от своя страна активно рефлектира в сломяване на националното самосъзнание и самочувствие, за способстване спонтанността към претопяване и поглъщане на българското население в рамките на чуждестранни общества;

компрометиране на образователната система, в следствие на което българския народ е недостатъчно подготвен да отстоява и налага националните принципи и приоритети, както и да отстоява и предава културните си ценности не само в свои среди, но и сред чужди нации. Това до голяма степен предопределя днешната склонност към претопяване и асимилиране, както и почти пълната липса на осъзната съпротива пред подобни явления.

Настоящата социално-икономическа система, основаваща се предимно на пазарните икономически принципи, цели преразпределяне и трансфер на индустриалните мощности от едни държави към други, като по този начин се реализира една на пръв поглед многостранна икономическа зависимост за устойчиво развитие. Но по същността си това не е нищо друго, освен икономически похват за елиминиране политическата независимост на държавите и нациите, към които бива прилагана тази система.
Фундаменталната цел, стояща зад фасада на всичко това, обаче е трансфер и концентриране на научно-техническите умения, знания и потенциал към определени общества и групи от общества, които да бъдат единствените притежатели и носители на способите на научно-техническия прогрес.

Този процес на трансфер се реализира, посредством: прекъсване на приемствеността между научно-техническите кадри в активна възраст и всяко ново поколение от млади хора, чрез закриване или преструктуриране на научни-технически и образователни звена, както и обвързаните с тях производства; понижаване образователните стандарти; но най-вече контролирана замяна на образователни професионални направления с реална икономическа стойност, в полза на направления с несъдържателна и абстрактна икономическа стойност, на основание придаване на социално-икономическо значение на напълно абстрактни и нестойностни аспекти от обществения живот.

По този начин се налага не само пълноспектърна социално-икономическа зависимост на дадена държава и общество, но най-вече: реализира се социално-обществена система за неосъзнаване на тази зависимост от членовете на обществото.

Това ефективно води, до превръщането на едно общество или нация (осланящи се на определена група от общества за задоволяване на нужди с реална икономическа стойност) в преднамерено трансформирана група от индивиди с регулирано и контролирано ежедневие и начин на живот, при това в съчетание с отсъствие на умения за осъзнаване на реалността.

Автор – Григор Борисов.

24 октомври 2018 г.

 

 

Как да помогнете да продължим дейността си?

Не приемайте за даденост изготвянето на подобни видеа.

Ние полагаме труд, съобразно възможностите си в момента.

Подкрепете ме тук 

Diana

 

Моля, помогнете ни да си приберем Българите в Родината и да си изградим държавата.
 
Правим го за вас.
Без вас, ние с Григор Борисов не можем да се върнем.
 

Държавата – това са ХОРАТА в нея.

 
~

Изпратете до всички близки и познати ЗАД ГРАНИЦА!
~

 

Бъдете добри хора – разпространете до всеки, който може да се нуждае от тази информация ТУК и СЕГА.

Моля, споделете видеата. Първо „дайте“ и ще получите след това.

Ще ви се възвърне, дори в повече.

Напр. ДАЙТЕ ни своята реакция, коментар, мнение, харесване или не.
Бъдете личност, а не безлична „единица“ зад монитора, екрана на телефона…

(2731)

Какво може да се случи в най-негативния вариант след 6 месеца за българите във Великобритания.

Анархия в Обединеното кралство:
Полицията ще помогне на армията в случай на липса на сделка Brexit – изтекъл доклад

 

 ПО МОЛБА НА ГРИГОР БОРИСОВ! – прочети още.

ЖИВОТО ПРЕДАВАНЕ

във Фейсбук от 12 септември по темата

ЖИВОТО ПРЕДАВАНЕ във ФЕЙСБУК от 12 септември 2018 може да чуете като натиснете върху снимката.

ЖИВОТО ПРЕДАВАНЕ във ФЕЙСБУК от 12 септември 2018 може да чуете като натиснете върху снимката.

 

 

Статията, която коментирам в живото предаване е по-долу:

 
Анархия в Обединеното кралство: Полицията подкрепя бунтове, да помогне на армията в случай на липса на сделка Brexit - изтекъл доклад
Безсъвестното „Брексит“ може да доведе до продължителни граждански вълнения и нарастване на престъпността, причинени от недостиг на храна и медицина, според пропуснат полицейски доклад, който смята, че военните трябва да се борят с анархията като „реална възможност“.

Сценарият „отпуск“ в края на краищата може да доведе до широко гражданско разстройство в Обединеното кралство, се казва в полицейския документ, цитиран от Sunday Times. Изтеклата справка, изобразяваща някои наистина апокалиптични картини, е подготвена от Националния полицейски координационен център и ще бъде обсъдена на среща на Националния съвет на началниците на полицията (NPCC) следващата седмица.

 

FILE PHOTO Протестиращите от Про-Брексит блокират портите на Даунинг стрийт по време на демонстрация в Лондон © Peter Nicholls

 
„Детонатор, предаден на Брюксел“: Борис Джонсън нарича плана на „Брексит“ на Май за „самоубийствена жилетка“
 
 

Ако Обединеното кралство не успее да постигне споразумение за „Брексит“, отпътуването от ЕС може да доведе до три месеца на сътресения в страната, се посочва в доклада. Недостигът на лекарства и храна, както и на други стоки, очаквани по време на неотдавнашно отпътуване, биха могли да предизвикат „широк протест, който може да се превърне в разстройство“.

Посочените недостатъци също вероятно ще доведат до скок в придобиването на престъпност, а именно кражба и грабеж.Липсата на необходимост от стоки също дава основание за „очакването, че повече хора ще се разболеят“, се казва в доклада. Пътната мрежа в Обединеното кралство може също така да преживее „безпрецедентно и преобладаващо“ смущение след „несъгласието“ на „Брексит“, като шофьорите са изправени пред масови задръствания по време на пътуване.

