Вземете химикал и напишете: Съвест.

Вземете химикал и напишете: Съвест. 

 

 

Съвест

 

 

 

 

 

 

„Винаги да преценяваме нашите дела,опирайки се на съвестта ни, означава да имаме живото предчувствие, че всяко действие, което извършваме, в бъдеще ще ни се яви под друг образ.
 
 
Хора, които така чувстват, повече от другите са предопределени да се занимават с духовната наука..
 
Днес това е така при малко хора, но сигурно в течение на 20 век ще стане обща черта на хората.
 
 
И това ще стане така: Да приемем, че един човек е направил нещо и го измъчва лошата съвест.
 
Сега е така.
 
 
По-късно, когато отново се възстанови духовната връзка, човекът ще изпитва стремеж да се отдръпне от своята постъпка също като с превързани очи.
 
 
И пред него ще изплува една картина, като вид сън, но като съвсем жив сън това, което като отговор на неговата постъпка ще се случи в бъдеще.
 
И, когато хората видят тази картина, ще си кажат нещо подобно:
 
 

Да, аз съм този, който вижда, но още не съм изживял това, което виждам!

 
За всички хора, които нищо не са чули за духовната наука, това ще бъде нещо ужасно.
 
Обаче хората, които се подготвят за това, което ще се появи при всички, ще си кажат:
 

Да, това още не съм го изживял, но ще го изживея в бъдеще като кармическо изравняване за това, което току-що направих.

 
 
Ние стоим като в преддверие на времето, когато кармическото изравняване ще се появява пред хората като пророчески сънищен образ.
 
 
А сега си представете как това изживяване в течение на времето все повече се засилва и ще имате представа за бъдещия човек, който ще вижда как неговите дела кармически се изравняват.
 
 

Че някога човекът е придобил съвестта, това го прави способен, отсега нататък да може съзнателно да вижда в духовния свят.“

***

Както някои хора в настоящето са станали дълбокомислени натури поради това, че в по-раншни въплъщения са си изработили сили, които в удивлението се проявяват като спомен за по-раншни животи, така и днешните хора ще притежават определени сили в следващите инкарнации, ако днес придобият знание за духовните светове.

Но тези, които сега се съпротивляват да приемат обяснения за закона на инкарнациите, ще се чувстват много зле в бъдещия свят.

 

За тези души това ще бъде ужасно събитие.

 

Днес стоим точно пред една епоха, в която хората все още се справят с живота, даже и ако нямат обяснения за живота по отношение на духовните светове.

 

Но тази епоха, която, така да се каже, някога е била позволена от космическите сили, ще приключи и то така, че хората, които нямат връзка с духовния свят, в следващия живот ще се събудят така, че светът, в който ще бъдат родени при следващото си въплъщаване, ще бъде неразбираем за тях.

 
Рудолф Щайнер – из Изживявания в свръхсетивния свят .-СС-143.

(1571)

Вашият коментар