Меню

Отивам на Земята. Кой ще ми помогне да…?

Отивам на Земята. Кой ще ми помогне да…?

 

Отивам на Земята. Кой ще ми помогне да...

 

 

 

 

Седейки зад кръглата маса, душите избирали своя следващ урок. Тук една смела и силна душа се изправила и казала:


— Този път отивам на Земята, за да се науча да прощавам. Кой ще ми помогне в това?

 

Душите със съчувствие и дори малко плахо започнали да говорят:
— Това е един от най-сложните уроци… Може и да не успееш да се справиш с него в рамките на един живот… Ти ще страдаш толкова много … На нас толкова ще ни е жал за теб…Но ти можеш да се справиш… Ние те обичаме и ще ти помагаме…

Едната душа казала: – Аз съм готова да бъда редом с теб на Земята и да ти помогна. Ще стана твой съпруг. В нашия семеен живот ще има много проблеми по моя вина, а ти ще се учиш да ми прощаваш.

Втората душа въздъхнала:

– А аз мога да стана един от твоите родители, ще ти подсигуря тежко детство, след това ще се меся в живота ти и ще ти създавам препятствия, а ти ще се учиш да ми прощаваш.

Третата душа произнесла:

А аз ще стана един от твоите началници и често ще се отнасям към теб несправедливо и високомерно, за да можеш да се учиш да изпитваш чувството на прошката…

Още няколко души се съгласили да се срещнат с нея в различно време от живота й за затвърдяване на урока

И така, всяка душа си избрала свой урок, те разпределили ролите, обмислили взаимно обвързания план на живота къде ще се обучават и наставляват един друг и се спуснали на Земята, за да се въплътят.

Но има една особеност в обучението на душите, че при раждането паметта им се изчиства.

 

И едва малцина се досещат, че много събития не са случайни, а всеки човек се появява в нашия живот именно тогава, когато ние, повече от всичко, се нуждаем да получим урока, който този човек носи със себе си.

(3935)

Сподели мнение