Защо вече не съм светлинен работник.

работници на светлината

 

Камерън Дей
23.08.2013

Не, не съм преминал към тъмната страна, а по-скоро трансцендирам вземането на страна.

Тази статия е вероятно най-важният материал, който съм написал досега, и, за да предам цялото послание, е нужно малко да се върна назад. Останете с мен и докато стигнете до края ще разберете защо никога повече няма да се нарека „светлинен работник“.

Планетата Земя и голяма част от нашето кътче на вселената от дълго време са жертва на магия – магия, която изпълва умовете ни със съмнение относно това дали сме или не сме свързани с Безкрайния Източник на цялото творение. Магията ни кара да се чувстваме самотни, уязвими и изолирани – прокудени от Небесните Царства и захвърлени в един жесток, безскрупулен свят. Тази магия е чиста измислица, измама от най-висш порядък, но е обхванала дълбоко този и други светове.

На тази холографска магия е вътрешно присъща идеята, че дуалността и полярността са естествени аспекти на живота и че ние трябва да служим на едната или на другата страна на дуалността. Това елегантно просто внушение за двойственост е станало толкова общоприето, че сме изгубили от поглед по-голямата холографска магия, от която то произтича. В действителност, ние напълно сме изгубили от поглед холограмата и сме започнали да вярваме, че тя представлява съвкупната реалност.

Хората са били обусловени да боготворят холографската измама и агентите, които я увековечават. Индусите са наричали тази холограма Мая, а гностиците са я наричали Покварения Демиург. Според мен този термин представлява едно доста точно описание и оттук нататък аз ще я наричам покварения демиург.

Мрак в противовес на (фалшива) Светлина – дуалността на демиурга

За да може да улови и контролира възможно най-широкия спектър от души, поквареният демиург разделил агентите си на два привидно противоположни отбора: Мрак в противовес на (фалшива) Светлина.

Не всеки може да бъде светец, така че в рамките на демиурга трябва да има място и за грешници, стига всички участници да са под неговата магия. Онова, което е от най-голямо значение за демиурга, е ние да боготворим самия него или един от агентите му, без значение дали този агент е от светлия или от тъмния отбор.

Играчите в тази космическа, многоизмерна драма имат много имена и вие несъмнено сте чували някои от тях като: Луцифер, Йехова, Велзевул, Архангел Михаил, Сатана (който е различен от Луцифер), Аштар, дузини Арх(онт) ангели, предполагаеми възнесени „учители“ и различни други канализирани същности.

Макар че някои от тези същества играят за отбора на мрака, а някои – за отбора на (фалшивата) светлина, те ВСИЧКИ в крайна сметка играят за покварения демиург, който ги контролира. Тази, накратко, е най-голямата тайна на архонтите: Те са не само „злите, демонични същества“, но и онези, които претендират, че са ангели и възнесени учители.

Каква е целта на целия този контрол?

Поквареният демиург представлява ентропна система на изкуствено предизвикано отделено съзнание, която бавно умира и която разчита на жъненето на енергията на въплътените в тази система души за поддържане на своето съществуване. За да жъне възможно най-голямото количество душевна енергия, той е създал парадигмата за дуалността мрак-светлина, правейки по този начин така, че всяко същество, въплътено в свят, който е под неговата магия, да служи като „душевна батерия“, която да поддържа демиурга енергетизиран. „Добрите“ души се ориентират към отбора на (фалшивата) светлина, а „лошите“ души се ориентират към отбора на мрака, но онова, което повечето от тези души не знаят, е, че всички те служат на една и съща система.

За да поддържа играта на дуалност интересна за участниците в нея, демиургът създал плътности на съществуване, през които „посветените“ от пътищата на мрака и на светлината да могат да се възнасят. Това осигурява на съществата, придвижващи се през тези плътности, усещане за реализираност, докато те в действителност навигират през един лабиринт от демиургична илюзия. Играчите от по-високите нива на йерархиите знаят, че се намират в една самообслужваща се система, но сделката ги устройва, тъй като се сдобиват с власт и получават енергията на боготворенето от съществата, които са по-надолу по стълбицата.

Как стоят нещата с „духовната йерархия“?

