Седем лева.

Седем лева.

%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0

 

Една вечер един човек се върнал късно у дома от работа, както винаги, уморен и смачкан и видял, че на вратата го чака неговият петгодишен син.

— Татко, може ли да те питам нещо?

— Разбира се. Какво се е случило?

— Тате, колко изкарваш?

— Не е твоя работа! — възмутил се бащата. — И, освен това, защо питаш?

— Просто искам да знам. Моля те, кажи колко ти плащат на час?

— Около 15 лева на час. Защо?

— Тате, — синът изгледал баща си от долу нагоре с много сериозен поглед. — Тате, можеш ли да ми дадеш на заем седем лева?

— Попита ме, само заради това да ти дам пари за някаква глупава играчка?! — разкрещял се той.

— Веднага марш в стаята си и лягай да спиш!.. Как може да си такъв егоист! Работя по цял ден, изморявам се ужасно, а ти се държиш като глупак.

 Момченцето тихо отишло в стаята си и затворило вратата след себе си. А баща му продължавал да стои на вратата и да се ядосва на молбата на сина си. Как смее той да ме пита за заплатата, за да ми поиска след това пари?!

Но след някое и друго време се успокоил и започнал да разсъждава трезво: Може пък, наистина да му трябва да купи нещо много важно. Да им се не види и на седемте лева, така и така, досега никога ме е молил за пари. Когато влязъл в детската стая, синът му вече бил в леглото.

—Спиш ли синчето ми? — попитал той.

— Не, Тате. Просто лежа, — отговорил малчуганът.

— Май, много грубо ти отговорих, — казал бащата. — Имах тежък ден и просто не се сдържах. Прости ми. Ето, вземи парите, за които ме помоли.

— Ах, Татенце, благодаря ти! — радостно възкликнал синът.

След това той бръкнал под възглавницата и извадил още няколко намачкани банкноти. Баща му, като видял, че синът му вече е имал пари, отново се разгневил. А момченцето подредило всички банкноти заедно и внимателно пресметнало купюрите. След това отново погледнал баща си.

— Защо ми поиска пари, след като вече имаш? — промърморил той.

— Защото не ми достигаха. Но сега имам точно! — отговорил синът.

— Татко, тук са точно петнадесет лева. Може ли да купя един час от твоето време? Моля те, ела си утре по-рано от работа! Искам да вечеряш заедно с нас.

~ От руския Интернет
Превод от руски език – Диана Делева

(1433)

Вашият коментар