Меню

Преходни състояния на съзнанието. Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Дефиниции

Хаотичните възли са струпвания на хаотични събития. Според Хаторите Земята е навлязла в хаотичен възел и в резултат на това, ние можем да очакваме все по-увеличаващи се нива на хаоса – не само земетресения, вулканична активност, климатични аномалии, екологични бедствия, но и икономически, социални и политически сътресения.

Преходни състояния на съзнанието са това, което Хаторите наричат тези междинни позиции, където се среща основна загуба и където ние се намираме времево позиционирани между старата реалност, която е отминала и новата реалност, която още не се е оформила напълно.

Възприятийни индикатори е термин, който Хаторите използват, за да опишат как чувстваме нашия свят и направляваме живота си, използвайки петте си сетива.

Посланието

По самата си природа Хаотичните възли имат за цел да генерират Преходни състояния на съзнанието. Преходните състояния на съзнанието изплуват, когато Възприятийните индикатори изчезнат. И когато това се случи, вие навлизате в нулева зона, в която вашата стара реалност вече не съществува или е променена радикално, докато вашата нова реалност все още не съществува.

Поради факта, че сте навлезли в доста по-интензивна фаза на Хаотичния възел, ние бихме искали да споделим с вас нашите възгледи по отношение на Преходните състояния, с надеждата, че ще можете да си послужите с това знание във ваша полза.

За целта ще разделим Преходните състояния на три основни категории: 1. Лични преходни състояния, 2. Колективни преходни състояния и 3. Физическа смърт.

Лични преходни състояния

Да обърнем внимание първо на личните преходни състояния, защото вашето лично възприемане е централната точка, около която работи вашата възприета реалност.

Вашето възприемане на реалността е по начало лично творение. То е повлияно от колективното възприемане на вашата култура, време, място и обстоятелства, но в основата си вашето възприемане за това, което е действително или не действително е творение – ваше творение.

Вашето възприемане на реалността зависи от възприятийните навици, ако сте като повечето личности. Вие сте свикнали да преживявате определени реалности в живота ви и те ви казват къде сте, така да се каже. Събуждате се сутрин и поглеждате часовника и колективното възприемане на времето незабавно е пред вас. Изборът ви да се ангажирате или не с тази илюзия, е ваш собствен. Действително, един от белезите на духовно майсторство е способността успешно да направлявате културните илюзии, докато ясно разбирате природата им.

Когато ситуация в живота ви се промени драматично, има тенденция личните индикатори да изчезнат или да се реорганизират.

Позволете ни да ви представим един възможен сценарий. Ако сте работили една и съща професия много години, вие сте изградили живота си според изискванията на тази работа. Обядвате в определено време. Връщате се вкъщи в определено време. Взаимодействате си с другите по определен начин, приспособени да отговорите на изискванията на вашата професия.

Ако изведнъж тази професия се махне, неочаквано, същите възприятийни индикатори биха изчезнали. Не би имало нужда да ставате в определено време, да се храните в определено време, да се връщате вкъщи в определено време, а хората, с които сте взаимодействали толкова много съзнателни часове повече не биха били на ваше разположение.

Тази ситуация по своята същност е дезориентираща за много хора. Още веднъж, възприятийните индикатори са изчезнали.

Същият феномен се среща, когато настъпва каквато и да е радикална промяна в личния ви живот. Ако връзка, която е важна за вас, внезапно спре, изчезват и възприятийните индикатори за тази връзка и вие навлизате в Преходни състояния на съзнанието.

Ако сте имали здравословна криза и вашият физически живот е повлиян по радикален начин, вашите възприятийни индикатори изчезват и това може да бъде дезориентиращо. Навлезли сте в Преходно състояние на съзнанието.

Тъй като Хаотичният възел се затяга в своя интензитет, все повече хора ще преживеят шоковите вълни на старата им реалност, която се руши пред тях. Това, което беше сигурно в живота им, вече не е сигурно. Това, което беше стабилен терен, изглежда, вече не е стабилно. Възприемайте тези неща символично, не буквално.

Има друга вълна на преходните състояния, която изплува от този Хаотичен възел. Тя вече засяга много хора, а нейното влияние ще се разпространи в съзнанието много подобно на цунами.

Точно това преходно състояние се свързва с рухването на колективните лъжи на вашата култура. Все повече и повече от вас ще видят играта зад кулисите; ще усетите кукловодите и въпреки че тяхната идентичност може да ви се изплъзне, ще видите с проясняването на реалността, че аспекти на вашата култура са манипулация, ограничение и в много случаи откровени лъжи.

