Снощи бях…

 

Снощи бях съкрушена.
Снощи бе за снощи.

Мъжете никога не плачат!
Кой е казал?

Това е стереотип,
който аз не споделям.

Мисля, че всяко живо същество
в т.ч. момчето, младежа, мъжа

има право и трябва да поплаче,
когато в гърдите му напират сълзи.

Всеки ден четем за какви ли не
рецепти за пречистване
на органите на тялото ни,

но най-доброто средство

за пречистване на душата
са сълзите –
неспирни,
солени, 
топли и изгарящи…

Поплаках си солидно,
днес станах, измих се,
„изтупах прахта“ от себе си
и продължавам напред.

Пречистена и одухотворена –
the moment of peace!

 

 

 

 

 

(1525)