Духовен космос. Какъв е смисълът на Битието?

Духовен космос. Какъв е смисълът на Битието?

 

Кубрат Томов small

Това, което чух е интересно и съдържателно.

Има ли психотропни оръжия?

Кой може да се спаси от тези оръжия?

Някои хора ще отидат да живеят на други планети… след смъртта им.

Енергийни вампири

Галактически преход

12 април 1961 – първа стъпка във физически Космос

Духовен Космос

Какъв е смисълът на Битието?

Качествено нова картина на света и човека

Всичко, което става, е плод от сблъскване на две качества на битието.

Неутрализиране на кармата
Какви енергии излъчват политиците?

 

(1546)