Повечето от канализираните същества твърдят, че принадлежат на основаващата се на (фалшивата) светлина „духовна йерархия“, която включва „архангели“, „възнесени учители“ и „добронамерени извънземни“. От тези канализирани послания има колкото иска човек и ежедневно се изливат нови. Малката мръсна тайна е, че тези същества са верни на покварения демиург и водят психологическа война срещу хората, които не желаят да се асоциират с която и да е формална религиозна структура.

С други думи, „ню ейдж“ представлява многоизмерна психологическа операция, предназначена да канализира душевната енергия на „вярващите“ в тези учения към „възнесените“ учители.

Друга тяхна тайна е това, че повечето от така наречените „възнесени учители“ от тяхната „йерархия“ никога не са имали човешко въплъщение. Това са едни изключително измамни същества, които играят игра, за да обират енергията на боготворенето. В истинската вселена на не-измама никой не би ги боготворил, но в илюзорната „под-вселена“ на покварения демиург те са способни да прилъжат добросърдечните хора да изливат към тях енергии на любов, отдаденост и възхвала.

Що се касае до „арх(онт) ангелите“ – те спадат в по-голяма или в по-малка степен към същата категория. Те не са на страната на Безкрайния Източник на цялото творение, а по-скоро служат на едно по-низше същество, представящо се за създателя: покварения демиург. Така че изобщо не бих ги нарекъл ангели.

В чест на наистина измамната природа на тези същества, аз съм им измислил едно ново, по-точно название: духовната лъже-архия.

Тъмната страна прави така, че фалшивата светлина да изглежда добра

Двата отбора трябва да играят ролите си убедително и тъмният отбор наистина са се вживели в ролята си на злонамерени отрепки, готови да убиват, изнасилват, измъчват и вършат всякакви долни неща, които могат да им се разминат.

Предназначението на тъмната страна е да бъде невероятно противна, така че повечето от „добрите души“ да побягнат към другия край на полярността – право в „любящата“ прегръдка на една от патриархалните религии на фалшивата светлина, или на ню ейдж религията с нейния легион от канализатори и „учители“.

Поквареният демиург винаги е имал трудности с установяването на пълен контрол над планетата Земя. Имало е време, когато човешките същества доста силно са осъзнавали връзката си с Безкрайния Източник на целия живот и тази осъзнатост е била поддържана от духовни индивиди по време на цялото господство на мрака над тази планета. Тъй като тъмните сили не успели да „избият от нас“ тази осъзнатост, бил създаден план за асимилирането на духовната природа на човешките същества.

На първо място, били създадени патриархални религии, които били наложени на възможно най-много хора в света. През по-голямата част от историята, всеки, който не се е придържал към някоя от основните религии, е бил изгнаник, и така – до миналия век, когато се ражда „Теософското движение“, което полага основите за възникването на „движението ню ейдж“ през 50-те, 60-те и 70-те години. Оттогава движението ню ейдж продължава да набира сили, тъй като привлича много от хората, които са се отвърнали от двуличието на патриархалната религия.

Поквареният демиург изглежда има „лесен отговор“ за всеки вътрешен смут, който хората изживяват. Ако религията не успее да утеши индивида, тогава това чудесно ще свърши ню ейдж. На демиурга му е все едно, стига да „изберем страна“, която той контролира. Ето защо е необходимо напълно да се издигнем над вземането на страна.

Канализаторите биват мамени

През 2011 г. написах една статия относно някои от проблемите при канализираните съобщения. В нея изложих становището, че ако религията може да бъде наречена „опиум за масите“, то канализираните съобщения се явяват „надеждата-опиум за недоволното малцинство“. Всяко канализирано съобщение, което идва от духовната лъже-архия, е по същество едно и също, ако премахнем от него празните приказки и използваната за поднасяне на съобщението сюжетна линия.

Ето какво гласи съвременното канализирано съобщение, сбито в няколко реда:

„Скъпи наши, вие сте силно обичани от всички нас от духовната (лъже)архия. Копнеем отново да се съединим с вас, тъй като ние сме вашето отдавна изгубено семейство. Останете силни и се дръжте за своята светлина, тъй като скоро ще ви известим своето присъствие. Продължавайте да чакате (и да страдате) и да се надявате да дойдем и да ви избавим от вашата ситуация. Когато пристигнем, ние ще съградим златна (к)ейдж (игра на думи: ейдж означава ера, а кейдж означава клетка) за вас на земята.“

Някога мислех, че тази отвратителна дезинформация, идваща от „Архонт ангел Михаил“, „Сен Жермен“ и така нататък, е резултат от вмешателството и поемането на контрол над канализаторите от страна на тъмните, без самите канализатори да осъзнават това. Онова, което не разбирах тогава, когато написах статията „Кой наистина е на този канал“, е, че трансмисиите от „действително позитивни същества“ не са обект на вмешателство и изопачаване от страна на тъмните, а са по-скоро съобщения, идващи от същества на фалшивата светлина, принадлежащи на духовната лъже-архия.