За да се справи с хаоса, правоприлагането в Обединеното кралство ще изисква „широко ембарго на отпуските“ , се посочва в доклада. Броят на полицаите ще бъде засегнат и от самия Брексит, тъй като гражданите на ЕС ще загубят картите си за варант. Единствената митрополитна полиция ще загуби около 750 от своите офицери.Свиването на полицейските номера и широкото размирици може да накарат „необходимостта да се обърне внимание на военната помощ … реална възможност“, се казва в доклада.

Ръководителят на Съвета на Националната полиция за операции, главен констатист Чарли Хол, очевидно се опита да омаловажи мрачния доклад, заявявайки, че полицията „планира всички сценарии“ в случай на отсъствие от ЕС.

„На този етап нямаме разузнаване, което да предполага, че ще има увеличение на престъпността или разстройството. Оставаме обаче бдителни и ще продължим да оценяваме всякакви заплахи и да разработим планове за това „, каза Хол пред Sunday Times.

Официалният секретар на Великобритания Саджид Явид обаче очевидно не беше толкова сигурен за невъзможността на такъв сценарий, отказвайки да го изключи. Служителят вместо това похвали усилията на правителството да се подготви за различни резултати от разговорите за „Брексит“.

„Това правим правителството, включително моята собствена служба, така че, разбира се, това означава да работим в тясно сътрудничество с полицията. Няма да вляза в ситуацията, която може или не може да бъде, но мисля, че е справедливо да кажем, че се подготвяме за всички непредвидени ситуации „, заяви Javid в шоуто на Андрю Марр на BBC One.

 

 

Статията в оригинал на английски език:

 

Anarchy in the UK: Police brace for riots, mull army help in case of no-deal Brexit – leaked report

 
Anarchy in the UK: Police brace for riots, mull army help in case of no-deal Brexit – leaked report

The doomsday “leave” scenario could lead to widespread civil disorder across the UK, the police document said as cited by the Sunday Times. The leaked report, painting some truly apocalyptic pictures, has been prepared by the National Police Coordination Centre and is set to be discussed at a meeting of the National Police Chiefs’ Council (NPCC) next week.

 

FILE PHOTO Pro-Brexit protesters block the gates of Downing Street during a demonstration in London © Peter Nicholls

‘Detonator handed to Brussels’: Boris Johnson calls May’s Brexit plan ‘suicide vest’
~

If the UK fails to reach any deal on the Brexit, the departure from the EU might lead to up to three months of turmoil in the country, the report states. Shortages of medicine and food, as well as of other goods, expected during a no-deal departure, might prompt “widespread protest which could then escalate into disorder.”

The said shortages will also likely lead to a surge in acquisition crime, namely theft and robbery. Lack of necessity goods also gives ground to the “expectation that more people will become ill,” according to the report. The UK road network might also experience “unprecedented and overwhelming” disruption after the no-deal Brexit, with motorists facing massive traffic jams when traveling.

To tackle the chaos, UK law enforcement will require “widespread leave embargoes,” the report states. The numbers of police will be also affected by the Brexit itself, since the EU nationals will lose their warrant cards. The Metropolitan police alone will lose some 750 of its officers. Shrinking police numbers and widespread unrest might make the “necessity to call on military assistance…a real possibility,” according to the report.

National Police Chief’s Council lead for operations, Chief Constable Charlie Hall, apparently tried to downplay the gloomy report, stating that it the police was “planning for all scenarios” in the event of a no-deal departure from the EU.

“At this stage, we have no intelligence to suggest there will be an increase in crime or disorder. However, we remain vigilant and will continue to assess any threats and develop plans accordingly,” Hall told the Sunday Times.

UK Home Secretary Sajid Javid, however, was apparently not so sure about the impossibility of such a scenario, refusing to rule it out. The official instead praised the efforts of the government to get ready for different outcomes of the Brexit talks.

“That’s what we’ve been doing across government, including my own department, so of course that means working closely with police. I’m not going to get into what the situation may or may not be, but I think it’s fair to say we’re preparing for all contingencies,” Javid told BBC One’s Andrew Marr Show.

 

ИЗТОЧНИК

 

(1876)

Чистачка в Англия съм. Ето как се прибирам по нощите след работа.

Чистачка в Англия съм.
Ето как се прибирам по нощите след работа.

 

 

А ето как изглеждах на този ден преди 4 години –
току-що пристигнала на Острова – август 2014 г.

ДД20082014
 

Днес съм друга. Чужбината ме промени. Дава малко, но ти взима всичко.

 
20180820_204829

~

За какво е това кратко видео:

Прибирам се от работа към 22:30. Неделя е. Качвам се на влака за моя град. Високоскоростният.Типичното „обичайно“ време на денонощието, когато се връщам от чистенето в Лондон през почивните дни в края на седмицата. Забравих какво означава това, като отдих след любимата на всеки „петък вечер“. 🙁

Утре, понеделник, обикновено реанимирам, за да се възстановя.

Пристигнах в моя град. Дано автобусът дойде скоро. Само още 30 минути и ще се прибера, ще вечерям като „бял човек в Западна Европа“. И ето идва не толкова добра новина. Променили са отново разписанието. Последният автобус е минал 2 минути, преди да пристигне влака ми.

Ще вървя пеша… 🙁
Докато вървя, реших да пусна камерата за вас.

 

Хиляди българи, от тези, които се евакуираха, поради невъзможност да съществуват в държавата ни, като мен, са в подобна участ.

 

Откъснаха ни от корните ни и ни разпиляха по целия свят. Замислено е преди време. Това не се случи „по наша воля“. Накараха ни да повярваме, че е така.  

Това е абстрактна логика.

 

Не ни е по душа да се скитаме „немили, клети, недраги“. Много от нас искаме да си се върнем в Родината и да следваме вопъла на душата си. Тук (в „добрия“ Запад) променят ритъма на човешката Душа, който изначално е заложен във всеки един от българите.