Лъжата, за която говорим ние тук не е лъжата за икономиката, лъжата за войните или лъжата за ограничаващите религии, а лъжата за вашата същност – лъжа, която осигурява вашето затворничество. Тази лъжа са убежденията и културните твърдения, че вие не сте нищо повече от физическо човешко същество и че всъщност няма други царства на съществуване отвъд вашия земен опит.

Разпознаването на тази лъжа е предвестник на лична свобода, но в началните си етапи това може да бъде доста дезориентиращо. Това е така, защото многоизмерните преживявания са толкова различни от вашите земни ежедневни преживявания. Ако откриете себе си откъснати и стоящи между вашия земен и многоизмерния ви живот, то вие се намирате в преходно състояние на съзнанието.

Нашата цел в споделянето на тази информация с вас е да ви предложим практически курс от действия в преходно състояние на съзнанието.

Когато вие лично навлезете в мощно преходно състояние, вие можете, като повечето хора, да останете заседнали в объркването. Много хора намират за дълбоко тревожен шока от осъзнаването, че възприятийните им индикатори са изчезнали заедно с реалността, която са считали за действителна.

Поради факта, че времето се ускорява – с това имаме предвид, че повече неща се случват за по-кратко време – да останеш в състояние на шок или изумление е психологическа привилегия, която не можеш да си позволиш. Основното нещо, което искаме да подчертаем тук е, че независимо от природата на преходното състояние, независимо дали е лично и свързано с промени в личния ви живот или се дължи на разпознаване на културни манипулации – вие сте създателят на вашата реалност.

Може би имате истории, които обясняват защо изведнъж вашият живот е лишен, но това са само истории. Може да обвинявате други хора, ситуации или институции за вашия проблем, но това е неуместна отговорност. Вашите истории може да са истински и може да има други хора, ситуации или институции да обвинявате, но когато сте навлезли в преходно състояние на съзнанието, вие сте в центъра на вихъра на един мощен съзидателен процес. Няма причина или нужда да плачете над „разлятото мляко”, както гласи ваша народна пословица. Каквото е изгубено, изгубено е. каквото е отминало, отминало е.

Сега основният въпрос става „ Какво ще правите?”

Ще останете ли изумени, шокирани, смаяни, ядосани и тъжни? Или ще стъпите във вашата идентичност като създатели на своя живот?

За тези, които избират да останат в по-ниските състояния на съзнанието, ние нямаме коментар.

Нашите коментари за тези от вас, достатъчно смели и достатъчно самоуверени, за да стъпят в своята идентичност като създатели. Ако вие сте един от тях, ето какво ви предлагаме.

Когато всичко изчезне, имаме предвид възприятийните индикатори на бившата ви реалност, разберете, че сте в навлезли в празната точка.

Празната точка е критичен преход между старата реалност и новата. Тази, която беше, е приключила. Вместо да съжалявате за загубата, приемете празнината. Това е, поради много причини, предизвикателно приемане, защото в празната точка няма какво да се прави. Вие просто трябва да бъдете свидетел на това. А за вас, поради тази „не-човешка земя” няма възприятийни индикатори.

Внимавайте какви нови индикатори поставяте, защото тези идеи и вярвания ще бъдат звездите в новото небе на вашия ум, а вие ще направлявате пътя си в тези нови времена по звездите (мисли и вярвания), които сте поставили в небесата на собственото си съзнание. Така че, бъдете мъдри, когато създавате нови звезди, приятели наши, навигатори на Мистерията.

Колективни преходни състояния

Човечеството от наша гледна точка сега прилича на грамадна космическа змия, която се отървава от старата си кожа, гърчи се и се извива, остъргвайки старите тежести. Някои от тях са икономическите смущения. Някои от тях са политически по природа. Някои от тях са рухването и трансформацията на културните институции. И някои от тези гърчове и извивки са свързани със земетресенията, с вулканичната активност, както и с климатичните аномалии.

Тъй като природните и човешките катастрофи се увеличават, все повече от вас ще се озоват в навлизане в преходни състояния на съзнанието. Очевидно тези, които пряко са претърпели земетресение, вулкан или природна стихия, са най-склонни да навлязат в преходни състояния, но тези от вас, които са по природа емпатични, могат да преживеят кризата от природните или човешките бедствия така, сякаш са присъствали лично.

Действително, когато воалът, който разделя човешките съзнания едно от друго, изчезне, все повече от вас ще преживеят случващите се в света промени на интуитивно ниво.

