Меню

Вселенски закони

закони на вселената zakoni na vselenata

 

 

1. За да живееш пълноценно трябва да знаеш защо си дошъл в този свят и откъде си дошъл

Смисълът на първия Вселенски закон е свързан с осъзнаването не само и единствено на миналите прераждания, които често не са най-важното и полезно знание в живота на човека, а и на връзката с рода, от който произхождаме. Законът изисква да осъзнаем кармата, която носи нашият род и да се постараем да я коригираме, като не преставаме да уважаваме и ценим нашите предеди, без значение какво са сторили те. Това се отнася не само за отделната личност, а и за нацията, която не трябва да забравя, унищожава или пренаписва според моментните интереси своята история, произход, падения и възходи, за да ги претвори в бъдещите векове в положителна колективна карма.

2. Създателят трябва да е в теб, а не около теб. Само така ще са в единение твоят дух и твоето тяло

Смисълът на втория Вселенски закон е, че трябва да осъзнаем съзиданието като действие, в което участваме ние самите. Да не възприемаме съзиданието като образ на Създателя или на Господ, създаден от нас или въплътен в икона или рисунка, която да е около нас, но да не усещаме силата на Вселенското съзидание около самите себе си. Ако осъзнаем, че сме неразделна част от Твореца, защото и ние творим във всеки един миг от живота си, ако сме отговорни за действията си, а не си внушаваме, че някаква невидима сила ще извърви нашия път, ще заживеем в съзвучие с Вселената.

 

3. Всичко е живот. Уважавай живота около теб. Уважавай всики живи същества във Вселената, защото може би си бил или ще бъдеш някое от тях в някое свое въплъщение 

Този закон е сързан с кармата – колективна и обща. Всеки от нас може по някакъв начин да е свързан с хората и животните сред които живее. Именно за това трябва да се отнася с тях с подобаващо уважение. Не се знае дали не е необходимо да изчисти карма, която е свързана с някой от тях и дали не твори в настоящия си живот поредната обща карма. Законът изисква тази карма да е добра, за да бъдат щастливи и успешни бъдещите ни срещи.

 

4. Твори само поискано добро, за да го получиш

Библията ни учи, че да правиш добро е най-висшето благо на този свят. Да, така е, но само когато доброто е поискано, а не дадено насила. Само и единствено поисканото и оценено добро, което винаги трябва да бъде заплатено, дори с едно цвете или с едно изречено в очите „благодаря“, скоро ни носи същото добро от човека, на когото сме помогнали, или от някой друг човек, към когото сме се обърнали с молба за помощ ние самите. Поискано добро е само това, което човек е поискал от нас директно, очи в очи, не чрез други хора, и не като върви около нас и мърмори досадно, за да ни предизвика да му помогнем.

 

5. Доброто е ключ за вратите към другите светове 

Този закон не е свързан с първия. Той изисква да сме добронамерени, да премахнем желанието си да бъдем Вселенски завоеватели, да приемем, че ако сме изпълнени с желание за взаимно разбиране и стремеж да сме си взаимно полезни, ще си отворим вратите към други, нови, непознати и интересни светове. Там ще бъдем допуснати само ако изкореним нашата лоша същност .

 

6. Не прави непоискано добро. То задължително ще ти бъде заплатено със зло

Законът е труден за разбиране, защото смисълът му противоречи на библейските закони. Свикнали сме, а и са ни учили да раздаваме добро винаги, когато видим, че можем да го сторим. За съжаление, ако това добро не е поискано, когато отмине моментът на нечия безпомощност, той, получилият нашата помощ, започва да ни мрази, защото сме му помогнали виждайки го в момент на негова слабост. Ако ни се наложи да потърсим неговата помощ след време, той ни обръща гръб, желаейки да види как, като сме толкова силни, ще се справим сами. Обикновено даденото непоискано добро ни печели врагове, затова не трябва да го даваме в момент на обзело ни съжаление.

 

7. За поискано и получено добро, на което си отговорил със зло, ще заплатиш с най-тежкото кармично наказание 

Този Вселенски закон е ясен, но мнозина не желаят да се съобразат с него, приемайки, че човечеството им е в непрекъсната услуга , и че те трябва непрекъснато да консумират блага.
Когато доброто дарено от нас е поискано и изконсумирано, идва мигът, в който трябва да бъде изречено с думи осъзнаването на стореното добро и благодарността. За съжаление са малко хората, които благодарят. Дори и една думичка искрено „благодаря“ е достатъчна , за да си спести бъдещи проблеми получилият помощта. След време , забравил, че някой му е помогнал, възвеличал докрай егото си, той започва да получава Съдбовни удари – наказание за неоцененото получено добро. Вместо да се замисли на какво се дължат тези удари, човекът започва да търси несъществуващи врагове. В нашата власт е да си спестим подобни страдания.

