Меню

Гражданските закони в много отношения не съвпадат със законите на Вселената.

Гражданските закони в много отношения не съвпадат със законите на Вселената.

 

„Позвъни ми една жена и каза, че има мно­го сериозни проблеми, свързани с нещо странно, с някакви неразбираеми явления.

 

Всички, които се опитвали да й помогнат, изживявали неприятности и нещастия или започва­ли да боледуват.

 

Жената имала познат, който се занимавал с биоенергетика и започнал да й въздейства. Тя чувствала пос­тоянен силен натиск върху психиката си. Обърнала се към врачка-ясновидка, но тя, като я видяла, казала: „Аз едва ли ще мога да ти помогна.“ За един ден тя премахнала въз­действието, като облекчила състоянието на жената, но след това всичко започнало отначало.

 

 

Започнах да я лекувам. По­добрението настъпи много бързо, прекратих страничните въз­действия върху жената, но забелязах, че моите роднини също започнаха да боледуват, при това с едни и същи симптоми: кършене в ставите и слабост.

 

Започнах да търся причината и открих, че в основата е човекът, който е навредил на жената. Тъй като много отдавна се занимавам с биоенергетика, когато започна атаката срещу роднините ми и аз имах желанието да се възползвам от това, което се нарича магия, от нейните средства, за да спра виновника.

 

 

Тогава пред мен беше изборът по кой път да тръгна.

 

Не ми беше лесно да се откажа от метода на насилието, още повече че многогодишната практика в областта на биоенергетиката, изучаването на езотерична литература ми дава­ха богат асортимент от такива въздействия.

Но аз реших да опитам да не отговарям също с удар, който ще нанесе вреда на човека, а да му помогна.

Когато човек се подлага на енергийно нападение, причи­на за това може да бъде лична вина или вина на предците. Ако отговориш с енергиен удар, възниква верижна реакция, тъй като ударът е грубо нарушение, след което следва ново наказание.

Може ли да спасим човека? Екстрасензорното тестуване показа, че човекът, който е въздействал на жената, при това не е бил виновен.

Главната причина за това, което се е случи­ло с жената, е била в нейната карма.

Бабата на жената на млади­ни обичала един човек, но не поискала да има дете и напра­вила аборт.

Убийството на любовта и детето е довело до това, че нейната дъщеря и внучката, нейните потомци трябва да плащат за извършеното.

Да плащат в най-различни форми – с болести, разклатена съдба или нарушена психика. Отказ­вайки се от ответния енергиен удар, аз победих себе си, защото в тази сложна ситуация, когато бях подтикван да отговоря с насилие, не тръгнах по този път и успях да се сдържа. Това беше победа, след която веднъж завинаги разбрах, че никога нямам право да отвръщам на насилието с насилие. Като изу­чих по-подробно принципите на системата за полева саморе­гулация, видях до какво може да доведе използването на явно оправдани методи на насилие на полево равнище.

Гражданските закони в много отношения не съвпадат със законите на Вселената. Ако са ме ударили и аз по право съм отговорил с юмрук, това не значи, че може да се направи същото енергийно. Това са съвсем различни нива. При юм­ручния удар страда само един човек – виновникът. При енер­гетичния удар, тъй като човек на ниво поле е свързан с родни­ни и деца, ударът преминава през целия род. И като отговор идва обратното наказание на агресора и неговия род.

Осъзнах, че повишаването на енергетичната мощ на чо­вешкото въздействие изисква от него повишено внимание към своите действия, емоции и мисли: не трябва необмислено да казваме нито една категорична фраза, тъй като това вече е въздействие. Разбрах защо в Библията се говори за кротост и смирение: това на първо място е обуздаване на своите енер­гетични възможности.

Но тогава защо маговете, магьосниците могат да използ­ват различни методи на въздействие, в това число и насилието? Като се замислих върху това, разбрах, че те виждат винаги не цялото, а само една малка част, лекуват нисшите слоеве на полето и тялото, като прехвърлят всички изкривява­ния от една част на цялото и по този начин дават отсрочка на болестите. За разлика от светците, които с висшата си етика са се издигали до разбирането и виждането на истинските причи­ни и зависимости в законите на живота – те са виждали цялото, – магьосниците работят само в една определена, отре­дена за тях ниша, затова много от тях даже имат ограничена „специализация“.

И главното е, че с магия винаги са се занимавали хора с добри способности и достатъчно чиста карма, затова техните нарушения, допускани при използването на магическите средства, се натрупват и те ще бъдат плащани от потомците.

Проверих чрез тест само едно действие: какво става, кога­то магьосникът или екстрасенсът извлича от болния негатив­ната енергетика. За това се използват много методи: насочва се към водата, растенията, восъчни фигури, домашни животни, към рота здрави войници, към центъра на Земята, към Космоса или се запалва по различни начини. На ниво поле тази енергетика, която съдържа заряда на агресията, влиза в полето на обекта, към който е била хвърлена, дефор­мира го и автоматично се връща в полето на „лечителя“ и неговите близки.

Затова всеки метод на лечение, който не се опира на ду­ховното развитие на човека, води към деградация. Премахването на някакви симптоми съвсем не е признак за излекуване.“

 

 

Източник – един от най-любимите ми автори. Познахте, нали?

(2320)

Сподели мнение