 

Нашето предназначение е за България! Неслучайно сме се родили на тази богоизбрана земя – българската. Нещата в България започват да се оправят.

 

 С Григор Борисов казваме неща, които е възможно да не знаете. Ще имате още една гледна точка. Изборът е личен и решението го взима всеки за себе си.

 

(9111)

Защо никой не каза това на българите до днес? В чужбина ли сте? Чуйте сега.

Защо никой не каза това на българите до днес?

В чужбина ли сте? Чуйте сега.

 

Обръщение

до читателите и последователите на Диана Делева
от името на Григор Борисов – съратник на Диана

 

написано през месеците май и юни 2018 г.
Публикува се общодостъпно за първи път на 15.09.2018 г.

Може да ЧУЕТЕ обръщението във видеото по-долу или да го прочетете в публикувания текст.

Поради сложната и изключително важна материя на съдържанието на „Обръщението на Григор Борисов…“ и по ваша молба, го публикувам в писмен вид.

 

 


„В единствения ни стремеж да изпреварим времето и събитията, очертаващи се на немного далечния геополитически хоризонт (в рамките на следващите 2,5 – 3 години) – в полза на българите (прокудени вън от Родината, и онези що са все още на родна земя).

Защото, ако не насмогнем с тази задача, доколкото е възможно,  „Тук и сега“, докато е все още навреме, то, когато всичко ни се стовари върху главите, ще е вече твърде късно за да се каем, търсейки пътя към Родината –

защото тогава, такъв път вече може и да няма.

А задачата е една единствена, и проста:

да покажем на хората, и да ги убедим, че наближава времето за завръщане на всеки един от нас обратно в Родината, на родна земя, там където небето е отредило да се изпращат чрез рождението си великите духове –

било то учители, лечители, творци, както и хората които идват в този свят за да отработят необходимостите на времето: дарявайки майчина ласка и бащино крило, или труда си за благото на другите.

И само българите са най-умели във всичко това, защото са учители на останалите народи.

Кой не се е учил на нещо от дядо си, баща си, или от другар в работата си; и кой не е получил много повече от предложеното (или наложеното) учение – нима не унаследявахме вътрешната енергийност и благородност на тези хора, с която надарихме и децата си.

И това е същата онази българска енергетика, от която се захранва не само самата българска природа, но и стихиите.

Диана Делева няма за цел да се меси в политиката,

или да насочва (настройва) читатели и последователи към политически или друг видове действия, поради което тя няма за цел да политизира профила си във Фейсбук. Защото тя самата е един рядко срещан случай на човек, роден с дарбата за активно и пълноценно социално общуване, умеещ да пренесе духовност там където е бездушно, да пренесе топлия си поглед там където сърцето е замряло от умора…, да не изброявам повече.

 

Тя е от този тип хора от народа, които представляват спойката между хората в едно общество, измежду всеки един от нас; и ако през годините след 1989 г. имахме хора като нея, то едва ли щеше да се стигне до гнилото положение, в което се оказахме.

Нима не сме имали Райна Княгиня? – само че днес, в това наше съвремие, „Княгинята Райна“ в лицето на Диана Делева не носи знамето на въстанието, или революцията. И това, което Диана носи, е молба и призив за пълноценно и целенасочено общуване, и координирана взаимопомощ за завръщане в Родината, когато настъпи момента.

Защото този момент може да се окаже един кратък прозорец от време.

И моля, нека никой да не си мисли че ще има някакви революции, кръв, рязани на глави, и какво ли не още – за да се стигне до промени; – на българска територия има действащи лица, които искат всичко това свързано с кръв, но те обслужват други цели и интереси, и то не в полза на България. И това не е темата за дискусия, защото предпазни мерки са взети (само за информация).

От средата на 2017 г. в България започнаха процеси на подготовка за изменение на политическия и социално-икономическия модел на фундаментално ниво в полза на българския народ.

А в текущият момент събитията започват да навлизат в разгара си на по-големи или по-умерени тласъци, колкото и да изглежда противоречиво или нереално, погледнато отстрани.

Хората в държавата си вършат работата, съобразно реалните условия (унищожена и продадена военна техника, разрушена икономика, малобройна армия и т.н.).

И с цел опазване на държавността и целостта на българската територия при текущите критични условия,

се отиграват сложни политически ходове във вътрешно-държавен и международен план, дори и с цената на парадоксални мерки.

При това, се „играе“ на няколко сцени, и се „разиграват“ по няколко „представления“ едновременно,

посредством инструментите на „западната демокрация и пазарна икономика“, които ни бяха натресени в началото на 1990 г.

Затова е необходимо да запазим спокойствие на Духа и необходимата вътрешна увереност, и умереност по отношение на различните новини и сигнали относно:

протести, изказвания „за“ или „срещу Бойко“, „възражения“ и съпричастност относно мерки за овладяване на зарази при животните в Странджа; нахъсване за разправа с управляващите или разни онлайн „предупреждения“ към този или онзи, заемащ еди-каква си позиция в държавния апарат, и др. Политиците сега си знаят работата, и ще си я свършат, защото вече знаят какво иде – и ще свършат работата, най-малко заради собственото си добруване, основаващо се на добруването на народа.
Но когато България навлезе във фазата на вече „същинската оправия“, тогава ние които сме отвън (извън България), по всяка вероятност,

ще се сблъскаме с трудности и препятствия от страна на западните служби за сигурност на държавите „донори“,

в които ни наблъскаха, и тук имам в предвид: 1) за Западна Европа: Великобритания, Италия, Франция, Дания, Нидерландия, Германия, Швеция и Норвегия; дори Гърция, Полша и Швейцария; 2) за Северна Америка: САЩ и Канада. Защото посредством социално-икономически способи ние всички бяхме буквално „изведени“ от страната, за да бъдем блокирани в невероятната Западна Европа и Америка, които са вече наситени с

