Енергийните центрове на планетата Земя и България.

Енергийните центрове на планетата Земя и България. 

 

Ако се интересувате от езотерика (тайните знания)
и не сте прочели статията по-долу, днес е щастливият Ви ден.  🙂

 

Ако не знаете какво е езотерика и сега четете тези редове,
моля запознайте се, може би ще Ви допадне.

„България е един от трите основни енергийни центъра на планетата Земя.

 

енергийните центрове на планетата Земя и България

Варненската ясновидка Гергана Герасимова нашумя с поредицата от Книги „Тайните подземия на България“ на писателя Милан А. Миланов. Поредицата поднася неочаквани разкрития за вековни тайни, които пази земята ни. Духовният учител – игуменът на манастира „Св. Троица“, притежаващ екстрасензорни способности и в тази пета част на книгата разкрива на своя ученик лабиринт от тайни. За разкриването на тези тайни помага ясновидката, получаваща послания от Информационната Космична Банка /АКАША/.

 

Гергана Герасимова  екстрасенс Милан миланов

 

Единият е Тибет, където в продължение на хилядолетия пребиваваше Земната кундалини.

Вторият е в района на Чили и Перу, където тази земна кундалини се премести и който ще бъде неин дом през следващите хилядолетия.

Третият – България, е все още неоповестен и „неоткрит” за широката общественост на планетата.

Много хора от различните краища на земята, дори не са чували за България, други – не знаят къде точно се намира, но времето за реализация на тази малка територия от планетата, върху която е разположена държавата България, настъпва. Потенциалите, заложени тук са необятни и неизчерпаеми.

Тук е директната връзка със земното ядро, което е от изключително значение не само за Галактиката, но и за тази Вселена. Защо ядрото е толкова важно?

Земното ядро е концентрирана енергийно-плазмена структура, съдържаща в себе си всички валидни за Вселената енергийни стойности. Поради тази причина то е от особено важно значение, както за галактиката, така и за цялата Вселена, като източник на информационни и балансиращи енергийни потенциали.

Съществата от Плеадите, Фаетон, Сириус и др. създават под земята своите центрове, лаборатории и градове заради изключителните стойности, които има земното ядро. С помощта на различни технологии тези стойности се смесват с други енергийни потенциали и се използват за различните нужди на планетите от Галактиката. Освен това Земята се намира на специално място в Галактиката и има директна връзка с Висшата информационна банка. Пребивавайки тук се спестява време за изграждането и поддръжката на космически информационни центрове, които да служат за връзка с банката. Често в такива центрове се получават енергийни трусове и се налагат пренастройки, което отнема време.

Земята е създадена в следствие еволюцията на Вселената. Тя е един от трите центъра, които я обслужват и има директна връзка с Акаша. Не ползва ретранслатори и междинни центрове. От Земята се приемат, предават, пренасочват и контролират всички информационни, енергийни и симптоматични потоци, стойности, параметри, полета на излъчване и т.н.

В ядрото на Земята са концентрирани стойностите и характеристиките на всички енергии, валидни за цялата Вселена. Именно затова планетата е от изключително важно значение за всички общества и цивилизации, обитаващи Вселената. Това е причината за изградените подземни лаборатории, в които се извършват непрекъснати измервания, изчисления, корекции и проучвания на земното ядро.

Град Варна е разположен на брега на Черно море. Дълбоко под него има изградени градове на седем нива от различни цивилизации и през различни етапи от развитието на планетата.

Първият от тях, който е най-дълбоко под земята е изграден още преди заселването на Земята с цивилизации от земен тип. В този град са разположени лаборатории на цивилизации, представителки на всички галактики във Веселената. В тези лаборатории се правят проучвания и измервания на земното ядро, както и различни манипулации с характеристиките, стойностите и производните на вълните, полетата и честотите на земното ядро.

Има център, в който е изграден мощен реактор, свързан директно с ядрото. В този реактор чрез пречупване, издължаване и сгъстяване на стойностите се получават нови излъчвани вълни от междинен тип, съдържащи високо честотен потенциал и двойно модулирани фта двойки на микроедричните стойности. Реакторът е свързан чрез втулоедрични канали с центровете на всички лаборатории, където след преработка със специфичните за съответната галактика енергийно-полеви стойности се ретранслират в зонален квазер и от там чрез концентрирани полета от горен квант се доставят в галактиките и прилежащите им планети за нуждите на обитаващите ги цивилизации.