„Светлинните работници“ биват напълно използвани

Тогава, през 1998 г., когато за първи път навлязох в сферата на енергийното пречистване, изобщо не бях чувал термина „светлинен работник“, въпреки че той вече съществуваше. Чух го за първи път някъде в началото на този век и тогава ми прозвуча доста странно. Сега разбирам защо: защото „светлината“, за която духовната лъже-архия се опитва да ни накара да работим, е ФАЛШИВАТА светлина на демиургичната дуалност!

Разбирате ли, в ход е едно огромно усилие от страна на същества, които сега наричам „Божествени Агенти“, за пълното унищожение на покварения демиург. Когато това се случи, всички същества, които са натрупали власт и сила чрез демиурга, ще изгубят тази открадната власт и сила и ще трябва да си признаят за измамите, които са разпространявали. Никой от тях не иска това да се случи, така че в своята изобретателност те са създали страхотен план за подкопаване на цялото това усилие.

Планът бил прост: Да се осъществи връзка с всички въплътени Божествени Агенти – обикновено по време на сън, но понякога и по време на сценарий на „отвличане от извънземни“ – и да им се каже, че, за да осъществят мисията си, те трябва да „работят за (фалшивата) светлина“ и да приемат заповеди от духовната лъже-архия.

Този план проработва УДИВИТЕЛНО добре, до голяма степен поради това, че Божествените Агенти изпитват трудност да живеят на Земята. Обществата тук са силно деформирани, духовността е изопачена и обругана, вибрационната плътност е тежка, по-голямата част от спомените ни са изтрити и ние бихме предпочели по-скоро да НЕ сме тук. Така че всяко същество, което е излъчвало светлина (била тя и фалшива светлина) и любов, е можело да накара Божествените Агенти да си мислят, че установяват автентичен контакт с наистина божествени същества.

Все още помня собственото си вербуване от фалшивата светлина, което се случи когато бях на 6 години, по време на един изключително жив сън. Те успяха да ме убедят, че като работя за тях аз осъществявам своята мисия на Божествен Агент. Мисля си, че те винаги са знаели, че ще ги разконспирирам, макар че това ми отне много, много дълго време.

Някога да сте се събуждали по-уморени отколкото когато сте си легнали да спите?

Много Божествени Агенти, които са били вербувани като светлинни работници, споделят, че се събуждат по-уморени отколкото когато са си легнали да спят, и че „сънищата“ им са пълни с битки. По време на тези „мисии по време на сън“ духовната лъже-архия изстисква от онези, които тя контролира, толкова енергия, колкото й е възможно. Може да се будите със спомени, че сте ходили на мисии, в които сте се сражавали срещу тъмните, но крайният резултат е, че вашето тяло, ум и душа са били изчерпани откъм енергия, която е била пожъната от съществата на (фалшивата) светлина.

Преди няколко месеца аз анулирах ВСИЧКИ споразумения, които съм сключил с кои да е и с всички същества, които не ми мислят най-доброто, без значение КОИ са били или са твърдели, че са, тези същества. Звучи като нещо много просто, но по някаква причина бях пропуснал да го направя. По време на процеса изпитах съпротива от страна на същества, които претендираха, че са позитивно настроени, но аз останах непреклонен и им казах, че отказвам да бъда манипулиран да отдавам енергията си на демиурга.

Това ми осигури забележителната привилегия да се превърна в мишена както на отбора на мрака (хапещите глезените), така и на отбора на (фалшивата) светлина (духовната лъже-архия). Отборът на (фалшивата) светлина действително води психични войни, само че по по-различни, по-фини начини от тези на техните „тъмни“ братя. Отблъскването на тези атаки си струваше, тъй като сега зная, че изпълнявам по-добре своята истинска мисия по унищожаването на демиурга, без да се отклонявам от нея като участвам в битки на дуалности.