Сега ние искаме да отправим въпроса за новото творение към тези, които може да се озоват в ситуации след природи или човешки катастрофи, като земетресения, изригвания на вулкани или разрушителни природни модели.

Ако разрушителната сила е достатъчно силна, възприятийните индикатори на бившата ви реалност може би повече няма да съществуват. Вашият дом или месторабота може би повече няма да са там. Може би ще трябва да се справяте с недостиг на храна и вода, има много вероятности, които заедно могат да създадат състояния на шок и изумление.

Искаме да разберете много ясно това, което ще кажем. Шокът и изумлението пред лицето на бедствието са естествените отговори на бозайниците и ако ще надминавате и трансформирате момента, трябва да се протегнете нагоре към по-високите измерения на собственото ви съществуване, вашето собствено присъствие, в тези царства на съзнанието, които са отвъд времето и пространството.

В зависимост от степента, в която сте способни да обедините съвършените аспекти на вашето съществуване като част от уравнението за вашето оцеляване, вие ще можете да смекчите шока и изумлението.

Централната особеност, която трябва да бъде идентифицирана сред хаоса, във всичките му форми, е порталът на възможностите.

Тази възможност за оцеляване или за нов живот сама по себе си може да присъства по начини, които не очаквате. Това е така, защото възприятийните индикатори вече не са си на мястото и вашето съзнание може да не разпознава, възможността, когато тя се представи.

Има дълбоко залегнал човешки навик или тенденция, който иска да приспособи новите реалности към тези от миналото. Това би било неуместен навик, що се отнася до тези ситуации.

Имаме много да говорим за хипер-измерните реалности, въведени в процеса на избора по време на хаотични събития, но ние искаме да ви дадем това, което би било най-практично. Вероятно друг път ще можем да споделим с вас нашите философски разсъждения за вашата безгранична природа и безграничните възможности, които живеят във вас. Но за сега, нека да бъдем по-общи и да ви дадем формула, за разпознаване и създаване на възможности за нов живот и нова съдба, когато те ви се представят.

Ако приемем, че сте навлезли в преходно състояние на съзнанието и сте се сприятелили с празната точка и се чувствате повече или по-малко комфортно с огромната несигурност на вашата ситуация, ето какво предлагаме.

Бъдете любопитни и очаквайте чудеса.

Чрез навлизане в състояние на любопитство вие ангажирате аспект от ума си, който е свободен да се движи неограничено от очакванията. Той прилича много на детския ум, то това е тази невинност – която не е същата като детската – която ви позволява да навлезете във вибрационно състояние, което е най-полезно за вас.

Като задържате очакването за чудеса вие освобождавате силата си да създавате, която е във вас и в зависимост от степента, в която завършите това, вие ще откриете увеличаване на разпространението на щастливите катастрофи, съвпадения на предимства и неочаквани съкровища, независимо дали те са физически по природа или умствени, или емоционални.

Тази комбинация от любопитство какво ще се случи след това заедно с очакването на чудеса ще ви придвижи бързо от празната точка към нов живот, ново творение, независимо от това какво може да се случва на тези около вас.

По време на колективните преходни състояния на съзнанието е полезно да си спомните, че всеки човек е творец на неговата или нейната собствена реалност и сред хаоса хората ще направят различни избори и ще влязат в различни персонални реалности.

Не се оставяйте да бъдете разклащани от тези, които навлизат в по-ниски вибрационни царства. Вие не можете да ги спасите от самите тях. Погледнете нагоре и живейте горе с любопитство и очакване на чудеса, и дори в най-тежките ситуации чудесата могат и ще се появят за вас.

Физическа смърт

Една от най-големите трудности за физическите същества е преходното състояние на съзнанието, което вие наричате смърт. Това се дължи на факта, че всички възприятийни индикатори, включително и петте сетива, изчезват. Ако човек идентифицира само с неговото/нейното материално съществуване, той или тя ще открие, че това преходно състояние е най-трудно. Така е, защото това, с което той или тя идентифицират, вече не съществува.

Въпреки че физическият свят продължава да съществува, в съзнанието вече не постъпват данни от петте сетива. Сякаш светът е изчезнал и заедно с него и тялото. Висшият Аз, централната особеност на преходното съзнание, вече не получава информация от тялото, петте сетива или външния свят. Това може да бъде най-дълбоко тревожно и дезориентиращо за този, който не е преживявал пряко другите царства на неговото съществуване.

Метафорично казано, вие сте като огромно дърво, Дърво на живота, с много клонки и много, много листа и цветове, а вашето настоящо физическо съществуване е само едно от тези листа и един от тези цветове.