Вторият извънземен град е създаден от цивилизациите на Плеадите – създатели на лемурийците., като към тях по-късно се присъединяват представители от Сириус, Голямо Куче, Кентавър и др. В този град са изградени изключително много на брой пирамиди, различни по размер, форма, строеж на кристалите, функционалност, енергийни и вълнови параметри, както и по положение – правилни, обърнати, двойни. От този пирамиден град се координират енергийните полета и канали на всички излъчвани в Космоса стойности на висшите Алфа и Сигма спектрални зони. Балансират се също така и нововъзникналите енергийни стойности във Вселенската общност. В голяма правилна пирамида е съсредоточен центърът за директна връзка с Акаша.

И двата града продължават да функционират и сега, а пространството, на което са разположени продължава и под дъното на Черно море.

Преди около 14 000 години в България идва Първият или Космическият Христос.

Христос

Той не е представител на земната цивилизация. Идва от друг свят с мисията да положи началото на нов морал, нови убеждения, нови критерии за оценяване на събитията, поведението и отношенията между хората. Той, както и други Учители, появили се в други времена и по други места на земята са носители на по-висша идея за живот и жизнен път и са имали задачата да предадат тази идея чрез посланията, съдържащи се в техните учения.

Появата на Христос по тези земи не е случайна. Тук, в България се преплитат каналите за достъп до Висшата информационна банка, тук земите са свещени и какво по-подходящо място за “раждането” на нещо ново и много по-възвишено. Учението му е било насочена в тази насока и е било изградено на базата на Вселенската философия, приспособено към еволюционното ниво на развитие на Земята и нейната нова цивилизация. По време на престоя му на земята той е обикалял единствено по земите, обитавани от първите траки, общувал е с тях и е оставил следи от своето присъствие в техните древни, тайни писмени документи.

При приключването на мисията Учителят е трябвало да отпътува, но е оставил част от енергийната си мощ под формата на така нареченото светлинно тяло.

Светлинното тяло на Христос, което е затворено в голяма кристална сфера и се намира в музея под Витоша представлява отделени енергийни клетки от енергийното му тяло.

Енергийните клетки, които представляват светлинното му тяло, съдържат потенциалите, информационните данни и параметри на всички Алфа вълни, канали, полета и полеви структури, които Христос е владеел и използвал. Затворени в кристалната сфера те концентрират тези мощности и данни и не им позволяват да се „разлеят”, разпръснат, примесят с други честоти или замърсят. Излъчването е силно, потенциалът е от свръх нивото на Алфа лъченията и полевите вълни. Целта на съхранението на светлинното тяло е, след време, когато настъпи момента за отварянето му да облъчи новите посветени от петата и шестата раса и да им влее потенциалите на енергийните стойности, които е владеел учителя Христос преди 14 000 години.

 

кристална сфера

На малката територия, на която е разположена България, има много изключително силни енергийни центрове, като например Перперек, Татул, Белинташ, Бегликташ, Рилските езера, Рупите и много други.

Перперек представлява каменен град, изграден от първите траки още преди 12750 години. Бил е населяван от потомците им и е просъществувал до 2-3 век от н.е. Бил е средище на висшата аристокрация и в него са се провеждали всички висши съвети, контакти с инопланетяни и връзка с Акаша. Под града има четири подземия. В едно от тях има залата и малко езерце, с постоянно течаща и изтичаща от него вода. Тази вода извира от голяма дълбочина и е със специфични свойства.

При досега й с кристалите, служещи за комуникация и връзка с Акаша, те са започвали да излъчват мека светлина и искри, след което са „оживявали” и са предавали двустранната информация. Четвъртото подземие е с най-голямо значение от енергийна гледна точка, тъй като в него се намира много мощна четириъгълна пирамида, чието излъчване се усеща и сега не само в района на Перперек, но и на по-голямо разстояние. Направена е от многопластов кристал с втъкани фини златни нишки, които имат ролята на кръвоносна система за пирамидата.

