Защо не ни учат на това в училище?!

 

Защо не ни учат на това в училище?!

Защо не ни учат на това в училище. данъци и осигуровки sm

 

Видео 1

 

 

Американският икономист проф. Ричард Улф предлага просто обяснение за същността на различните видове данъци.

Необходимо е да направим две уточнения:

1. В България, за разлика от САЩ и всички развити западни държави, подоходният данък е ПЛОСЪК (еднакъв – 10 в момента), а не прогресивен. Това означава, че размерът му от 10%  е еднакъв за бедни и богати, подобно на данък ДДС.

2. В САЩ данъците се събират на 3 нива (държава, щат и община). В България се събират на 2 нива (държава и община).

Видео 2


 

 

Световният капитализъм

Проф. Ричард Улф обсъжда актуалните събития от икономическа гледна точка. 

В този епизод се разглеждат следните теми:

1. Нелсън Мандела и неговата икономическа политика.

2. Наистина ли богатството на американските домакинства е нараснало?

3. Държавни средства, наливани в частните корпорации, и резултатите от това.

4. Какво става в Детройт? Защо и как фалира най-индустриалният американски град?

5. Протестите в света.

6. Работодатели и работници в условията на икономическа криза.

 

 

~ чрез Sucre 

occupyikonomika

 

(4552)