Старият времеви цикъл изтича с идването на пролетното равноденствие!

Старият времеви цикъл изтича

с идването на пролетното равноденствие!

Интервю с астролог по повод на идващото пролетно равноденствие.

Мъдростта на предците ни ще задвижи енергиите на новата епоха.

Старият времеви цикъл изтича и промяната така или иначе ще се случи?

В бъдещите алхимични промени основна роля ще играе законът на Тангризма:

„Душа, Душа да не поробва и Дух, Духа да не подвежда”

 

1. ? Какво ни носи пролетното равноденствие?
2. ? Божествената дихотомия.
3. ? Какво казва науката алхимия.
4. ? Матрицата, поумняването и мъдростта.
5. ? Адам Кадмон и Адам и Ева.
6. ? Езотерична астрология и алхимични отношения.
7. ? Плазма и плазмени тела.
8. ? Влиянието на четирите стихии.
9. ? Физическото и духовното замърсяване.
10. ? Правила от Аюрведа.
11. ? Второто пришествие на Исус Христос?
12. ? Един хармоничен ден, според Аюрведа.

 

Синхронизирането, трансформирането, постигането на хармония с новите вибрации, ще се извършва само с будно съзнание, лична отговорност и воля за промяна. Най-точното време и най-добрият начин за това е пролетното равноденствие.

Катерина Гогова е родена в Петрич, по образование е инженер, но по призвание – астролог.

Завършила е тригодишно обучение при астролога Антоанета Георгиева в София. От години преподава езотерична Астрология, като инструмент и методика за самопознание. Обучава групи в Пловдив, Казанлък и Стара Загора. Изнася беседи, свързани с езотеричната Астрология и алхимичните отношения в семейството, изготвя звездни карти. Съпруга е на Спас Мавров и съавтор на последната глава от неговата книга “Алхимията като наука”, озаглавена “Алхимичната програма на Пета Коренна раса”.

1. Пролетно равноденствие – какво ни носи?

– Катя, идва един от най-вълнуващите космически и земни празници – пролетното равноденствие (21 март). Какво е той за вас?

– Демонстрация на възможностите на природата два пъти в годината да постига баланс и да се хармонизира (пролетното и есенно равноденствия).

– Тъй като в Слънчевата ни система работят десет основни принципа (Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон), разположени в 12-те знака на Зодиака, може ли да се каже, че пропорцията 10:12 е символ на Божествен промисъл, идващ от Сърцевината на Източника?

– Би могло да се каже, че тази връзка работи в нашата Слънчева система. Десетте Божествени принципа са свързани с йерархиите на 12-те съзвездия в Зодиака.

И двете числа не са случайни, 10 отразява биоритмите на Слънцето (10 месечен е и българският календар, защото Слънцето се движи със средна скорост 1° на ден и за 360 дни или толкова градуса прави пълно завъртане по еклиптиката), а 12 e свързано с Юпитеровия цикъл (за 12 години планетата прави едно завъртане по еклиптиката).

– Освен на зараждащото се ново, равноденствието е символ и на съвършен минерален баланс, добър тонус, добро здраве. А това означава ли и на баланса на четирите стихии и елементи в нас, които са в постоянно движение и противопоставяне?

– Всеки човек е отделна Вселена, работеща на принципа: „Каквото е горе, това е и долу.” Въпреки че всички сме хора, ние сме уникални. Ето заради това не може за всички равноденствието да означава постигане на баланс на стихиите. Тези възможности са заложени в хороскопа на всеки човек.

Но всеки от нас би могъл да вземе пример от природата как се случва това на практика. Пролетното равноденствие слага край на пасивния зимен период, след който следва активния, този на новото раждане. Всичко в нашия свят е циклично и полярно – след деня идва нощ и след това отново ден.

Това означава, че всяко състояние е преходно не само в природата, а и в човешкия живот, което означава, че човекът винаги има шанс да се движи на „гребена на вълната” – заедно с промените.

– Как може да се обясни, да се възприеме и усети балансът пролет-лято, лято-зима, светлина-мрак, дух-материя, във времето на равноденствията? Изобщо на изначално противоположните състояния?

– Според мен, това е личен процес и зависи от личното ниво на развитие на всеки човек. Можем да го възприемем само на физическо ниво, като пренастройване на нашите биологични часовници към промените във външния свят или да открием нашето лично съзвучие към енергийните промени вътре в самите нас.

