Меню

Книгата на Йорданка. Съзнание и ПодСъзнание. Тема 1

Книгата на Йорданка. Съзнание и ПодСъзнание. Тема 1

 

„След като прочетох днес две публикации за Съзнанието,  в мен спонтанно се появи желание да споделя с вас съвсем накратко и моето скромно мнение,  базирано на познанията ми в Духовната област.

 

Това е моя концепция и не ангажирам никого да я приеме,  но ще се радвам, ако има и други,  които мислят като мен.  

 

съзнание и подсъзнание sm

 

Нашият живот протича в две реалности – вътрешна и външна.   А също и в два свята – вътрешен и външен.  

 

Всичко,  което е свързано с Духа е вътрешната ни реалност,  в която се генерират всички тънки енергии,  като интуиция,  интелект,  чувства,  мироглед,  възгледи,  мисли и т. н.  

 

Външната реалност е свързана с материалните неща – места,  хора,  събития,  вещи и др.  

 

Тези две реалности съществуват в пряка и неразривна връзка,  като именно те определят нашето Съзнание.

 

Темата за Съзнанието днес вълнува много хора,  много се говори за него,  но все още се знае малко.  

 

Какъв е този феномен? Какво представлява?

 

Преди всичко,  трябва да знаем,  че Съзнанието е Божествен продукт на развитието и се управлява от БОГ.

 

Това е тънка материя,  която може да съществува в различни енергийни състояния. Непрекъснато се развива и затова винаги е в динамична форма.

 

Всеки човек на тази Земя има свое индивидуално възприятие за света и, съответно, реагира по свой начин.  

 

И,  тъй като нашият живот също е динамичен, то и знанията ни се менят всеки ден,  всеки час,  дори всяка минута.  

 

Ако не можем да разберем нещо днес,  ще го разберем утре,  или вдругиден,  а може дори след година,  или две,  но колкото повече информация получаваме, толкова повече удовлетворяваме Душата си.  

 

Абсолютно всичко в нашия свят е плод на Съзнанието.

 

Именно то се явява основа на цялата истина и на всяка истинска Духовност.

 

Много хора грешат,  като си мислят,  че Съзнанието се намира в мозъка.

 

Не е така! То е разположено в цялото ни тяло и се намира във всяка наша клетка.

 

Съзнанието е енергия,  мисъл,  то не е обект,  а могъща Божествена енергия.  

 

Обект е нашият мозък. Той е онзи биохимичен механизъм,  чрез който тялото преработва във физически импулси енергията,  наречена “мисъл“.  

Човешкият мозък е малкия трансформатор на енергията на мислите,  а големият е човешкото тяло, в което всяка клетка и всеки атом са разумни и притежават Съзнание.  

 

Най-много клетки има съсредоточени в мозъка и затова голяма част от хората остават с впечатлението,  че Съзнанието е там.  Може да се каже,  че мозъкът е основния център,  но не е единствен.

 

Съзнание и мозък работят в тясна и взаимна връзка.  

 

Към нас непрекъснато постъпва информация от Космоса,  която е във вид на енергия,  а мозъкът е този, който я пресява.  

 

В Съзнанието отива и се натрупва само информацията, която ни е необходима за настоящия ни живот.  

 

Всичко останало се записва през целия ни живот и се натрупва в Подсъзнанието.  

 

Творецът е създал автоматична система за защита,  тъй като Съзнанието не винаги е готово да приеме всяка информация.  Или,  казано иначе,  за да оцелее Съзнанието ненужната за настоящия живот информация отива в Подсъзнанието.

 

В работа са впрегнати само 5-6 % от клетките на главния мозък,  това е доказано и научно.  Защо?

 

Отговорът е,  че на този етап от нашата еволюция,  останалите клетки са в резерв и изпълняват мълчаливо други функции,  докато чакат своя час.

 

БОГ е предвидил този потенциал за бъдещия многоизмерен човек, който ще има много по-големи способности и ще вижда зад пределите на сегашните ни възприятия.

 

Чак тогава,  ще бъдат включени и останалите мозъчни клетки. И когато мозъкът заработи със своя пълен капацитет,  тогава за хората ще бъде нещо обикновено всичко онова,  което днес наричаме чудеса,  или фантастика.

 

С усилия на собствената си воля и, разбира се, при добро желание,  всеки човек може да се избави от всички ненужни процеси,  които му пречат да живее добре и да се развива.

 

Чрез нашата мисъл,  чувство и воля,  можем да отсяваме нужното от ненужното и да избираме за себе си само онези неща,  които са полезни и безболезнени за нас.

 

Собственото ни Съзнание ни осигурява пълна защита и всичко останало.

 

Иска ми се,  всеки човек да проумее една проста истина, а именно, че, ако се страхуваме от нещо, го привличаме като магнит към себе си и онова, на което се съпротивляваме, ни преследва настоятелно.  

 

Нашето Съзнание е феномен,  който може да взема решения и да прави избори на ниво логика,  интуиция,  чувство,  но понякога и трите наведнъж,  като така създава и много и различни възможности.

Всеки човек мери нещата със своя собствена мярка и именно тя изразява степента му на умствено и Духовно развитие.

 

Завършвам с думите на Великият СЕН ЖЕРМЕН, който казва:

 

“Където са твоите мисли и ти самият си там,  защото ти си твоето собствено Съзнание и над каквото размишляваш,  това и ставаш. “

 

Аз съм напълно съгласна с Него,  а вие?“

 

Йорданка Атанасова

Очаквайте откъс от следващата тема скоро!

Книгата на Йорданка е първият проект, който ще бъде реализиран от нашата Асоциация „ОРЕНДА –  Nulla dies sine linea“

(5933)