Безсъние? Какво е това?! Как да имаме пълноценен и здравословен сън.

Безсъние? Какво е това?! Как да имаме пълноценен и здравословен сън.

 

Учителят за сънят 8

„В природата сънят съществува като състояние на почивка – след като дълго сме работили, ние се уединяваме вечер и започваме да мислим, че трябва да си починем, излизаме вън от нашето съзнание и оставяме другите да ни проповядват.

 

Друг път пък, след като си похапнем, заспиваме, а Господ влиза в къщата си и започва да работи.

 

Но сънят се дължи и на други причини, а именно на това, че мозъчната енергия се отбива по друг път.

 

Мозъчната енергия, която служи за производство на нашите мисли, може да се отбива също тъй, както се отбива вадичката на който и да е градинар. И ако вие се намирате при някой много сух човек, той често ще отбива вадичката ви. Тогава вие ще спите, а той ще полива градината си. […]

 

 

Когато хората започнат много да спят, това показва едно състояние на пасивна дисхармония. Че това е така, може да се види от следния пример.

 

Двама души се обичат.

 

Когато единият говори, другият внимава, слуша го.

 

 

двама си говорят

 

 

 

После другият говори, а първият го слуша. Понеже енергиите им се обменят, те хубаво си говорят.

 

Но един ден те се скарват.

Единият започва да спи – не може да слуша другия. Значи двамата са изменили своето положение – енергията на единия се отбива в друга насока.

 

Затова двама души, които не си хармонират, трябва да се избягват един друг – в противен случай единият се приспива.

 

Хора, които не се обичат, трябва да не се събират, или да живеят далече един от друг.

 

insomnia-1024x682

 

 

За да бъде човек бодър, буден, съзнанието му трябва винаги да бъде будно, умът му трябва да е схватлив. Сърцето и умът му трябва да бъдат свободни от всички странични влияния – в неговото сърце и в неговия ум не трябва да има никакво странично чувство, никаква странична мисъл, която да го владее.

 

Щом една такава мисъл го владее, той непременно ще се поддаде на едно или друго влияние.

 

* * *

 

Има хора, които могат да обновят тялото си, без да ходят по курорти или да използват разни външни средства.

 

Те оставят физическото си тяло тук, на Земята, а с духовното си тяло, с двойника си, излизат навън, извън земната зона.

астрално тяло отлита по време на сън

Там то набира сили и свежест и отново се завръща във физическото си тяло. Това е един много обикновен метод за почивка, но безплатен и особено ефикасен, защото 10-15 минути са достатъчни, за да се обнови човек.

 

 

 

* * *

 

По време на съня си човек се учи, решава задачите си, които през деня са го смущавали.

Затова, не бързай да решаваш който и да е въпрос – преспи тази нощ и на следващата сутрин ще видиш на какъв ум ще бъдеш.

 

* * *

 

Умният човек се нуждае от по-малко сън, а глупавият – от повече.

Умният човек употребява по-малко време за учене, а глупавият – повече.

 

* * *

 

 

Според някои физиолози човек се нуждае от 7-8 часа сън, но според окултистите човек може да се задоволи с 5 часа сън.

Светиите спят малко, един-два часа сън са достатъчни за светията. Понякога той се задоволява с малко сън, не повече от половин час.

 

* * *

 

Колкото повече спи едно същество, толкова по-несъвършено е то.

Сънят има отношение към човешкото съзнание.

Съществата, които живеят в духовния свят, имат будно съзнание за всичко, което става около тях, затова те нямат нужда от сън – те не спят.

 

* * *

 

Съвременните хора си навличат ред нещастия от много спане – не лягат навреме, когато трябва да спят, и не стават навреме, когато трябва да станат.

 

Знаете ли защо не можете да спите?

Тази работа е много проста – кокошките по кое време си лягат?

Те знаят, че когато залезе Слънцето, има много влакове за другия свят, съобщенията са много добри, но по-късно, след 22, 23, 24 часа влаковете са редки и ще трябва да чакат.

 

Не може да отидеш в другия свят – ще стоиш буден на гарата, ще чакаш, но щом се качиш на пристигналия влак, вече е лесно; той ще те носи в другия свят.

 

* * *

 

За един разумен човек не е необходимо да спи по седем часа – за един човек, който живее редовен живот, три часа дълбок сън са достатъчни, за да възстанови силите си.

 

Това се отнася до хората, които разбират законите на природата.

Който разбира една работа, може да я свърши за три часа, а който не разбира, ще може да я свърши за дванадесет часа.

 

* * *

 

Човек може да стои буден до 40 дни. Като беше в пост, Исус Христос стоя 40 дни буден.

 

* * *

 

Направете следното упражнение:

Легнете си в 22 часа и си кажете, че ще станете в полунощ, за да свършите някаква работа.

 

Като си вложите тази мисъл в подсъзнанието, вие ще видите, че ще се събудите точно в полунощ.

 

Но щом се събудите по това време, вие си казвате: «Нека си поспя още поне пет минути – какво ще правя толкова рано!»