 

8. Съумявай да се радваш на малките и големи красоти, които Вселената твори и ти предоставя

Законът изисква да се научим да приемаме с благодарност и малките радости, които ни дарява Съдбата. Да забравим стремежа си към лукс и охолен живот, защото ако той е нашата главна житейска цел, ако престанем да се радваме на топлината на слънчевите лъчи, на красотата на снежните планини, на топлия пясък и красивите морски вълни, на синьото или облачно небе, на факта, че се събуждаме и продължаваме да живеем, на усмивката, която някой ни е подарил, на обичта на хората, всичко останало ще ни бъде отнето.

 

9. Изпълнявай Вселенската си мисия, осъзнавайки своето предназначение. Раздавай според възможностите си, за да консумираш Вселенските блага 

Законът изисква да се научим да спазваме първите осем закона. Другото му изискване е, да раздаваме блага само когато сме достатъчно стабилни самите ние. Ако раздаваме спечеленото от нас, преди да е достатъчно за нас самите и да ни е осигурило спокоен живот, идва момент, в който ние самите трябва да потърсим помощ от някого. Тогава започваме да изпитваме неприязън към хората, на които сме помогнали, но не виждаме собствената си грешка, заради погрешна оценка на ситуацията, довела ни до страдания и недоимък.

 

10. С приеманието ти в селенията на висшия Вселенски разум ти си най-богатият, както и всички, които са около тебе

Законът отново ни напомня, че най-голямото богатство за нас е животът, който трябва да изживеем смислено и пълноценно, защото неговата пълнота е гаранция и за бъдещите ни смислени превъплъщения.

 

Още някои Вселенски Закони

В даденото приложение ще ви дам описание на няколко Вселенски закона, които са в основата на новия модел на човешкото съзнание. Тяхното познаване ще ви помогне в работата над себе си, ще ви помогне в търсенето на причините за вашите болки и проблеми. Тези закони не са създадени от мен. Те съществуват от векове. Дали ги познаваме или не, дали ги приемаме или не – те действат независимо от нашето знание за тях. Помнете едно изречение „Непознаването на законите не ни освобождава от отговорност“. Така че нека заедно да опознаем тези закони и да поемем отговорност. Познаването на тези закони и тяхното използване ще ви помогне да получите здраве и да измените ситуациите в много сфери на вашия живот.

 

В. Синелников , из книгата „Тайните на подсъзнанието“

 

1. Всеки човек сам създава своя живот, своя свят

Това е много важно да се осъзнае. Ние създаваме своя свят чрез нашите мисли, чувства и емоции. Т.е. нашето тяло, душевното и физическото състояние на здравето ни, отношенията в семейството с близките, отношението ни с останалите хора и заобикалящия ни свят, работата, финансовото полжение – всичко това е външно отражение на нашите мисли, чувства и емоции.

 

2. Външното отразва вътрешното

Научете се да ползвате този закон в своя живот.

След като ние сами създаваме нашия свят, то ние можем да го изменим. С други думи, ако на нас не ни харесва нещо в нашия живот, ние можем да го променим, като отстраняваме причините за този или онзи проблем, и можем да създадем нещо ново. Необходимо е да се обърнем навътре към себе си и да изменим своята подсъзнателна програма за поведение. Ако вие искате да промените заобикалящия ви свят и обкръжението си от хора, то помнете, че всичко, което ви заобикаля – то е отражение на вас самите. Затова започнете със себе си. Когато вие промените себе си, ще се промени заобикалящата ви действителност. Ще сработи Законът за отражението.

Този закон обезпечава великите ред и хармония, висшата справедливост и чистота на Вселената. Помнете, ние живеем в чист и справедлив свят, където на всеки се дава според мислите му.
„На всеки да се даде според вярата му“ – това са думи от Библията. Нашето действие започва не с думите и не с действието, а с нашите мисли и енергии.

Мисълта е универсална форма на енергията. Нашите мисли и чувства се материализират, въплъщават се в реалност. Ако във вашия живот нещо не достига или има някаква несправедливост, причнината е скрита във вас, а не във външния свят или във външни обстоятелства.

Мисълта като форма на енергията се заражда в нашата душа, никъде не изчезва. Действа закона за съхранение на енергията .
Всяка мисъл изпратена във външния свят, формира определени събития в нашия живот. По такъв начин тази енергия се връща при нас в един или друг вид.

