Пауза.

око

 

 

 

В живота задължително 
трябва да има паузи.

Такива паузи, в които 
с Вас нищо не се случва,

когато Вие просто седите 
и гледате Света,

а Светът гледа Вас.

~Карл Ренц

(942)