Меню

Получено Дарение за учредяване на Асоциация „Оренда- Nulla dies sine linea“

Любов и Благодарност!

Вашето дарение е получено и ще бъде регистрирано в Книгата на Дарителите на Асоциацията като публично или анонимно, според желанието Ви.

(575)

Сподели мнение