Много е хубаво също така да зная, че, когато си легна, ще се наспя добре, тъй като няма да бъда въвлечен в никакви смехотворни „мисии за борба с мрака“, които съществата на (фалшивата) светлина така обичат да спрятат на своите „светлинни работници“. (Честно казано, от тази фраза вече ме побиват тръпки – сега, когато вече зная истинския й произход…)

За каква златна (к)ейдж (отново игра на думи: ейдж означава епоха, а кейдж означава клетка) става въпрос тук?

Съществата на фалшивата светлина, работещи за покварения демиург, искат да запазят контрола си над човешката раса. Нашата душевна енергия и споразуменията да живеем в настоящата си клетка дават сила на демиурга и на съществата, които му служат, и те няма лесно да се откажат от тази енергия.

Ние водим, точно в този момент, битка за своята свобода. Духовната лъже-архия иска да ни премести от нашата настояща, изключително неудобна клетка в едно малко по-просторно състояние на съществуване, но такова, което тя напълно ще контролира.

Можем да опишем настоящото ни положение чрез метафората, че сме като ято пилета, затворени в малка, тъмна, миризлива птича клетка. Онези, които ни отглеждат, се готвят да ни изкарат от клетката и да ни пуснат в една по-обширна, заградена територия, където ще можем да се почувстваме малко по-свободни, но все така под техен контрол. Това е начинът, по който тези „фермери“ искат да направят така, че да продължат да се хранят с нашата енергия, карайки ни същевременно да се почувстваме свободни, благодарение на добрината на своите поробители.

„Духовната“ лъже-архия не иска ние да израснем самостоятелно до състояние на изпълненост със сила, което ще ни позволи просто да се махнем от цялата им система на контрол. Това е причината, поради която канализираните съобщения по незабележим начин обезсилват хората, докато същевременно претендират, че им предоставят решения, които ще им дадат сила. Дотогава, докато си седим и чакаме „добрите момчета“ да дойдат и да ни спасят, няма да сме в състояние да различим кой наистина ни мисли най-доброто, нито ще сме способни сами да решим собствените си проблеми.

Начини за справяне със засегналата ни дуалност

Как, тогава, човек може да излезе от тази дуалистична парадигма? Първата стъпка е да приложите протоколите на Системата за самоизчистване и да анулирате всички споразумения, които сте сключили с които и да е същества, които не ви мислят най-доброто. След това анулирайте всички споразумения да възприемате реалността в полярности. Не забравяйте всеки път, когато анулирате някакви споразумения, да си поискате обратно енергията, която сте вложили в тях. След това потвърдете намерението си да трансцендирате парадигмите на контрол на покварения демиург, без да се отклонявате като участвате в безсмислени битки на полярности.

Препоръчвам също така кратка ежедневна практика по анулиране на всички споразумения за изживяването на трудности, ограничения, лоши взаимоотношения, здравословни проблеми, финансови проблеми, семейни неразбирателства и всичко друго в живота ви, което изчерпва енергията ви. Броят и количеството на споразуменията, които несъзнателно сме сключили в тази матрица на фалшива реалност, е смайващо голям. Ако обръщате внимание на незабележимите и на очевидните споразумения, разкриващи ви невидимите решетки на вашия затвор, ще откриете, че в действителност няма недостиг на споразумения за анулиране.

След като се заемете с този процес, ще забележите оредяване на „контактите“ от страна на същества на фалшивата светлина и е възможно да се почувствате малко самотни, докато не привикнете към промените. Това е много добро време да усилите връзката си със своя Висш Аз, с ядрото на Земята и с Галактическото ядро. Когато се адаптирате, може да забележите, че спите по-добре и че прозирате с по-голяма лекота през предрешените като позитивност измами.

Ако все пак някакво същество се свърже с вас, можете да му кажете, че желаете да комуникирате единствено със същества, които са трансцендирали дуалността и са извън покварения демиург. Подлагайте на този тест всяко същество, което се опитва да установи контакт с вас. Директно им задавайте въпроса: „Ти част ли си от демиурга?“ Съществата на Истинната Божествена Светлина, които съществуват извън демиурга, в Реалната Вселена, с радост ще отговорят на вашите въпроси. Само имайте предвид, че те не използват език по същия начин като нас, тъй като комуникират посредством така наречената от мен „душевна телепатия“.