По тях циркулират в строго определен ред, посока и интензитет енергийните потенциали, произвеждани и излъчвани от пирамидата. От четвъртото подземие през добре прикрит вход се навлиза в широк тунел, отвеждащ до подземен град на атлантите, който от своя страна има връзка с подземен град още от времето на цивилизацията на лему.

И двата са били изградени на базата на високите и чисти Алфа вибрации и са имали директна връзка с лабораториите около земното ядро и със самото ядро. В едно от подземията под Перперек има зала със златни стени. На едната са нарисувани две слънца – едното е нашето сегашно слънце, другото е второто слънце, което Земята ще има един ден. Има нещо като улей, който влиза под земята и няма край, бездънен тунел, отиващ в друго измерение, където е другото слънце. Под Перперек се намира тунелът за бъдещето.

 

Какво е Второто слънце? Второто слънце е в друго измерение и с преминаването на земята в нейното по-високо вибрационно ниво ще се отворят пространства, които сега са непознати за нея. Тогава ще настъпи и пренареждане на звездната карта и Второто слънце ще стане видимо за земните жители. Постепенно то ще регулира позицията си и ще заеме отреденото му място в новото звездно нареждане като по този начин ще започне да изпълнява функциите си на Второ слънце на Земята. То притежава потенциалите на сегашното Слънце плюс нови спектрални функции, лъчи и потенциали на параметрите си, което е необходимо за новите условия на живот във Вселената след пренареждането на звездната карта и повишаването на чистотата на вибрациите и енергийните потенциали на Земята и звездните обекти. След появата на Второто слънце, сегашното ще продължи да бъде Слънце на Земята, но с променени функции, адекватни на извършените промени.

Това обяснява значението на Перперек за Земята не само като мощен енергиен център.

Светилището, създадено в Татул е било изградено на базата на Свещената геометрия, която траките или араните са владеели.

Всеки елемент в него е в строги взаимоотношения с останалите, като за целта са използвани основните принципи на Свещената геометрия. Под Татул, дълбоко в недрата на земята има една пирамида, която е свързана с енергийната пирамида под Перперек.

Светилището на Белинташ е най-древното открито на континента.

Белинташ

 

 

Има и по-древни, но те са скрити все още от човешките очи. Истина е, че Александър Македонски е идвал тук да се съветва и за благодарност е оставил голяма част от съкровищата, с които е пътувал. Те и сега се намират в местността, поставени в специална каменна стая, изградена за целта. Намира се на 7-8 метра под земята. Звездната карта, направена на Белинташ е пресъздавала планетите от времето преди повече от 10 000 години. Тогава небето е било различно, траекторията и подредбата на планетите – също. По цялото плато е имало символи, характеризиращи определени елементи от Слънчевата система. Сега, тази карта е почти разрушена от времето, климата, природата. Улеите са били едновременно ритуални улеи и звездни линии, свързващи по определен начин различните звена от звездната карта. Светилището Бегликташ е съградено от траките в началото на второто хилядолетие пр.н.е. За изграждането му са използвали карта, наследена от техните прародители – първите траки. Посветено е на Орион и там са се извършвали различни ритуали, свързани с Космоса и посвещаването на новите жреци в тайнствата на Висшата мъдрост.

На Рупите в Петрич, дълбоко под земята има все още действаща кристална енергийна сфера, която излъчва високо честотни вълни от Алфа спектъра на пи нивата.

Рупи

Това е причина и за лековитостта на минералните извори, намиращи се там. Мястото, като цяло, е заредено с „лековита” енергия и затова хората се чувстват добре там. След време, когато цивилизацията израсне достатъчно, ще й се позволи достъп до тази кристална сфера и ще може да използва пълния й капацитет за благото на хората и земята. Това е причина, преди години, пророчицата Ванга да избере именно това място, където да живее и посреща хората, стичащи се при нея не само от България, но и от различни краища на земята.

В района на Рилските езера има голям пирамидален комплекс, който и до днес има излъчване, което правилно използвано, подпомага духовната дейност и развитие на посветените и техните ученици.

Не случайно Учителят Петър Дънов избира това място за провеждане на духовните си практики и семинари. В България има много пирамиди, не само на Рилските езера.

