Меню

Петър Дънов и имената на децата ни.

 

 

Дънов и имената на децата ни 8

Името на човека определя съдбата му.

 

Когато давате име на дете и искате цял живот то да се радва на щастие и изобилие е препоръчително да се доверите на нумерологията.

 

Всяка буква от азбуката има:
– единична,
– двойна или
– тройна вибрация.
Единичните вибрации са невероятно силни и определят принципите и действията ни през целия живот.

буквите А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, Х, И.

 

Двойните вибрации поддържат силата на човека и му помагат да гради духовния си свят.

букви са Ж, Й, К, Л, М, Н, О, П, Щ, Р.
За физическото ни поле пък отговарят буквите

С, Т, Ю, В, У, Ш, Я, З, Ч.

Те определят действията на човека в бъдеще.

 

Много полезен съвет – не е хубаво на дете да му се даде еднотипно име като Мими или Лили.

Когато съкращаваме името на човека, ние променяме изцяло съдбата му, тъй като енергията се променя и това винаги действа отрицателно.

Имената не бива да се съкращават, т.к етапите в живота му ще бъдат други.
Всеки един от нас живее по 9 години във всяка буква на своето име, след последната година на последната буква този цикъл започва отначало.

Съвършеното име има нечетен брой букви.

Учителя разделя името на 3 „камъка“.

Най-силното влияние е на първия, защото човек е под вибрациите му цял живот.
Централният камък служи за опора.
Ако името е с четен брой букви, то няма център и човек трудно се съсредоточава върху каквото и да било.

Той постига резултати, но винаги по трудния начин.

 

От последния, третия камък зависи постигането на всички цели, които си поставяме през целия живот.

Източник: prekrasna.bg

(45509)