Типът комуникация е основен индикатор

Силите на Истинната Божествена Светлина, които съществуват извън покварения демиург, не са обвързани с ляво-мозъчните дясно-мозъчните динамики и с полярностите мрак-светлина, които характеризират демиургичната под-вселена. Това означава, че те НЕ звучат като гласове в главата ви! Вместо това, те използват „душевна телепатия“, за да излъчват чувства, архетипни проявления и светлина с изключително чисто качество, която говори директно на душата ви.

Разликата между едно същество на Истинната Божествена Светлина и едно същество на фалшивата светлина от духовната лъже-архия е, че светлината на първото е топла, обгръщаща, чиста и безусловно любяща, докато светлината на второто е студена, пронизваща по един неприятен начин, доминираща и често пъти прекомерно мъжествена. Духовната лъже-архия е една доминирана от мъже група и дори жените от тяхната силова структура имат доста мъжествена енергия. Тази мъжка доминация е, разбира се, причината, поради която всички въведени от лъже-архията религиозни структури имат доминиращ мъжки бог и не споменават за никакъв всеобхватен, женски създател.

Друга основна разлика между съществата на фалшивата светлина в рамките на демиурга и съществата на Истинната Божествена Светлина, които служат на Безкрайния Източник, е че Божествената Светлина по никакъв начин не е контролираща, манипулираща, заповядваща или осъждаща. Безкрайният Източник НЯМА да ви наложи някаква програма, въпреки че ще ви подкрепя в избраната от вас мисия да спомогнете за разрушаването на покварения демиург. Безкрайният Източник или съществата на Истинната Божествена Светлина, които действат извън демиурга, няма да ви дадат „заповеди за действие“. Те няма да ви пратят на безкрайни, изчерпващи енергията ви мисии по време на сън и няма да ви помолят да направите нещо, което ще доведе до загубата на вашата душевна енергия, за разлика от самозванците от духовната лъже-архия на фалшивата светлина.

Съществата на Истинната Божествена Светлина са подкрепящи, любящи, подхранващи и ги е грижа за вас като индивиди. За тях вие не сте просто зъбче в машината, тъй като те разбират, че сте жизнено важен аспект от едно взаимосвързано по сложен начин творение. Те хранят върховно уважение към онези от нас, които доброволно сме се въплътили в тази „зверска система“ на покварения демиург, за да спомогнем за разрушаването й отвътре. И наистина, нужно е да има Божествени Агенти, които да работят както вътре, така и извън покварения демиург, за да може той да бъде разрушен.

Проницателността е от жизнено важно значение

Предстои да напиша повече по тази тема и многобройните й следствия. Междувременно ви съветвам драстично да завишите скептицизма си и да усилите проницателността си. Прилагайте своята интуиция и логика по отношение на информацията, която получавате, и си задавайте въпроса „какво се цели с това?“ В действителност, на тази планета е в ход е една доста обхватна, многоизмерна „конспирация“ и тя черпи сила от нас, тласкайки ни към един или друг спектър на полярност. Всеки, който настоява да „изберете страна“, просто не се е пробудил за факта, че двете страни са двете половини на една и съща монета, която се контролира от покварения демиург.

Призовавам ви да обсъждате тези идеи с хората, които са ви близки, и да откривате начините, по които в миналото може да сте били манипулирани от фалшивата светлина. Това не е нещо, от което човек трябва да се срамува – съществата на фалшивата светлина са удивително умели лъжци и манипулатори.

Повечето от вас, които четете това, вече сте избрали да бъдете Божествени Агенти и да се инкарнирате с цел да разрушите демиургичната система на контрол. Вие вече сте направили своя избор и сега трябва да изпълните своите индивидуални мисии. За да осъществите това, от изключително важно значение е да прекъснете връзките с „духовната“ лъже-архия на фалшивата светлина, да си дадете време да възстановите енергията и силата си, ако е нужно, и да помолите своя Божествен Вътрешен Аз да ви разкрие кое е онова, което конкретно вие трябва да направите.

Останете силни в истинната светлина на своя Божествен Вътрешен Аз и на Безкрайния Източник.

С много любов,
Камерън Дей

(следва продължение)

превод: Мария Казакова
Източник 

~ Чрез Една Мисъл Виртуална обител за лечение и трансформация

(4202)