Строени са по времето на лему и атлантите. Има и няколко, построени от първите траки след заселването им по тези земи, когато са били свежи знанията им, получени от атлантите преди да поемат пътя насам.

рила

Интересното в българските пирамиди е това, че освен нормални има и обърнати пирамиди, а също така и двойки пирамиди – една върху друга, свързани във върховете си, т.е. нормална и обърната пирамида. На Рилските езера пирамидите са от трите типа. Там има мощно космическо поле, което е било използвано за база за полети и комуникационен център.

Не по-малко интересен и важен е комплексът в Сборяново. Пирамидалният комплекс е изграден от Омуртаг с помощта на духовни учители и водачи от втората раса на цивилизацията на Сириус. Използвани са знанията на Висшия разум, за да се пресъздадат взаимовръзките и хармонията във Вселената, които са следствие на Висшата вселенска мъдрост.

 

Сборяново

В могилите няма погребения. Те са създадени като хранилища за кристали с форма на пирамиди, сфери и кълба с различни по дължина и дебелина лъчи. Тези кристали са разположени на групи в различни конфигурации. Всяка група е на отделна площадка и е свързана с лазерен генератор, чрез който се осъществява обмена и реакцията между различните вълнови параметри на кристалите и след балансиране и ускоряване на импулсите с помощта на модулатор, разположен в основата на генератора, лъчите се насочват към съответната планета от галактиката.

Могилите и кристалните групи са свързани с центъра под земята чрез вълново светлинни връзки, изграждани с помощта на микродеадрични зонални клетки, на принципа на ултравиолетовите лъчения в спектъра. Дейността на тези централи от кристали продължава и сега. Сведенията, които изпращат и получават са свързани с придвижванията на космическите обекти със статут на самостоятелни, необвързани в група или система тела. Чрез тази информация се предвиждат и се предотвратяват евентуални сблъсъци или нарушения в енергийно-полевите структури на Космоса.

Могилите са изработени по времето на Омуртаг, защото тогава във Вселената е настъпил нов цикъл на взаимовръзки и галактиката, като част от Вселената, е била участник в тези промени, които са налагали изграждането на такива центрове за проследяване на движението на необвързаните космически тела. Звездната карта, каквото представлява комплекса от Сборяново, е направена като макет на новото разположение на космическите тела след настъпването на новия цикъл на взаимовръзки във Вселената и следователно и в галактиката. Такава карта има проектирана огледално в противоположния край на галактиката, като в нея има очертания и на паралелните светове и взаимовръзки. Вярно е, че ”Загадъчния камък” крие древна астрономическа информация. В него са закодирани местоположенията, траекториите и взаимовръзките на космическите тела, преди настъпването на новия цикъл във Вселената.

Има едно село в България, около което много се шумя и писа преди години – Царичина. Там, военните предприеха голяма изкопна операция, търсейки „нещо”. Работеше се нощем и в пълна секретност, до колкото това е възможно. След време операцията беше прекратена и засекретена, без да се достигне до краен резултат.

 В Царичина военните не успяха да стигнат до зоната, в която се съхранява Космичния диск. Преди това обектът беше затворен и засекретен, но дори да бяха продължили да копаят щяха да стигнат до зона, контролирана изцяло от висшите същества, през която не биха могли да преминат без тяхно разрешение. В тази зона действат много силни полета, които земен човек не може да преодолее, ако не бъде спряно излъчването им от пазителите, за да осигурят достъп от там нататък.

Военните са действали под въздействието на извънземни от друга Галактика, с по-млада история и с още неукрепени междупланетни и междуцивилизационни структури вътре в тяхната Галактика. Нивото им на Космичен разум не е достигнало още необходимата степен на развитие, за да бъдат приети и допуснати до Висшите информационни и енергийни сектори, зони и бази на Вселенския разум. Поради тази причина пазителите на Царичина не допуснаха достъп до Диска. Вътре има една единствена зала, в която се съхранява така наречения Космичен диск, който е с големината на църковно кубе от среден размер.

