Меню

Правила за живота от Петър Дънов 1

Дънов правила за живот 1

Правило в живота е:

Ако искаш да станеш щастлив, не ходи при нещастен.

Ако искаш да се обмениш с някого, чети живота на великите хора – светии, гении, Учители на човечеството.

Те са гледали оптимистично на живота и с това са оказали влияние на хората. Едно се иска от човека: добро желание да изправи погрешките си и да придобие нещо ценно в живота си.

Под „небето“ разбирам разумното в света.

Значи едновременно човек е и на небето, и на земята.

Адът е създаден от твоето неразбиране, от твоята изопачена мисъл.

Всичко зависи от твоя дух, от твоето право разбиране.

Човек може да създаде и небето, и ада за себе си – от него зависи.

Като влезеш в противоречие, ти създаваш ада. Като влезеш в хармония със себе си, ти създаваш рая.

Помнете: Колкото повече страдания, мъчнотии и противоречия срещате в живота си, толкова повече имате и благоговението на небето.

Турете това нещо в живота си като общо правило!

Вижте какво прави прилежният ученик.

Като учи един предмет и се умори, той не хвърля книгата с недоволство, но я замества с друга; ако и от нея се умори, замества я с трета.

По този начин той дава възможност на всички мозъчни центрове да работят, за да се развиват правилно.

Също така постъпва човек, който обича да чете.

Като чете някоя книга, която засяга ума, за да не се умори, от време на време той я сменява с друга, която действа върху сърцето.

Ще бъдете конкретни и предметни в изразите си. Не говорете мъгливи неща, неща, които не разбирате.

Говорете само онова, което сте преживели, и онова, с което сте направили най-малко десет опита.

Не е лесно на тези, които се борят със своите недъзи. Не е лесно, но е много съществено.

Духовният свят високо оценява усилията на такъв, който се е заел с тях. Трудно е да устоиш и да не тръгнеш по един наклон, създаден от твоите родове. Но ако успееш да отхвърлиш от себе си недъзите на родовете си, ти си гениален.

Има случаи в живота на хората, когато някой човек неочаквано влиза в известен навик, характерен за някой от неговите предци, и този навик се превръща в груб господар както на мисълта, така и на чувствата му.

В такъв случай борбата е трудна, но с постоянство в усилията си и с вяра в Божественото начало, вложено у него, както и с помощта на невидимите помагачи, се идва до победа.

~Петър Дънов-Учителят

Чрез Miroslav Radev

 

 

Още от „ЗА ДУШАТА“ : Знаете ли думата, която дава най-мощна енергия на българите? А коя е най-вредната?

оренда orenda думата дава енергия на българите

 

 

 

 

 Посетете моя канал в

към моя канал в YouTube

 

(4315)