хидрогеоложки теренни трансформации и пропадания, наблюдава се начало на интензивно повишаване на нивата на океаните, токсично замърсяване на въздуха, почвите и питейните водоизточници, липсата на питейна вода заради подземна трансформация на подпочвените водоносни слоеве, невъзможността за развитие на реално и пълноценно селско стопанство (на екологична основа) и така нататък. …

А колко много я прехвалваха тази „Западна Европа“ в разговорите на „големите“ (родителите ни) през 80-те години: било то 1983 г., или може би 1984 г., и дори след 1990 г…

 

Седях си при тях, и аз с една малка чашка с бира – колкото да ми е пълна и на мен чашата, като на мъжете, ама винаги и навсякъде, и слушах: нали бях вече голямо момче. „…

 

Как на Запад това, как на Запад онова или еди-какво си… Пък как в България това или онова не било уредено като при тях…“

 

И тези разговори сякаш се унаследяваха – от баща към син, от приятел на приятел, или измежду близки и далечни познати, …че и между колеги най-вече: но това си беше и най-ефективния канал – колегиалният, защото местното гестапо тук и там поизпускаше нещата на идеологично ниво, и то доста… защото и те самите, като гестаповци, не бяха подготвени за тази вълна от разруха, която вече идваше незабелязано с бясна скорост и бе вече на прага ни, но си проличаваше единствено по леката промяна във времето и природата…

 

Сякаш природата знаеше и се опитваше да предупреди хората с по-висока сетивност.

 

Но след ставането сутрин, чувайки познатите шумове на улицата и заводите, докато отиваха на работа, хората забравяха това непознато дотогава чувство на опасност и вътрешен дискомфорт; шума от двигателя на автобус „Чавдар“, и уюта вътре в самия автобус, заменяха това непознато вътрешно притеснение с чувство на увереност в днешния и утрешния ден; а денонощните жътви, и извозването на реколтата до разпределителните хранилища в Северна България на денонощни смени, бяха като компас за душата на българина, при това без значение дали въпросният българин щеше да е строителен инженер, лекар, учител, учен или друг вид работник: топлината и уюта измежду хората все още си ги имаше, огромните тополи по улиците все още хвърляха своята сянка по същия познат начин – и всичко това внасяше увереност и сигурност в душата, притъпявайки тези странни сигнали на българската майка природа, която вече страдаше за чедата си.

Кога ли не е страдала Майка България за синовете и дъщерите си, и кога ли те – чедата, не са изпитвали страданията на природата майка, макар и като вътрешно чувство, къде повече и къде по-малко осъзнато.

Странно е това, колко малко от връстниците ми, родени през 1979 г., са успели да забележат и оценят достойнствата на времето, в което се бяхме родили.

 

И още по-странно е, че и много от родените десет години по-рано не помнят доброто от това време, а само трудностите които им се струпаха след завършването на училище или университет – особено след 1990 г. – били се борели с живота, този живот който не бе нищо друго освен предварително замислен и организиран замисъл в полза на едно общество, или срещу самото общество; но кой ли би се занимавал да разсъждава чак до такава степен…

 

Въпреки, че бяхме нееднократно увещавани и поучавани да не забравяме онова, за което са се борили и умирали предците ни, и въпреки многократните посещения на паметници и паметни плочи на падналите за свободата партизани, руски и съветски войници, едва в малцина от нас (ако не и единици) бе породено онова смътно усещане за вътрешна свързаност с всички тези хора и събития…

Дори и това да беше началото на края на една „епоха“ на социален подем, то този край не настъпи чак толкова изведнъж, особено в по-малките градове, и градчета на индустриално и селско стопанство, където самите хора бяха градители на своето настояще, и където достойнствата и даровете на тази епоха бяха заседнали дълбоко в сърцата на трудещите се.

 

Но и същите тези трудещи се хора бяха носители на времето в самите тях, разпростирайки го надлъж и нашир, за да се превърне в настояще на всички останали българи.

 

И може би затова, въпреки насилствената разруха на Държавата, и усилените стремежи от страна на шепа неузрели душици да изтръгнат всичко това от сърцата на хората, падението се забави в рамките на текущото поколение: трябваше да се изчака навлизането на едно ново поколение в активна възраст на родените след 1990 г. –

защото щяха да имат само мечти за по-добър живот, но нямаше да имат по-добър живот който да опазват с цената на готовност за борба.

Поради по-големия обем на темата, за по-улеснено четене ще я разделя на части със следния обхват:

логиката която стои зад фасадата на държавността и икономиката (ние всички трябваше да бъдем запознати с естеството на тази логика, още назад в годините, за да не ни лъжат разни „западни експерти“, но това не се случи поради вътрешен саботаж);

– кратък обзор върху изменението на континенталните части на Западна Европа, Северна Америка и някои части от Азия и Близкия Изток – това неминуемо ще покаже, че до 1989 г. ние в Източния Блок наистина имаше какво да защитаваме, и трябваше да го защитаваме;

– обобщен обзор върху новия социално-икономическия модел за България, който се подготвя да бъде въведен може би някъде след Нова Година – с разяснения на достъпен общочовешки език.

 

Втора част. 

 

Какво всъщност се случи с нас през годините и вековете,

че се оказахме в това незавидно политическо положение, немили-недраги:

Причините, заради които на българския народ се наложи да премине през премеждията на различните времеви периоди още от преди турското робство, царското управление след 1878 г., времето на комунизма след 1944 г., времето на демокрацията и либерализма след 1990 г. – се коренят най-вече в

психофизиологичните характеристики на самите нас, хората: не само ние българите, а въобще всички хора на тази планета.