На този диск е записана информацията за всички видове енергии, действащи във Вселената. Всички техни параметри, характеристики, особености…; начините, по които действат и се разпространяват; начините, по които биха могли да бъдат трансформирани, видоизменяни и изобщо използвани. Невероятно голямо количество информация от свръхсекретно ниво.

В България има много пещери, които по уникален начин са свързани с енергийните излъчвания, идващи дълбоко от земните недра. Те са били използвани от древните цивилизации, които са пазели знанието за Вселената. Една от тези пещери е Магурата. Всички сталактити, сталакмити и сталактони са се образували по естествен път в продължение на хиляди години.

Магура

Самата пещера Магурата е съществувала още по времето на средните лемурийци, но е променяла формата и вътрешния си релеф в следствие на различните климатични промени и природни катаклизми. Различните зали на пещерата са били използвани като зони да извършване на различни ритуали, свързани с духовния живот на лемурийците. В някои от тях са е съхранявали различни книги, в които са били описани тайнства на Космическата мъдрост. След прочитането на определени книги лемурийците са се отправяли към залите, където са се осъществявали практическите ритуали на тайнствата. В тези зали са били инсталирани пирамиди, сфери, кристали, различни мрежи, изградени от различни по вид сплави и метали, с прикрепени различни модулатори, приемници, ретранслатори и микроппроцесорни единици. Всички, необходимо за практическата част от тайнствата на Вселената.

От Магурата чрез дълги и широки тунели се слиза в два подземни града от времето на средните лемурийци. Долният подземен град е представлявал огромен информационен център, в който са били изградени повече от 1000 отделни бази, всяка, от които е осъществявала взаимовръзка и обмен на информационни данни с опреден периметър от Вселената. В центъра е била разположена база, която е била свързана с подземния център за директна връзка с Акаша под Варна.

Интересна е и пещерата Дяволското гърло. По времето на цивилизацията на лему пещерата е представлявала проход, през който се е достигало дълбоко под земята, където е имало изградена транспортна база на лемурийците и лабораторен център, в който са се контролирали, преобразували, настройвали и насочвали различни енергийни потоци. Още по-дълбоко, под тази база, има точка на времево пресичане, което е позволявало чрез владеенето на определени техники и знания да се преминава бързо и безпрепятствено в други светове, както в Галактиката, така и в цялата Вселена и извън нея.

Пещерата над село Боснек е със специална енергийна защита, подобна на тази, която имат пещерите в Тибет, в които има хора в състояние на сомати.

боснек пещера bosnek

 

В тази пещера се съхраняват генетични матрици, както и създадени човешки тела, но без вдъхнат живот. Това са матрици и форми, които при необходимост могат да бъдат използвани, а телата – оживени. Те се съхраняват в подобни на саркофази кутии, изработени от плътно стъкло със специфични свойства.

Пещерата Утробата до с. Ненково е светилище, направено от траките през 16 век пр.н.е. то е наследена традиция от първите траки и е посветено на зачатието, но не в смисъла на оплождането на жената от мъжа, а на зачатието и раждането на новата раса, чиито представители са траките. В този храм има подземно езерце, в което се съхраняват капсуловани генни матрици на расата. Водата е със специална структурна решетка и съставът й е необикновен. Има свойства, които са непознати или по-точно вече забравени от хората. В подземния храм се е влизало само веднъж в годината, когато там се е извършвал специален ритуал, по време, на който капсулите са се изваждали от водата и са били полагани на каменните плочи – стативи, след което са били освещавани със специални звукови ритуали, които са им предавали необходимите вибрации и честоти на ядрата и вълните.

 

Утроба пещера utroba pestera Bulgaria

Слънчевият лъч, който навлиза през процепа във вътрешността на утробата символизира ежедневното събуждане и развитие на расата и потомците на клонингите. При попадането му върху олтара в дъното на пещерата се е извършвал свещения ритуал по приемането на Космическите енергии и сливането им с човешката раса, символ на единството на Земята с Вселената и хармонията в целия Космос. На повърхността на олтара е имало монтирано сложно огледало, изработено от кристали с различни показатели. При попадането на слънчевия лъч върху него е ставало улавянето, пречупването, трансформацията и асимилирането на различните космически вълнови потенциали.

