Какво значи набожен, покаяние? Духовно и Божествено. Каква е разликата?

„КАКВО ЗНАЧИ НАБОЖЕН?

КАКВО ЗНАЧИ ПОКАЯНИЕ?

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДУХОВНО И БОЖЕСТВЕНО? 

Какво значи набожен. какво значи покаяние

 

Отговорите на тия неща сме ги чели десетки, стотици пъти през живота си, но кой приложи и една хилядна част от тях?“

БЕИНСА ДУНО:

 

НАБОЖЕН 1918.1202 изж ДАМ.С42:381 „Набоженъ е този, който има ЛЮБОВЬ въ себе си.“

ПОКАЯНИЕ 1918.1202 изж ДАМ.С42:381 „Да се покаешъ, това значи да тръгнешъ въ БОЖЕСТВЕНИЯ п?ть.“

БОЖЕСТВЕНОТО: „Вие гледате от ВАШЕТО гледище: всяко нещо да бъде полезно само на вас. Не считате, че благата в света трябва да бъдат ЕДНАКВО ПОЛЕЗНИ НА ВСИЧКИ. Вие казвате: „Трябва да се обичаме!“ – Но как ще обичаш някого? Ти най-първо трябва да храниш в ума си една светла мисъл, да му изпращаш светлина. При това, трябва да храниш едно благородно чувство – чрез чувството да му изпращаш божествената топлина; след туй, спрямо него трябва да постъпваш най-добре, за да можеш ДА МУ ДАДЕШ ОНОВА БЛАГО, КОЕТО БОГ ДАЛ НА ТЕБЕ. ТАКА ще те познае. Ако ти не мислиш добре за него, ако ти не чувстваш И АКО ТИ НЕ ДАВАШ ОТ БЛАГАТА, КОИТО БОГ ТИ ДАЛ НА ТЕБЕ, ти не можеш да бъдеш запознат с неговата душа.“ (1918.12.02 изж ДАМ.С42:381)

„Хората в света се изпитват със своята лакомия. Духовните хора се изпитват със своята лъжа. Светският човек, след като натрупа голямо лакомство, започва да страда. Питам: защо страда?- Защото е лаком! Духовният човек, след като излъже, пита: „Защо страдам?…“ Аз уподобявам хората от света – светските и духовни хора – на продавачи и купувачи. /…/ Те всички искат ТЯХНОТО да е. Във всяко общество ще намерите от тия, „учените“, които постоянно спорят. Спорят все за първенство. Спорят все за убеждение. Спорят все кой е прав. Спорят все кому Господ говорил повече. И може да се похвалят с това. /…/ Щом отслабнеш във вярата, ти си остарял. Щом отслабнеш в любовта, ти си остарял. /…/ Човек остарява по единствената причина, че се е пресилвал. От много грижи да си уредиш работите, ти си остарял. /А кво е истинската старост?/ – На старини ти ще намериш всички ония, които са твои Братя и Сестри. Старостта е ЗАПОЗНАНСТВО. /…/ Аз забелязвам: има хора, които са крайно невнимателни към другите, а към себе си са крайно внимателни. /…/ Има религиозни хора, които мязат на своенравни деца, които постоянно ходят да хленчат. Религиозно хленчене има – оплакване, че никой не ги обича, че никой не им обръща внимание. /…/ Има общества, които вътре воюват. Постоянна караница има там! /…/ Двама души не се разбират. Единият казва, че Господ живее в него; и другият казва, че Господ живее в него. – Тия хора са в заблуждение! Заблуждението е в единия или в другия, или и в двамата. Защото, как е възможно двама души, в които БОГ живее, да не могат да се споразумеят? /…/ Щом дойдем да живеем по Бога, а ти искаш да имаш /нещо/ само /за себе си/, ти си в пътя на греха. /…/ Вие искате да се уреждат ВАШИТЕ работи, а ПОСЛЕ да се уреждат работите на Господа. – Когато Господ създаде човека, за кого го създаде? Да се уреждат работите на ЧОВЕКА – или да се уреждат БОЖИИТЕ работи? /…/ За да бъде човек щастлив, той трябва да изпълни Волята Божия. /…/ Ако разбираш закона, вдъхновението веднага идва. /…/ ПоТОЗИ начин като мисли човек, ВСИЧКО може да постигне в света. Всички божествени блага са постижими само по този път. Хубавото наследство, благата, туй, което човек очаква, силата, зависи от Любовта. Само любовта може да даде това, което чакаш. Без любов, никакво щастие не можеш да добиеш, никакво знание, никаква сила човек не може да развие. /…/ Казвате: „Времето е сега такова, всеки човек трябва да живее за себе си, да уреди работите си…“ – Ти ще увърташ оттук- оттам, защото не ти изнася да бъде другояче. /…/ Всички ние страдаме от непослушание и от безлюбие. Аз го виждам ТАКА. Всички ние страдаме от безлюбие! ТАМ е истината. И затова първият закон е да възлюбиш Господа. ТО е бъдещето на човечеството. Само ПРОЯВЕНАТА Любов на Духа, само ПРОЯВЕНАТА Истина на Духа, само ПРОЯВЕНАТА Мъдрост на Духа носят ПЪЛНИЯ Живот на Бога – на Единния, Вечния Бог на Живота!“ (29.VII.1934 г. „Човешкото и Божественото“)

В БЕСЕДИТЕ УЧИТЕЛЯТ КАЗВА:

„ГОСПОД – ТОВА ЗНАЧИ ВСИЧКИ“.

 

Източник:

Интересно ли ви е?
Напишете коментар,
изпратете статията на близък човек,

нека има един щастлив блогер повече. 

Подкрепете ме.
Diana

 

(1056)

Вашият коментар