Младо момиче очакваше полета си в залата на голямо летище.

Младо момиче очакваше полета си в залата на голямо летище.

 

Младо момиче очакваше полета си залата на голямо летище.

Младо момиче очакваше полета си залата на голямо летище.
Полетът й бил отложен и се налагало да чака самолета в продължение на няколко часа.

Купила си книга, пакетче бисквити и седнала на един от фотьойлите, за да убие времето.

Мястото до нея било празно, там лежал пакетът с бисквити, а на съседното до това място седял мъж, който четял списание.

Тя си взела бисквитка, мъжът също си взел.

Това я вбесило, но тя не казала нищо и продължила да чете.

И всеки път, когато тя си взимала бисквита, мъжът също продължавал да си взима.

Тя направо се вбесила, но не искала да устройва сцени в препълненото летище.

Когато останала само една бисквита, тя си помислила: „Интересно ми е да видя, какво ще направи този неграмотник?“.
Като че прочел мислите й, мъжът взел бисквитата, счупил я наполовина и й я подал, без да вдига поглед.

Това минало всякакви граници. Тя станала, събрала си нещата и си тръгнала.

По-късно, когато седнала в самолета, бръкнала в чантата да си вземе очилата и … извадила пакет с бисквити…

Тя изведнъж си спомнила, че била сложила своя пакет с бисквити в чантата.

 

И човекът, когото била счела за неграмотник, разделил с нея своите бисквити, без да прояви и капчица гняв, просто от добро сърце.

Толкова я било срам и нямала възможност да изкупи вината си.

 

Преди да се ядосвате…, замислете се, може би този, който не е прав, сте ВИЕ!

 

~  Разказ и снимка – от руския Интернет
Превод Диана Делева

 

 

 

(30688)

Вашият коментар