Защото това, което представляваме в момента, е

просто една от фазите на втвърдените етерни форми, дължащо се, най-вече, на отдалечеността на Земята от центъра на вселената, където законите на етерната форма са съвсем други;

понеже някога Земята е имала позиция в непосредствена близост до сивото/черното слънце в центъра на вселената, а ние хората сме били светли създания от дух и светлина, така както Петър Дънов описва състоянието, към което един ден ще се завърнем.

Такава е била целта на този „заговор“ на висши духовни същности, отклонили се от пътя на Бога, и спомогнали за това масивно отклонение в позицията на Земята спрямо центъра на Вселената: защото, благодарение на сегашните психофизиологични характеристики на одухотворената втвърдена етерна форма и отслабената връзка на съзнанието ни с Бога, е възможно проектирането и реализирането на различните направления в психологията.

Особеното тук е, че една част от научните направления в психологията и психофизиологията имат валидност само заради текущото състояние на одухотворената втвърдена етерна форма и енергийното състояние на планетата, а валидността на останалата част от научното знание в тези направления се дължи единствено и само на факта, че ние хората можем сами да генерираме предпоставките за развитието на психологически състояния под на въздействието на социалната среда или сбор от фактори, заедно с произтичащите резултати – което означава, че

при промяна в общата енергийност на средата, ситуацията ще започне да се пропуква, благодарение на засилващата се връзка с Бога и изменението в психофизиологичните ни характеристики – или казано с други думи, става дума за усъвършенстване на Христовото състояние.

Ще изброя накратко някои от крайните продукти, реализирани въз основа на текущите ни предварително замислени и генерирани психофизиологични характеристики, в няколко примера:
1) икономиката и неограничените възможности в икономическото теоретизиране (тук се предполага, че ние правим разлика между национално стопанство, което физически присъства, и от друга страна абстрактните икономически взаимовръзки) – реализиращи се благодарение на това, че ние хората сме в състояние да си ги представяме, и да се съобразяваме с абсолютно всички икономически взаимовръзки и зависимости в ежедневието: пък било то пари; или работа за заплата, която в края на месеца свършва и трябва отново да работим за да можем да отделим няколко дни в месеца за съзидание и размисъл; докато въз основа на други „икономически закони и взаимовръзки“ неангажираното ежедневие на други хора си остава недокоснато от подобни „притеснения“, че заплата щяла да свърши;
2) правната организация в обществото, обхванала абсолютно всички аспекти от ежедневието ни: разбира се, реализираща се отново въз основа на способността ни да си ги представяме тези неща (нали на това ни учат в продължение на 11-12 години в училище), и после да се съобразяваме с тях – включително когато ни гонят от жилището, понеже не сме си „платили“ вноската за ипотека или наем, или поради каквато и да е друга логическа ситуация, или настъпило логическо събитие; чували сме че закона е като врата в полето – ама тази мисъл все си я прехвърляме от ума в задния джоб на панталона, докато съвсем изгубим фокус – разбира се, както се и очаква от всеки един от нас;
3) държавната организация, обществените институции като: банки, университети в които биваме „приемани“, общински съвети, НПО-та, кметове, съдебни инстанции, министри и дори президента на България, и не на последно място силовия апарат изразен чрез полицията и службите за вътрешна сигурност;
4) и на последно място ще сложа така наречените „международни организации“: НАТО, Европейски съюз, Европейска комисия, Световна банка, Международна здравна организация и други – които се реализират в представите ни най-вече чрез способите на сценичното изкуство и актьорско майсторство: опъват един плакат с надписи „НАТО тук или еди-къде си, малко рекламни банери, поставя се една трибунка с два микрофона, и накрая един жалък човечец започва да се надува пред всички, въобразявайки си че казва нещо смислено, заедно с няколко стоящи около този човечец кoкони-женички (просто така, за параван); били сме „влезли“ в НАТО и ЕС, или в някоя друга „организация“ – че как така една държава си влиза и излиза от едно място в друго??? – ами да, държавата „влиза и излиза“, но само в нашето съзнание, защото бяхме предварително научени да си го представяме това;
5) и да сложим черешката на сладоледа – политическите партии, политическите клубове и сдружения, фирми и корпорации: ами да – тези логически конструкции като „политическите партии“ и „социални деления“ ни бяха просто вкарани в главите, ей така както звучи; и сега най-големият проблем е как да си кажем че всъщност няма партии и няма парламент – защото вече сме си казали че ги има и че са учредени, и голямата дилема сега е, че,

след като веднъж сме казали, че тези неща ги има, то как да си кажем обратното – че ги няма, за да вземем едно или друго решение без необходимостта от гласуване или фалшива съпротива от „опозиционните сили“;

или, с други думи, проблемът е, че вече сме си казали нещо, за да НЕ можем да си го кажем наобратно;

Ама ние сме си го и записали това на всичкото отгоре, и това е голям проблем.

 

Понеже, след като сме си го записали, то вече не можем да си кажем обратното, ама и не можем да си го запишем това „обратното“ –

че парламентът беше просто една идея, съвсем както и партиите;

горе-долу така се развъртат нещата в представите ни, но по един много по-сложен начин, с участието на медиите – съвсем по начина когато бяхме малки деца и си играехме по един подобен начин на замразяванка: някой те гони, и аха – да те хване за ръката, и ти казваш „къщичка!“ и ставаш недокосваем;

Да ви напомня това на съдебния имунитет, или депутатския имунитет? – и двата типа имунитет се реализират на сходна основа, заложена още от момента, когато децата си ги играят тези игри;

И да не пропусна:

царското управление преди 1944 г. беше също произтичащ продукт на психологията, така както и периода на турското робство под шапката на Османската империя (която е също един от продуктите на психологията, както гореизброените).