Когато човек преминава пред преходно състояние на съзнанието, което вие наричате смърт, има няколко опции. Ако сте в духовна традиция, в която централна фигура е гуру, аватар или месия, вие можете да следвате пътя на неговото съществуване във вибрационното царство на неговото/нейното съзнание. В някои религии това е известно като рай.

Ако следвате пътя на гуру, аватар или месия, разберете, че вие навлизате в неговия/нейния рай, неговото/нейното вибрационно постижение и по необходимост вие навлизате също и в неговите/нейните ограничения в съзнанието.

От наша гледна точка вселената е безкрайна по своята природа и чрез това ние имаме предвид не външното пространство, а междуизмерните реалности на вашата вселена., и доколкото ние знаем, няма нито едно същество, което да разбира и да приема всичко това.

Ако обаче пожелаете да следвате вашия гуру/аватар/месия в царствата на смъртта, ние ви предлагаме няколко неща. Едното е мислено да призовавате името му. Това е древно разбиране, капсулирано в египетския термин Рен, означаващ име. Когато призовете духовно същество, аспект от него/нея е принуден да се придвижи към вас.

Ако в този момент на срещата ви с вашия гуру/аватар/месия той или тя ви сметне за достоен, ще бъдете приети от него/нея в неговото райско царство.

За тези от вас, които сте в източните духовни традици, има мантри, свързани със специфични божества. Пеенето на тези мантри на ум по време на смърт, или в царствата на смъртта, има същия ефект.

За тези от вас, които не са част от духовна традиция, следваща гуру, аватар или месия, преходното състояние на съзнанието, наречено смърт, предлага други възможности.

Както при останалите две преходни състояния на съзнанието, царството на смъртта има празна точка, а нейните доминиращи особености са спокойствие (тишина), и мрак. Всички възможности съществуват в Празнината., но никаква реалност още не съществува. Прилича на жълъд от дъб. Дъбът, сам по себе си гигантско дърво, се намира потенциално в жълъда, но все още не съществува.

Така че, когато се намерите в Празнината, която ще разпознаете чрез факта, че сте напълно сам в мрака и абсолютната тишина, знайте, че сте в централна връзка с вашите творчески сили.

Каквото изберете да сътворите след това ще определи курса на вашата съдба и какви светове ще обитавате или в какви царства на съществуване ще живеете. Това е критичен момент.

Много хора, изплашени от мрака преждевременно се придвижват към светлината. А това, което те не осъзнават, е, че в техния стремеж те създават светлината. Пред тях се отваря портал, като тунел и те могат да се придвижват през този тунел от светлина, срещайки тези, които са познавали преди, по такъв начин навлизат отново във въплъщение или други вибрационни царства на съществуване без пълно да са разбрали последиците. Това със сигурност е една опция, отворена за нас и те тази, която най-често е приемана.

Друга опция обаче е да останете в Празната точка, да пребивавате в самата Празна точка, добивайки разбиране за вашия Аз като чисто съзнание – превъзхождащо всички феномени.

Ако останете в това състояние на разбиране достатъчно дълго без нужда да създадете нещо, вие ще откриете вашата същност като висшият Аз. И от тази точка на разбиране вие можете да изберете обстоятелствата на вашето въплъщение. Вие можете да изберете световете, които ще обитавате или царствата, на съзнанието, в които ще живеете.

Този последният метод ви дава най-големи възможности, въпреки че е най-трудният за повечето хора. А причината за тази трудност е това, че повечето хора намират за некомфортен факта да нямаш тяло. Стремежът да тяло и за опит в материалния свят често преждевременно измъква личността от Празнината.

Като обобщение, поради активизирането на фазите на Хаотичния възел много от вас ще се намерят в преходни състояния на съзнанието. Независимо от това на какво ниво ще бъдете ангажирани, дали това ще е личният ви живот, колективния опит или преходното състояние, наречено смърт, знайте, че вие сте творците на вашата реалност.

Хаторите
20.04.2011г.


Мисли и наблюдения на Том

Лично аз намирам това послание за изненадващо красноречиво и за огромен склад от информация. Четях и препрочитах посланието няколко пъти, и всеки път откривам нещо ново. Действително има много неща да се прочетат между редовете в тази комуникация.

