Видео. Свободна национална валута. ММТ – модерна монетарна теория.

Свободна национална валута Момедрна монетарна теория Svobodna nacionalna valuta moderna monetarna teoria Райчо Марков Raycho Markov

 

 

Заслужава си да пропуснете „Новините“ и да видите решение на финансовата ситуация в страната ни, която изглежда обречена на безнадежност.

 

Ще разберете защо не стигат средствата, защо не може да си намерим работа, защо…

Модерната монетарна теория –  ММТ, описва функционирането на съвременните парични системи, където правителството, отговорно за фискалната политика (облагането с данъци и правителствените разходи), е монополен издател на националната валута.

Тези монетарни системи са обичайни в последните десетилетия.

Правителствените разходи в модерните парични системи не са зависими от доходите на правителството.

То харчи чрез създаването на националната валута и просто кредитира банковите сметки на получателите.

Ето защо то никога не може да „свърши парите“.

Това е противоположно на традиционните парични системи като Паричен съвет и Златен стандарт, където националната валута е прикачена за чужда валута (или ценен метал) при фиксиран курс и той трябва да се защитава на всяка цена, или случая с Еврозоната, където страните-членки не са издатели, а потребители на използваната валута, еврото.

 

В модерната монетарна система е фундаментално погрешно да се сравнява правителството с домакинство или бизнес.

 

 

Предлагам Ви три много интересни видеа, създадени от Райчо Марков за проведени дискусии с отговор на въпроси, които НЕ СА в интерес на политици и управляващите през последните 25 години!

 

 

Видео 1 

 Независим български лев, свободно търгуващ се на международните валутни пазари при плаващ курс на обмяна плюс некорумпирано правителство, ръководено от принципите на школата на свободните национални валути, известна в света под името модерна монетарна теория (ММТ) е необходимото и достатъчно условие за подема на българската икономика и възраждането на държавата ни.

 

 

 

Видео 2

 

 Кольо Парамов и проф. Павлина Чернева обсъждат с американския икономист Уорън Мозлър валутния борд като колониален инструмент на неолиберализма.

Видео 3

 

Интервюто, което не бе излъчено. Райчо Марков относно нуждата от свободна национална валута за икономиката на България.

 

 

 

 
~ чрез Valentina Stamenova
bulgaria-mmt.blogspot.com

(1706)