– Смята се, че двете седмици преди и след равноденствията, когато става новото пренастройване на елементите на живота, са доста трудни, стресови за адаптиране, за приспособяване към промяната. Как това може да се преживее по-леко и без напрежение?

– Според мен няма универсален модел, но мога да споделя аз как се справям. Моето възприемане на трансформациите и промените е много положително, защото без движение и промяна Животът е невъзможен.

Затова смятам, че трябва да пристъпваме към идването на пролетта с отворени възприятия и настроение за промяна. Да усещаме пулса на събуждащото се ново начало в нас. Тогава няма да се притесняваме от промените, а ще ги очакваме с голямо нетърпение и радост.

2. Божествената дихотомия.

– Изравняват се и Ин, и Ян-енергиите, на женското и мъжкото начало. Но сигурно е съвсем естествено след това отново да започне да преобладава единият от полюсите в интерес на еволюцията, така както през новата епоха ще започне да надделява женският аспект. Дали пък това не ни подсказва, че дългото единение нито е възможно, нито е полезно?…

– Да, получава се така наречената Божествена дихотомия. Двете твърдения са противоположни, без да си противоречат. Т.е. трябва да се стремим към баланса, както това се случва в природата, и въпреки това да знаем, че такова състояние не може да бъде запазено за дълго време, докато сме в тяло, защото ще спре развитието ни.

Но това не означава, че трябва да се отказваме предварително и да не го правим. Напротив, стремежът към равновесие и усилието, което полагаме, за да стигнем до него, са по-важни от самия резултат, защото „горе” се ценят усилията, а не резултата. Важен е пътят, който всеки от нас изминава.

3. Какво казва науката алхимия.

– Вие сте съавтор на последната глава в книгата на Спас Мавров “Алхимията като наука”. Според алхимията, кога имаме единение и кога сливане между разнополюсни същности и същества? И на какво ниво може да има обединение между хората? Мястото на любовта и творчеството в този процес?

– Всеки от нас сътворява собственият си живот постоянно, но някои го правят осъзнато, а други не. В този смисъл всичко е творчество, стига човек да осмисли живота си от тази позиция. Моето мнение е, че няма разнополюсни същности, а по-скоро различни проявления.

Например, за да се родим в тяло на жена, вътре в нас ще затворим мъжката енергия (Ян), а на външен план ще проявим женската (Ин). Точно обратното ще се случи, ако се родим в тяло на мъж.

Не може да има пълно сливане и истинска любов, ако отделните индивиди не са достигнали своята цялостност в развитието си. В противен случай, всеки ще се опитва да вземе от другия онова, което на него му липсва, което винаги ще води до антагонистични отношения. В този смисъл и разбирането за Любов в нашия свят е индивидуално, пак прекарано през личната ни призма.

– Излиза, че конфликтите са много важни за еволюцията. В Тангризма се обяснява, че сътворителните процеси се разгръщат в непрекъснато противоборство между съзидателните и разрушителните сили. Дори и Самият Господ Бог е в Съ-творчество с планетния Господ (на планетата Земя), наричан Луцифер, Йехова. Но това, вероятно, е допустимо до определена степен, а какво настъпва, ако тя се прекрачи?
– „Достигане до хармония чрез конфликт” беше мотото на нашата отиваща си Пета Коренна раса. Бяхме и сме свидетели на постоянни конфликти, войни и борби, защото всеки се опитваше да вземе от другите това, което смяташе, че му липсва. Но, идва краят на тези времена.

Все повече двойки (мъже и жени) разбират, че еволюцията е по-ползотворна, когато и двамата гледат в една и съща посока, а не се противопоставят един срещу друг. Започва да се усещат новите енергии, защото, както след пролетното равноденствие, така и сега в този преходен етап, човечеството трябва да се подготви за качествено новия цикъл, който предстои.

Убедена съм, че в новите времена основна роля ще играе законът на Тангризма – „Душа, Душа да не поробва и Дух, Духа да не подвежда.” И той ще играе основна роля за бъдещите алхимични промени.

Колелото се е завъртяло, края на „зимата” идва и отново мъдростта на предците ни ще задвижи енергиите на новата епоха.

4. Матрицата, поумняването и мъдростта.