 

Не, щом се събудите в полунощ, ще вдигнете главата си, ще спуснете краката си надолу, ще се обърнете към изток и ще си кажете: «Аз съм господар на времето си и ще го използвам както намирам за добре!»

 

Щом кажете така, ще възприемете една хубава, светла мисъл от невидимия свят.

 

След това легнете с мисълта да станете в 2 часа.

 

Като се събудите в 2 часа, станете пак по същия начин и се изправете към изток – ще получите още една светла мисъл. И този път ще ви дойдат изкушения, но ще гледате да преодолеете и тях.

 

Като приемете хубавата мисъл, запишете си я и пак легнете с желанието да станете в 4 часа.

 

 

 

В 4 часа ще се събудите и пак ще дойдат изкушения, но ще гледате да ги преодолеете.

 

4 часа часовник

 

Ще станете по същия начин, както първия път, и ще се изправите към изток, докато получите трета светла мисъл.

 

Това упражнение ще правите в продължение на една седмица – то не ви се дава за цял живот.

 

Важното е да правите усилия, докато придобиете в себе си добри навици. Развитието на добри навици в човека е първото условие за усилването на волята му. Не се иска много от вас, но трябва да работите съзнателно.

 

При това упражнение от вас се иска в продължение на една седмица да ставате по три пъти през нощта.

Някои ще се уплашат, да не би да се изтощят от това често ставане и прекъсване на съня.

 

Те си мислят така, понеже не знаят, че силата на съня не зависи от продължителността му.

 

Има и друг елемент, който влияе върху човека така, че и в малко време той да може да се наспи добре.

 

Съвременните учени твърдят, че, за да се наспи добре, човек се нуждае от седем часа сън.

 

Който разбира Закона на съня, той може в пет минути да свърши толкова работа, колкото за седем часа.

 

Като дремне пет минути, той ще се обнови толкова добре, колкото ако би спал цели седем часа.

 

 

Като не разбира Закона на съня, човек употребява седем часа за сън, докато мозъчните клетки свършат работата си.

Ако познава този закон, мозъчните клетки биха свършили същата работа само за пет минути.

 

За да си почине, човек трябва съзнателно да спре дейността на своите мозъчни клетки – пет минути са достатъчни за това.

 

В туй време човек излиза от тялото си и оставя съзнателната физическа енергия да обнови организма му. Тъй че седем часа сън са нужни само за онзи човек, който не е дисциплинирал мозъчните си клетки, вследствие на което те дълго време разискват помежду си дали да започнат работата, как и откъде да я започнат. И докато започнат – времето изтекло.

 

 

Затова именно човек се върти ту на една, ту на друга страна, докато най-после заспи.

неспокоен сън

 

 

Той спи седем часа и като стане, пак не се усеща наспал.

 

Затова, когато лягате вечер, първо ще се обърнете към клетките на мозъка си, после към клетките на дробовете си, след това към клетките на стомаха и най-после към клетките на останалите органи, на мускулите, на костите, и ще им кажете:

«Слушайте, аз отивам на училище. През това време вие свършете възложената ви работа, че като се върна, да намеря стаите изчистени, проветрени, и целия организъм обновен.»

 

Клетките приемат заповедта на господаря си и започват да работят трескаво, системно, за да свършат в най-кратко време възложената им работа. Щом си свършат работата, господарят им се връща в тялото си.

 

Тогава вие се събуждате радостни и весели, обновени от съня.

 

* * *

 

Мнозина от вас си внушават да постигнат различни неща, но не успяват, нямат резултати от своите опити.

 

Например, лягате си вечер и си внушавате да станете рано, но не успявате.

Защо нямате резултат?

 

Това се дължи на неразбиране на природните закони, дължи се на неправилно съгласуване с природните течения.

 

Ако искате да се ползвате от окултната хигиена, трябва да спазвате следното правило: искате ли да ставате сутрин рано, лягайте си вечер в 9 или 10 часа.

 

Ако си лягате вечер в 11 или 12 часа, или в 1 след полунощ, вие не можете да спите спокойно и няма да можете да се ползвате от праната в природата.

 

Защо?

 

Защото преди вас са легнали да спят много птици, кокошки, млекопитаещи животни, деца и по-възрастни хора, които използват праната в атмосферата и за вас остава по-малко или, по-правилно, недостатъчно количество.

 

Съвременните аристократи си лягат много късно, едва към 3-4 часа сутринта, по което време се събуждат много животни и хора, когато наближава изгревът на Слънцето и в атмосферата се набира повече прана, заспиват към 4 часа сутринта и спят до 10 часа преди обед.

 

Щом знаете това, спазвайте правилото:

 

Дойде ли 9-10 часа вечерта, лягайте си, за да може организмът ви да получи праната, която е останала още свободна във въздуха. […]

 

Искате ли да учите, ставайте сутрин в 3 или 4 часа.

 

* * *

 

Има хора, които спят по 8-10 часа; те си мислят, че това е добре за тях.

 

По-малко, но по-здрав сън!

 

Ако през нощта се обръщаш по няколко пъти наляво-надясно, не си спал добре.

Здрав сън е, на която страна легнеш, на нея да се събудиш.