Водата, течаща по стените на пещерата е свързана с целия механизъм и процес на ритуала. При спирането й се осигурява свободен достъп на Космическите лъчи, без опасност за разпръсването или видоизменението им. Всички визуални промени, които настъпват са хармонизирани с отделните етапи от протичането на ритуала.

Интересно и изключително важно място в България са и Белоградчишките скали. Те са една от Малките Шамбали.

Белоградчишки скали

Там, на много голяма площ под земята са изградени ниши за пребиваване на хора в състояние на сомати. Има генна банка и писмен архив, описващ генетиката и взаимовръзките, функциите и свойствата на клетки, органи, вериги, системи и ДНК-спирали в организмите.

Над Малката Шамбала има Космичен транспортен център, който не функционира от 10000 години, но съхранява различни летателни кораби. Самите надземни скали са изградени на принципа на Кайлас и са имали нейните свойства, но днес огледалата не функционират и енергийната система е затворена за излъчване. В основата има само един действащ генератор, който пази Малката Шамбала.

Малката Шамбала се намира под земята. В самите скални образования няма нищо. Изградени са с тези форми след продължителни и изключително точни изчисления. В следствие на получените крайни резултати се заключава, че това са най-точните формени параметри, подходящи за монтирането на огледалата и разполагането на енерготочките в строго определена конфигурация, която да съхранява и зарежда подземната Малка Шамбала.

След изграждането на формите, преди монтирането на огледалата и енергийните мрежи и прилежащите им звена, са изчислени и изработени необходимите съответни параметри, прилежащи към всяко отделно огледало и всяка отделна точка от енергийната мрежа. Те са с различна форма, плоскост, размери и интензитет на действие по скалата на Алфа излъчваните полета от висшия спектър. Ориентацията на огледалата също е различна. Някои са насочени едно срещу друго, други – нагоре, трети – надолу или настрани.

Това е един огромен огледален комплекс, който за разлика от огледалата в Кайлас, в момента не функционера и затова достъпът до Белоградчишките скали е възможен и безопасен. Пирамидите, които се виждат в скалите – прави и обърнати, са част от цялостната система огледала и енергийна мрежа. Различните пирамиди имат различна роля. Някои служат като ретранслатори, други имат функцията на вътрешни малки генератори. Трети служат за междинни звена по веригата, в които се коригира интензитета на преминаващата енергийна вълна по-нататък по мрежата. В основата на целия комплекс „Белоградчишки скали”, в центъра му, се намира единственият действащ в момента генератор, който е свързан с някои от пирамидите, пренасочващи и преработващи потенциалите на излъчване. Това е единствената защита на Малката Шамбала, която е напълно достатъчна в тези времена.

Малката Шамбала ще заработи отново, когато се даде разрешение за това от висшите сили, които контролират живота и процесите в нея, така както контролират и същите такива в Кайлас и Голямата Шамбала. През 2012 година ролята й ще бъде голяма за балансирането на полетата, налагащи се в следствие на настъпващите промени и навлизането на Земята в новия й цикъл на развитие. В Малката Шамбала, аналогични на Голямата и днес има хора в състояние на сомати.

Част от Стара планина и по-точно Троянският Балкан е от значение за Галактиката.

 

Троянски Балкан

Троянският Балкан е база на нови цивилизации, непознати на нашето съвремие. Част от техните мисионери живеят под земята и изследват енергийните мощности на земното ядро. Други от тях координират излъчваната енергия със спътници, разположени на 7 места в района. Тези 7 спътници образуват излъчватели (лъчи) – 7 на брой, които се насочват към: два – към северната граница; три – към северното, южното крайбрежие и Странджа и два към Запад и Югозапад. Те създават мощна енергийна мрежа, която съхранява неизползваните все още енергийни стойности на земната повърхност и блокира възможностите за недобронамерено възползване от способностите на земното ядро, което е мощен енергиен фактор за цялата Галактическа система.

България е родината на Учителя Дънов, а в по-древни времена – на Орфей.