– Каква е ролята на мъдростта и на страха в това осъзнаване ползата от конфликтите? И защо още не се ползваме достатъчно от предимствата на познанието и не се освобождаваме от задържащата сила на тревожността, което не говори за особено поумняване?

– Страхът е инструмент на „матрицата”, с който изваждат хората извън техния баланс. Борбата в момента е за умовете на хората, за тяхната енергия. Ние сме най-уязвими, когато не успяваме да запазим своя „център”, тогава можем лесно да загубим енергията си.

Не е случайно това, че всички медии ни бомбардират с информация за природни бедствия, катастрофи и войни, за да можем да станем лесна плячка на енергийни кражби. Затова не трябва да се страхуваме от нищо, защото нашият Дух е вечен и неунищожим.

А „тленните дрехи”, с които в момента сме облечени (материалните тела) не са нещо, заради което трябва да се страхуваме или притесняваме, защото всеки от нас е бил в хиляди различни прераждания, в различни тела. Ние не бихме могли да еволюираме, ако не сменяхме тези тела живот след живот.

Колкото до мъдростта, тя е личното ниво на осъзнаване на всеки от нас, което означава, че интелектът е необходим, но не е достатъчен за да бъде човек мъдър.

 

5. Адам Кадмон и Адам и Ева.

– Какво иска да ни каже Библията с тайната на първо съединените полови енергии в Адам Кадмон, после в разделянето им в Адам и Ева и после в насоката отново да станат “една плът”? Дали това не е някакво алхимично овладяване и контролиране на енергиите?

– Първият Адам заради това се нарича Кадмон – Безполов, защото в себе си съдържа както енергиите на мъжкото, така и на женското начало. Но възможно ли е да се развива той, цялостният, в един полярен свят?

Не е възможно, защото няма такава сила, която да го изведе от равновесието в което той изначално се намира. Когато мъжът и жената достигнат личната си цялостност и направят двойка, в която никой да не зависи и да няма нужда от енергията на другия, тогава могат да станат „една плът”, да изградят отново Адам Кадмон в своето съединение, без да губят своята индивидуалност.

Тогава говорим за андрогинна двойка.

Това, за което говоря, е подробно разработено в “Алхимията като наука”, но в Библията го няма. И няма как да е там, защото постигането на кадмоничност в една двойка води до отключване на безкраен творчески заряд и освобождаване от оковите на матрицата.

И отново стигаме до тази Божествена дихотомия – да се стремят мъжът и жената да станат едно същество, въпреки че това не може да стане на сто процента, докато са в различни тела. Двете твърдения са противоположни, но не си противоречат, а напротив – засилват стремежа на душите да постигнат това освобождение заедно.

6. Езотерична астрология и алхимични отношения.

– Изнасяте беседи на тема „Езотеричната астрология и алхимичните отношения в семейството“, изготвяте звездни карти, т.е. подготвяте съпрузите към една пълна хармония. Равновесието ли е породило живота и тъкмо то ли подържа неговото съвършенство?

– Животът се е проявил от равновесната (сингуларната) точка и защото всичко в Космоса се развива на цикли, тези равновесни състояния се случват периодично, за да ни напомнят от къде сме дошли и към какво да се стремим.

Всяко дете, което се ражда в едно семейство, носи такава енергетика, която да допълни липсващите стихии на родителите. Което още веднъж потвърждава становището, че в нас е заложен стремежът към равновесие и хармония изначално.

– На представянията на книгата “Алхимията като наука” обяснявате, че алхимичните трансформации в човека са подчинени на Закона за четвъртичността и на стремежа му да балансира в себе си четирите елемента, от които е съставен – огън, вода, въздух, земя. А какво прави петия елемент – етера?

– Етерът е субстанцията, която е на разпореждане на Слънчевия и Вселенния Логоси. Етерът носи нашето осъзнаване и творческия ни потенциал като Космически същества. А с четирите стихии – огън, въздух, вода и земя работи Земния Логос.

Етерната субстанция се намира в спящо състояние във всеки от нас до момента, в който успеем да балансираме в нас 4-те стихии, химичния свят. По този начин държим изпит пред Земния Логос и показваме, че сме дорасли до отговорността – да дадем възможност на етерната енергия да заработи в нас. Тогава с нас започват да работят съществата от Слънцето.