Само не зная защо след 1917 г. (и особено след 1944 г.) на социално-икономическата система на Източния блок беше лепнат етикета „комунизъм“, след като социално-икономическите организации на Запада и на Източния блок са продукт на теоретично-приложните способи в областта на психологията;

Единствената разлика между двете социално-икономически системи се състоеше в това, че:

а) на запад, от съветите на Дънов за живот по пътя на духовно пробуждане чрез творческото начало се възползваха единствено една шепа хора – така нар. „аристокрация“;

б) а на изток, резултатите от съветите на Дънов бяха предвидени за самите народи – въпреки отклоненията и недостатъците, и въпреки камънаците с които бе осеян пътя.

А що се отнася до способността (в която бяхме обучени) да прилепваме етикети като „комунизъм“, „капитализъм“, „фашизъм“ и „демокрация“ (както и да се оцветяваме един-другиго в различни политически цветове), то това е също продукт на приложното теоретизиране в психологията.

И ще приключа този абзац с молба да не навлизаме в дискусии относно „разликата“ между психологията, икономиката, социологията, политологията, културологията и т.н., защото изброените „научни“ направления са изцяло продукт на приложната психология – просто, проблемът е, че хората, които биха признали това като факт, се броят на пръсти, защото твърде много хора са преминали успешно през системата за висше необразование и дезинформация (което е един от многото преднамерени саботажни резултати) – защото накрая самите хора (вкл. кадрите в системата) са саботирания и желан краен продукт.

Единственото реално нещо, вследствие на гореописаните „продукти“ на психологическото теоретизиране са физическите резултати спрямо самите нас, са:

физическо робство, войните, разрухата, разбиването на семейства и отнемането на деца, емиграция зад граница … –

именно това, подчертаното и удебелено в черно, е и най-важният и непрекъснато търсен резултат в реално време от страна на отклонилите се от пътя на Бога същности:

защото така се прекъсват рождените канали на духовните линии от най-високите нива на вселената, за да не дойдат духовните водачи и просветители, имащи задача да ни преведат през препятствията на историята и настоящето, за да можем успешно да обърнем курса на планетата Земя наобратно към центъра на Вселената –

в което се съдържа и една част от смисъла за спасението на душите;

а на онези висши духовни същности, пропуснати и вече родени в този материален свят, е достатъчно да им се обърка живота до такава степен, че те никога да не осъзнаят потенциала си, и причината поради която са тук.

Всичко гореописано е търсеният и планиран резултат, вследствие на експлоатирането на психофизиологичните характеристики на одухотворената втвърдена етерна форма – дължащо се на текущата отдалеченост на Земята от центъра на Вселената и състоянието на понижена енергийност (на което се дължи текущата продължителност човешкия живот от около 70-90 години).

Гонението на богомилите и прекъсването на духовните линии в управлението на държавите

също е планиран и очакван ключов резултат от горепосочените причини.

Но ученията на Боян-Мага и учениците му (Богомилите) щяха да осигурят непрекъснатост в опазването на духовните линии, поверени на българския народ, за да може във всеки един момент от време да има кой да ни води нас хората в правилната посока – в което се състои и мисията ни, на нас българите.

А това от своя страна е предопределило и необходимостта от

точното позициониране на българския народ на Балканите – и това предопределение е дошло от Бога, ръководи се от Бога и се опазва от небесните йерархии в невидимия свят.

Това еднозначно предопределя неотменимата принадлежност на българите към балканите, заедно с пряко свързаните с нас балкански народи;

трябва да се знае, че

Невидимият свят няма да позволи пребиваването на хора с друг вид генетика и енергийност тук, на Балканите, поради изключителната зависимост и обвързаност на тези космични енергии с българската енергийност и генетика.

Именно затова, Петър Дънов е казал за нас, българите, че, ако не си изпълняваме ангажиментите в служба на Бога и Невидимия свят, то ние, българите, ще бъдем заличени като народ.

Затова, ако изключим настрана политическите, социално-икономически и културно-исторически проблеми, то ние Българите – които сме в чужбина или в самата България, си имаме своите ангажименти (независимо кой колко осъзнава това като факт, и вътрешна необходимост).

 

И част от тези ангажименти включват да приемаме, и да се съобразяваме с познанието, което ни се дава за най-различните аспекти на житието ни – при това без да оцветяваме това познание в политически цветове или в антикомунистически лозунги.

Изложеното дотук е с достатъчен обхват за причините, поради които се оказахме в текущата политическа и културно-историческа каша; и въпреки че като цяло проблематиката заради която стигнахме дотук е в пъти по-всеобхватна и задълбочена, то тя също произтича от гореизложената причинна основа.“

 

Григор Борисов

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

Когато изгледате всичко, едно след друго и отначало докрай, няма да имате въпроси!

 Защо никой не каза на българите до днес?

 

 

 

 

Публикуваните видео-записи Видео А, B  и C са първата група от интервюта, които направихме с цел разясняване върху естеството и причините, поради които се оказахме в тази незавидна ситуация днес – прогонени от България, или мизерстващи и подтискани в България.

 

Целта бе разясняване върху естеството и причините, поради които се оказахме в тази незавидна ситуация днес – прогонени извън България, или мизерстващи и потискани в България.

Тези видеа са заснети при разговорите ни и бяха спрени от нас с Григор.

Считаме, че настъпи времето и сте готови да го осмислите.

Засегнатата тематика е, на пръв поглед, доста отдалечена от текущите социално-икономически и политически процеси, но, въз основа на изложението, се достига до истинските причини, довели ни дотук, коренящи се далече назад във времето – през векове и хилядолетия.

Надявахме се по този начин да постигнем един по-плавен преход в подаването на логически обвързана информация, в съчетание с причинно-следствените връзки.

Получи се точно обратното.

Започнаха въпроси като например:

какво се опитваме да кажем;

каква е целта на всички тези обяснения, понеже имало и други по-добре изразяващи се лектори, говорещи по същата или сходна тематика.