Орфей е роден в началото на 6432 година пр.н.е. и умира в средата на 6366 година пр.н.е. той е познавал Висшата вселенска философия, тълкувал е мъдростта и ученията на атлантите. Бил е с изключително високо духовно ниво на развитие, което го е правело търсен духовен учител не само от тракийските племена в района. Името на Орфей може да се преведе по-скоро като „Магична светлина”. Негов дядо е бил Хоропс, който е погребан северозападно от Татул, в една гробница с бащата на Орфей – Ойагър. Гробницата е на две нива и е с два отделни входа. Те са били много мъдри и знаещи владетели, но не са имали нивото на посветеност на Орфей. От тях има останали ръкописи и документи, които се съхраняват в специални отделения на гробницата. Влиянието на Орфей е било силно не само по българските земи, но и по земите на днешна Гърция и Мала Азия.

От българските земи тръгва движението на Богомилите, чиито наследници са катарите.

 

Те са били пазителите на тайната за Исус Христос и неговия род. Били са и духовни пазители на мъдростта и тайните на Вселената.

Българският език е също носител на високи и чисти енергийни вибрации. Първите заселници по тези земи – араните или траките, са говорили и пишели на отдавна изчезнал вече език с космически произход. Част от писмените знаци на този език се намират в древните египетски текстове. Те са били използвани от вече обособилите се като отделен народ египтяни.

Древният арански или тракийски език е космически език.

На него се говори на различни места във Вселената, но с различни фонетични и диалектни особености. След време, когато започнат да се разкриват древните подземия и книгите и ръкописите в тях, написани на тракийски, езикът ще бъде открит и разчетен отново. Езикът и писмеността на араните или първотраките е загубена. С течение на времето само определени посветени са ги знаели и съхранявали. Един от тези посветени е бил Орфей, чиито ръкописи в по-голямата си част са на древния език. Древният арански език е известен още и като арамейски език.

 

Молитвата „Отче наш“ на арамейски език 

На този език те написват първата, оригиналната Библия, която се съхранява заедно с няколко копия, преписани от нея в последствие, в подземията на остров св. Иван, в специални златни сандъчета със специални обкови и инкрустации. Те се намират в помещението, където се съхраняват и скрижалите на Мойсей. Има специална въздушно – енергийна защита. Времето за изваждането им наближава, но това няма да стане преди отварянето на Голямата врата.

 

В съвременния си вид, българската азбука е основен ключ към отварянето на Вселенските тайни.

 

Разкодирайки тази система ще се отвори вратата към Новото време. И така:

А – изходна позиция за градивен растеж

Б – всеобхватна реална хармонизация

В – придобиване на висша обединителна роля

Г – развитие на генетичната познавателна мисъл

Д – обхващане на енергийните потенциални двойници

Е – отразяване на горните входни нива на пространството

Ж – развитие на високочестотните сигнали

З – кармиране на всички видове индивиди

И – обобщаване на законовите реалистични стойности

Й – прехвърляне на триизмерните общества в горен квадрант

К – развитие на мисловни потенциали в реални функции

Л – преминаване в отвъдните реалности

М – отваряне на неоткритите действителности

Н – обхващане на енергийните двумерни центрове

О – прегрупиране на висшите познавателни системи

П – отваряне на всички кристални излъчватели

Р – свързване на двойниците в обща единица

С – развитие на всички стойности на вечността

Т – вграждане в обединената система на новата геноформула

У – изграждане на всички линейни връзки в пространството

Ф – свързване във вечно цяло на космическите двойки

Х – отваряне на всички канали-проводници на вечната любов

Ц – оформяне на новите структурни единици

Ч – изграждане на реалните времена в бъдещето

Ш – стартиране на личните програми на индивидите

Щ – отваряне на космическите идентификации

Ъ – свързване във вечни общности на реалните същества

Ь – изграждане на новите ембрионални формули

Ю – отваряне на висшите познавателни центрове

Я – развитие на новата кристална общност

ЙО – коренуване на детеродните енергийни канали

ЬО – развитие на извънпланетарните реалности

ДЖ – отваряне на новите светове извън Всемира

ДЗ – власт над всичко съществуващо във времената и пространствата.

 

С активирането на всички енергийни центрове на територията на България, тук ще се формира енергийно поле, което ще създаде най-добрите условия за плавен преход към Новото време.“

 

 

Източник: spiralata.net

 

Защо никой не каза това на българите досега

 

 

 

 

~~~

 

 

(112281)