– След като етерът е космическа, духовна слънчева субстанция, свързваща се с плазменото тяло на човека, нека уточним връзката му с плазмата в човешката кръв, чрез която се разпространявали и паразитите. И да кажем дали етерът има някаква роля за пречистването на човека от токсини, паразити, гъбички…

– Всяка сутрин изгревът на Слънцето събужда плазменото ни тяло като излъчва специфичната вълна с дължина на вълната 545 херца, носеща вибрацията на Живота в нашата Слънчева система. Тази вибрация изчиства тялото от всякакви замърсявания, които натрупваме с неразумното използване на телата си.

Паразитите се развиват само в удобна за тях среда, основно киселинна, каквато повечето от нас притежават. Ето защо нашите предци не са пропускали нито един изгрев на Слънцето, а вечер, с благодарност за получените дарове, са го изпращали. Това е единственият ритуал, който българите са имали, с който са отдавали почит на Живота.

7. Плазма и плазмени тела.

– Според алхимията, сега се събуждали, активирали се плазмените ни тела и това щяло да доведе до духовното родство между хората, за което е говорил Христос. Издигането степента на съзнание ли ще е главният катализатор за този процес?

 

– Установено е, че творческият процес е онази панацея, която може да накара клетките в човешкото тяло да започнат на вибрират на 45 херца, при нормална вибрация на клетките ни от порядъка на 17 херца. За това е много полезно да рисуваме, да пеем, да танцуваме, заради самото действие, без да се стремим непременно да произведем шедьоври.– По-скоро става въпрос до издигане вибрациите на нашите клетки. За да се случи това, обаче, трябва да „изчистим” храма си, т.е. нашите тела, като внимаваме с какво се храним, какви мисли и емоции изпитваме.

 

Важен е самият процес, който може да доведе тялото до това състояние. Самата Земя също постоянно ускорява „дишането” (вибрациите) си. И ние трябва да се стремим да се движим в тази посока с необходимото темпо.

– А дали етерът, чрез организиращата му роля за другите 4 елемента и стихии, ще допринесе и за преминаване в Четвъртото измерение – плазменото?

– Да, стига всеки да е успял да отключи действието му в себе си, т.е. да е стигнал до там, че Атомите по духовно сродство да ръководят живота му.

– Плазменото състояние щяло да бъде достъпно в Шестата коренна раса, но за преминаването в нея трябвало броят на човешките същества да се изравни с броя на клетките в един човешки организъм. Но при днешните войни, хилядите убийства ежедневно, това няма да стане скоро. Или за всичко си има време и срок?

– Ами точно заради това са тези кръвопролития. Определени структури на земята нямат интерес преходът да настъпи, защото те ще бъдат запратени на така наречената „Осма” планета, където ще се наложи да започнат развитието си като човешки същества от самото начало – като първобитни хора.

Опитват се да отложат колкото е възможно във времето този скок, но цикълът на времето изтича и промяната ще се случи така или иначе.

– Девизът на фестивала в Казанлък “Здравей, здраве”, в който участвате, е “Щастливи, осъзнати и единни като капки жива вода”. За това Небето дава съответните насоки, но осъзнаването им е все още забулено в невежество. Човекът може ли сам да се справи и да тръгне по този път?

– Няма невъзможни неща за човешкия Дух. Все повече хора осъзнават, че са Космически Духове, дошли да учат уроци в най-тежката материя, а не материални тела, които се стремят да тръгнат по духовния път. Всеки от нас има магистрала до Твореца и ние сме част от Него, заради което духовният път по право ни принадлежи, само трябва да си спомним кои сме, всъщност. Тогава, всичките страхове, гняв, завист и всичко останало, с което ни залива ежедневието, ще заемат полагащото им се място в нашия живот, а именно – вън от него.

– На промоциите представяте “Алхимичната програма на Пета коренна раса” като поставяща наченките на душевното и духовното разбиране и водеща към еволюцията на атомите по химично, психично и кармично сродство. Какво ще рече това на по-популярен език?

– Това означава лична отговорност и усилие на всеки от нас, за да може да си свърши работата, заради която е дошъл в това прераждане, с други думи – да изпълни програмата си, заложена в неговия Хороскоп.

– Едва когато разберем, че сме структурирани по един и същ начин от нашия Творец и че всички сме създадени по Негов образ и подобие, едва тогава ли ще отпадне досегашната високомерна значимост на личността, етноса, народа?

