Меню

144 000 души са необходими. Учителя

144 000 души са необходими.

 

144000 души са необходими Учителя

Много пъти съм писала тази цифра.
Много хора знаят за нея.

За всички, които желаят СЕГА да научат защо именно 144 000:

„Тези Творци на миналото,
тези велики Предци и днес
пак слизат на нашата земя.

И те ще я превърнат в рай.

С тях ще дойдат и онези
сто четиридесет и четири хиляди души,
за които се говори в Откровението,
и, между които има представители
от всички народи на миналото и настоящето.

Ще дойдат всички светии,
адепти и Учители от памтивека.

Те ще впрегнат с мощния Си дух
всички пробудени души
от четирите краища на Земята
и всички заедно ще въведат
истински ред и порядък в света.

След свършване на своята работа
те ще се оттеглят и ще оставят човеците
да живеят и да работят при новите условия.

Така ще се възстанови съобщението
между видимия и невидим свят.“

 

 

Учителя

~Петър Дънов – Беинса Дуно / Petar Danov – Beinsa Douno

(2106)