 

3. Подобното привлича подобно

Ако нашите мисли са агресивни, то и събитията, които ни се случват са неприятни и болезнени. Ако мислите ни са съзидателни и носят в себе си мир и любов, то те се въплъщават в реалност, която ни носи само приятни преживявания. Какви мисли да имате – решавайте сами.

 

4. Между реалността и модела на света, който ние си създаваме, неизбежно съществува огромна разлика 

Нашият подсъзнателен разум създава модел на света, като използва информацията и енергията на Реалността, и предоставя този модел за живот на нашето съзнание. С други думи нашето съзнание се намира в ролята на наблюдател и оценител на тези събития, които на нас ни предоставя нашият подсъзнателен разум.
Моделите на света, които всеки един от нас си създава, се отличават един от друг. Всеки човек живее в негов собствен свят, различен от света на всеки друг човек.

Този модел на Реалността, в който ние живеем, съответства на нашата подсъзнателна програма, която се формира още от детството, по такъв начин външното отразява вътрешното. Вселената (Реалност, Действителност, Бог, Свят) представлява непостижима сила, енергия на свръхсъзнанието, и човешкото съзнание е само част от Вселенското, Божественото съзнание.

 

5. Всеки от нас трябва да носи отговорност за своя свят

Законът за отговорността – това е ключов момент в работата над себе си.

Тази идея от много се рабира трудно, защото те бъркат отговорността с чувството за вина. Да бъдеш отговорен за своя живот означава напълно да се откажеш от обвиненията на обкръжението ти и от самообвинението , означава освобождаване от съжаление, жал, критика, осъждане и ненавист.

Ако вие имате отговорност към себе си, вие ще започнете да живеете пълен и силен живот. Вие сами ще започнете да построявате събитията в своя живот така, както искате. Вие ще създавате особено пространство около себе си. За това трябва непрекъснато да използвате закона за отражението (външното отразява вътрешното).

Започнете внимателно да следите за всичко, което се случва във вашия живот. Отнасяйте се към различните ситуации като към уроци. Например, ако около вас се случва някакво събитие, което извиква у вас определени мисли, чувства и емоции , то погледнете вътре в себе си – това присъства във вашето подсъзнание. Ако нещо не ви харесва у другите хора, това непременно го има във вашето подсъзнание (също и ако нещо ви харесва у хората). Откажете се от желанието си да променяте заобикалящия ви свят, хората и вашите близки.

Приемайте ги такива, каквито са. Променяйте себе си – и тогава светът ще се измени.

Ако вие нещо избягвате, то зад него е скрит някакъв ваш страх или болка. Вие трябва да преминете през това и да извлечете позитивен урок. Когато човек е отговорен за своя живот, за своя свят, при него се появява свободата на избора. Той е свободен да избира сам , какви мисли да ползва. Изследвайте своите подсъзнателни програми на поведение, своите мисли и емоции. Прегледайте целия си живот наново, от новата гледна точка.

 

6. Закон за цялостта 

Тъй като човекът е част от Вселената, той, като част от цялото се стреми към това цяло. Нютон е открил законът за привличането между материалните тела. Но този закон действа и на живите тела, които представляват информационно-енергетични структури.
Всяко живо същество първоначално не е цялостно, както и човека, понеже е откъснато от Реалността, от Бога. И затова човек подсъзнателно през целия си живот се стреми да добие цялостност, т.е. стреми се към Бога. Това обединява всички хора. И не само хората, а всичко съществуващо в света. И не само в нашия човешки свят, а във всички светове, във цялата Вселена. Излиза, че целта на всички е една, но пътищата са различни.

 

7. Частта се стреми към цялото, душата се стреми към Бог

На всеки човек не му дава покой през целия му живот неговата отделеност от първоизточника. Интуитивно той чувства това и се стреми към него. В нашия живот това изглежда като търсене на душевен покой, щастие и наслада. Човек е с надежда да получи вечно блаженство. Той се опитва да се забрави с помощта на парите, храната, вещите, развлеченията, секса, отношенията. Но с времето той усеща болката от някаква загуба. И в старостта се появява усещане, че е изпуснато в живота главното, заради което му е бил даден животът. Но сили повече няма за промяна.

Бог дава на човека живот и съзнание за това, че той трябва да обогати това съзнание чрез самия процес на живеене и да внесе своя уникалелен принос във вселенския поцес на еволюция. В това се състои и отговора на вечния въпрос : „В какво е смисъла и предназначението на живота?“. Всеки човек подсъзнателно осъществява главната функция и главната цел в живота – да се живее в този свят и да се стреми, моделът на реалността да съответства на самата Реалност. С други думи да се съединят съзнателното и подсъзнателното. Само така може да се получи цялостност на самия себе си.