Особено ми хареса това твърдение на Хаторите

„Внимавайте какви нови индикатори поставяте, защото тези идеи и вярвания ще бъдат звездите в новото небе на вашия ум, а вие ще направлявате пътя си в тези нови времена по звездите (мисли и вярвания), които сте поставили в небесата на собственото си съзнание. Така че, бъдете мъдри, когато създавате нови звезди, приятели наши, навигатори на Мистерията.”

На нивото на нашия колективен ум, мисля, че митичните ни реалности се променят. Старите звезди, онези мисли и вярвания и предположения за реалността, които са ни напътствали като култура цели хилядолетия, сега изглежда, че се затъмняват, без да отбелязваме, че те са ни водили в посоки, в които много от нас повече не искат да вървят.

Общият кораб на нашата култура изглежда се упражнява по водите на Великата Мистерия с малко зачитане на светостта на тази планета и на живота по нея. Но дори когато нашият общ кораб плава през Великата Мистерия, изглежда без осъзнатост, той (корабът) и ние дължим самото си съществуване на Мистерията сама по себе си. Тази много стара дуалност ми изглежда и забавна, и трагична, в зависимост от това в какво настроение съм и колко свързан или откъснат съм от самата Мистерия.

Една от ирониите на нашата ситуация е, че екипажът на този кораб, тези, които го карат чрез влагането на жизнените си сили, съзидателност и, в някои случаи кървава пот и сълзи, са нищо повече от теб и мен, и всички други близо седем милиарда души, населяващи тази прелестна планета. Ние сме – всички ние – тези, които направляваме кораба, независимо от персоналната си ситуация, начина си на живот и вярвания.

Има такива от обществото на New Age, които казват и са го казвали от години, че ние сме близко Единство и че Златната Епоха е просто зад ъгъла. Не споделям тяхното разбиране.

Ние всички сме в този кораб заедно, независимо дали ни харесва или не и на мен ми се струва, че нашият екипаж се е поляризирал. Има много, които твърдят, че парадигмите на лакомия, арогантност и узурпация са истинските отправни точки на нашите секстанти.

Други от нас обаче усещат, че сме се насочили в грешна посока – че не можем повече да опустошаваме тази планета и живота на нея (и човешки и всякакъв друг).За нас, има нови звезди в небето на нашия ум. И ние нагласяме нашите секстанти ясно на тези космически маяци.

Какво ще произлезе, е дилема на всички. Но аз съм окуражен от един тих бунт, който виждам да се случва навсякъде около мен.

Много от нас, членовете на екипажа, и подозирам, че ако сте прочели всичко досега, вие маже да сте един от тях, тихо предприемат действия, за да може този общ кораб (т.е. културната ни лудост) да завие или поне да забави ход.

Някои от нас изваждат своите секстанти и посочват нови звезди на тези покрай тях. Ние правим това като живеем в промяната, която искаме да видим. Правим това, като придобиваме куража да живеем според новата Земна реалност, която чувстваме, че е възможна. Правим това като разпростираме уважението си един към друг.

И когато е необходимо, правим това като стоим на нашата земя. За това ми напомнят следите в тревата в някои от най-бедните държави по света, за запазим чистите (нехибридни) семена – семена, които произвеждат други семена, когато се прибира реколтата, а не да се поддаваме на международни икономически интереси, които биха заробили най-бедните да купуват нови семена, когато искат да нахранят себе си и семействата си.

Когато пиша това, почти ридая над техния кураж да се изправят срещу Титаните, които установиха курса на нашия общ кораб през лакомията, арогантността и пълното незачитане на светостта на живота.

Колкото трудни и предизвикателни да са тези времена и за личностите и за колективите, мисля, че има надежда в несигурността, пред която сме изправени. Казвам това, защото човешкият дух понякога се е издигал на висоти при срещата си със страшни несигурни времена.

Ако Хаторите са прави, всички от нас ще се изправят пред многобройни преходни състояния на съзнанието преди времето ни на Земята да е свършило. Възприятийните индикатори на старата ни реалност започват да се разсейват. Как се справяме със загубата на нашата възприета действителност и старият свят ще определят следващият цикъл на Земно съществуване на човечеството.

А лично за нас, каквото изберем да създадем в преходните състояния на нашия живот ще определи царствата на съзнанието, които са отворени за нас.

Желая ви, приятели мои, членове на екипажа, и на тези, които обичате, безопасно пътуване през тези турбулентни времена. Но независимо от това, какво се случва, независимо къде и в какви ситуации се намираме през това рисковано пътуване, нека помним, че ние сме – преди всичко друго – създателите на собствената си реалност.

Има нови звезди в небето и нови светове, които да откриваме. Дръжте се. И приятно пътуване.

 

(786)