Да, разбира се, има и други лектори, които говорят много повече и доста по-задълбочено, и в много по-широк спектър.

Но НИКОЙ НЕ ОБЯСНЯВА връзката между духовните учения и способността на човек да си самоизгражда абстрактна основа, в която веднага след това попада и остава там, като заключен във времето и пространството – така наречения „логически капан“.

Защото нашето ежедневие е изградено на база на неограничен набор от абстрактни форми, като например социално-икономическото теоретизиране и приложение:
данъци,
наеми,
такси,
печалба,
загуба,
фалит,
купуване-продаване,
събаряне на заводи, защото били „фалирали“,
изгонва се човек от жилището му, защото бил изпаднал в „несъстоятелност“, или

деца биват отнемани от родителите им, защото нямали пари за да ги отглеждат…

И това са все неща, произтичащи от нашата неподготвеност да разбираме абстрактната логика, както и да боравим с този вид материя, която, обаче, произлиза от психофизиологичните характеристики на ОДУХОТВОРЕНАТА ЕТЕРНА ФОРМА в рамките на текущата енергийност на планетата и позицията във Вселената.

С други думи, в тези първи, непрофесионални интервюта ние обясняваме ОБВЪРЗАНОСТТА на духовността и текущата социално-икономическа и политическа ситуация, в която се намираме днес.

Когато се слушат изолирани лекции (или се чете такъв материал) за духовността, без да се прави връзка с текущата обстановка, се получава един друг ефект.

Например, в някои лекции се говори за това как чрез страданието човек достига до познание и духовно пробуждане.

И, в един момент, се достига до ситуация, при която контекста на едно такова твърдение се възприема като нещо положително по отношение на текущата разруха на България:

Един вид, „От какво се оплаквате? Развалата на България е нещо добро за всички нас, Българите, понеже сме се пробудили.“

Но не всеки от нас беше оставен „да се пробужда“ в условията на произвол и разруха;

Една не малка група от хора бяха опазени от негативите на „прехода“, за да се пробуждат при нормални житейски условия, защото тези същите хора не изминаха пътя на останалите българи, чийто живот беше смазан докрай.

Ето за това става въпрос, когато говорим за лекциите, водени от други лектори.

Другите лектори не говорят за цялата истина, а само за една част от тази истина.

 

ВИДЕО А

 

 ВИДЕО B

 ВИДЕО С

След като спряхме трите видеа по-горе, с Григор Борисов създадохме две ОСНОВОПОЛАГАЩИ видеа. Може да ги видите по-долу.

В тях ще чуете за факти и събития, които никой до днес не пожела да обясни на обикновения българин.

Всеки бързаше да разбере основното и ние започнахме да обсъждаме темата от края й, назад към същността.

Това не са кратки новини или интервю за пред телевизията.
С Григор Борисов си говорим и ви правим свидетели н разговорите си.

~

Какво ще се случи с тези сънародници, които живеят от десетилетия извън България, „уредили“ са живота и рода си и считат, че това ще продължи вечно?!

Защо българите, които живеят по целия свят, трябва да мислят за връщане в Родината в близките 2,5 години?

До БЪЛГАРИТЕ, които носят Родината ни в сърцето си, в която и точка на Земята да се намират.

 

ВИДЕО 1

 

 ВИДЕО 2

 

 ВИДЕО 3

За кого „работим“ аз и Григор Борисов?
Кой ни „плаща“?

Във Видео 3 ще чуете:

ЗАЩО и за КАКВО говорим във Видео 1 и Видео 2 от 17.08.2018?

Кое не ЧУХА повечето българи?

Защо българите, които искат да се върнат в Родината и не успеят НАВРЕМЕ, след това ще бъдат възпрепятствани да го направят?

Обяснението вече е много разбираемо.

Какво се случва и защо Президентът Румен Радев в спешен режим прави рокади и смени в дипломатическите ни мисии?

Защо НПО с непрякото участие на Атлантическия клуб е против това?

Защо ПРОТЕСТИТЕ пред Народното събрание НЕ СА правилния Път за Новата Промяна?

Какво ще се случи, ако създадем ПРОТЕСТ и „вземем властта“?

Има ли и кой ще управлява България след това?

Кой е кой е в „българското контраразузнаване“. Кой е най-добрият български контраразузнавач?

Какво е КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ, казано така, че да разберете.

За кого „РАБОТИМ“ аз и Григор Борисов?
Кой ни „плаща“?

 

 

ВИДЕО 4
До Българите в чужбина с поглед към завръщане в България. Обясняваме първите стъпки.

 

 

 

Как да помогнете да продължим дейността си? Изпратете до всички близки и познати ЗАД ГРАНИЦА!~

 

Бъдете добри хора – разпространете до всеки, който може да се нуждае от тази информация ТУК и СЕГА. Моля, споделете видеата. Първо „дайте“ и ще получите след това. Ще ви се възвърне, дори в повече. Напр. ДАЙТЕ ни своята реакция, коментар, мнение, харесване или не. Бъдете личност, а не безлична „единица“ зад монитора, екрана на телефона…

 

Последвайте ме:

 

 

 

 

 

Подкрепете ме, нека има един щастлив блогер повече.

 

(27005)

Важни астрологични събития относно бъдещето на България. Юли 2018.

Важни астрологични събития относно бъдещето на България. Юли 2018. 

Важни астрологични събития относно бъдещето на България 

 

 

 

 

Благодарение на Анастасия Гешева, може да се запознаете в детайли с настъпилите днес – 13 юли 2018 година, важни астрологически събития.

Те завъртат колелото и поставят началото на фактическата преконфигурация на всичко съществуващо до момента в Родината ни и по света към ново, непознато състояние.

Предстои да бъдем свидетели на трансформация по всички нива.