– Да, може да се каже, че нашите тела са направени по образ и подобие на Земния Логос, но ние трябва да се стремим да издигнем нашата „камбанария” по-високо, да успеем да достигнем гледната точка на истинския Творец – ТангРа, който е на „небесата”, чрез неговия син Иса Ра (Исус Христос).

Тогава ще разберем, че няма значение дали сме различни или не, че всеки от нас е част от творението и има своята роля в него. Заради това не трябва да се сравняваме един с друг, а само със себе си от вчера, миналата седмица, миналата година и т.н., защото не е наша работа, а на Твореца, да знае ролите и отговорностите на всеки един от нас.

И в тази работа няма по-напред и по-назад, а точно толкова, колкото всеки от нас е „заработил”, достигнал. Всеки от нас е любимо дете на Твореца, но нима родителят не изисква най-много от любимото си дете, именно защото иска то да го надмине?

8. Влиянието на четирите стихии.

– Според точния час и географското положение на раждането си, може да се разбере с какво количество от стихиите (огън, въздух, вода и земя) сме снабдени и как да попълним недостига и да освободим излишъците. Но ако душата ни е избрала такава програма за сегашното ни превъплъщение, то трябва ли тя да се променя и защо?

– Да, часът и мястото на раждане са много важни, защото тогава имаме точна представа в кои сфери от живота ни (домовете) ще трябва да употребим потенциала, с който идваме (нашата космограма). В хороскопа на всеки човек е заложена изначалната енергетика по стихии, с която всеки от нас се ражда, но това не е избор, а достигнато ниво. В нашия свят всички знаем, че няма подаръци.

Хората, които се раждат с баланс на стихии, са работили в предишните си животи, за да могат сега да оберат плодовете на труда си. За такива хора индивидуалната еволюция е по-лесен процес. За останалите, с дисбаланс по стихии, шансът е в семейната група.

– Не трябва ли пречистването на организма да се предшества от някакви медиативни техники с антистрес ефекти, понеже именно стресираните клетки били атакувани най-много от вирусите, бактериите, токсините изобщо? И как се обяснява чрез алхимията този процес?

Медитацията, в нейното популярно значение, е забранена за българите. Не бива да оставяме тялото си без „надзор”, като плуваме със съзнанието си нанякъде. Времената са такива, че това първо не е безопасно и второ – за нас не е достатъчно да стигнем до познанието, пък и важен е пътят, по който сме достигнали до него.

А това не може да се случи с изключено съзнание.

А антистрес-ефектът ще дойде, като гледаме слънцето при изгрев и залез и като спазваме завета на Тангра. Най-великите неща са изключително прости и лесни, но изискват лични усилия. Целият процес на синхронизиране на нашите тела със Слънцето е алхимичен от гледна точка на трансформациите, които предизвиква в нас.

– Как и по какви пътища можем да постигнем възможно най-доброто енергийно балансиране, не само за нашите клетки, но и за съзнанието, за духа ни?

– Трябва да спрем да консумираме мъртва храна (основно месо), алкохол и цигари, защото така създаваме много приятна среда за развитие на всичките материални и енергийни същества, които живеят в нея. Когато станем невкусни за тях, ще изчистим „храма си”, ще увеличим вибрациите на клетките си и ще усетим в нас Космическия си Дух.

Всичко е въпрос на личен избор и сериозни действия и усилия, воля за развитие и стремеж към еволюция. Няма друг начин.

9. Физическото и духовното замърсяване.

– Знаем, че енергията отива безпрепятствено на чисто място, затова трябва да пречистваме периодично тялото, мислите, чувствата си. Но кои токсини – физическите или духовните са по-страшни?

– Определено има йерархия, не можем да говорим за пречистване на емоционалното тяло, ако не сме почистили физическото, след това менталното тяло и т.н. Според мен не може да се говори за „духовни токсини”, а по-скоро за духовно его, което е най-страшния враг на човека, тръгнал по духовния път.

