Имате въпроси?

Имате ли въпроси? 

заек история

Драконът заловил  вълка в гората и му казал:
— Гледай, записвам си: „Вълк, сив, 1 брой“. Днес ще дойдеш на обяд при мен. Ще те изям. Разбра ли?
— Разбрах. 
— Въпроси има ли?
— Hе.
Тръгнал си вълкът, целият в покруса.

 

 

Драконът продължил пътя си по-нататък. Хванал Лисана.
— Гледай, Рижата, записвам си: „Лисица, рижава, опашата, 1 брой“.  Днес ще дойдеш вечерта при мен. Ще те изям. Разбра ли?
— Разбрах. 
— Въпроси има ли?
— Hе.
Тръгнала си Лисицата, потънала в грижи.

А Драконът продължил напред. Заловил Заека и му казва:
— Гледай, Късоопашатко, записвам си: „Заек, сив, с дълги уши, един брой“. Утре ще дойдеш при мен за закуска. Ще те изям. Разбра ли?
— Разбрах. 
— Въпроси има ли?
ИМА.
— Питай!
— А може ли да не дойда?
— М-о-о-о-о-же. ЗАДРАСКВАМ.

 

Извод:

Ако имате въпроси, винаги питайте.
Животът Ви може да зависи от това! 

 

Източник:

(7641)

Вашият коментар