Меню

Много мъже се боят от…

Много мъже се боят

 

 

Много мъже се боят от жени, 
до които не са дорасли.

По-лесно им е да използват тези,
до които могат да слязат надолу.

(1662)