Самата претенция, че ти си нещо повече от всички останали хора, те слага в групата на Тъмната ложа. Добре е да се замисляме дали онези, които най-силно крещят думите „Светлина и Любов” са тези, които наистина я носят…

– Какво място заемат в замърсяването ни пестицидите, тежките метали и електромагнитните облъчвания? И макар че сега ни дебнат отвсякъде, сигурно има начин да ги ограничим поне малко…

– Проблемът със замърсяването е повсеместен, но всичко опира пак да нашето лично старание. Ние не можем да излезем напълно от света, в който сме се родили, но от нас зависи да изберем живот, в който да се опитаме, въпреки лошите условия, да се погрижим за това – да направим така, че да ни стигне времето, за да осъществим програмата, с която сме се нагърбили в това си прераждане.

10. Правила от Аюрведа:

– Вие сте и Аюрведа-специалист, изготвяте, съобразно конкретния телесен тип Доши (Пита, Кафа и Вата) на човека, съответните насоки за хранене. А Аюрведа е една от най-древните науки за здравето, на повече от 5 000 години. Има ли в нея някои най-общи правила, които се отнасят за всички телесни типове?

– Да, има. И това е разбирането, че Аюрведа е глагол, а не съществително име. Т.е. изисква се действия и работа. Всъщност, думата Аюрведа означава: мъдростта (веда) на космическия огън (аюр), която мъдрост е на Девите, а Девите са нашите богове. Аюрведа е дадена на хората, населяващи днешна Индия от нашите предци, владетелите на Балхара. С това българите са успели да помогнат в развитието на тези хора, а те, от своя страна, са успели много добре да съхранят това древно знание за добро здраве и дълголетие, зависещи от баланса и хармонията на стихиите в нас.

– Много често хората се питат дали вредните храни за източните народи, като лука и чесъна, е съвсем естествено да са полезни за нас, които сме между Изтока и Запада. И дали различните географски ширини придават различни характеристики на съответните билки, храни и др., за да не следваме едни и същи лечебни методики…

– Притежаваме уникални тела, които се структурират съобразно географските условия , в които сме поставени. Заради това в природата около нас се съдържа всичко необходимо за нашето здраве. Що се касае за лука и чесъна, това са растения – лекарства.

И точно заради това с тях не трябва да се прекалява, както не се прекалява с едно лекарство. Тяхната прекомерна употреба води до натрупването им в организма и до запушване на енергийни канали, а освен това и до засилване на егото.

И лукът, и чесънът са растения от така наречените страстни храни. Може би заради тази прекомерна употреба на лук и чесън съвременното поколение българи сме прекалено големи индивидуалисти и успяваме да оцеляваме във всякаква среда, липсва ни умението да работим в екип.

– Какви базови препоръки можеш да дадеш не как да се лекуваме, а как да не се разболяваме?

– Всичко е заложено в личната ни програма – Хороскопа. Трябва внимателно да се анализира 6-ти дом в картата, защото той ще ни каже към какви болести сме предразположени по рождение.

Всичко е въпрос на превенция. Най-добре се грижат за здравословния си начин на живот земните Зодиакални знаци – хората с повече планети в Телец, Дева и Козирог, именно защото техните тела са най-податливи на разрушителните действия на материалния свят.

– Аюрведа-насоките обикновено вървят заедно и с процедури за детоксикация. Кои са най-често препоръчваните билкови, медикаментозни и духовни техники, методи за пречистване?
– За съжаление, не мога да препоръчам универсални методи или техники, именно, защото сме уникални и различни. Всеки трябва да намери онзи метод, който най-добре отговаря на неговата природа. Ето, например, лененото масло, което напоследък се смята едва ли не за панацея за съвременния човек, може да бъде убийствено за хората с преобладаваща огнена стихия.

Може да получат инсулт или инфаркт, защото употребата на лененото масло ще я засили, ще повдигне и кръвното налягане, ще доведе и до други последствия. Така че не трябва да се лекуваме с нещо, което е повлияло много добре на други, а да се стремим към превенция, според нашата енергетика.

– След като се знае, че за директната връзка на тялото с Духа е нужна висока вибрация, постижима чрез максимално изчистване, защо тогава няма достатъчно мотивирани хора да го постигнат? Какви стимули още му трябват на човека в тази посока?

– Тези стимули не могат да дойдат отвън, защото еволюцията не е колективен процес. За съжаление, съвременният човек е свикнал с рекламите по телевизията, че като вземе едно хапче, ще се събуди на другия ден съвсем здрав и „ще започне да си копае градината”. Няма такъв „филм” или, ако го има, той не е на тази планета.

