Клипът!!! Какво ще се случи в Европа в близките 3-5 години.

Няма да мога да преведа и монтирам клипа в канала ми в YouTube до седмица, ако ми се доверите, мога да преразкажа, чутото от клипа.

Приемете го просто като информация, която препредавам. Не съм автор на този „сценарий.“

Клипът е правен през АВГУСТ 2014 и се говори за близките 3-5 години относно бъдещето на Европа.

ПРЕВОД по памет:

 

„Европа няма да я има във вида, в който я познаваме от векове.

Ще се спасят само тези, които действат поединично, не в групи….

От картата ще изчезнат Франция, Италия… Великобритания не виждам точно дали и тя…

Не говоря за катаклизми. Виждам градове пусти. Улици има, но хората ги няма….

Виждам много араби, прииждат на огромни мАси от хора, превземат територия, но не е чрез военни действия. Виждам бели дрехи, като чаршафи, малки деца, които пищят…“

Реших да пусна клипа за малкото време, с което разполагам в момента, и да направя 

ДОСЛОВЕН ПРЕВОД:

„Не преследвам никакви користни цели.

Използвам способностите си само за себе си лично и за своите близки. Мога да предсказвам бъдещето.

По-точно казано, аз го виждам и съм принуден под натиска на обстоятелствата, за които не бих искал да разказвам, СЪМ ПРИНУДЕН ДА ВИ СЪОБЩЯ какво ще се случи в Европа в близките 3-5 години.

ПЪРВА ЧАСТ

Това, което очаква Европа е, че Европа ще измре. Напълно. Абсолютно.

 

Виждам много ясно картини на пустеещите градове на Европа, улици, овехтели, полуразрушени европейски домове.

Имам ясно осъзнаване, че това е именно Западна Европа. Това са Франция, Германия, Полша, Италия, Испания. Не знам дали Англия е там или не, но за другите страни идва ясна информация, че тези страни просто няма да ги има в близките 3-5 години.,…

Те ще загинат не в резултат на някаква там ядрена война, удар или терористичен акт. Не, те просто ще измрат. Някаква болест. Мор.

Това ще се случи именно в близките 3-5 години. Аз все пак съм склонен, много трудно ми е да разшифровам информацията, която получавам, защото

не съм професионален екстрасенс, но картините на пустееща Европа, много смърт, чувствам просто Европейски ужас,….

ужас ще има при тях след 3-5 години. Това, което се случва сега, около нас, около вас, не е важно. Абсолютно не е важно, защото в скоро време всичко ще се промени, при това много кардинално и в най-лошата посока.

Всичко това ще започне през пролетта на 2015 година…

защото виждам птици, долетели от юг. Не знам, може би те ще донесат някаква болест от юг или просто това е показател, че е дошла пролетта и птиците са долетели, но всичко ще започне през пролетта на 2015 г….

Още около 1-2 години Европа няма да осъзнае, че тя стои на края на пропастта, т.е. хората ще продължават да живеят живота си както досега, ще се занимават със своите неща и грижи, след което всичко това ще започне кардинално да се променя…

ще има страшна паника, много големи потоци от бежанци. Виждам Русия, която щ7е се опита да спре този поток от бежанци, част, разбира се, които ще побягнат първи, те ще бъдат приети на територията на Русия и след това..

те ще стават все повече и повече. Това е някак си прилича на паническо… на мен точно в този момент ми разказват, обзема ме това чувство на Европейската паника… като някакво стадо, което бяга от огъня…

Те ще побягнат от Европа на Изток.

Русия няма да бъде готова за това, към такъв прилив от бежанци, но властите на места, предполагам, че това ще бъдат някакви местни регионални власти, може би на нивото на кмет или губернатор.

Те някак си ще успеят да изкопаят големи дълбоки ями (ровове)…“

Те някак си ще успеят да изкопаят големи дълбоки ями (ровове) по границите на Русия. На определени места виждам голяма ограда от железобетон, висока около 5-7 метра. Но не навсякъде е така. Основно върви някак си един ров, много дълбок ров с опъната бодлива тел, някакво преплитане се получава. Т.е. Русия ще се постарае да се обгради от този ужас, който ще обземе Европа и тя ще успее да направи това. Затова за Русия няма да говоря нищо.

Да, Русия ще я отмине, но Европа ще пострада.

При това, сигналът е много ясен и силен.

Ще се спасят тези, не които са заедно, а тези, които бъдат самостоятелни, по отделно.

Не знам как да обясня това, но идва ясна информация, че ако искаш да оцелееш, бъди САМ.

Ще измрат всички, ще останат само французите.

Затова ви моля да преведете на френски език клипа, защото аз знам, че французите се вслушват в думите ми и, поради това по някакъв начин, ще могат да се подготвят…“

 

отново спирам.

Добавено днес, 16 юли 2016, 04:04  БГ време. 

Ако желаете, проверете тук отново днес вечерта.
Ще преведа останалата част от клипа.

(8864)

Вашият коментар