 

~~~

„Утре (Бел.: Написано е на 12.07.2018) мега важно новолуние.
Точно на изгрев Слънче, в 6 сутринта (Бел.: На 13.07.2018 г.), ще настъпи:

новолунието,

съвпад на Слънце и Луна

със слънчево затъмнение.

Такова положение – пълен съвпад на новолунието с изгревът, се среща рядко.

Слънчевото затъмнение на изгрев говори много неща.

 

Затъмненията са маркер за минаване на режим „вътрешна работа“.

Не външна – към света, а вътрешна – към душата.

Усамотяване, вглъбяване с цел разглеждане задачите на душата и това, което човек прави в света – има ли връзка с душата си.

Съвпадението с Изгревът е повече от крещящо!

Изгрява Ново слънце вътре в душите на хората.

Него трябва да търсят, а не външното Слънце, което частично (от нашите ширини) ще се скрие от Луната. 

ЗНАЧИ – ОТВЪН СВЕТЪТ ОТИВА НЯКЪДЕ, ОБАЧЕ ДУШИТЕ ОТИВАТ ДРУГАДЕ.

КЪДЕ?

Всеки сам трябва да открие вътре в себе си.

Това новолуние не оставя грам съмнание, че Земята навлиза в ограничения тесен контролен пункт за преминаване, както овцете ги вкарват полека в стеснени пространства, докато една по една не влязат в боксовете за стригане. 

Още една мега астрологична позиция идва на помощ на огромната планетарна промяна, за която няма никакъв ход назад.

Новолунието със слънчево затъмнение на Асцедента (Изгревът) идва със съпътстваща опозиця на съвпада Слънце-Луна с Плутон!

Първо днес Слънцето направи опозиция с Плутон, а утре преди изгрев и Луната ще го направи.

Разбрахте ли – съвпад Слънце-Луна със слънчево затъмнение по време на изгревът на Слънцето с действаща опозиция на двете земни светила с планетата на трансформацията и Великата Вселенска Истина Плутон.

Слънцето и Плутон се борят за душите. Това означава този аспект!

Светлината и Мракът. Велика работа!

Слънцето обаче ще бъде наранено в затъмнение, а не Плутон.

Значи светлината ще търпи нагативи. Но коя светлина? Външната! А вътрешната, Азът, Изгревът, Асцедента, тя ще си свети по-ярко от всякога за будните души! 

Тъй като аз обичам Плутон и винаги го разглеждам в неговата хубава природа, зная, той идва да промени и изчегърта цялата кир на човечеството.

Там, където Плутон прави аспекти, там камък върху камък не оставя.

Илюзиите не помагат, молбите също. Опозиция Слънце-Плутон е един от най-страшните аспекти. Не и за мен.

Първо Плутон всичко трансформира.

И второ, само неразумното съзнание може да бъде повлечено в дълбините на ада, които се управляват от Плутон.

Аспектът става около Асцедента (висшият Аз на хората), там ще е Слънцето, срещу 7-ми дом (отношениета на хората помежду им), там е Плутон.

Аз и другите, аз спрямо другите, Аз и Цялото?

Утре (Бел.: На 13.07.2018) идва планетарна трансформация, голяма стъпка от дългия процес. Но много важна, ще се отрази на абсолютно всичко. 

Цялата тази картинка се допълва от още един велик момент.

Два последователни тригона тази седмица между Венера и Уран и Венера и Сатурн.

Което означава голям тригон в земните знаци – Телец, Дева и Козирог – между Венера, Уран и Сатурн.

Това означава само едно – Любовта е единственият път за изход.

От личен, дълбоко преживян опит ви казвам – истинската Любов, онази, която няма начало и край и която не прилича на нищо тук на Земята – тя идва при точен аспект между Венера и Уран. Защо? Не питайте.

Петък, 13-ти. Плюс цялата тази красота, която описах.

Всичко е в усилно движение. Не може никой да се скрие.“

 

Източник

 

 

~~~

„…Мисля, че за търсещите Духа и съгласните да живеят с Него и за Него, идват светли възможности.

За другите каквото и да идва, аз не го отчитам.

Което също е много странно! Сякаш не ме интересува. Наблюдавам гърченето и то изобщо не ме интересува.

Идва ми да изкрещя – От кога говоря, че това разпадане на подредения изкуствен живот идва?

И тук Съжалявам, не мога един милиграм енергия да отделя за тръшкането на егото.

 

Слънцето и Плутон правят опозиция всяка година.

 

Днешната обаче е особено сериозна, поради посочените вчера причини.

 

Значението е многопластово, цяла наука. В общественият смисъл върховната власт Слънцето, затъмнена именно от народа Луната, се противопоставя на политическите заговори Плутон.

 

Това е смъртоносна прегръдка за общества с ниско съзнание и опасността за България е реална!

 

Добре, че нашият Сатурн, който управлява България, ще се намеси и НЕ ЩЕ ДОПУСНЕ ПОВЕЧЕ ВРЪХ ДА ВЗЕМАТ ВРАГОВЕТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. Защото иначе при тези аспекти подводното има големи възможности за успех.

Специално искам да подчертая!

Помощта за България идва от нейните Небесни покровители, не от земните българи.

Тя идва въпреки българите, които са минали всякакви граници на вироглавство!

 

 

Значението на случващото се е толкова голямо, че ще го разглеждаме месеци наред.

 

Слънчевите затъмнения влияят с месеци.

В картата на България цялата тази матрица, която описах, прави сравнително силни и точни аспекти по линията 1-7 дом. Отново тези домове! Плюс линията Рак-Козирог, 4-10 дом.

Затъмнението прави съвпад със Сатурн, управляващ България, и опозиция Нептун и Юпитер.

Означава пълно стълкновение между цели и резултати.

Сблъсъци между неразумното и разумното.

Огромен конфликт между управлението и движението на България!

Не ви казвам нищо ново.

Само дето идва генерален ремонт в България. А Както виждате и в света.

 

Източник:

(4059)