Тук се изисква постоянство, работа и усилия. Тук подаръци няма, всичко трябва да се заслужи, достигне, заработи. Обикновено, когато получаваме бързи резултати с малко усилие и за кратко време – те са от Тъмната ложа, за което след това плащаме петорна цена. Докато резултатите, подкрепяни от Бялата ложа, са дългосрочни, изискват сериозни усилия и време, за да се реализират.

11. Второто пришествие на Исус Христос?

– Голяма щяла да бъде ролята на идващия отново Иисус Христос, наричан от колобрите Иисаа, Иса-Ра, в края на отиващата си тъмна епоха Кали-юга, за да ръководи и изпълни Програмата на Танг-Ра за еволюция на хората…

– Неговата роля, наистина, е огромна. Той даде възможност на събудените хора да достигнат осъзнаването на Христос като космическо същество, съчетаващо в себе си Филогенетичния (наследствен) принцип на Вселената, приложен в Онтогенетичното (индивидуалното) развитие в материалния свят.

Той завеща молитвата „Отче наш, иже си на небесех…” на хората като лична вибрация за връзка с Отеца. Благодарение на неговата намеса, синовете и дъщерите на Небето получиха възможност да се завърнат там, откъдето са дошли.

– Според алхимията, само вълната на всеобщото единно човешко мислене ще осъществи преминаването в новата епоха, но днешното безумно и нечовешко разделение особено много пречи на този процес. Къде се крие разковничето за разбирането, че духовно разделение между хората няма?

– Аз съм оптимист в това отношение. Знаем приказката за „стоте маймуни”, които се научили да си измиват банана… Въпрос на лична отговорност е всеки да се събуди и да си свърши работата, а не да се старае да събуди някой, който не иска да бъде събуден. Сега времето е „разделно”. Хората ще бъдат разделени не по кръв, а по дух.

Разковничето е скрито във всеки от нас, стига само да поискаме да го открием. Накрая може да се окаже, че и 300 “маймуни” могат да събудят онази част от човечеството, която е готова да поеме личната отговорност за живота си.

– И накрая – може ли да споделите вашата любима рецепта за здраве и дълголетие?

– С удоволствие! Ето я:

12. КАК ВАШИЯТ ДЕН да е в синхрон с природния часовник, според Аюрведа.

1. Ставайте рано от сън.

2. Освежете се – измийте лицето,очите, носа и устата. Изплезете език и го огледайте внимателно за натрупване на токсини под формата на бели налепи. Остъргването на езика със сребърна или от неръждаема стомана шпатулка освежава дъха и „запалва мотора на тялото”.

3. Промийте тялото отвътре с чаша топла вода. Това ще подготви бъбреците и червата за изхвърляне на изпражненията.

4. Събудете тялото си чрез самомасаж.

5. Отделете време за разходка.

6. Бъдете добри към себе си – закусвайте.

Пресен зеленчуков сок, бадеми или стафиди, които са били накиснати от вечерта, топъл хляб (по възможност от лимец) с мед, готвени зърнени храни, пресен сочен плод по избор.

Пиенето на всякакви съдържащи киселина сокове (всички плодови сокове, с изключение на лимоновия сок) на гладно е киселинна атака за стомаха. По-добре да се пият през другата част на деня.

7. Обядвайте като цар – най-обилното хранене за деня. Количеството на храната е колкото може да загребе човек с двете си шепи. Може да се пие топла вода.

8. Вечеряйте рано – около 19 ч., лека храна – супи, зеленчукови храни, елда, пържени зеленчуци (в гхи – пречистено масло).
9. Превърнете времето преди сън във време за вашите мечти – отпуснете се в леглото с лека музика и дишайте дълбоко, докато се почувствате спокойни и отпуснати. Не се препоръчва четенето на книга – може да възбуди ума. Най-късно в 22 ч. изгасете лампите.

Най-добра позиция е ембрионалната поза – странично, с леко присвити колене. Ако лежите на лявата си страна, това ще доведе до бързо затопляне на тялото. Препоръчително е след това да заспите на дясната си страна, за да не товарите сърцето и запушвате пилора. Избягвайте да спите по корем.

Интервюто взе: Лияна Фероли“

Източник.

 

(3915)

Вашият коментар