Мозъкът. Добре е да знаем това:

 

 

Открих този текст, като коментар към една статия от user „mozak“.
Стори ми се много интересен и Ви предлагам да го прочетете.

мозъкът какво не знаем

Мозъкът е една природна информационна система за сбор, обработка, разпределение на информацията и управление действията и състоянията на човешкия организъм.

Възможностите му са практически неограничени, защото притежава невъобразима степен на свобода в създаването на връзки между нервните клетки, а броят на тези връзки се описва с число с 800 нули.

За сравнение броят на атомите в познатата ни Вселена се описва с число със 100 нули!!

И в това отношение действително ‘всеки човек е една Вселена’.

Бързодействието на човешкия мозък надминава бързодействието и на най-съвременните компютри десетки милиони пъти, а способността му да записва информация се равнява на обема памет на 10 милиарда диска.

Човек едва ли използва една десетохилядна от възможностите на своя мозък. Работата на мозъка лежи в основата на телесната кондиция. А за неговото правилно функциониране са необходими няколко простички нещица, които всеки би следвало

да знае и да предава на своите деца и внуци, а тяхна е волята да ги следват.

На първо място, мозъкът има нужда от богата на кислород кръв, която да пренася необходимите му хранителни вещества: мозъкът съставлява 1/50 част от теглото на тялото, но потребява 1/5 от кислорода и хранителните вещества, получавани за целия организъм;

На второ място, мозъкът има нужда от 2, 5 – 3 литра вода дневно (36 гр. вода на кг. тегло), за да работят нормално ‘електронните’ му вериги – нервите.

ВОДА, а не кафе, чай, безалкохолно(!!);

На трето място, мозъкът има нужда от балансирана питателна храна, приемана разделно, съобразено с фазите на денонощния ритъм на метаболизма:
– 0400-1200 – фаза на отделянето,
– 1200-2000 – фаза на приемането на храната,
– 2000-0400 – фаза на асимилацията;

Мозъкът има нужда от 7 часа сън в денонощието, а най-подходящото време е това между 2100 и 0400 часа;

Музиката, звуците с честота между 5 000 и 8 000 херца, са своеобразна храна за мозъка.

Ухото играе ключова роля за захранването на мозъка с биоелектричество, чиито клетки, подобно акумулаторни батерийки, постоянно имат нужда от зареждане.

Д-р Георги Лозанов през 70-те години на XX-я век открива, че бароковата музика (Бах, Моцарт) с 66 такта в минута, като фон, е идеална при обучение и запаметяване.

Звуци с подобна честота издават българските народни инструменти кавал, гайда, гъдулка, кларнет, а ритъмът на българската народна музика се доближава до необходимите 66 такта.

Импулсите, предизвикани от движението на пръстите и китката на ръката, говорния и жестомимичния апарат, и излъчвани към кората на големите полукълба на мозъка при тяхното движение, също така я подхранват с биоелектричество.

Чрез такива целенасочени упражнения по-леко и лесно се постигат говорни умения, подобрява се способността да слушаме и възприемаме, както и да разсъждаваме самостоятелно и творчески.
Чувство за хумор, смехът, положителните емоции играят голяма роля в стимулиране на мозъчната дейност.

Свързването на възприятията със „смешното” и „странното” способства да бъдат запомнени по-леко, по-бързо и по-трайно, а смехът помага на мозъка да почива и да се възстановява.

Подобно на рекламата за „здрави зъби”, мозъкът, за да бъде „здрав”, постоянно трябва да „дъвче” нещо. Нещо интересно!

Мозъкът обича спокойствието. Поставен в условия на силен стрес мозъкът прекратява всякаква мисловна дейност и превключва цялата нервна енергия за задействане на базисните инстинкти – инстинкта за самосъхраняване.

Клетките от кората на големите полукълба, където е разположена ‘мисловната зона’ са свързани с подкоровите клетки, които имат своите окончания във всички вътрешни органи на тялото. При ‘блокиране на мисловния процес при силен стрес’ подкоровите клетки реагират ултрапарадоксално и прехвърлят възбудата към вътрешните органи, които засилват ненужно функционирането си.

Подобни рецидиви могат да доведат до болестни усложнения.

‘Всички болести са от НЕРВИ!’- е казал БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.

Затова ПЪРВА ГРИЖА на всеки БЪЛГАРИН следва да бъде изучаване на народностните традиции за постигане на хармония вътре в себе си, хармония в кръга около себе си, хармония в общността и хармония с природата; изучаване законите за функциониране на човешкия мозък и ‘признаците на нормалната му работа и необходимите за това условия.

Тези знания нека предаде на идващите след него, а те да преценят дали да ги следват или ‘порокът им е по мил, защото е по интересен’.

Но няма на този свят нещо по-интересно и занимателно от един развит по законите на своето развитие мозък, осигурен с всичко необходимо за неговото функциониране, достигнал граничните възможности запаметяването и вариативното, артистично и творческо възпроизвеждан.

 

 

Обогатете информацията си, харесайте, ако сте научили нещо ново

и споделете с тези, за чието здраве милеете. 

Ако желаете, моля, присъединете се към моята Група във Facebook, вижте защо тук.

 

Тук може да видите много интересно видео. Моля, натиснете върху снимката към видеото.

 

Мозък и компютърни игри mozak i igri na PC

 

 

 

 

Още от ЗДРАВЕВажна статия. Никога не спете с този …

 

с кого споделяте енергията си по време на интимна връзка аура

 

 

 

 

 

Посетете моя канал в
към моя канал в YouTube

 

 

(13729)