8. Закон за позитивното намерение

Целият ни живот – това е непрекъснат процес на осъществяване на нашите подсъзнателни и съзнателни намерения. Всеки човек има свой уникален жизнен път и той се определя подсъзнателно. Много е важно да се разбере, че нашият подсъзнателен разум винаги има за нас позитивни намерения.

Аз дълбоко вярвам в това, че човек представлява много сложно балансирано същество. И затова при него нищо не се появява просто така. Освен това, всяко поведение на човека (включително и болестите) има своята позитивна функция в определен контекст. Затова да се разбере причината за заболяването – това значи да се намери скритото позитивно намерение, което подсъзнанието се опитва да осъществи чрез болестта. Каквото правим, каквито ситуации ние създаваме в своя живот, от каквито болести ние се разболяваме – всичко това са способи за осъществяване на нашите позитивни намерения.

Намерението не може да бъде негативно, така както негативни опити в природата не съществуват. Отрицанието присъства само в нашия език. Ние знаем какво не искаме. Но върху това трябва да помислим.

Човек не може да се откаже от осъществяването на намеренията си. Затова не е нужно да се борим сами със себе си – нужо е да променяме своите мисли и начини на поведение. И напълно реално като осъзнаваме своите намерения, да създаваме нови и да променяме начините на тяхното осъществяване. Това означава да направим живота си силен и съзнателен.

Всички проблеми у хората (болести , стрес) са резултат от несъответствието на съзнателните желания и тяхното осъществяване и подсъзнателните намерения. Цялата работа е в това, че нашият подсъзнателен разум знае много повече за нас и за нашите жизнено важни намерения. Освен това помнете – подсъзнанието пряко е свързано със същинската Реалност или Бог. Затова е важно да не пречим на подсъзнанието, а да му помагаме със своите съзнателни дайствия. Необходимо е да съединим съзнателното и подсъзнателното в нашия живот и да получим по такъв начин цялост.

9. В подсъзнанието се съдържа информация за всяко събитие, случващо се във Вселената


Представете си клетката на организма. Тя не може да види целия организъм. Но в нея се съдържа информация за всичко в организма. Тя е закодирана на генетично ниво. Човекът е такава клетка на Вселената. В неговото подсъзнание се съхранява всякаква информация за миналото, настоящето и даже за бъдещето на Вселената.

С този закон се обясняват много феномени: ясновидство, предсказване. Или феноменът на четене на мисли и предаването им на разстояние. Гаданието също се отнася към този закон. Всеки човек може да развие тези способности и даже по-големи. Необходима е само чистота на мисленето.

Колкото по-чисти мисли има човек, толкова повече ще се развиват в него способности, и толкова по-голям достъп ще получи до знанието на Вселената.
Това може да се обясни по-просто: колкото по-малко агресия има във вашата душа, във вашето подсъзнание, толкова по-приятен и интересен ще е вашият живот, и повече здраве и способности ще имате.

Да промените себе си – това означава първо да се избавите от агресивните мисли и емоции.

10. Хората сами си създават болестите, а следователно сами и само сами могат да се избавят от тях, като отстранят причините.


Причините за болестите се намират в нас самите, а не навън. И те са следните:

а) неразбиране на целите, смисъла и предназначението на нашия живот;

б) неразбиране и неспазване на законите на Вселената;

в) наличие в подсъзнанието и съзнанието на пагубни, агресивни мисли, чувства и емоции.

Болестта – това е сигнал за нарушено равновесие и хармония с Вселената.

Затова отнасяйте се към своите болести с уважение, приемете своята болест. Тя е външно отражение на нашите лоши и пагубни мисли, на нашето поведение и нашите намерения. Това е подсъзнателната защита на нас самите от нашето разрушително поведение и мисли. Болният човек – това е този човек на когото е болен мирогледа.

Следователно за да се излекуваме от болестта, е необходимо да изменим мирогледа си.

Хората са привикнали към такъв начин на мислене, съгласно който болестта е враг и с него трябва да се борим по всякакви начини, без значение от последствията. Но да се борим с болестта това означава да се борим сами със себе си. Затова приемете болестта и се откажете по този начин от борбата със себе си. Във Вселената няма такава сила, която да не се използва за позитивни цели. И вашата болест е именно такава сила.

Ползвайте я като средство за саморазвитие.

~jim.alle.bg

(18410)