 

* * *

 

За онзи, който знае кога да спи, колко време да спи и как да спи, сънят е благословение.

Не може ли да спазва известни правила при спането, човек спи, без да се ползва от съня.

 

* * *

 

Човек трябва да знае как да легне и как да стане от сън.

 

Ще изпразниш ума си от всички странични и отрицателни мисли и ще отидеш в другия свят съвършено свободен от грижи и безпокойства.

 

* * *

 

Вечер, преди да си легнеш да спиш, затвори вратите и прозорците си – никаква влага, никакви влияния отвън да не влизат в стаята ти.

 

Не допускай да те безпокои нищо отвън – умът ти трябва да бъде свободен, да си почине. Онези работници в тялото, и те да могат да си вършат работата.

 

* * *

 

Преди лягане мийте краката и ръцете си.

 

* * *

 

Като си лягате вечер, обличайте чиста риза – не лягайте с тази, която цял ден е събирала прах и нечистотии.

 

* * *

 

Всяка вечер, като си лягате, ще употребите 10-20 минути, за да си дадете отчет за постъпките си през целия ден.

Това ще извършите безпристрастно.

 

Ще видите кое е лошо, за да го избегнете на другия ден. На другия ден ще се помолите:

 

Помогни ми Господи да избегна лошите постъпки и да изпълня добрите, които съм пропуснал предишния ден.

 

* * *

 

Като си ляга вечер, човек трябва добре да се огради – да огради къщата си, леглото си, тялото си, както и всички части на организма си.

Това са правили хората от най-стари времена, било с молитви, било с песни. Като си лягате, казвайте формулата:

 

Няма Любов като Божията Любов – само Божията Любов е Любов.

 

* * *

 

Правилно спане е, когато си легнеш на лявата или на дясната страна, до сутринта да не се обърнеш; да няма никакво хъркане, мърдане, дишането да е плавно и тихо.

 

Най-хубаво е да се спи на дясната страна; по-малко хубаво е да се спи на лявата страна; лошо е да се спи по гръб, а по корем – още по-лошо.

 

здрав сън

 

 

* * *

 

Правилно е човек да спи на дясната си страна, но може да спи и на лявата.

 

Когато енергиите на повърхността на земята са отрицателни, човек трябва да ляга на дясната си страна. Следователно човек трябва да знае дали енергиите на повърхността на земята са положителни или отрицателни. При това енергията на земята не е навсякъде еднаква.

 

Човек трябва да познава тези сили и да се съгласува с тях.

 

* * *

 

Никога не лягайте на гърба си или, ако легнете, дръжте ума си буден.

 

Може да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран и не заспивайте, защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се притискат.

 

дръжте ума си буден

 

* * *

 

За да бъде човек в хармония с космическите течения, при спане главата му трябва да бъде към север или изток.

 

* * *

 

За предпочитане е човек да спи при светлина, отколкото при абсолютен мрак. Нощта е тъмна, но никога не е абсолютно тъмна – безброй звезди светят на Небето и внасят успокоение в човешката душа. Страшно е, когато човек изпадне в абсолютен мрак.

 

* * *

 

За да спи добре, човек трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел трябва поне два пъти в седмицата да се предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода.

 

* * *

 

Ако нервната система е възбудена, човек не може да заспи.

 

Щом не можеш да заспиш, започни да мислиш и насочи погледа си към върха на носа си. Няма да мине и половин час и ще заспиш.

 

[В случая става дума за самохипноза, при която абсолютно важно е определянето на часа за събуждане; в противен случай възможно е тялото да бъде обсебено. По този въпрос Учителят дава изчерпателни обяснения в други лекции – бел. ред.]

 

* * *

 

Ако не можете да спите добре, направете следното:

 

Поставете възглавницата си на север – като легнете да спите, главата ви да е на север. Ще вечеряте два часа преди залез-слънце и ще прочетете цялото Евангелие от Йоана. По този начин и скръбта ви ще се обърне в радост.

 

* * *

 

Когато искате да заспите, четете някоя неинтересна книга.

 

* * *

 

Равномерните еднообразни и монотонни звуци и движения успиват човека.

 

* * *

 

В планински места може да лежите, но да не заспивате. Ще избирате по възможност южните и източните склонове – те са здравословни; в тях има повече събрана енергия от синия цвят.

 

* * *

 

Когато ученикът сгреши, добре е да спи няколко вечери на борови дъски, без възглавница, за да приеме от качествата на бора. Борът внася импулс за растене нагоре, като същевременно смекчава характера.

 

* * *

 

Във време на сън човек пътува, ходи на различни места, прави такива неща, каквито в будно състояние никога няма да направи.

 

астрално тяло отлита по време на сън8

 

 

 

 

~~ Асен Чилингиров – Учителя Беинса Дуно за почивката и съня, Избрано.

 

Източник.

 

 

 

Вижте и едно от моите тайни оръжия – безплатно и неповторимо в статията по-долу.

 

 

Тайни за подмладяване със силата на мисълта.

 

 

Тайни за подмладяване със силата на мисълта Taini za podmladiavane silata na misulta

(4755)

Вашият коментар